Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Eutanázie, ano či ne?

Eutanázie, ano či ne?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Bedýnka Zeleniny
Šetření:16. 11. 2010 - 23. 11. 2010
Počet respondentů:213
Počet otázek (max/průměr):16 / 16
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:54
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Eutanázie je smrt z milosrdenství, usmrcení nevyléčitelně nemocné a trpící osoby na její žádost.“

 

Vážení respondenti,

chtěli bychom Vás poprosit o vyplnění následujícího dotazníku, který je zaměřen na problematiku eutanázie. Výsledky tohoto průzkumu budou použity jako podklad pro seminární práci do předmětu Statistické metody v marketingu. Dotazník je určen pro osoby starší 15 let a je zcela anonymní. 

Velice děkujeme za Vaši ochotu a čas.

 

S pozdravem

P. Chytil, K. Sabevová, A. Romanská a T. Sadílek - 

studenti Ekonomické fakulty VŠB v Ostravě.

Odpovědi respondentů

1. S pojmem eutanázie jste se poprvé setkal/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V médiích15371,83 %71,83 %  
Ve škole3215,02 %15,02 %  
Jinde188,45 %8,45 %  
Doma94,23 %4,23 %  
Ještě jsem se nesetkal(a)10,47 %0,47 %  

Graf

2. Je dle Vašeho názoru veřejnost dostatečně informovaná o problematice eutanázie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne 12659,15 %59,15 %  
Spíše ano4119,25 %19,25 %  
Nevím2511,74 %11,74 %  
Rozhodně ne188,45 %8,45 %  
Určitě ano31,41 %1,41 %  

Graf

3. Eutanázii vnímáte převážně jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysvobození16075,12 %75,12 %  
Žádná z uvedených možností3014,08 %14,08 %  
Sebevraždu146,57 %6,57 %  
Vraždu94,23 %4,23 %  

Graf

4. Co je podle Vás nejčastějším důvodem žádosti o eutanázii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nesnesitelná bolest8841,31 %41,31 %  
Nevyléčitelné smrtelné onemocnění5123,94 %23,94 %  
Dlouhodobé koma, vegetativní stav4822,54 %22,54 %  
Neschopnost postarat se o sebe sama, být přítěží pro ostatní146,57 %6,57 %  
Pocit samoty, zbytečnosti nebo beznaděje94,23 %4,23 %  
Jiný31,41 %1,41 %  

Graf

5. Kdo by měl mít právo rozhodnout o eutanazii v případě pacienta v nevyléčitelném zdravotním stavu, který je při vědomí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pouze sám pacient17180,28 %80,28 %  
Nezávislá lékařská komise177,98 %7,98 %  
Nikdo157,04 %7,04 %  
Nejbližší rodina73,29 %3,29 %  
Ošetřující lékař31,41 %1,41 %  

Graf

6. Kdo by měl mít v případě pacienta v trvalém komatu rozhodující slovo o jeho eutanazii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nejbližší rodina12056,34 %56,34 %  
Nikdo4621,6 %21,6 %  
Nezávislá lékařská komise4018,78 %18,78 %  
Ošetřující lékař73,29 %3,29 %  

Graf

7. Dal/a byste souhlas s eutanazií u svého blízkého příbuzného (rodiče, potomek, sourozenec, partner)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím9243,19 %43,19 %  
Spíše ano5324,88 %24,88 %  
Spíše ne 3215,02 %15,02 %  
Rozhodně ne188,45 %8,45 %  
Určitě ano188,45 %8,45 %  

Graf

8. Dal/a byste písemný souhlas pro vlastní eutanázií v případě dlouhého komatu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano7133,33 %33,33 %  
Nevím5023,47 %23,47 %  
Určitě ano4621,6 %21,6 %  
Spíše ne 2612,21 %12,21 %  
Rozhodně ne209,39 %9,39 %  

Graf

9. Měla by být dle Vašeho názoru eutanázie v ČR zlegalizována?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano10046,95 %46,95 %  
Určitě ano5626,29 %26,29 %  
Nevím2411,27 %11,27 %  
Rozhodně ne209,39 %9,39 %  
Spíše ne 136,1 %6,1 %  

Graf

10. Měla by být dána dolní věková hranice pro podstoupení eutanázie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nezáleží na věku pokud pacient trpí nevyléčitelnou chorobou12056,34 %56,34 %  
Ano, od 18 let6430,05 %30,05 %  
Ne, eutanazie by neměla být prováděna v žádném věku219,86 %9,86 %  
Ano, od 15 let83,76 %3,76 %  

Graf

11. Měla by být eutanázie zpoplatněna?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhodně ne11252,58 %52,58 %  
Spíše ne 5224,41 %24,41 %  
Nevím3114,55 %14,55 %  
Určitě ano115,16 %5,16 %  
Spíše ano73,29 %3,29 %  

Graf

12. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 let – 26 let16075,12 %75,12 %  
27 let – 40 let3014,08 %14,08 %  
41 let – 65 let2210,33 %10,33 %  
66 let a více10,47 %0,47 %  

Graf

13. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena13161,5 %61,5 %  
Muž8238,5 %38,5 %  

Graf

14. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou13362,44 %62,44 %  
Vysokoškolské4521,13 %21,13 %  
Bez vzdělání / základní škola198,92 %8,92 %  
Středoškolské bez maturity94,23 %4,23 %  
Vyšší odborné73,29 %3,29 %  

Graf

15. Máte vzdělání v oboru zdravotnictví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne18285,45 %85,45 %  
Ano3114,55 %14,55 %  

Graf

16. Jste věřící člověk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne16778,4 %78,4 %  
Ano4621,6 %21,6 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Je dle Vašeho názoru veřejnost dostatečně informovaná o problematice eutanázie?

 • odpověď Spíše ne :
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ne na otázku 9. Měla by být dle Vašeho názoru eutanázie v ČR zlegalizována?

6. Kdo by měl mít v případě pacienta v trvalém komatu rozhodující slovo o jeho eutanazii?

 • odpověď Nikdo:
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdo na otázku 5. Kdo by měl mít právo rozhodnout o eutanazii v případě pacienta v nevyléčitelném zdravotním stavu, který je při vědomí?
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně ne na otázku 8. Dal/a byste písemný souhlas pro vlastní eutanázií v případě dlouhého komatu?

10. Měla by být dána dolní věková hranice pro podstoupení eutanázie?

 • odpověď Ne, eutanazie by neměla být prováděna v žádném věku:
  • 9.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdo na otázku 5. Kdo by měl mít právo rozhodnout o eutanazii v případě pacienta v nevyléčitelném zdravotním stavu, který je při vědomí?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. S pojmem eutanázie jste se poprvé setkal/a?

2. Je dle Vašeho názoru veřejnost dostatečně informovaná o problematice eutanázie?

3. Eutanázii vnímáte převážně jako:

4. Co je podle Vás nejčastějším důvodem žádosti o eutanázii?

5. Kdo by měl mít právo rozhodnout o eutanazii v případě pacienta v nevyléčitelném zdravotním stavu, který je při vědomí?

6. Kdo by měl mít v případě pacienta v trvalém komatu rozhodující slovo o jeho eutanazii?

7. Dal/a byste souhlas s eutanazií u svého blízkého příbuzného (rodiče, potomek, sourozenec, partner)?

8. Dal/a byste písemný souhlas pro vlastní eutanázií v případě dlouhého komatu?

9. Měla by být dle Vašeho názoru eutanázie v ČR zlegalizována?

10. Měla by být dána dolní věková hranice pro podstoupení eutanázie?

11. Měla by být eutanázie zpoplatněna?

12. Jaký je Váš věk?

13. Jaké je Vaše pohlaví?

14. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

15. Máte vzdělání v oboru zdravotnictví?

16. Jste věřící člověk?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. S pojmem eutanázie jste se poprvé setkal/a?

2. Je dle Vašeho názoru veřejnost dostatečně informovaná o problematice eutanázie?

3. Eutanázii vnímáte převážně jako:

4. Co je podle Vás nejčastějším důvodem žádosti o eutanázii?

5. Kdo by měl mít právo rozhodnout o eutanazii v případě pacienta v nevyléčitelném zdravotním stavu, který je při vědomí?

6. Kdo by měl mít v případě pacienta v trvalém komatu rozhodující slovo o jeho eutanazii?

7. Dal/a byste souhlas s eutanazií u svého blízkého příbuzného (rodiče, potomek, sourozenec, partner)?

8. Dal/a byste písemný souhlas pro vlastní eutanázií v případě dlouhého komatu?

9. Měla by být dle Vašeho názoru eutanázie v ČR zlegalizována?

10. Měla by být dána dolní věková hranice pro podstoupení eutanázie?

11. Měla by být eutanázie zpoplatněna?

12. Jaký je Váš věk?

13. Jaké je Vaše pohlaví?

14. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

15. Máte vzdělání v oboru zdravotnictví?

16. Jste věřící člověk?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Zeleniny, B.Eutanázie, ano či ne? (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://10444.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.