Vyplňto.cz > Licence > Vyplňto FREE

Vyplňto FREE

Všechny důležité funkce chci zdarma, takže mi čtení manuálu ani reklama u dotazníku nebude vadit. Chápu, že nemám nárok na technickou podporu – stejně si nemyslím, že bych ji kdy potřeboval.

Pro koho je licence Vyplňto FREE vhodná?

Neexistuje žádné omezení – licenci Vyplňto FREE mohou při splnění pravidel využívat všichni k jakýmkoli účelům (vč. komerčních průzkumů). Vzhledem k vlastnostem je však licence určena především studentům středních a vysokých škol, neziskovým organizacím a „dotazníkovým nadšencům”.

Příběh – co zažijete s Vyplňto FREE v praxi

Na cestě k registraci…

Určitě si pro tento účel nezakládejte jednorázový e-mail – jednak Vám při zjištění registrace na tzv. „desetiminutový email” může být registrace zablokována, jednak Vám na tento e-mail budou chodit důležité zprávy o Vašem dotazníku (např. informace o tom, že byl právě vyhodnocen, ale to předbíháme…).

Získáte přihlašovací údaje a přihlásíte se. Pak je na Vás, zda si přečtete některé z tipů pro tvorbu dotazníku nebo jestli se rovnou pustíte do tvorby dotazníku s pomocí průvodce a nápovědy.

Tvoříme dotazník

Během tvorby dotazníku vyplníte úvodní text, zadáte otázky, nadefinujete strukturu dotazníku (jak na sebe budou otázky navazovat, tedy zejména budete moci nadefinovat různé přeskoky otázek), zadáte děkovný text (který se zobrazí po vyplnění dotazníku) a od publikace dotazníku Vás už budou dělit jen dvě obrazovky.

Na předposlední obrazovce nastavíte především tyto dva důležité údaje:

 • kdy bude dotazník ukončen a vyhodnocen
 • zda budou výsledky dotazníku (a tedy i dotazník) veřejně přístupný – pokud máte vlastní zdroj respondentů, zvolíte neveřejný dotazník; pokud uvítáte dobrovolné respondenty „z ulice”, zvolíte veřejný dotazník (takový dotazník bude administrátorem zkontrolován a případně schválen pro propagaci na titulní straně a partnerských serverech – zdarma!)

Poslední obrazovka průvodce samoobslužným zadáním dotazníku Vám pouze Váš dotazník zkontroluje, zda neobsahuje formální chyby, a donutí Vás je buď opravit, nebo Vám umožní bezproblémový dotazník publikovat. Po úspěšné publikaci získáte adresu dotazníku, který budete moci hned vyplnit.

A měli byste to hned udělat, abyste si ověřili, že jste jej vytvořili dobře. Budete-li spokojeni, můžete začít oslovovat své respondenty.

Kontrola administrátorem (jen veřejné dotazníky)

Pokud jste dotazník vytvořili jako „veřejný”, obdržíte zpravidla do 3 dní e-mail s výsledkem kontroly dotazníku administrátorem. Výsledek kontroly může být v zásadě čtverý:

 • Pokud jste dotazník zpracovali kvalitně v souladu s pravidly a jsou Vaší cílovou skupinou respondentů lidé, kteří se mohou na Vyplňto.cz běžně vyskytovat, bude u něj schválena propagace na titulní stránce Vyplňto.cz a partnerských webech.
 • Pokud jste se v dotazníku obraceli na určitou specifickou skupinu lidí (např. obyvatele určitého regionu) nebo jste se nějakým jiným způsobem nevešli do podmínek pro získání bezplatné propagace, bude Váš průzkum neschválen pro propagaci na titulní stránce Vyplňto.cz a partnerských webech. Dotazník se i nadále bude zobrazovat v seznamu dotazníků k vyplnění, ale velmi pravděpodobně získá menší počet respondentů.
 • Najde-li administrátor ve Vašem dotazníku nějakou drobnou chybu, může Vám jej vrátit k přepracování. Neděje se to často, nicméně pokud se to stane, je to na jednu stranu dobrá zpráva (máte šanci chybu opravit) a na druhou stranu trochu problém – v režimu úpravy je Váš dotazník pro respondenty zablokován. Musíte jej tedy rychle upravit a opět publikovat. Rady administrátora můžete odmítnout, nicméně měli byste mu v takovém případě poslat e-mail – někdy je dotazník vrácen pro úpravy proto, aby mohl být publikován na titulní straně (v takovém případě prostě publikován nebude), jindy je úprava poslední šancí před definitivním smazáním (pokud v takovém případě ignorujete doporučení, bude dotazník jistě smazán bez náhrady).
 • V případě závažného provinění vůči pravidlům bude Váš dotazník bez milosti smazán včetně již přijatých odpovědí (smazání není zcela definitivní, nicméně případná obnova je již zpoplatněna dle ceníku).

Poznámka: Smazáno je obvykle kolem 5% dotazníků, nejedná se však o žádnou šikanu – vždy je smazání způsobeno závažným porušením pravidel (např. uvedení jména autora průzkumu jako „Kačer Donald”). Mazání dotazníků není obchodním modelem, ale nástrojem pro zajištění alespoň elementární úrovně publikovaných dotazníků a neznechucení dobrovolných respondentů.

Sbíráme data

Ať už Vám byla či nebyla schválena propagace Vašeho dotazníku, nebo dokonce provádíte neveřejný průzkum, je velmi vhodné získat pro dotazník co nejvíce respondentů. Buďte aktivní, inspirujte se například publikovanými deseti radami pro získání co nejvíce respondentů.

Během dotazování můžete průběžně sledovat přijaté odpovědi. Nemáte sice k dispozici export surových do CSV (ten se objeví až na konci, po vyhodnocení dotazníku), ale základní počty odpovědí vidíte. Určitě byste se měli dívat také do diskuse, která je u každého Vašeho dotazníku automaticky aktivována – respondenti Vás tam mohou upozornit na určité chyby, případně Vám mohou dodat cenné informace k Vašemu průzkumu „navíc” (popis výsledků v bakalářské práci pak nebude muset být suchý, budete jej moci doplnit o to, co Vám respondenti vzkázali „bokem”).

Pokud se v průběhu dotazování ukáže, že jste v dotazníku udělali nějakou chybu, je to trošku „průšvih”. Do obdržení prvních 100 responsí sice máte kdykoli možnost dotazník upravit, nicméně měli byste to určitě dělat s rozmyslem – upravený dotazník je vždy určitým způsobem znehodnocený a někdy bývá lepší veškerá data z dotazníku vymazat a spustit dotazování nanovo.

Jelikož má Vyplňto.cz zájem na tom, aby se v databázi realizovaných průzkumů nacházely kvalitní výsledky, máte u všech veřejných dotazníků po dosažení prvního sta respondentů jakékoli úpravy dotazníku zakázané. Jediné, co můžete pak s dotazníkem udělat, je vyhodnotit jej.

Vyhodnocujeme data

V den D a hodinu H, kdy má být náš průzkum vyhodnocen, dostanete e-mailem informaci, že na Vás výsledky již čekají. Přihlásíte se na Vyplňto.cz a pod odkazem „vyhodnocené dotazníky” naleznete svůj průzkum (výsledky jsou obvykle k dispozici do 5 minut po konci sběru dat, možnost analýzy závislostí odpovědí je aktivní zhruba do hodiny po konci sběru dat).

Poznámka: Pokud jste dotazník zadali jako veřejný, dostali informaci o jeho vyhodnocení také respondenti, kteří si nastavili upomínku na vyhodnocený průzkum, který vyplnili. Jejich možnosti prohlížení výsledků jsou stejné jako ty Vaše.

Součástí výsledků jsou určitá metadata o dotazníku (délka vyplňování, počet respondentů, průměrná doba vyplnění dotazníku, úspěšnost vyplnění,…) a dále především otázky a tabulky odpovědí s absolutními a relativními četnostmi, doplněné koláčovými nebo sloupcovými grafy. U číselných otázek jsou k dispozici také základní statistické polohy (průměr, medián, směrodatná odchylka, modus, …).

U každé odpovědi jsou k dispozici dva odkazy pro vytvoření segmentu respondentů na základě odpovědi. Segment můžete vytvořit buď negativně (vyřadit určité respondenty ze segmentu všech respondentů), nebo pozitivně (dát do segmentu jen respondenty, kteří zodpověděli určitou otázku určitým způsobem). Segmenty můžete vytvářet i na základě kombinace různých pravidel, podstatné je, že se Vám pro takto definovaný segment přepočítají hodnoty ve všech tabulkách a dokonce se Vám přegenerují i grafy.

Pod vyhodnocením otázek se nachází nástroj, který je vhodný pro ověření určitých hypotéz – nástroj pro zjišťování závislostí mezi odpověďmi. Jedná se o pokročilý nástroj, který je detailně popsán v nápovědě.

Pokud by Vám možnosti vyhodnocení dotazníku na Vyplňto.cz nestačily, můžete si stáhnout surová data ve formátu CSV. V Excelu nebo SPSS pak budete moci dělat s daty další „psí kusy”.

Omezení licence Vyplňto FREE

Po přečtení výše uvedených odstavců si můžete říkat – Vyplňto FREE je skvělé, po splnění vstupní podmínky umí vše, proč tedy platit za Vyplňto PREMIUM nebo dokonce Vyplňto KOMPLET?

Faktem je, že Vyplňto.cz samozřejmě musí z něčeho žít, a tak má bezplatná varianta určitá omezení, která Vás mají motivovat k nákupu některé z placených variant. Ta nejdůležitější omezení jsou následující:

 • Nemáte technickou podporu - poskytnout zdarma již naprogramovanou funkcionalitu znamená v podstatě nulové náklady (něco stojí provoz serveru, něco kontrola dotazníků administrátorem,…), co je drahé a za co se platí, to je čas administrátora. Technickou podporu tedy v režimu zdarma nikdy nemůžete získat (můžete si ji však přikoupit).
 • Nemůžete změnit vzhled dotazníku a odstranit reklamu
 • nemůžete importovat data z jiných zdrojů (z XLS)
 • nemůžete upravovat dotazníky po dosažení 100 odpovědí
 • nemůžete klonovat dotazníky a obnovovat již vyhodnocené průzkumy

Zobrazit srovnání licencí Vyplnit dotazníky pro splnění vstupní podmínky Registrovat se