Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zaměstnanecké výhody ve vaší firmě

Zaměstnanecké výhody ve vaší firmě

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Soňa Recmanová
Šetření:16. 01. 2011 - 30. 01. 2011
Počet respondentů:53
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.62
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:56,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím o vaše vyjádření, jaký je systém zaměstnaneckých výhod ve vaší firmě. Výsledky dotazníkového šetření budou součástí bakalářské práce, jejímž tématem jsou trendy v personálním řízení. Dotazník je anonymní.

Odpovědi respondentů

1. Kolik zaměstnanců pracuje ve vaší firmě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Pracuji jako osoba samostatně výdělečně činná → konec dotazníku, Od 1-20 zaměstnancůotázka č. 2, Od 21-50 zaměstnancůotázka č. 2, Od 51-100 zaměstnancůotázka č. 2, Více než 100 zaměstnancůotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Více než 100 zaměstnanců2750,94 %50,94 %  
Od 1-20 zaměstnanců1120,75 %20,75 %  
Od 51-100 zaměstnanců713,21 %13,21 %  
Od 21-50 zaměstnanců611,32 %11,32 %  
Pracuji jako osoba samostatně výdělečně činná23,77 %3,77 %  

Graf

2. Jakým způsobem je stanovený systém prémií, dodatečných odměn a zaměstnaneckých výhod ve vaší firmě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je dán vnitřními předpisy firmy2549,02 %47,17 %  
Systém zaměstnaneckých výhod není pevně stanoven1427,45 %26,42 %  
Je součástí vaší pracovní smlouvy 1121,57 %20,75 %  
Zaměstnanecké výhody firma neposkytuje59,8 %9,43 %  
Nevím, nejsem s touto oblastí obeznámen/a23,92 %3,77 %  

Graf

3. Jsou zaměstnanecké výhody, které pobíráte uvedeny jako součást vaší pracovní smlouvy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nejsou uvedeny ve smlouvě, ale pobírám je2650,98 %49,06 %  
Ano, část výhod, které pobírám jsou uvedeny ve smlouvě1223,53 %22,64 %  
Žádné zaměstnanecké výhody nepobírám815,69 %15,09 %  
Ano, všechny výhody jsou v pracovní smlouvě uvedeny59,8 %9,43 %  

Graf

4. Na čem je závislá výše zaměstnaneckých výhod ve vaší firmě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na odvedeném pracovním výkonu2549,02 %47,17 %  
Na pracovní pozici ve firmě1937,25 %35,85 %  
Na délce zaměstnaneckého poměru1121,57 %20,75 %  
Na nečem jiném: ………………….713,73 %13,21 %  
Zaměstnanecké výhody firma neposkytuje611,76 %11,32 %  
Na vztahu s vedením firmy35,88 %5,66 %  

Graf

5. Byl jste obeznámen se všemi zaměstnaneckými výhodami, které vám firma nabízí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, při nástupu do zaměstnaní3466,67 %64,15 %  
Ne, dozvěděl/a jsem se o nich až později v průběhu pracovního poměru1121,57 %20,75 %  
Dodnes nevím, na jaké zaměstnanecké výhody mám přesně nárok611,76 %11,32 %  

Graf

6. Jaké formy benefitů Vám firma poskytuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Příspěvek na stravování3568,63 %66,04 %  
Dodatečná finanční prémie2854,9 %52,83 %  
Firemní notebook nebo mobil2345,1 %43,4 %  
Nárok na dovolenou nad rámec zákoníku práce2345,1 %43,4 %  
Příspěvek na rekreaci, sport a kulturu2039,22 %37,74 %  
Příspěvek na penzíjní nebo životní pojištění2039,22 %37,74 %  
Jiné benefity1937,25 %35,85 %  
Odměny při zvláštních životních příležitostech1835,29 %33,96 %  
Příspěvek na očkování1019,61 %18,87 %  
Firemní automobil611,76 %11,32 %  
Žádné benefity nepobírám47,84 %7,55 %  

Graf

7. Jaké formy benefitů v rámci odměňování byste upřednostnili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dodatečná finanční prémie3058,82 %56,6 %  
Nárok na dovolenou nad rámec zákoníku práce2650,98 %49,06 %  
Příspěvek na stravování2243,14 %41,51 %  
Příspěvek na penzíjní nebo životní pojištění1835,29 %33,96 %  
Příspěvek na rekreaci, sport a kulturu1733,33 %32,08 %  
Firemní vzdělávání1631,37 %30,19 %  
Firemní automobil1325,49 %24,53 %  
Firemní notebook nebo mobil1223,53 %22,64 %  
Jiné benefity713,73 %13,21 %  
Odměny při zvláštních životních příležitostech59,8 %9,43 %  
Příspěvek na očkování59,8 %9,43 %  
Žádné benefity nepobírám35,88 %5,66 %  

Graf

8. Má výše zaměstnaneckých výhod vliv na váš pracovní výkon?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano1427,45 %26,42 %  
Ano 1325,49 %24,53 %  
Spíše ne1325,49 %24,53 %  
Ne1121,57 %20,75 %  

Graf

9. Považujete systém zaměstnaneckých výhod ve vaší firmě za spravedlivý?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano 1733,33 %32,08 %  
Spíše ano1631,37 %30,19 %  
Spíše ne1019,61 %18,87 %  
Ne815,69 %15,09 %  

Graf

10. Došlo ve vaší firmě k omezení zaměstnaneckých výhod v průběhu ekonomické krize v období 2009 a 2010?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1631,37 %30,19 %  
Ano 1325,49 %24,53 %  
Nejsem jsi vědom/a1019,61 %18,87 %  
Spíše ano713,73 %13,21 %  
Spíše ne59,8 %9,43 %  

Graf

11. Jaké je vaše pracovní zařazení

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Řadový zaměstnanec3976,47 %73,58 %  
Manažerská pozice (vedoucí organizačního úseku)1019,61 %18,87 %  
Vedení firmy (top management)23,92 %3,77 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Kolik zaměstnanců pracuje ve vaší firmě?

  • odpověď Více než 100 zaměstnanců:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Příspěvek na penzíjní nebo životní pojištění na otázku 6. Jaké formy benefitů Vám firma poskytuje?

6. Jaké formy benefitů Vám firma poskytuje?

  • odpověď Příspěvek na stravování:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Příspěvek na očkování na otázku 6. Jaké formy benefitů Vám firma poskytuje?
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Firemní automobil na otázku 7. Jaké formy benefitů v rámci odměňování byste upřednostnili?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik zaměstnanců pracuje ve vaší firmě?

2. Jakým způsobem je stanovený systém prémií, dodatečných odměn a zaměstnaneckých výhod ve vaší firmě?

3. Jsou zaměstnanecké výhody, které pobíráte uvedeny jako součást vaší pracovní smlouvy?

4. Na čem je závislá výše zaměstnaneckých výhod ve vaší firmě?

5. Byl jste obeznámen se všemi zaměstnaneckými výhodami, které vám firma nabízí?

6. Jaké formy benefitů Vám firma poskytuje?

7. Jaké formy benefitů v rámci odměňování byste upřednostnili?

8. Má výše zaměstnaneckých výhod vliv na váš pracovní výkon?

9. Považujete systém zaměstnaneckých výhod ve vaší firmě za spravedlivý?

10. Došlo ve vaší firmě k omezení zaměstnaneckých výhod v průběhu ekonomické krize v období 2009 a 2010?

11. Jaké je vaše pracovní zařazení

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik zaměstnanců pracuje ve vaší firmě?

2. Jakým způsobem je stanovený systém prémií, dodatečných odměn a zaměstnaneckých výhod ve vaší firmě?

3. Jsou zaměstnanecké výhody, které pobíráte uvedeny jako součást vaší pracovní smlouvy?

4. Na čem je závislá výše zaměstnaneckých výhod ve vaší firmě?

5. Byl jste obeznámen se všemi zaměstnaneckými výhodami, které vám firma nabízí?

6. Jaké formy benefitů Vám firma poskytuje?

7. Jaké formy benefitů v rámci odměňování byste upřednostnili?

8. Má výše zaměstnaneckých výhod vliv na váš pracovní výkon?

9. Považujete systém zaměstnaneckých výhod ve vaší firmě za spravedlivý?

10. Došlo ve vaší firmě k omezení zaměstnaneckých výhod v průběhu ekonomické krize v období 2009 a 2010?

11. Jaké je vaše pracovní zařazení

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Recmanová, S.Zaměstnanecké výhody ve vaší firmě (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://12063.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.