Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Fair Trade

Fair Trade

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Klára Černá
Šetření:30. 11. 2010 - 07. 12. 2010
Počet respondentů:114
Počet otázek (max/průměr):30 / 13.56
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem tohoto dotazníku je zjistit, jak moc lidé v ČR znají a popř. využívají alternativní způsob obchodu Fair Trade. Výsledky zahrnu do praktické části svého maturitního projektu, který je právě na téma Fair Trade. Všechny Vámi poskytnuté údaje jsou anonymní.

Odpovědi respondentů

1. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
191714,91 %14,91 %  
181412,28 %12,28 %  
2097,89 %7,89 %  
1787,02 %7,02 %  
2265,26 %5,26 %  
2165,26 %5,26 %  
2365,26 %5,26 %  
3654,39 %4,39 %  
2443,51 %3,51 %  
2643,51 %3,51 %  
ostatní odpovědi 28
38
32
15
40
37
34
25
30
42
27
44
16
49
31
29
39
108
3530,7 %30,7 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:23.99
Minimum:17
Maximum:40
Variační rozpětí:23
Rozptyl:45.8
Směrodatná odchylka:6.77
Medián:21
Modus:19

Graf

2. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8271,93 %71,93 %  
muž3228,07 %28,07 %  

Graf

3. Kde v současné době bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
město nad 100 tis. obyvatel4842,11 %42,11 %  
vesnice2925,44 %25,44 %  
město do 20 tis. obyvatel2118,42 %18,42 %  
město do 100 tis. obyvatel1614,04 %14,04 %  

Graf

4. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SŠ s maturitou4539,47 %39,47 %  
základní3429,82 %29,82 %  
úplné vysokoškolské (Mgr.1311,4 %11,4 %  
SŠ bez maturity97,89 %7,89 %  
vysokoškolské (Bc.)87,02 %7,02 %  
VOŠ (Dis.)54,39 %4,39 %  

Graf

5. Jaký je Váš osobní čístý měsíční příjem?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 10 0005460 %47,37 %  
do 20 000 Kč2325,56 %20,18 %  
do 30 000 Kč910 %7,89 %  
více než 30 000 Kč44,44 %3,51 %  

Graf

6. Jste ve Vaší domácnosti osobou, která uskutečňuje většinu nákupů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zřídka4640,35 %40,35 %  
ano, obvykle3934,21 %34,21 %  
nikdy1815,79 %15,79 %  
ano, vždy119,65 %9,65 %  

Graf

7. Znáte značku Fair Trade?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 8, neotázka č. 25].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6153,51 %53,51 %  
ano5346,49 %46,49 %  

Graf

8. Co se Vám na projektu Fair Trade líbí?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Férové zacházení se zaměstnanci a zlepšení nabídky trhu práce.

hájí základní práva třeba na výdělek, která jsou ve vyspělích zemích samozřejmostí

je to jen pro pocit

Koupí výrobků pomáháme zemím třetího světa....

kvalita, obaly vyrobku a predevsim filosofie spravedliveho obchodu

kvalitní bio výrobky, kvalitní pomoc lidem v podobě zisku z jejich práce, omezení dětské práce (pokud se zřejmě nedodává do supermarketů, kde největší zisky jdou jinam)

moznost trzne (=nedotovaně) podporovat potrebne

Můžu věřit tomu,co kupuju a vím,že to nejsou zbytečně vyhozené peníze.

myšlenka

Na projektu Fair Trade se mi líbí, že dává příležitost rozvojovým zemím a rukodělným výrobkům. Líbí se mi, že lidé z rozvojových zemí dostávají za svou těžkou práci odpovídající plat.

nic

ona už z názvu patrná férovost

originalita, přínos nových věcí

pomoc méně rozvinutým zemím

Propaguje výrobky, které za to stojí.

spravedlivá odměna, trvale udržitelný rozvoj, nemožnost dětské práce

to, že mám jistotu, že dělníkům/zemědělcům bylo řádně zaplaceno a že se na práci nepodílely děti

Utopická myšlenka, která zahrnuje jakýsi "spravedlivý" akt vedoucí k destrukci trhu samotného. Dnešní svět neumí tyto "hodnoty" ocenit, natož je provozovat. Je nutné na toto hledět z jisté psychologické výše - zaměřit se na člověka samotného, který je od přírody egoistický. Myslí na své dobro, na svůj život, pro který udělá vše, tzn. aby nezemřel, vykoná spoustu nepřijatelných "kroků", které vydává za osobní "dobro". Jistý fair trade by se dal dohledat už v počátcích komunismu, kde Marx s Engelsem stanovili jistá "pravidla" vedoucí k úplné svobodné utopii, tedy i svobodnému životu bez práce, trhu takovém, jaký ho známe. Fair Trade je skvělá myšlenka, určitě ji jistí malí obchodníčci i používají ke svým malým obchodům, ale do dnešního kapitalismu, který není dobrý a nikdy dobrý nebude, protože podporuje vlastní egoističnost, prostě nezapadne. Nejde to. Lidé si zvykli na přísun velkých peněz, na uspokojení své touhy stát se něčím "nadlidským" - nadřazeným. Bohužel jsem se ve víru vášně odpoutal od zadání otázky. Tak tedy: na fair trade se mi líbí samotná myšlenka - ostatně jako myšlenka komunismu. Bohužel jak z minulosti víme, komunismus padl... Samotná myšlenka znamená, že obchod postavený na spravedlivém obchodování, tzn. na cenách, které odpovídají samotnému produktu, omezování otrokářství jak na dětech, tak i dospělých, podpora malých farmářských rodin, atd, je dobrý, je užitečný, ale není pro nás... Utěšující je, že se jedná o podporu chudých zemí, kde je důležitá stabilita, tímto je možnost jí dosáhnout.

V podstatě je mi to jedno.

věřím, že alespoň trochu pomáhám tomu dělníkovi, skutečnému výrobci daného produktu...i když teď o tom trochu pochybuji...neměl by každý obchod být fér?! Fair Trade výrobky nakupuji, když mě chytne charitativní nálada...když se cítím osamělá a zbytečná...

zhola nic

Znám ji, ale nejsem si úplně jistý, že vskutku znamená přínos pro malé rolníky, pěstitele, podnikatele... Takže co se mi na ní líbí??? Možná myšlenka sama.

že každý dostane zaplaceno za svou práci a vybírají kvalitní výrobky

že pěstitel dostane adekvátně zaplaceno

že se snaží napravit obchodní model kterej momentálně pořád u některých komodit funguje skoro jak v koloniálních dobách

9. Odkud znáte značku Fair Trade?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
již se nepamatuji1630,19 %14,04 %  
z tisku (noviny, časopisy)916,98 %7,89 %  
od známého916,98 %7,89 %  
ze školy35,66 %2,63 %  
z propagačního letáku35,66 %2,63 %  
nic23,77 %1,75 %  
z internetu23,77 %1,75 %  
z televize23,77 %1,75 %  
Podagogické instituty, média.11,89 %0,88 %  
Dělala jsem na toto téma ročníkovou práci.11,89 %0,88 %  
z ekologického centra Sluňákov11,89 %0,88 %  
rozhlas11,89 %0,88 %  
zajímám se o různé různé projekty a zdravou výživu11,89 %0,88 %  
ze zaměstnání11,89 %0,88 %  
seminář11,89 %0,88 %  

Graf

10. Kupujete Vy osobně Fair Trade výrobky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 12, neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2852,83 %24,56 %  
ne2547,17 %21,93 %  

Graf

11. Jaký je důvod toho, že nekupujete Fair Trade výrobky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím, kde se kupují - neobsahují to, co kupuji1352 %11,4 %  
jiný důvod936 %7,89 %  
cena624 %5,26 %  

Graf

12. Jaké Fair Trade výrobky nejčastěji kupujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
káva725 %6,14 %  
kakao621,43 %5,26 %  
ostatní potraviny621,43 %5,26 %  
řemeslné výrobky27,14 %1,75 %  
čaj27,14 %1,75 %  
ovoce13,57 %0,88 %  
doplňky13,57 %0,88 %  
čaj, kakao, čokoláda, ostatní potraviny13,57 %0,88 %  
služby13,57 %0,88 %  
nic13,57 %0,88 %  

Graf

13. Víte, jak se můžete více zapojit do projektu Fair Trade?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 14, neotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2382,14 %20,18 %  
ano517,86 %4,39 %  

Graf

14. Chtěli byste se více zapojit do projektu Fair Trade?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím240 %1,75 %  
ano240 %1,75 %  
ne120 %0,88 %  

Graf

15. Projekt Fair Trade můžete podpořit nejen koupí Fair Trade produktů, ale např. dobrovolnickou pomocí na různých akcích (rozdávání FT letáčků, pomoc při veřejných akcích prodejem FT výrobků...). Chtěli byste vědět více o projektu Fair Trade?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1460,87 %12,28 %  
ano939,13 %7,89 %  

Graf

16. Chtěli byste se více zapojit do projektu Fair Trade?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1147,83 %9,65 %  
nevím834,78 %7,02 %  
ano417,39 %3,51 %  

Graf

17. Chtěli byste vědět více o projektu Fair Trade?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím240 %1,75 %  
ano240 %1,75 %  
ne120 %0,88 %  

Graf

18. Jak byste charakterizoval své vědomosti o FT?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nadprůměrné480 %3,51 %  
průměrné120 %0,88 %  

Graf

19. Nakolik souhlasíte s tím, že značka Fair Trade je důvěryhodná?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím360 %2,63 %  
spíše souhlasím240 %1,75 %  

Graf

20. Nakolik souhlasíte s tím, že značka Fair Trade má dobrou propagaci na trhu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím360 %2,63 %  
nevím120 %0,88 %  
spíše souhlasím120 %0,88 %  

Graf

21. Nakolik souhlasíte s tím, že produkty Fair Trade jsou lehce dostupné?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím240 %1,75 %  
spíše souhlasím120 %0,88 %  
nevím120 %0,88 %  
souhlasím120 %0,88 %  

Graf

22. Nakolik souhlasíte s tím, že pod značkou Fair Trade je široká škála produktů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím360 %2,63 %  
spíše souhlasím120 %0,88 %  
souhlasím120 %0,88 %  

Graf

23. Nakolik souhlasíte s tím, že Fair Trade produkty jsou nadprůměrně kvalitní?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím360 %2,63 %  
souhlasím240 %1,75 %  

Graf

24. Víte, jak vypadá logo značky Fair Trade?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano480 %3,51 %  
nevím120 %0,88 %  

Graf

25. Projekt Fair Trade je alternativním způsobem obchodu, který se snaží zlepšit životní podmínky producentů (farmářů, řemeslníků atd.), kteří pěstují, vyrábí Fair Trade produkty. Fair Trade dále bojuje proti otrokářství, dětské práci a požaduje spravedlivé podmínky obchodu. Usiluje o to, aby se největší část zisku dostala k těm, kteří výrobek zhotovili a tím pádem jim zajištuje možnost v podnikání pokračovat, mít na základní životní potřeby a vyhnout se žití v chudobě. Dále se zabývá otázkou ekologie, takže se při výrobě daných produktů snaží co nejméně zatěžovat životní prostředí, úzce souvisí s BIO produkty. Myslíte si, že by mělo být více projektů jako je Fair Trade?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5462,07 %47,37 %  
nevím2832,18 %24,56 %  
ne55,75 %4,39 %  

Graf

26. Projekt Fair Trade můžete podpořit nejen koupí Fair Trade produktů, ale např. dobrovolnickou pomocí na různých akcích (rozdávání FT letáčků, pomoc při veřejných akcích prodejem FT výrobků ...). Chtěli byste vědět více o projektu Fair Trade?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4043,96 %35,09 %  
ano2628,57 %22,81 %  
nevím2527,47 %21,93 %  

Graf

27. Chtěli byste se zapojit do projektu FT?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4650,55 %40,35 %  
nevím3841,76 %33,33 %  
ano77,69 %6,14 %  

Graf

28. Kde nejčastěji nakupujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
super3538,46 %30,7 %  
hypermarket3134,07 %27,19 %  
malý obchod s potravinami2325,27 %20,18 %  
Kaufland11,1 %0,88 %  
v pici11,1 %0,88 %  

Graf

29. Co je pro Vás prioritou při nakupování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kvalita3942,86 %34,21 %  
cena x množství2830,77 %24,56 %  
cena1617,58 %14,04 %  
nic22,2 %1,75 %  
nemám prioritu, kupuju co potřebuji11,1 %0,88 %  
cena x množství x kvalita x chuť11,1 %0,88 %  
kvalita i cena11,1 %0,88 %  
vybírám dle momentální situace, ale spíš kvalitu11,1 %0,88 %  
CENA X KVALITA11,1 %0,88 %  
co mi je potom11,1 %0,88 %  

Graf

30. Je zde něco, co byste chtěli vzkázat autorovi dotazníku?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

:-)

:D

dobrý:)

Dobře vypracovanej dotazník ;-)

Dotazník je kvalitní, jsou zde jisté výtky, ale to už by se jednalo o dotazník pro opravdu hluboké zpracování, které je k maturitě nepodstatné. Je dobré, že se o toto zajímáte, ale je důležité vědět podrobnou a hloubkovou problematiku tohoto odvětví... Výtka ke vzdělání: existují i doktoranti, kteří dosáhli nejvyššího vzdělání (Ph.D, RNDr, PhDr, ...), ale pochybuji, že nějaký z nich se bude zabývat internetovými dotazníky - obzvláště zaměřené pro středoškolskou studentku. Přeji hladký chod maturitní zkoušky a mnoho úspěchů jak při zpracování této problematiky, tak i v jiných odvětvích. :-)

EEEE!

free trade is fair trade

hodne stesti maminko, salasovicova:)

kundo

moc krásný dotazník

Ne nemám žádné připomínky .

nevidim nalepku fair trade jako velke plus. spis dam prednost lokalnimu kvalitnejsimu (oproti beznemu) zbozi za obdobnou cenu

pěkný téma

Přeji bezbolestný a rychlý porod :)

Restrikce znamenají chudobu, proto místo propagace Fair trade raději propaguji svobodný obchod bez bariér. Zkuste si přečíst něco od Bastiata http://www.bastiat.kvalitne.cz/ nebo Robertse http://www.libinst.cz/etexts/roberts.pdf

taky studuju tyhle hovadiny, už se těším, až to budu mít za sebou...

Zajímalo by mě jakým způsobem FT dosahuje svých cílů->to ti chybí ve specifikaci FT.

zajímavý dotazník:-)

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Znáte značku Fair Trade?

 • odpověď ano:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi již se nepamatuji na otázku 9. Odkud znáte značku Fair Trade?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Kupujete Vy osobně Fair Trade výrobky?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 10. Kupujete Vy osobně Fair Trade výrobky?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím, kde se kupují - neobsahují to, co kupuji na otázku 11. Jaký je důvod toho, že nekupujete Fair Trade výrobky?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 13. Víte, jak se můžete více zapojit do projektu Fair Trade?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 15. Projekt Fair Trade můžete podpořit nejen koupí Fair Trade produktů, ale např. dobrovolnickou pomocí na různých akcích (rozdávání FT letáčků, pomoc při veřejných akcích prodejem FT výrobků...). Chtěli byste vědět více o projektu Fair Trade?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 16. Chtěli byste se více zapojit do projektu Fair Trade?

10. Kupujete Vy osobně Fair Trade výrobky?

 • odpověď ano:
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 13. Víte, jak se můžete více zapojit do projektu Fair Trade?
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 15. Projekt Fair Trade můžete podpořit nejen koupí Fair Trade produktů, ale např. dobrovolnickou pomocí na různých akcích (rozdávání FT letáčků, pomoc při veřejných akcích prodejem FT výrobků...). Chtěli byste vědět více o projektu Fair Trade?
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 16. Chtěli byste se více zapojit do projektu Fair Trade?
 • odpověď ne:
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím, kde se kupují - neobsahují to, co kupuji na otázku 11. Jaký je důvod toho, že nekupujete Fair Trade výrobky?

13. Víte, jak se můžete více zapojit do projektu Fair Trade?

 • odpověď ne:
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 15. Projekt Fair Trade můžete podpořit nejen koupí Fair Trade produktů, ale např. dobrovolnickou pomocí na různých akcích (rozdávání FT letáčků, pomoc při veřejných akcích prodejem FT výrobků...). Chtěli byste vědět více o projektu Fair Trade?
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 16. Chtěli byste se více zapojit do projektu Fair Trade?

15. Projekt Fair Trade můžete podpořit nejen koupí Fair Trade produktů, ale např. dobrovolnickou pomocí na různých akcích (rozdávání FT letáčků, pomoc při veřejných akcích prodejem FT výrobků...). Chtěli byste vědět více o projektu Fair Trade?

 • odpověď ne:
  • 8.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 16. Chtěli byste se více zapojit do projektu Fair Trade?

27. Chtěli byste se zapojit do projektu FT?

 • odpověď ne:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 26. Projekt Fair Trade můžete podpořit nejen koupí Fair Trade produktů, ale např. dobrovolnickou pomocí na různých akcích (rozdávání FT letáčků, pomoc při veřejných akcích prodejem FT výrobků ...). Chtěli byste vědět více o projektu Fair Trade?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik je Vám let?

2. Pohlaví

3. Kde v současné době bydlíte?

4. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

5. Jaký je Váš osobní čístý měsíční příjem?

6. Jste ve Vaší domácnosti osobou, která uskutečňuje většinu nákupů?

7. Znáte značku Fair Trade?

9. Odkud znáte značku Fair Trade?

10. Kupujete Vy osobně Fair Trade výrobky?

11. Jaký je důvod toho, že nekupujete Fair Trade výrobky?

13. Víte, jak se můžete více zapojit do projektu Fair Trade?

15. Projekt Fair Trade můžete podpořit nejen koupí Fair Trade produktů, ale např. dobrovolnickou pomocí na různých akcích (rozdávání FT letáčků, pomoc při veřejných akcích prodejem FT výrobků...). Chtěli byste vědět více o projektu Fair Trade?

16. Chtěli byste se více zapojit do projektu Fair Trade?

25. Projekt Fair Trade je alternativním způsobem obchodu, který se snaží zlepšit životní podmínky producentů (farmářů, řemeslníků atd.), kteří pěstují, vyrábí Fair Trade produkty. Fair Trade dále bojuje proti otrokářství, dětské práci a požaduje spravedlivé podmínky obchodu. Usiluje o to, aby se největší část zisku dostala k těm, kteří výrobek zhotovili a tím pádem jim zajištuje možnost v podnikání pokračovat, mít na základní životní potřeby a vyhnout se žití v chudobě. Dále se zabývá otázkou ekologie, takže se při výrobě daných produktů snaží co nejméně zatěžovat životní prostředí, úzce souvisí s BIO produkty. Myslíte si, že by mělo být více projektů jako je Fair Trade?

26. Projekt Fair Trade můžete podpořit nejen koupí Fair Trade produktů, ale např. dobrovolnickou pomocí na různých akcích (rozdávání FT letáčků, pomoc při veřejných akcích prodejem FT výrobků ...). Chtěli byste vědět více o projektu Fair Trade?

27. Chtěli byste se zapojit do projektu FT?

28. Kde nejčastěji nakupujete?

29. Co je pro Vás prioritou při nakupování?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik je Vám let?

2. Pohlaví

3. Kde v současné době bydlíte?

4. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

5. Jaký je Váš osobní čístý měsíční příjem?

6. Jste ve Vaší domácnosti osobou, která uskutečňuje většinu nákupů?

7. Znáte značku Fair Trade?

9. Odkud znáte značku Fair Trade?

10. Kupujete Vy osobně Fair Trade výrobky?

11. Jaký je důvod toho, že nekupujete Fair Trade výrobky?

13. Víte, jak se můžete více zapojit do projektu Fair Trade?

15. Projekt Fair Trade můžete podpořit nejen koupí Fair Trade produktů, ale např. dobrovolnickou pomocí na různých akcích (rozdávání FT letáčků, pomoc při veřejných akcích prodejem FT výrobků...). Chtěli byste vědět více o projektu Fair Trade?

16. Chtěli byste se více zapojit do projektu Fair Trade?

25. Projekt Fair Trade je alternativním způsobem obchodu, který se snaží zlepšit životní podmínky producentů (farmářů, řemeslníků atd.), kteří pěstují, vyrábí Fair Trade produkty. Fair Trade dále bojuje proti otrokářství, dětské práci a požaduje spravedlivé podmínky obchodu. Usiluje o to, aby se největší část zisku dostala k těm, kteří výrobek zhotovili a tím pádem jim zajištuje možnost v podnikání pokračovat, mít na základní životní potřeby a vyhnout se žití v chudobě. Dále se zabývá otázkou ekologie, takže se při výrobě daných produktů snaží co nejméně zatěžovat životní prostředí, úzce souvisí s BIO produkty. Myslíte si, že by mělo být více projektů jako je Fair Trade?

26. Projekt Fair Trade můžete podpořit nejen koupí Fair Trade produktů, ale např. dobrovolnickou pomocí na různých akcích (rozdávání FT letáčků, pomoc při veřejných akcích prodejem FT výrobků ...). Chtěli byste vědět více o projektu Fair Trade?

27. Chtěli byste se zapojit do projektu FT?

28. Kde nejčastěji nakupujete?

29. Co je pro Vás prioritou při nakupování?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Černá, K.Fair Trade (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://10981.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.