Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zdroje informací a vnímání jejich důvěryhodnosti

Zdroje informací a vnímání jejich důvěryhodnosti

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Waliczková
Šetření:26. 03. 2020 - 09. 04. 2020
Počet respondentů:251
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:44
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti, 
 
jsme studenti 2. ročníku bakalářského studia oboru Marketing a obchod na Ekonomické fakultě VŠB-TUO. Rádi bychom Vás požádali o vyplnění našeho dotazníku. Chceme zjistit, jaké zdroje využíváte k čerpání informací a zda námi zvolené typy zdrojů považujete za důvěryhodné či nedůvěryhodné. Dotazník je zcela anonymní a zabere Vám jen pár minut. Výsledky našeho dotazníku budou veřejně přístupné. 
 
Děkujeme za Váš čas 
 
P. Pracný, J. Václavíková, P. Vincourková, L. Waliczková 

Odpovědi respondentů

1. Které zdroje k získávání informací využíváte ​nejčastěji​?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet21987,25 %87,25 %  
televize197,57 %7,57 %  
rádio62,39 %2,39 %  
tiskoviny31,2 %1,2 %  
Vše uvedené vyváženě10,4 %0,4 %  
internet + televize10,4 %0,4 %  
zpravodajské agentury (ČTK), ministerstva a instituce10,4 %0,4 %  
internet, rádio, tv, rozhovory10,4 %0,4 %  

Graf

2. Když hledáte informace k danému tématu, kolik zdrojů využíváte?​

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
využívám 3 a více zdrojů12851 %51 %  
využívám 2 zdroje9638,25 %38,25 %  
využívám 1 zdroj2710,76 %10,76 %  

Graf

3. Kolik času strávíte denně hledáním informací? (nezapomeňte na sociální sítě)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-3 hodiny14156,18 %56,18 %  
méně než hodinu6124,3 %24,3 %  
více než 3 hodiny4919,52 %19,52 %  

Graf

4. Dokážete rozpoznat, zda se jedná o nepravdivou informaci (tzv. fake news)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou ano19979,28 %79,28 %  
ano2811,16 %11,16 %  
většinou ne187,17 %7,17 %  
ne62,39 %2,39 %  

Graf

5. Ověřujete si informace z více zdrojů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14557,77 %57,77 %  
občas10039,84 %39,84 %  
ne62,39 %2,39 %  

Graf

6. Znáte, případně využíváte, webové stránky pro ověřování informací? (př.: Demagog.cz, manipulatori.cz, factczech.cz, snopes.com)​

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neznám15561,75 %61,75 %  
znám, ale nevyužívám6726,69 %26,69 %  
znám i využívám2911,55 %11,55 %  

Graf

7. Jste ochotni platit za získávání informací? (př.: předplatné časopisu, učebnice, odborné studie)​

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nejsem ochotná/ý platit14156,18 %56,18 %  
jsem ochotná/ý platit11043,82 %43,82 %  

Graf

8. Jak hodnotíte tyto zdroje informací - uveďte míru důvěryhodnosti jednotlivých zdrojů (jako ve škole)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

9. Pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena17168,13 %68,13 %  
muž8031,87 %31,87 %  

Graf

10. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-2512549,8 %49,8 %  
26-355923,51 %23,51 %  
46-552911,55 %11,55 %  
36-45207,97 %7,97 %  
56-65124,78 %4,78 %  
66 a více62,39 %2,39 %  

Graf

11. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou14256,57 %56,57 %  
vysokoškolské6927,49 %27,49 %  
základní176,77 %6,77 %  
vyšší odborné124,78 %4,78 %  
střední s vyučením103,98 %3,98 %  
bez vzdělání10,4 %0,4 %  

Graf

12. Pracovní status:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnaná/ý8634,26 %34,26 %  
žák/student6325,1 %25,1 %  
pracující student5220,72 %20,72 %  
podnikatel176,77 %6,77 %  
v důchodu (invalidní, starobní)135,18 %5,18 %  
rodičovská dovolená114,38 %4,38 %  
nezaměstnaná/ý83,19 %3,19 %  
OSVČ chůva 10,4 %0,4 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Jak hodnotíte tyto zdroje informací - uveďte míru důvěryhodnosti jednotlivých zdrojů (jako ve škole)

 • odpověď bulvární médium (př.: Blesk, Aha!, Super.cz, Top Star magazín)=5 = nedůvěryhodné:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi televizní zprávy komerční (př.: TV Nova, Prima)=5 = nedůvěryhodné na otázku 8. Jak hodnotíte tyto zdroje informací - uveďte míru důvěryhodnosti jednotlivých zdrojů (jako ve škole)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi youtube=5 = nedůvěryhodné na otázku 8. Jak hodnotíte tyto zdroje informací - uveďte míru důvěryhodnosti jednotlivých zdrojů (jako ve škole)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi wikipedie=5 = nedůvěryhodné na otázku 8. Jak hodnotíte tyto zdroje informací - uveďte míru důvěryhodnosti jednotlivých zdrojů (jako ve škole)

10. Kolik je Vám let?

 • odpověď 15-25:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi žák/student na otázku 12. Pracovní status:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi pracující student na otázku 12. Pracovní status:
 • odpověď 26-35:
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi rodičovská dovolená na otázku 12. Pracovní status:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Které zdroje k získávání informací využíváte ​nejčastěji​?

2. Když hledáte informace k danému tématu, kolik zdrojů využíváte?​

3. Kolik času strávíte denně hledáním informací? (nezapomeňte na sociální sítě)

4. Dokážete rozpoznat, zda se jedná o nepravdivou informaci (tzv. fake news)?

5. Ověřujete si informace z více zdrojů?

6. Znáte, případně využíváte, webové stránky pro ověřování informací? (př.: Demagog.cz, manipulatori.cz, factczech.cz, snopes.com)​

7. Jste ochotni platit za získávání informací? (př.: předplatné časopisu, učebnice, odborné studie)​

8. Jak hodnotíte tyto zdroje informací - uveďte míru důvěryhodnosti jednotlivých zdrojů (jako ve škole)

9. Pohlaví?

10. Kolik je Vám let?

11. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

12. Pracovní status:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Které zdroje k získávání informací využíváte ​nejčastěji​?

2. Když hledáte informace k danému tématu, kolik zdrojů využíváte?​

3. Kolik času strávíte denně hledáním informací? (nezapomeňte na sociální sítě)

4. Dokážete rozpoznat, zda se jedná o nepravdivou informaci (tzv. fake news)?

5. Ověřujete si informace z více zdrojů?

6. Znáte, případně využíváte, webové stránky pro ověřování informací? (př.: Demagog.cz, manipulatori.cz, factczech.cz, snopes.com)​

7. Jste ochotni platit za získávání informací? (př.: předplatné časopisu, učebnice, odborné studie)​

8. Jak hodnotíte tyto zdroje informací - uveďte míru důvěryhodnosti jednotlivých zdrojů (jako ve škole)

9. Pohlaví?

10. Kolik je Vám let?

11. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

12. Pracovní status:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Waliczková, L.Zdroje informací a vnímání jejich důvěryhodnosti (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://zdroje-informaci-a-vnimani-j.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.