Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Analýza nezaměstnanosti absolventů

Analýza nezaměstnanosti absolventů

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Hlaváčková
Šetření:08. 03. 2011 - 15. 03. 2011
Počet respondentů:55
Počet otázek (max/průměr):20 / 17.42
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:57,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:11
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,

jmenuji se Veronika Hlaváčková a jsem studentkou pátého ročníku Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Tématem mé diplomové práce je Analýza zaměstnanosti a nezaměstnanosti, konkrétně problematika nezaměstnanosti absolventů.

Obracím se na Vás s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku, který bude podkladem pro zpracování praktické části diplomové práce. 

Předem děkuji za spolupráci!!!

Odpovědi respondentů

1. Jak dlouho Vám trvalo po ukončení studia než jste si našel/a své první zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ihnedotázka č. 5, 1 - 3 měsíceotázka č. 2, 4 - 6 měsícůotázka č. 2, více jak 6 měsícůotázka č. 2, po studiu jsem nastoupil/a na mateřskou/rodičovskou dovolenouotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ihned2341,82 %41,82 %  
1 - 3 měsíce1527,27 %27,27 %  
4 - 6 měsíců916,36 %16,36 %  
více jak 6 měsíců610,91 %10,91 %  
po studiu jsem nastoupil/a na mateřskou/rodičovskou dovolenou23,64 %3,64 %  

Graf

2. Kolik času týdně jste přibližně věnoval/a hledání pracovního místa?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 a více hodiny1136,67 %20 %  
3 - 4 hodiny1033,33 %18,18 %  
1 - 2 hodiny826,67 %14,55 %  
žádný13,33 %1,82 %  

Graf

3. Kolik pracovních nabídek Vám bylo nabídnuto na úřadu práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádná1963,33 %34,55 %  
1 - 3930 %16,36 %  
4 - 626,67 %3,64 %  

Graf

4. Byly pro Vás schůzky na úřadu práce nějak přínosné?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2686,67 %47,27 %  
ano413,33 %7,27 %  

Graf

5. Jaké jsou dle Vašeho názoru Vaše šance na nalezení zaměstnání ve Vámi vystudovaném oboru ve vašem okrese?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše špatné2037,74 %36,36 %  
velmi špatné1935,85 %34,55 %  
spíše dobré1120,75 %20 %  
velmi dobré35,66 %5,45 %  

Graf

6. Jste ochoten/na pracovat i v jiném oboru než jste vystudoval/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3667,92 %65,45 %  
nevím815,09 %14,55 %  
již v jiném oboru pracuji611,32 %10,91 %  
ne35,66 %5,45 %  

Graf

7. Jaké máte zkušenosti s přístupem zaměstnavatelů k přijímání absolventů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše špatné2445,28 %43,64 %  
spíše dobré2037,74 %36,36 %  
velmi dobré59,43 %9,09 %  
velmi špatné47,55 %7,27 %  

Graf

8. Je Vaše současné zaměstnání v místě Vašeho bydliště ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 10, neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2750,94 %49,09 %  
ano2649,06 %47,27 %  

Graf

9. Pokud ne, pak kde?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v Praze1270,59 %21,82 %  
v Českých Budějovicích15,88 %1,82 %  
v Táboře15,88 %1,82 %  
ve Strakonicích15,88 %1,82 %  
Paris15,88 %1,82 %  
stále nemám zaměstnání (již desátý měsíc)15,88 %1,82 %  

Graf

10. Nakolik podle Váš příprava ve Vámi absolvované škole odpovídá požadavkům praxe?(1-nejlepší, 5-nejhorší)

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
teoretické znalosti2.6121.258
praktické znalosti3.2451.573
komunikační dovednosti2.8571.592
jazyková příprava3.021.163
ovládání ICT2.6881.215

Graf

11. Jaké jsou podle Vás nejčastější příčiny špatného uplatnění absolventů na trhu práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatek praxe4584,91 %81,82 %  
nedostatek volných pracovních míst v oboru 3362,26 %60 %  
nedostatečné jazykové znalosti1732,08 %30,91 %  
věk1528,3 %27,27 %  
špatná volba oboru611,32 %10,91 %  
nízké vzdělání47,55 %7,27 %  
málo "vlivných" osob v mém okolí11,89 %1,82 %  
nedostatečná školní příprava 11,89 %1,82 %  
časově náročné zaškolení 11,89 %1,82 %  
nejistota, zda nebude chtít absolvent odejít11,89 %1,82 %  
neschopnost a neprubojnost absolventu11,89 %1,82 %  
pasivita uchazečů11,89 %1,82 %  

Graf

12. Jaká je dle Vašeho názoru Vaše znalost jazyků?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý1935,85 %34,55 %  
chvalitebný1426,42 %25,45 %  
dostatečný1120,75 %20 %  
výborný59,43 %9,09 %  
nedostatečný47,55 %7,27 %  

Graf

13. Máte nějaké pracovní zkušenosti, které jste získal/a v průběhu studia?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4075,47 %72,73 %  
ne1324,53 %23,64 %  

Graf

14. Jakým způsobem jste získal/a Vaše současné zaměstnání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vlastní aktivita (žádost přímo u společnosti)1528,3 %27,27 %  
nabídka na internetu1324,53 %23,64 %  
informace od kamarádů/známých1120,75 %20 %  
pomoc/iniciativa rodiny815,09 %14,55 %  
kontakty získané ve škole35,66 %5,45 %  
inzerát v tisku11,89 %1,82 %  
postaral jsem se11,89 %1,82 %  
stále nemám zaměstnání11,89 %1,82 %  

Graf

15. Jaká je Vaše spokojenost v současném zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše spokojen/a2750,94 %49,09 %  
velmi spokojen/a1833,96 %32,73 %  
spíše nespokojen/a611,32 %10,91 %  
velmi nespokojen/a23,77 %3,64 %  

Graf

16. Jaké jsou Vaše priority při výběru zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mzda/plat3769,81 %67,27 %  
zajímavost práce3667,92 %65,45 %  
pracovní prostředí/podmínky3056,6 %54,55 %  
možnost dalšího profesního růstu2139,62 %38,18 %  
uplatnění kvalifikace (vystudovaného oboru)1528,3 %27,27 %  
jistota1222,64 %21,82 %  
finanční a časová dostupnost vůči bylišti11,89 %1,82 %  

Graf

17. Jaká je Vaše nejvyšší úroveň dosaženého vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Základníotázka č. 19, Gymnáziumotázka č. 19, Střední odborná školaotázka č. 18, Střední odborné učilištěotázka č. 18, Odborné učilištěotázka č. 18, Vyšší odborná školaotázka č. 18, Vysoká školaotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysoká škola3260,38 %58,18 %  
Střední odborná škola1120,75 %20 %  
Vyšší odborná škola611,32 %10,91 %  
Střední odborné učiliště23,77 %3,64 %  
Odborné učiliště11,89 %1,82 %  
Gymnázium11,89 %1,82 %  

Graf

18. Jaký je Váš vystudovaný obor?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ekonomie712,96 %12,73 %  
obchodní akademie35,56 %5,45 %  
bankovnictví23,7 %3,64 %  
aplikovaná ekonomie v socialní sféře11,85 %1,82 %  
zemědělské technologie a stavby v krajině11,85 %1,82 %  
SOš Blatná OA11,85 %1,82 %  
ekonomický11,85 %1,82 %  
Specializace v pedagogice, Učitelství pro MŠ11,85 %1,82 %  
hotelnicví a turismus11,85 %1,82 %  
FF JCU Bohemistika v praxi11,85 %1,82 %  
ostatní odpovědi ekonomika
Hotelnictví a turismus
Obchodní podnikání specializace cestovní ruch
Cukrářka
mechanik stroju a zarizeni
zpěv + hudební management + pedagogika
dlouhodobá ošetřovatelská péče u dospělých
Cestovní ruch
instalater
m-tv
sociální práce
Obchodní podnikání
Všeobecné zemědělství
podnikání
Kardiochirurgie
Průmyslová škola
Ekonomie - management
Finance
Podníkání a administrativa
Komerční inženýrství v oblasti surovin
chemie
informační systémy a knihovnictví
speciální pedagogika
nukleární fyzika
finanční poradenství
Průmyslová elektrotechnika, elektrotech. a telekom
IT
Vodohospodářství a enviromentální modelování
Geovědní a montánní turismus
cestovni ruch, hotelova skola
marketingové komunikace
marketing
evropská studia
učitelství matematiky-výp. techniky pro 2.st ZŠ
Propagační výtvarník
3564,81 %63,64 % 

Graf

19. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4072,73 %72,73 %  
muž1527,27 %27,27 %  

Graf

20. Věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
252138,18 %38,18 %  
241323,64 %23,64 %  
2659,09 %9,09 %  
2347,27 %7,27 %  
2735,45 %5,45 %  
2223,64 %3,64 %  
2923,64 %3,64 %  
2823,64 %3,64 %  
2011,82 %1,82 %  
2111,82 %1,82 %  
ostatní odpovědi 18 11,82 %1,82 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:24.73
Minimum:21
Maximum:28
Variační rozpětí:7
Rozptyl:1.88
Směrodatná odchylka:1.37
Medián:25
Modus:25

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Je Vaše současné zaměstnání v místě Vašeho bydliště ?

  • odpověď ne:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi v Praze na otázku 9. Pokud ne, pak kde?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak dlouho Vám trvalo po ukončení studia než jste si našel/a své první zaměstnání?

2. Kolik času týdně jste přibližně věnoval/a hledání pracovního místa?

3. Kolik pracovních nabídek Vám bylo nabídnuto na úřadu práce?

4. Byly pro Vás schůzky na úřadu práce nějak přínosné?

5. Jaké jsou dle Vašeho názoru Vaše šance na nalezení zaměstnání ve Vámi vystudovaném oboru ve vašem okrese?

6. Jste ochoten/na pracovat i v jiném oboru než jste vystudoval/a?

7. Jaké máte zkušenosti s přístupem zaměstnavatelů k přijímání absolventů?

8. Je Vaše současné zaměstnání v místě Vašeho bydliště ?

9. Pokud ne, pak kde?

10. Nakolik podle Váš příprava ve Vámi absolvované škole odpovídá požadavkům praxe?(1-nejlepší, 5-nejhorší)

11. Jaké jsou podle Vás nejčastější příčiny špatného uplatnění absolventů na trhu práce?

12. Jaká je dle Vašeho názoru Vaše znalost jazyků?

13. Máte nějaké pracovní zkušenosti, které jste získal/a v průběhu studia?

14. Jakým způsobem jste získal/a Vaše současné zaměstnání

15. Jaká je Vaše spokojenost v současném zaměstnání?

16. Jaké jsou Vaše priority při výběru zaměstnání?

17. Jaká je Vaše nejvyšší úroveň dosaženého vzdělání?

19. Pohlaví

20. Věk

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak dlouho Vám trvalo po ukončení studia než jste si našel/a své první zaměstnání?

2. Kolik času týdně jste přibližně věnoval/a hledání pracovního místa?

3. Kolik pracovních nabídek Vám bylo nabídnuto na úřadu práce?

4. Byly pro Vás schůzky na úřadu práce nějak přínosné?

5. Jaké jsou dle Vašeho názoru Vaše šance na nalezení zaměstnání ve Vámi vystudovaném oboru ve vašem okrese?

6. Jste ochoten/na pracovat i v jiném oboru než jste vystudoval/a?

7. Jaké máte zkušenosti s přístupem zaměstnavatelů k přijímání absolventů?

8. Je Vaše současné zaměstnání v místě Vašeho bydliště ?

9. Pokud ne, pak kde?

10. Nakolik podle Váš příprava ve Vámi absolvované škole odpovídá požadavkům praxe?(1-nejlepší, 5-nejhorší)

11. Jaké jsou podle Vás nejčastější příčiny špatného uplatnění absolventů na trhu práce?

12. Jaká je dle Vašeho názoru Vaše znalost jazyků?

13. Máte nějaké pracovní zkušenosti, které jste získal/a v průběhu studia?

14. Jakým způsobem jste získal/a Vaše současné zaměstnání

15. Jaká je Vaše spokojenost v současném zaměstnání?

16. Jaké jsou Vaše priority při výběru zaměstnání?

17. Jaká je Vaše nejvyšší úroveň dosaženého vzdělání?

19. Pohlaví

20. Věk

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hlaváčková, V.Analýza nezaměstnanosti absolventů (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://13832.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.