Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Týranie v rodine

Týranie v rodine

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tomas Siba
Šetření:30. 12. 2010 - 06. 01. 2011
Počet respondentů:99
Počet otázek (max/průměr):23 / 22.98
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:33
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený respondent, vážená respondentka,
Som študentom 5. ročníka Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce. Tento dotazník je vytvorený za účelom výskumu rodinných problémov. Dotazník je anonymný, preto sa nikam nepodpisujte. Prosím Vás o čo najväčšiu úprimnosť pri jeho vypĺňaní – ide o vedecký výskum, v ktorom majú pravdivé odpovede cenu.
 

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Odpovedzte prosím, pokiaľ je to možné, na všetky otázky.  

Odpovědi respondentů

1. Pohlavie:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5151,52 %51,52 %  
muž4848,48 %48,48 %  

Graf

2. Vek

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-255353,54 %53,54 %  
26-352727,27 %27,27 %  
46-551111,11 %11,11 %  
36-4555,05 %5,05 %  
56-6522,02 %2,02 %  
nad 6611,01 %1,01 %  

Graf

3. Vzdelanie:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stredoškolské5252,53 %52,53 %  
vysokoškolské3737,37 %37,37 %  
základné99,09 %9,09 %  
študent VŠ11,01 %1,01 %  

Graf

4. Rodinný stav

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
slobodný/a6667,35 %66,67 %  
ženatý/vydatá3232,65 %32,32 %  

Graf

5. Pochádzam z rodiny:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
úplnej8181,82 %81,82 %  
rozvedenej1313,13 %13,13 %  
rodina len s jedným rodičom44,04 %4,04 %  
dedina11,01 %1,01 %  

Graf

6. Stretli ste sa už niekedy s domácim týraním páchaným na niekom z Vášho blízkeho okolia? Ak áno v akej súvislosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7070,71 %70,71 %  
ano2929,29 %29,29 %  

Graf

7. Vyskytujú sa vo vašej rodine problém rozvodu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7474,75 %74,75 %  
ano2525,25 %25,25 %  

Graf

8. Považujete rozvod v rodine za vážny problém?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím6060,61 %60,61 %  
spíše souhlasím1717,17 %17,17 %  
spíše nesouhlasím1414,14 %14,14 %  
nesouhlasím44,04 %4,04 %  
nevím44,04 %4,04 %  

Graf

9. Aký druh týrania pokladáte za najzávažnejší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
psychické týranie3838,38 %38,38 %  
fyzické týranie3131,31 %31,31 %  
sexuálne týranie2626,26 %26,26 %  
nic11,01 %1,01 %  
týranie11,01 %1,01 %  
vsetky11,01 %1,01 %  
vsetky formy su na zvazenie11,01 %1,01 %  

Graf

10. Stali ste sa niekedy sami obeťou domáceho týrania?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9191,92 %91,92 %  
ano88,08 %8,08 %  

Graf

11. Myslíte si, že človek, na ktorom bolo páchané násilie ma sklon byť násilný aj voči svojej rodine?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3838,38 %38,38 %  
spíše nesouhlasím2525,25 %25,25 %  
nevím1616,16 %16,16 %  
nesouhlasím1212,12 %12,12 %  
souhlasím88,08 %8,08 %  

Graf

12. Kto je podľa Vás najčastejšie „násilníkom“ v rodine?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž7273,47 %72,73 %  
žena1717,35 %17,17 %  
deti55,1 %5,05 %  
nic11,02 %1,01 %  
ten kto je prave nasilnik11,02 %1,01 %  
50-50%11,02 %1,01 %  
je to variabilne11,02 %1,01 %  

Graf

13. Kde sa podľa Vás najviac vyskytuje rozvodovosť?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bydlisko nemá vplyv na rozvod 5858,59 %58,59 %  
v mestách4040,4 %40,4 %  
na dedinách11,01 %1,01 %  

Graf

14. V akých rodinách sa podľa Vás najčastejšie vyskytuje domáce týranie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v rodinách kde sa vyskytuje alkoholizmus8181,82 %81,82 %  
v rodinách kde sa vyskytuje nevera a žiarlivosť4747,47 %47,47 %  
v rodinách zo sociálne slabšieho prostredia3838,38 %38,38 %  
v rodinách kde je autoritou muž/otec2121,21 %21,21 %  
v rodinách kde spolunažíva viacero generácií, resp. rodín33,03 %3,03 %  
v rodinách kde je autoritou žena/matka11,01 %1,01 %  

Graf

15. Myslíte si, že na domáce násilie vplýva alkoholizmus?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím5757,58 %57,58 %  
spíše souhlasím3838,38 %38,38 %  
spíše nesouhlasím22,02 %2,02 %  
nevím11,01 %1,01 %  
nesouhlasím11,01 %1,01 %  

Graf

16. Domnievate sa, že v prípade rozvodu sa dá predísť odbornou pomocou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3434,34 %34,34 %  
spíše souhlasím2828,28 %28,28 %  
nevím1919,19 %19,19 %  
spíše nesouhlasím1717,17 %17,17 %  
nesouhlasím11,01 %1,01 %  

Graf

17. Poznáte nejaké inštitúcie poskytujúce pomoc obetiam domáceho týrania.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepoznám žiadne5454,55 %54,55 %  
poznám3838,38 %38,38 %  
LDD22,02 %2,02 %  
Pomoc deťom v kríze11,01 %1,01 %  
LDD , Hniezda11,01 %1,01 %  
domo pre týrane matky11,01 %1,01 %  
policia11,01 %1,01 %  
bílý kruh11,01 %1,01 %  

Graf

18. Komu by ste oznámili alebo na koho by ste sa obrátili v prípade, ak by ste vedeli o domácom násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na políciu6161,62 %61,62 %  
neviem1919,19 %19,19 %  
na sociálneho pracovníka1414,14 %14,14 %  
neviem sa vyradriť33,03 %3,03 %  
neoznámil by som to22,02 %2,02 %  

Graf

19. Domnievate sa, že týranie predstavuje v súčasnej dobe závažný problém?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3636,36 %36,36 %  
spíše nesouhlasím3030,3 %30,3 %  
spíše souhlasím2323,23 %23,23 %  
nevím1010,1 %10,1 %  

Graf

20. Odkiaľ máte najviac informácií o násilí v rodine?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
média (rozhlas, TV, internet)7777,78 %77,78 %  
od známych99,09 %9,09 %  
poznám z osobnej skúsenosti77,07 %7,07 %  
z rodiny33,03 %3,03 %  
odborná literatúra, medzinárodné dohovory ...11,01 %1,01 %  
VS11,01 %1,01 %  
Z vlasní snahy získat informace o této problematic11,01 %1,01 %  

Graf

21. Aký je Váš názor na povinnosť ohlasovať inštitúciám týranie, zneužívanie alebo zanedbávanie vo vašom okolí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7272,73 %72,73 %  
nevím2222,22 %22,22 %  
ne55,05 %5,05 %  

Graf

22. Ste informovaný dostatočne o možnostiach, ako sa pred týraním a zneužívaním chrániť?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím3232,32 %32,32 %  
spíše souhlasím2727,27 %27,27 %  
souhlasím1919,19 %19,19 %  
nevím1818,18 %18,18 %  
nesouhlasím33,03 %3,03 %  

Graf

23. Myslite si že problémy v rodine sa vyriešia rozvodom?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4545,45 %45,45 %  
nevím3636,36 %36,36 %  
ano1818,18 %18,18 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Považujete rozvod v rodine za vážny problém?

  • odpověď souhlasím:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 46-55 na otázku 2. Vek

17. Poznáte nejaké inštitúcie poskytujúce pomoc obetiam domáceho týrania.

  • odpověď nepoznám žiadne:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 46-55 na otázku 2. Vek

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlavie:

2. Vek

3. Vzdelanie:

4. Rodinný stav

5. Pochádzam z rodiny:

6. Stretli ste sa už niekedy s domácim týraním páchaným na niekom z Vášho blízkeho okolia? Ak áno v akej súvislosti?

7. Vyskytujú sa vo vašej rodine problém rozvodu?

8. Považujete rozvod v rodine za vážny problém?

9. Aký druh týrania pokladáte za najzávažnejší?

10. Stali ste sa niekedy sami obeťou domáceho týrania?

11. Myslíte si, že človek, na ktorom bolo páchané násilie ma sklon byť násilný aj voči svojej rodine?

12. Kto je podľa Vás najčastejšie „násilníkom“ v rodine?

13. Kde sa podľa Vás najviac vyskytuje rozvodovosť?

14. V akých rodinách sa podľa Vás najčastejšie vyskytuje domáce týranie?

15. Myslíte si, že na domáce násilie vplýva alkoholizmus?

16. Domnievate sa, že v prípade rozvodu sa dá predísť odbornou pomocou?

17. Poznáte nejaké inštitúcie poskytujúce pomoc obetiam domáceho týrania.

18. Komu by ste oznámili alebo na koho by ste sa obrátili v prípade, ak by ste vedeli o domácom násilí?

19. Domnievate sa, že týranie predstavuje v súčasnej dobe závažný problém?

20. Odkiaľ máte najviac informácií o násilí v rodine?

21. Aký je Váš názor na povinnosť ohlasovať inštitúciám týranie, zneužívanie alebo zanedbávanie vo vašom okolí?

22. Ste informovaný dostatočne o možnostiach, ako sa pred týraním a zneužívaním chrániť?

23. Myslite si že problémy v rodine sa vyriešia rozvodom?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlavie:

2. Vek

3. Vzdelanie:

4. Rodinný stav

5. Pochádzam z rodiny:

6. Stretli ste sa už niekedy s domácim týraním páchaným na niekom z Vášho blízkeho okolia? Ak áno v akej súvislosti?

7. Vyskytujú sa vo vašej rodine problém rozvodu?

8. Považujete rozvod v rodine za vážny problém?

9. Aký druh týrania pokladáte za najzávažnejší?

10. Stali ste sa niekedy sami obeťou domáceho týrania?

11. Myslíte si, že človek, na ktorom bolo páchané násilie ma sklon byť násilný aj voči svojej rodine?

12. Kto je podľa Vás najčastejšie „násilníkom“ v rodine?

13. Kde sa podľa Vás najviac vyskytuje rozvodovosť?

14. V akých rodinách sa podľa Vás najčastejšie vyskytuje domáce týranie?

15. Myslíte si, že na domáce násilie vplýva alkoholizmus?

16. Domnievate sa, že v prípade rozvodu sa dá predísť odbornou pomocou?

17. Poznáte nejaké inštitúcie poskytujúce pomoc obetiam domáceho týrania.

18. Komu by ste oznámili alebo na koho by ste sa obrátili v prípade, ak by ste vedeli o domácom násilí?

19. Domnievate sa, že týranie predstavuje v súčasnej dobe závažný problém?

20. Odkiaľ máte najviac informácií o násilí v rodine?

21. Aký je Váš názor na povinnosť ohlasovať inštitúciám týranie, zneužívanie alebo zanedbávanie vo vašom okolí?

22. Ste informovaný dostatočne o možnostiach, ako sa pred týraním a zneužívaním chrániť?

23. Myslite si že problémy v rodine sa vyriešia rozvodom?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Siba, T.Týranie v rodine (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://11706.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.