Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Mobilní operátoři

Mobilní operátoři

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Monika Kramná
Šetření:14. 11. 2010 - 15. 11. 2010
Počet respondentů:52
Počet otázek (max/průměr):10 / 10.21
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:15
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem toto výzkumu je zjistit jaký mají uživatelé vztah ke svému mobilnímu operátoru, zda jsou spokojeni se svým stávajícím operátorem. Jaké ceny jsou uživatelé ochotni utratit za SMS a hovor. Tento dotazník bude sloužit k účelům semestrální práce na VŠB.

 

Odpovědi respondentů

1. Vlastníte mobilní telefon?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5398,15 %101,92 %  
Ne11,85 %1,92 %  

Graf

2. Jakého mobilního operátora využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
T-Mobile Czech Republic a.s. 2037,74 %38,46 %  
Telefónica O2 Czech Republic, a.s.1732,08 %32,69 %  
Vodafone Czech Republic a.s.1630,19 %30,77 %  

Graf

3. Jste spokojeni se svým stávajícím mobilním operátorem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4686,79 %88,46 %  
ne713,21 %13,46 %  

Graf

4. Využíváte služeb tarifů nebo předplacené karty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Tarif3667,92 %69,23 %  
Předplacená karta1732,08 %32,69 %  

Graf

5. Jakou službu nejčastěji využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SMS3056,6 %57,69 %  
Hovor2343,4 %44,23 %  

Graf

6. Kolik jste ochotni nejvíce zaplatit za SMS?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 Kč3464,15 %65,38 %  
0,30 Kč1018,87 %19,23 %  
0,50 Kč713,21 %13,46 %  
0,70 Kč23,77 %3,85 %  

Graf

7. Kolik jste ochotni nejvíce zaplatit za minutu vnitrostátního hovoru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 Kč2139,62 %40,38 %  
2 Kč1120,75 %21,15 %  
2,50 Kč1120,75 %21,15 %  
1,50 Kč1018,87 %19,23 %  

Graf

8. Jste ochotni v případě nespokojenosti anebo výhodnější nabídky odejít od svého stávajícího mobilního operátora?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4177,36 %78,85 %  
ne1222,64 %23,08 %  

Graf

9. Jako Vánoční dárek byste si přáli:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
40 minut volání zdarma2750,94 %51,92 %  
100 SMS zdarma1528,3 %28,85 %  
pausalni prazdniny11,89 %1,92 %  
nový mobil11,89 %1,92 %  
Fabii RS11,89 %1,92 %  
čivavu11,89 %1,92 %  
něco, vůbec co nesouvisí s telefonem... ;-)11,89 %1,92 %  
mobil za výhodnou cenu11,89 %1,92 %  
MMS 20x11,89 %1,92 %  
Nový telefon11,89 %1,92 %  
účtování 1+1 (tedy po sekundách)11,89 %1,92 %  
internet zdarma11,89 %1,92 %  
nic11,89 %1,92 %  

Graf

10. Jaká reklamní kampaň by Vás nejvíce upoutala?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Reklama v TV nebo na internetu4177,36 %78,85 %  
Letáky v obchodních domech nebo do schránek47,55 %7,69 %  
nic35,66 %5,77 %  
Osobní kontakt na ulici23,77 %3,85 %  
žádná23,77 %3,85 %  
žádná, na reklamu bych se nikdy nenechal nalákat11,89 %1,92 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Jakou službu nejčastěji využíváte?

  • odpověď SMS:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 100 SMS zdarma na otázku 9. Jako Vánoční dárek byste si přáli:

9. Jako Vánoční dárek byste si přáli:

  • odpověď 40 minut volání zdarma:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 Kč na otázku 7. Kolik jste ochotni nejvíce zaplatit za minutu vnitrostátního hovoru?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vlastníte mobilní telefon?

2. Jakého mobilního operátora využíváte?

3. Jste spokojeni se svým stávajícím mobilním operátorem?

4. Využíváte služeb tarifů nebo předplacené karty?

5. Jakou službu nejčastěji využíváte?

6. Kolik jste ochotni nejvíce zaplatit za SMS?

7. Kolik jste ochotni nejvíce zaplatit za minutu vnitrostátního hovoru?

8. Jste ochotni v případě nespokojenosti anebo výhodnější nabídky odejít od svého stávajícího mobilního operátora?

9. Jako Vánoční dárek byste si přáli:

10. Jaká reklamní kampaň by Vás nejvíce upoutala?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vlastníte mobilní telefon?

2. Jakého mobilního operátora využíváte?

3. Jste spokojeni se svým stávajícím mobilním operátorem?

4. Využíváte služeb tarifů nebo předplacené karty?

5. Jakou službu nejčastěji využíváte?

6. Kolik jste ochotni nejvíce zaplatit za SMS?

7. Kolik jste ochotni nejvíce zaplatit za minutu vnitrostátního hovoru?

8. Jste ochotni v případě nespokojenosti anebo výhodnější nabídky odejít od svého stávajícího mobilního operátora?

9. Jako Vánoční dárek byste si přáli:

10. Jaká reklamní kampaň by Vás nejvíce upoutala?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Kramná, M.Mobilní operátoři (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://10337.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.