Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Alkohol a mládež

Alkohol a mládež

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ondřej Kurfürst
Šetření:13. 02. 2011 - 14. 02. 2011
Počet respondentů:57
Počet otázek (max/průměr):7 / 6.75
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:69,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:47
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 

Tento dotazník byl vytvořen za účelem zjíštění veřejného mínění v oblasti problematiky zneužívání alkoholu nezletilými osobami.

Byl vytvořen studenty gymnázia a bude použit jako podklad pro seminární práci.

 

Odpovědi respondentů

1. Považujete užívání alkoholu nezletilými osobami za vážný problém?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3154,39 %54,39 %  
ne2645,61 %45,61 %  

Graf

2. Jáký je podle vás průměrný věk prvního užití alkoholu?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
151424,56 %24,56 %  
141322,81 %22,81 %  
131221,05 %21,05 %  
12610,53 %10,53 %  
1047,02 %7,02 %  
1647,02 %7,02 %  
611,75 %1,75 %  
1111,75 %1,75 %  
811,75 %1,75 %  
1811,75 %1,75 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:13.57
Minimum:10
Maximum:16
Variační rozpětí:6
Rozptyl:2.4
Směrodatná odchylka:1.55
Medián:14
Modus:15

Graf

3. Setkal/a jste se (osobně) se situací, kdy evidentně nezletilí lidé požívali alkoholické nápoje?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5596,49 %96,49 %  
ne23,51 %3,51 %  

Graf

4. Napište místo, kde jste se s tímto jevem setkal/a.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hospoda715,56 %12,28 %  
Bar48,89 %7,02 %  
diskotéka36,67 %5,26 %  
na diskotéce24,44 %3,51 %  
všude24,44 %3,51 %  
zastávka12,22 %1,75 %  
hospoda, zábava, oslavy12,22 %1,75 %  
v kojetíně , tam jsou největší hovada ! 12,22 %1,75 %  
v bordelu12,22 %1,75 %  
Na každé akci :)12,22 %1,75 %  
ostatní odpovědi venku
Oslava narozenin spolužačky
Na 105 kilometry smer na Bardějou
hospodě
plesy
před prodejnou
na zábavě
hospoda, park
Taneční zábava
oslava
park
bary, kluby ...
diskotéky, hospody, bary, festivaly
v bare, na diskotekach
park,bar,klub,hospoda
v hospodě :D
ulice (park)
Hospoda.
v parku
Vyškov
téměř všude
zastavka mhd
2248,89 %38,6 % 

Graf

5. Kde/ od koho si podle vás mohou nezletilí nejjednodušeji alkohol opatřit?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obchod35,26 %5,26 %  
od starších kamarádů35,26 %5,26 %  
od kamarádů23,51 %3,51 %  
všude23,51 %3,51 %  
od rodičů23,51 %3,51 %  
v obchodě11,75 %1,75 %  
od osoby starší 18let11,75 %1,75 %  
doma v ledničce !11,75 %1,75 %  
od Ondry Kurfusta11,75 %1,75 %  
od starších kamarádů, v obchodě 11,75 %1,75 %  
ostatní odpovědi Od starších kamarádů.
od autora textu
kamarádi,večerky
Od starších
rodiče (z jejich zásob) bchody, plnoletí přátelé
od kamaráda
Rodiče/starší kamarád
Kamarádka
téměř všude, např. od starších kamaradů
Hospoda
koupit v obchodě
od kohokoliv
přes kamarády
normálně v obchodě
večerka, hospoda
Na tanečních zábách, kde si ho koupí sami
od hospodských, kterým hospoda moc nevynáší.
supermarket
kdekoliv
kamarádi
v obchodě, na diskotékách
zletilí kamarádi, rodiče
kupil si ho v obchode
v hospodě, či přes starší kamarády
v baru,obchodě
z domova
Ondřej Kurfürst
od plnoletých kamarádů
Větnamci, rodina,
V hospodě.
starší kamarádi
diskotéka
kdekoliv, pokud vypadají, že je jim 18
na diskotéce
od starších přátel
doma
koupit
vždycky si poraděj
rodice, pratele
v baru
4070,18 %70,18 % 

Graf

6. Dodržují podle vás prodejci zákon o zákazu prodeje alkoholických nápoju nezletilým osobám?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4680,7 %80,7 %  
nevím712,28 %12,28 %  
ano47,02 %7,02 %  

Graf

7. Myslíte si že je dostatečný postih pro prodejce, kteří prodají alkohol nezletilému?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím1934,55 %33,33 %  
nevím1934,55 %33,33 %  
souhlasím712,73 %12,28 %  
spíše souhlasím610,91 %10,53 %  
nesouhlasím47,27 %7,02 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Považujete užívání alkoholu nezletilými osobami za vážný problém?

2. Jáký je podle vás průměrný věk prvního užití alkoholu?

3. Setkal/a jste se (osobně) se situací, kdy evidentně nezletilí lidé požívali alkoholické nápoje?

6. Dodržují podle vás prodejci zákon o zákazu prodeje alkoholických nápoju nezletilým osobám?

7. Myslíte si že je dostatečný postih pro prodejce, kteří prodají alkohol nezletilému?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Považujete užívání alkoholu nezletilými osobami za vážný problém?

2. Jáký je podle vás průměrný věk prvního užití alkoholu?

3. Setkal/a jste se (osobně) se situací, kdy evidentně nezletilí lidé požívali alkoholické nápoje?

6. Dodržují podle vás prodejci zákon o zákazu prodeje alkoholických nápoju nezletilým osobám?

7. Myslíte si že je dostatečný postih pro prodejce, kteří prodají alkohol nezletilému?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kurfürst, O.Alkohol a mládež (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://12924.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.