Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Syndrom vyhoření

Syndrom vyhoření

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Vašek Březina
Šetření:28. 02. 2011 - 07. 03. 2011
Počet respondentů:181
Počet otázek (max/průměr):5 / 4.45
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:71,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Ahoj!

Píši bakalářskou práci na téma Syndrom vyhoření a potřeboval bych pomoci při tvorbě empirické části práce. Vyplněním tohoto jednoduchého dotazníku mi velice pomůžeš a usnadníš práci. Předem děkuji za pomoc a přeji příjemné vyplňování :-)

Vašek Březina

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena13272,93 %72,93 %  
Muž4927,07 %27,07 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 30 let12468,51 %68,51 %  
15 - 20 let2714,92 %14,92 %  
31 - 40 let189,94 %9,94 %  
41 - 50 let73,87 %3,87 %  
50 let a více52,76 %2,76 %  

Graf

3. Jaká je Vaše profese?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student10356,91 %56,91 %  
jiné3217,68 %17,68 %  
Zdravotnictví168,84 %8,84 %  
Finanční sféra105,52 %5,52 %  
Školství (učitelé)73,87 %3,87 %  
Podnikatel63,31 %3,31 %  
Gastronomie42,21 %2,21 %  
Sociální pracovník31,66 %1,66 %  

Graf

4. Jak dlouho pracujete v oboru (studenti nevyplňují) ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 let a více3239,51 %17,68 %  
2 - 5 let2733,33 %14,92 %  
1 - 2 roky1417,28 %7,73 %  
Méně něž 1 rok89,88 %4,42 %  

Graf

5. Prosím vyplňte. HODNOCENÍ 1 = zřídka, 2 = občas, 3 = napůl ano, 4 = často ano, 5 = téměř vždy ano.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Pociťují únavu i v případě dostatečného spánku2.7021.557
Jsem nespokojený se svou prací2.3921.299
Cítím se smutný bez jasného důvodu2.2431.499
Jsem zapomětlivý2.5471.253
Snadno se rozčílím a utrhuji se na lidi2.1551.313
Vyhýbám se lidem v práci a soukromém životě1.8071.427
Mám potíže se spaním, protože mám starosti v práci1.891.203
Jsem více nemocný než dříve1.7621.419
Můj přístup k práci lze definovat slovy „Proč se namáhat1.9561.578
Dostávám se do konfliktů1.7510.982
Moje výkony v práci nejsou nejlepší2.1551.18
Piji alkohol a beru léky, abych se cítil lépe1.6081.255
Komunikace s lidmi mě vyčerpává.1.8451.192
Nemohu se soustředit na práci tak jako dříve.2.0661.366
Práce mě nudí.2.2981.557
Pilně pracuji, ale s malými výsledky.1.9451.069
Cítím se znechucený ze své práce.2.0391.496
Nerad chodím do práce.2.1931.394
Společenská zábava mě unavuje.2.0171.53
Sexuální život nestojí za vynaložené úsilí.1.9281.746
Většinou se ve svém volném čase dívám na televizi.2.1161.417
Není toho moc, na co se mohu ve své práci těšit.2.2431.455
Práce mi dělá starosti i v době volna.2.2871.498
Moje pracovní pocity zasahují do mého soukromého života.2.3761.483
Práce se mi zdá bezúčelná.2.0281.596

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Jaká je Vaše profese?

4. Jak dlouho pracujete v oboru (studenti nevyplňují) ?

5. Prosím vyplňte. HODNOCENÍ 1 = zřídka, 2 = občas, 3 = napůl ano, 4 = často ano, 5 = téměř vždy ano.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Jaká je Vaše profese?

4. Jak dlouho pracujete v oboru (studenti nevyplňují) ?

5. Prosím vyplňte. HODNOCENÍ 1 = zřídka, 2 = občas, 3 = napůl ano, 4 = často ano, 5 = téměř vždy ano.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Březina, V.Syndrom vyhoření (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://13541.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.