Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Systém hodnocení zaměstnanců v AČR - koncoví pracovníci

Systém hodnocení zaměstnanců v AČR - koncoví pracovníci

Víte, že... můžete dotazníky vyplňovat i pomocí mobilních aplikací?
K dispozici jsou aplikace pro iPhone, iPad a Android.

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michal Foret
Šetření:17. 02. 2011 - 26. 02. 2011
Počet respondentů:51
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:78,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:11
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený pane/ Vážená paní,
jsem studentem 4. ročníku vysoké školy Brno international business school, studijní program Ekonomiky a managementu a v rámci své bakalářské práce se zabývám spokojeností a informovaností zaměstnanců AČR o současném systému hodnocení zaměstnanců. U každé otázky označte prosím odpověď. Dotazník je zcela anonymní a zabere pouze 5 minut Vašeho času. Děkuji Vám předem za pochopení, ochotu a čas, který jste věnoval/a vyplněním tohoto dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Jste seznámen/á se všemi aspekty hodnocení zaměstnanců v AČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Z části2345,1 %45,1 %  
Ne1529,41 %29,41 %  
Ano1325,49 %25,49 %  

Graf

2. Jste seznámen/a s vlivem výsledků hodnocení zaměstnanců pro vaši budoucí kariéru v AČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne2650,98 %50,98 %  
Spíše ano1937,25 %37,25 %  
Rozhodně ano47,84 %7,84 %  
Rozhodně ne23,92 %3,92 %  

Graf

3. Motivuje vás současný systém hodnocení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne2447,06 %47,06 %  
Rozhodně ne1937,25 %37,25 %  
Spíše ano713,73 %13,73 %  
Rozhodně ano11,96 %1,96 %  

Graf

4. Jak jste v současné době spokojen/a se svým současným zaměstnáním?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spokojen/a3364,71 %64,71 %  
Nespokojen/a1019,61 %19,61 %  
Velmi spokojen/a713,73 %13,73 %  
Velmi nespokojen/a11,96 %1,96 %  

Graf

5. Víte, kdo vás hodnotí a jaké oblasti hodnoceni existuji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3058,82 %58,82 %  
Ne2039,22 %39,22 %  
Rozhodně ne, doplnil/a bych:......11,96 %1,96 %  

Graf

6. Umožňuje Vám zaměstnavatel studovat během pracovního poměru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2549,02 %49,02 %  
Ne1223,53 %23,53 %  
nevím1019,61 %19,61 %  
Nevim jak to v tomto funguje.11,96 %1,96 %  
nevím,jeětě jsem nepožádal11,96 %1,96 %  
nevím,ještě jsem nepožádal11,96 %1,96 %  
jak komu11,96 %1,96 %  

Graf

7. Nabízí Vám zaměstnavatel možnost profesního růstu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3058,82 %58,82 %  
ne2141,18 %41,18 %  

Graf

8. Myslíte si, že Vaše mzda odpovídá Vašemu odvedenému výkonu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano2650,98 %50,98 %  
Spíše ne1529,41 %29,41 %  
Rozhodně ne713,73 %13,73 %  
Rozhodně ano35,88 %5,88 %  

Graf

9. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž4486,27 %86,27 %  
Žena713,73 %13,73 %  

Graf

10. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zakončené maturitou2345,1 %45,1 %  
Zakončené výučním listem2243,14 %43,14 %  
Vysokoškolské (Bc.)611,76 %11,76 %  

Graf


(placená inzerce)

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Víte, kdo vás hodnotí a jaké oblasti hodnoceni existuji?

  • odpověď Ano:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 1. Jste seznámen/á se všemi aspekty hodnocení zaměstnanců v AČR?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste seznámen/á se všemi aspekty hodnocení zaměstnanců v AČR?

2. Jste seznámen/a s vlivem výsledků hodnocení zaměstnanců pro vaši budoucí kariéru v AČR?

3. Motivuje vás současný systém hodnocení?

4. Jak jste v současné době spokojen/a se svým současným zaměstnáním?

5. Víte, kdo vás hodnotí a jaké oblasti hodnoceni existuji?

6. Umožňuje Vám zaměstnavatel studovat během pracovního poměru?

7. Nabízí Vám zaměstnavatel možnost profesního růstu?

8. Myslíte si, že Vaše mzda odpovídá Vašemu odvedenému výkonu?

9. Pohlaví:

10. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste seznámen/á se všemi aspekty hodnocení zaměstnanců v AČR?

2. Jste seznámen/a s vlivem výsledků hodnocení zaměstnanců pro vaši budoucí kariéru v AČR?

3. Motivuje vás současný systém hodnocení?

4. Jak jste v současné době spokojen/a se svým současným zaměstnáním?

5. Víte, kdo vás hodnotí a jaké oblasti hodnoceni existuji?

6. Umožňuje Vám zaměstnavatel studovat během pracovního poměru?

7. Nabízí Vám zaměstnavatel možnost profesního růstu?

8. Myslíte si, že Vaše mzda odpovídá Vašemu odvedenému výkonu?

9. Pohlaví:

10. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Foret, M.Systém hodnocení zaměstnanců v AČR - koncoví pracovníci (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://13095.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.