Vyplňto.cz > Často kladené dotazy (FAQ)

Často kladené dotazy (FAQ)

Zde budu zveřejňovat odpovědi na nejčastější otázky, které mi posíláte na email.

Témata: Před objednáním služby,Vytváření dotazníku, Sběr dat, Vyhodnocení, Ostatní

4 nejčastější dotazy v předobjednávkové fázi

Mohu svůj průzkum rozeslat jen své vybrané skupině respondentů? Nechci, aby můj dotazník mohl vyplnit kdokoli…

Při tvorbě dotazníku si budete moci určit, zda bude Váš dotazník veřejný (tj. bude zobrazen v seznamu dotazníků k vyplnění a po vyhodnocení se zobrazí jeho výsledky ve veřejném archivu), nebo neveřejný. V druhém případě se do Vašeho dotazníku dostanou jen respondenti, kterým sdělíte svůj tajný odkaz, který se Vám ukáže po vytvoření dotazníku. Výsledky neveřejného dotazníku budete mít k dispozici pouze Vy, a to po přihlášení na Vyplňto.cz.

Budu mít k dispozici jednotlivé vyplněné dotazníky? Potřebuji si je zpracovat v Excelu.

Ano, budete mít k dispozici exporty tzv. „surových dat” ve formátech XLS, XLSX, CSV a XHTML (vždy co řádek, to odpovědi jednoho respondenta, co sloupec, to odpověď na jednu otázku). Dále budete mít k dispozici export do formátu PDF+QR, což jsou jednotlivé vyplněné dotazníky vhodné pro tisk (vždy každý vyplněný dotazník na samostatné stránce, vyplněné údaje jsou přidány do pravého horního rohu též v podobě QR kódu - zpětně tak můžete dotazník opět digitalizovat).

Mohu si dotazník z Vyplňto.cz vytisknout a předat jej lidem, kteří nemohou vyplnit dotazník přímo přes počítač?

Ne, stránky Vyplňto.cz se specializují na elektronický sběr dat.

Vedle dotazníku na Vyplňto.cz mám vyplněné i dotazníky v papírové podobě. Mohu je nějak dostat na Vyplňto.cz?

Ano, pokud si objednáte některou z placených licencí, budete moci hromadně naimportovat dotazníky ve formátu XLS nebo XLSX (do importovaného souboru budete muset údaje z papírových dotazníků přepsat ručně).

Alternativně můžete (i s bezplatnou licencí) jednotlivé dotazníky po jednom vyplnit jakoby „za respondenty”, tento proces však bývá zejména u delších dotazníků časově velmi náročný (pozor, nesmíte mít v tomto případě aktivovánu ochranu proti vícenásobnému vyplnění dotazníku z jednoho počítače / IP adresy).

3 nejčastější dotazy při vytváření dotazníku

Mám vytvořený krásný dotazník ve Wordu, jak jej nahraji na Vyplňto.cz?

V rámci Průvodce vytvořením dotazníku můžete kliknout na tlačítko "Importovat otázky" a překopírovat otázky z Wordu do připraveného textového pole. Naimportují se Vám texty otázek a případných navržených odpovědí, takto předpřipravený dotazník můžete dále upravit dle libosti.

Při vytváření dotazníku mi kontrola v kroku 5 řekne, že mám prakticky všechny otázky špatně. Co se děje?

V kroku 3 jste patrně neklikl(a) na velké zelené tlačítko automaticky sestavit dotazník a systém neví, jak na sebe mají otázky navazovat (systém totiž umožňuje přeskakování určitých otázek). Vraťte se do kroku 3, klikněte na automaticky sestavit dotazník a zkuste dotazník znovu publikovat. Nezapomeňte si dotazník po publikaci zkusit několikrát vyplnit!

Vůbec nechápu, jak definovat větvení dotazníku. Můžete mi pomoci?

V rámci průvodce vytvořením dotazníku v kroku č. 2 definujete otázky, které na sebe v dotazníku obvykle navazují tak, že po otázce č. 1 následuje otázka č. 2, po ní následuje otázka č. 3 a tak dále. Existuje však speciální typ otázky seznam - právě jedna - rozdělující, u které si můžete definovat libovolný počet odpovědí, a pro každou z těchto odpovědí nastavit (v kroku č. 3), kam má být respondent po volbě dané odpovědi dále nasměrován.

Příklad: Chcete jednoduchý dotazník o dvou otázkách - první otázka bude znít „Pijete kávu?” a bude mít odpovědi „ano” a „ne” a druhá „Jaká je Vaše nejoblíbenější značka kávy?”. Jelikož otázka č. 2 nemá smysl pro lidi, kteří zodpoví na první otázku „ne”, nastavíte v kroku č. 2 typ první otázky na „seznam - právě jedna - rozdělující”. V následujícím kroku pak pro odpověď „ano” nastavíte v roletce přesměrování na otázku č. 2 a pro odpověď „ne” nastavíte přechod na konec dotazníku.

5 nejčastějších dotazů v průběhu dotazování

Zadal jsem veřejný dotazník, ale v seznamu veřejných dotazníků ho nevidím. Kde je chyba?

Dotazníky některých uživatelů (převážně těch, kteří zatím nemají mnoho schválených průzkumů) mohou být v seznamu veřejných dotazníků zobrazeny až po kontrole administrátorem. Počkejte prosím na schválení dotazníku, mělo by k němu dojít nejpozději v řádu jednotek dní.

Nevidím úvodní text dotazníku, dotazník se hned přepne na vyplňování. Co s tím?

Dotazníky si vždy pamatují svůj stav v rámci seance, což v praxi znamená, že pokud kliknete na tlačítko „Vyplnit dotazník”, Vyplňto.cz si zapamatuje, že jste si již úvodní text přečetli, a pak Vás rovnou přesune na vyplňování otázek (případné obnovení stránky narozdíl od obdobných řešení nevymaže vyplněné odpovědi). Úvodní text můžete opět zobrazit buď po úspěšném vyplnění dotazníku (při novém vyplňování), nebo po kliknutí na odkaz „Ukončit vyplňování dotazníku a smazat vyplněné hodnoty”. Pomůže také ukončení seance prohlížeče (vypnout a zapnout prohlížeč).

Poznámka: Stav je evidován samozřejmě u každého respondenta zvlášť, takže fakt, že Vy úvodní text nevidíte, neznamená, že jej nevidí ani ostatní - těm také zmizí až po kliknutí na tlačítko "Vyplnit dotazník".

Potřebuji změnit text nějaké otázky a prodoužit dotazování o týden, ale systém mi to již nedovolí kvůli dosažení počtu 100 respondentů. Dotazník je „uzamčen”, co mám dělat?

V případě užívání bezplatné služby Vyplňto FREE se obvykle nedá nic dělat, jelikož jakákoli úprava dotazníku během šetření výrazně snižuje hodnotu zjištěných dat (všichni respondenti by měli mít k dispozici stejný dotazník). Vzhledem k tomu, že je obchodní model Vyplňto FREE nastaven tak, že jsou dotazníky „placeny” z kontextové reklamy uveřejněné u výsledků průzkumu, je v zájmu Vyplňto.cz, aby byly výsledky průzkumů co možná nejkvalitnější.

Uživatelé placených služeb Vyplňto.cz mě mohou kontaktovat, dotazník jim otevřu pro úpravy "na jejich nebezpečí".

Proč se můj dotazník nezobrazuje na titulní stránce Vyplňto.cz?

Na titulní straně se zobrazují pouze administrátorem schválené veřejné dotazníky (proces schválení může trvat i několik dní), které mají velmi dobrý poměr počtu úspěšných vyplnění vůči počtu zobrazení dotazníků (čím více lidí Váš dotazník nedokončí, tím je menší šance, že se ukáže na titulce) a které již mají určitý minimální počet vyplnění. Seznam dotazníků je aktualizován mnohokrát za hodinu, z dotazníků splňujících výše uvedená kritéria se vždy náhodně vybere určitý počet dotazníků, které se vejdou do propagačního boxu (jeho obsah se tedy mnohokrát denně mění).

Když předčasně ukončím průzkum, dostanu stejné výsledky, jako když je dotazník vyhodnocen automaticky na konci šetření?

Ano, při předčasném (nebo i opožděném) ukončení průzkumu obdržíte výsledky v úplně stejné formě, jako když je dotazník vyhodnocen automaticky na konci stanovené doby šetření.

4 nejčastější dotazy po vyhodnocení průzkumu

Můj dotazník určitě vyplnilo více než 5 lidí, co se stalo s odpověďmi ostatních?

Zřejmě jste při vytváření dotazníku ponechal aktivovanou ochranu proti opakovanému vyplnění, která je založena na unikátní IP adrese respondenta. V takovém případě se započítá pouze první vyplnění z dané IP adresy a všechna další vyplnění jsou v tichosti ignorována. Pakliže provádíte průzkum například v rámci firmy, kde sdílíte jednu IP adresu (jeden proxy server, kabelové připojení sdílené přes wifi,...), je to problém.

Duplicitní vyplnění dotazníku zůstávají v záloze databáze – uživatelé služby Student / Premium / Komplet / Academic mě mohou kontaktovat, abych "zahozené" odpovědi obnovil.

Mám v dotazníku mnoho otevřených otázek a automatické vyhodnocení mě neuspokojuje - každá odpověď je zastoupena jen jednou nebo dvakrát, výsledky nevypovídají vůbec o ničem. Je možné nějak sloučit podobné odpovědi a poté dotazník znovu vyhodnotit?

Ano, přesně pro tyto účely byla na přání jednoho klienta vytvořena funkce vyhodnocení otevřených otázek. Služba je z důvodu vyšší náročnosti na výpočetní výkon dostupná pouze uživatelům Vyplňto Student, Premium a Komplet - viz srovnání služeb.

Nějaký hulvát mi znehodnotil průzkum vulgárními výrazy. Chtěla bych výsledky použít v diplomové práci a uvést na ně odkaz - lze tyto sprosťárny smazat? Nenaruší se konzistence výsledků, když někde bude o odpověď míň?

Vlastníte-li Student, Premium nebo Komplet licenci, kontaktujte mě. Dotazník od nevhodných výrazů pročistím a spustím jeho nové vyhodnocení. Vzhledem k tomu, že mám možnost smazat celé dotazníky (tedy všechny odpovědi určitého respondenta na všechny otázky) nebude narušena konzistence dotazníku a nestane se, že by jedna otázka měla 160 respondentů a druhá (filtrovaná) pouze 159.

Ostatní dotazy

Jak a kolik si můžu vydělat vyplňováním dotazníků na Vyplňto.cz?

V rámci zachování kvality odpovědí respondentů a minimalizace administrativních nákladů nejsou respondenti za vyplněné dotazníky nijak odměňováni.

Potřebuji zpracovat výsledky dotazníku v jiném programu (data mining apod.), ale struktura CSV mi nevyhovuje. Mám mnoho respondentů a přeskupení výsledků do přijatelné struktury (csv, xml,...) by mi trvalo více než hodinu.

Kontaktujte mě a pošlete mi veškeré potřebné informace o formátu, v jakém potřebujete data získat. Obratem Vám připravím cenovou kalkulaci.

Mám dotazník, který je uložen někde jinde (na mých stránkách, dotaznik.net,...) a potřebuji sehnat větší množství respondentů. Můžete mi nějak pomoci?

Pokud chcete využívat možností oslovení respondentů na Vyplňto.cz, je nutné mít dotazník vložený přímo na Vyplňto.cz.

Uchovává Vyplnto.cz hesla v čitelné podobě? Pokud ne, jakým způsobem je uchovává?

Hesla zadavatelů průzkumů i registrovaných respondentů jsou uložena pouze v zahashované podobě, takže v případě zcizení databáze se nemusíte obávat, že by Vaše heslo mohl útočník snadno zneužít (algoritmus od 27. 2. 2017: password_hash(md5(sůl+heslo), PASSWORD_DEFAULT /=PASSWORD_BCRYPT/), předchozí algoritmus od 27. 3. 2008 do 26. 2. 2017: md5(sůl+heslo)). Přesto Vám doporučuji pro Vyplnto.cz (tak jako pro každou online službu) používat nějaké speciální heslo, které si uložíte do správce hesel na Vašem počítači. Pro větší pohodlí se můžete přihlašovat také pomocí služby MojeID.

Veškerá komunikace mezi Vámi a serverem Vyplnto.cz probíhá samozřejmě pomocí protokolu HTTPS.