Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > OCHRANA SPOTŘEBITELE

OCHRANA SPOTŘEBITELE

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Aneta Ročáková
Šetření:25. 03. 2011 - 01. 04. 2011
Počet respondentů:90
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.98
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:04
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den, chtěl bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který bude použit v mé absolventské práci na téma Ochrana spotřebitelů v ČR . Cílem dotazníku je zjistit postoje, názory, informovanost a zkušenosti na toto zvolené téma.
Předem moc děkuji za spolupráci.

Odpovědi respondentů

1. Co si představíte pod pojmem ochrana spotřebitele a co pro vás tento pojem znamená? ( zaškrtněte minimálně jednu odpověď maximálně však 3)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ochrana před nekvalitním zbožím, jeho zdravotní nezávadnost a bezpečnost8190 %90 %  
ochrana před klamavou reklamou5156,67 %56,67 %  
možnost reklamovat zboží4651,11 %51,11 %  
soubor právních norem3640 %40 %  
uveřejňování informací2325,56 %25,56 %  
nevím11,11 %1,11 %  

Graf

2. Pokud byste hledal/a informace o ochraně spotřebitele, kde byste hledal/a

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet5864,44 %64,44 %  
sdružení na ochranu spotřebitele2932,22 %32,22 %  
prodejna22,22 %2,22 %  
přátelé a známí11,11 %1,11 %  

Graf

3. Myslíte si, že jste dostatečně informován/a o Vašich spotřebitelských právech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne4550 %50 %  
spíše ano3640 %40 %  
určitě ano66,67 %6,67 %  
určitě ne33,33 %3,33 %  

Graf

4. Jak hodnotíte úroveň ochrany spotřebitele v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
průměrná7886,67 %86,67 %  
špatná1011,11 %11,11 %  
vysokáí22,22 %2,22 %  

Graf

5. Co myslíte, že by nejvíce napomohlo ke zvýšení kvality OS?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
větší informovanost2730 %30 %  
více kontrol u obchodníků2325,56 %25,56 %  
důslednost a neúplatnost kontrolorů1718,89 %18,89 %  
vyšší pokuty1011,11 %11,11 %  
větší součinnost orgánů88,89 %8,89 %  
lepší legislativa55,56 %5,56 %  

Graf

6. Znáte některý z níže uvedených evropských systémů (organizací) na ochranu spotřebitele?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádný4651,11 %51,11 %  
Asociace evropských spotřebitelů2325,56 %25,56 %  
Evropské sdružení spotřebitelských svazů1112,22 %12,22 %  
RAPEX66,67 %6,67 %  
HACCP44,44 %4,44 %  

Graf

7. Domníváte se, že po vstupu České republiky do Evropské unie se změnila ochrana spotřebitele?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nezaregistroval jsem žádnou změnu3741,11 %41,11 %  
spíše ano2527,78 %27,78 %  
spíše ne1415,56 %15,56 %  
určitě ano1213,33 %13,33 %  
určitě ne22,22 %2,22 %  

Graf

8. Setkal/a jste se někdy s některou z těchto nepoctivých obchodních nebo výrobních praktik? (zaškrtněte minimálně jednu odpověď)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nekvalitní výrobek6774,44 %74,44 %  
prošlá doba spotřeby5460 %60 %  
přemlouvání k podpisu dvouleté smlouvy na ulici4145,56 %45,56 %  
výrobek neodpovídal popisu který obchodník udával2628,89 %28,89 %  
byli mi poskytnuty nepravdivé údaje resp. inforace2123,33 %23,33 %  
zaslání výrobku který jsme si neobjednali1617,78 %17,78 %  
nikdy jsem se s žádnou nepoctivostí nesetkal/a33,33 %3,33 %  

Graf

9. Má obchodní právo v případě reklamace atp. požadovat vrácení zboží v původním obalu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5965,56 %65,56 %  
ano3134,44 %34,44 %  

Graf

10. Má obchodník právo prostřednictvím pracovní bezpečností služby Vás v případě podezření na krádež prohledat?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5967,05 %65,56 %  
ano2932,95 %32,22 %  

Graf

11. Má obchodník právo požadovat poplatek v případě neuznané reklamace?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7785,56 %85,56 %  
ano1314,44 %14,44 %  

Graf

12. Je prodejce povinen vystavit prodejní doklad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano bez ohledu na cenu7381,11 %81,11 %  
Ano, pouze u zboží v hodnotě nad 25 kč1314,44 %14,44 %  
Ne pokud jde o zboží nízké trvanlivosti22,22 %2,22 %  
Nevím11,11 %1,11 %  
Ne nemusí11,11 %1,11 %  

Graf

13. Máte-li jisté finanční výlohy (telefon, cestovné atp.) s vyřízením reklamace máte nárok na jejich refundaci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5055,56 %55,56 %  
ano4044,44 %44,44 %  

Graf

14. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-298291,11 %91,11 %  
30 - 5077,78 %7,78 %  
51 - 6411,11 %1,11 %  

Graf

15. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské4651,11 %51,11 %  
vysokoškolské3134,44 %34,44 %  
základní55,56 %5,56 %  
vyšší odborné44,44 %4,44 %  
vyučen44,44 %4,44 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Co si představíte pod pojmem ochrana spotřebitele a co pro vás tento pojem znamená? ( zaškrtněte minimálně jednu odpověď maximálně však 3)

2. Pokud byste hledal/a informace o ochraně spotřebitele, kde byste hledal/a

3. Myslíte si, že jste dostatečně informován/a o Vašich spotřebitelských právech?

4. Jak hodnotíte úroveň ochrany spotřebitele v ČR?

5. Co myslíte, že by nejvíce napomohlo ke zvýšení kvality OS?

6. Znáte některý z níže uvedených evropských systémů (organizací) na ochranu spotřebitele?

7. Domníváte se, že po vstupu České republiky do Evropské unie se změnila ochrana spotřebitele?

8. Setkal/a jste se někdy s některou z těchto nepoctivých obchodních nebo výrobních praktik? (zaškrtněte minimálně jednu odpověď)

9. Má obchodní právo v případě reklamace atp. požadovat vrácení zboží v původním obalu?

10. Má obchodník právo prostřednictvím pracovní bezpečností služby Vás v případě podezření na krádež prohledat?

11. Má obchodník právo požadovat poplatek v případě neuznané reklamace?

12. Je prodejce povinen vystavit prodejní doklad?

13. Máte-li jisté finanční výlohy (telefon, cestovné atp.) s vyřízením reklamace máte nárok na jejich refundaci?

14. Kolik Vám je let?

15. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Co si představíte pod pojmem ochrana spotřebitele a co pro vás tento pojem znamená? ( zaškrtněte minimálně jednu odpověď maximálně však 3)

2. Pokud byste hledal/a informace o ochraně spotřebitele, kde byste hledal/a

3. Myslíte si, že jste dostatečně informován/a o Vašich spotřebitelských právech?

4. Jak hodnotíte úroveň ochrany spotřebitele v ČR?

5. Co myslíte, že by nejvíce napomohlo ke zvýšení kvality OS?

6. Znáte některý z níže uvedených evropských systémů (organizací) na ochranu spotřebitele?

7. Domníváte se, že po vstupu České republiky do Evropské unie se změnila ochrana spotřebitele?

8. Setkal/a jste se někdy s některou z těchto nepoctivých obchodních nebo výrobních praktik? (zaškrtněte minimálně jednu odpověď)

9. Má obchodní právo v případě reklamace atp. požadovat vrácení zboží v původním obalu?

10. Má obchodník právo prostřednictvím pracovní bezpečností služby Vás v případě podezření na krádež prohledat?

11. Má obchodník právo požadovat poplatek v případě neuznané reklamace?

12. Je prodejce povinen vystavit prodejní doklad?

13. Máte-li jisté finanční výlohy (telefon, cestovné atp.) s vyřízením reklamace máte nárok na jejich refundaci?

14. Kolik Vám je let?

15. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Ročáková, A.OCHRANA SPOTŘEBITELE (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://12284.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.