Zkušenosti rodičů s kyberšikanou jejich dítěte

Konec vyplňování 31. 12. 2022 12:45, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 27   Průměrná doba vyplňování: 00.03:52

Dobrý den,
ráda bych Vás požádala o vyplnění dotazníku k mé rigorózní práci, která je zaměřena na kyberšikanu, kyberpsychologii a tvorbu žákovského projektu na téma prevence kyberšikany na SOŠ a SOU.

Dotazník je cílen na rodiče bez omezení věku, počtu dětí či jejich zkušeností s kyberšikanou.

Na dané otázky odpovídejte, prosím, pravdivě, dotazník je zcela anonymní a nebude tak nikde spojován s vaším jménem.
Děkuji za vyplnění a Váš čas!
Vendula Haklová, Pedagogická fakulta MU

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů a vyplňování dotazníků nikdy finančně neodměňuje. Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.