Využití služeb soukromých mateřských školek

Konec vyplňování 01. 05. 2018 12:00, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 14   Průměrná doba vyplňování: 00.02:05

Dobrý den, v rámci zpracovávání diplomové práce bych Vás rád touto cestou požádal o vyplnění mého krátkého dotazníku. Jendá se pouze o 14 bodů, které nezaberou více než 3 minuty. Výsledky průzkumu budou poté zde veřejně dostupné.