Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vztah k riziku a pojištění II

Vztah k riziku a pojištění II

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Alžběta Kratinová
Šetření:10. 02. 2020 - 24. 02. 2020
Počet respondentů:45
Počet otázek (max/průměr):10 / 8.91
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:52,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:54
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Otázky mají odhalit vztah k riziku a vypozorovat rozdíly v různých demografických segmentech, dále vztah k riziku a pojištění.

Výsledky šetření, které budou veřejně přístupné, použiji ve své seminární práci.

Odpovědi respondentů

1. Jak byste definovali Váš vztah k riziku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše negativní vztah2351,11 %51,11 %  
Rozhodně negativní vztah1022,22 %22,22 %  
Spíše pozitivní vztah715,56 %15,56 %  
Nevím511,11 %11,11 %  

Graf

2. Je Vám povědomý pojem "Řízení rizika"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2351,11 %51,11 %  
Ano2248,89 %48,89 %  

Graf

3. Platíte si nějaké pojištění v rámci aktivního řízení rizika (kromě pojištění povinného ze zákona)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2862,22 %62,22 %  
Ne1737,78 %37,78 %  

Graf

4. Jaké typy pojištění si platíte (kromě pojištění povinného ze zákona)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Životní pojištění1967,86 %42,22 %  
Pojištění majetku (movitého/ nemovitého, domácnost)1864,29 %40 %  
Úrazové pojištění1553,57 %33,33 %  
Penzijní připojištění1450 %31,11 %  
Havarijní pojištění932,14 %20 %  
Pojištění pracovní neschopnosti/ Pojištění schopnosti splácet621,43 %13,33 %  
Tzv. "proti blbosti" 13,57 %2,22 %  

Graf

5. Souhlasíte s tvrzením: Pojištění pokryje všechny ztráty, pokud se riziko objeví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4395,56 %95,56 %  
Ano24,44 %4,44 %  

Graf

6. Je Vám povědomý pojem "Řízení/ management rizika logistického/ dodavatelského řetězce"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 7, Neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3271,11 %71,11 %  
Ano1328,89 %28,89 %  

Graf

7. Kde jste tento pojem slyšeli poprvé?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ve škole753,85 %15,56 %  
V práci753,85 %15,56 %  
Z vyprávění známých/ rodiny/ přátel17,69 %2,22 %  

Graf

8. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2648,89 %8,89 %  
4248,89 %8,89 %  
3548,89 %8,89 %  
3936,67 %6,67 %  
2836,67 %6,67 %  
4824,44 %4,44 %  
5024,44 %4,44 %  
2124,44 %4,44 %  
3424,44 %4,44 %  
2924,44 %4,44 %  
ostatní odpovědi 24
25
36
33
18
38
27
23
46
30
32
16
73
15
55
1737,78 %37,78 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:33.12
Minimum:18
Maximum:50
Variační rozpětí:32
Rozptyl:73.31
Směrodatná odchylka:8.56
Medián:33
Modus:26

Graf

9. Jaké je Vaše vzdělání (pokud stále studujete, uveďte, prosím, současné studium)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské2760 %60 %  
Středoškolské ukončené maturitou1124,44 %24,44 %  
Středoškolské36,67 %6,67 %  
Základní24,44 %4,44 %  
Vyšší odborné24,44 %4,44 %  

Graf

10. Jste žena nebo muž?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2862,22 %62,22 %  
Muž1737,78 %37,78 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Je Vám povědomý pojem "Řízení rizika"?

 • odpověď Ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 6. Je Vám povědomý pojem "Řízení/ management rizika logistického/ dodavatelského řetězce"?

3. Platíte si nějaké pojištění v rámci aktivního řízení rizika (kromě pojištění povinného ze zákona)?

 • odpověď Ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Penzijní připojištění na otázku 4. Jaké typy pojištění si platíte (kromě pojištění povinného ze zákona)?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pojištění majetku (movitého/ nemovitého, domácnost) na otázku 4. Jaké typy pojištění si platíte (kromě pojištění povinného ze zákona)?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Úrazové pojištění na otázku 4. Jaké typy pojištění si platíte (kromě pojištění povinného ze zákona)?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Životní pojištění na otázku 4. Jaké typy pojištění si platíte (kromě pojištění povinného ze zákona)?

9. Jaké je Vaše vzdělání (pokud stále studujete, uveďte, prosím, současné studium)?

 • odpověď Vysokoškolské:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 6. Je Vám povědomý pojem "Řízení/ management rizika logistického/ dodavatelského řetězce"?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak byste definovali Váš vztah k riziku?

2. Je Vám povědomý pojem "Řízení rizika"?

3. Platíte si nějaké pojištění v rámci aktivního řízení rizika (kromě pojištění povinného ze zákona)?

4. Jaké typy pojištění si platíte (kromě pojištění povinného ze zákona)?

5. Souhlasíte s tvrzením: Pojištění pokryje všechny ztráty, pokud se riziko objeví?

6. Je Vám povědomý pojem "Řízení/ management rizika logistického/ dodavatelského řetězce"?

8. Jaký je Váš věk?

9. Jaké je Vaše vzdělání (pokud stále studujete, uveďte, prosím, současné studium)?

10. Jste žena nebo muž?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak byste definovali Váš vztah k riziku?

2. Je Vám povědomý pojem "Řízení rizika"?

3. Platíte si nějaké pojištění v rámci aktivního řízení rizika (kromě pojištění povinného ze zákona)?

4. Jaké typy pojištění si platíte (kromě pojištění povinného ze zákona)?

5. Souhlasíte s tvrzením: Pojištění pokryje všechny ztráty, pokud se riziko objeví?

6. Je Vám povědomý pojem "Řízení/ management rizika logistického/ dodavatelského řetězce"?

8. Jaký je Váš věk?

9. Jaké je Vaše vzdělání (pokud stále studujete, uveďte, prosím, současné studium)?

10. Jste žena nebo muž?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Kratinová, A.Vztah k riziku a pojištění II (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://vztah-k-riziku-a-pojisteni-i.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.