Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vzdělávání zaměstnanců

Vzdělávání zaměstnanců

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Jíra
Šetření:13. 03. 2011 - 18. 03. 2011
Počet respondentů:50
Počet otázek (max/průměr):18 / 16.2
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:33,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:31
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jmenuji se Jan Jíra a zpracovávám bakalářskou práci na téma Vzdělávání pracovníků v organizaci. Cílem dotazování je zjišťování spokojenosti s úrovní vzdělávácího systému ve Vaší firmě.

Prosím Vás o spolupráci a předem Vám za čas věnovaný dotazníku velice děkuji. Jeho vyplnění trvá maximálně 3 minuty.

Odpovědi respondentů

1. Pociťujete sami potřebu vzdělávat se a zdokonalovat ve Vašem povolání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano2754 %54 %  
spíše ano1530 %30 %  
spíše ne714 %14 %  
určitě ne12 %2 %  

Graf

2. Motivuje Vás nadřízený k rozvoji potřebných znalostí a dovedností?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne2142 %42 %  
spíše ano2040 %40 %  
určitě ano612 %12 %  
určitě ne36 %6 %  

Graf

3. Zabývá se podle Vás firma dostatečně vzděláváním a rozvojem svých zaměstnanců?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2550 %50 %  
spíše ne1326 %26 %  
určitě ano1020 %20 %  
určitě ne24 %4 %  

Graf

4. Jaké oblasti by firma měla věnovat větší pozornost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
odborné znalosti (např. znalost cizích jazyků, práce na PC)2244 %44 %  
osobnostní dovednosti (např. komunikace, asertivita, vystupování)2040 %40 %  
manažerské dovednosti (např. vedení, motivace týmů, delegování)1734 %34 %  
obchodní dovednosti (např. komunikace, prodejní prezentace)1428 %28 %  

Graf

5. Byl jste spokojen s množstvím informací a zaškolením na Vaší pozici?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2142 %42 %  
určitě ano1428 %28 %  
spíše ne1020 %20 %  
určitě ne510 %10 %  

Graf

6. Kolik školení během roku absolvujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [žádnéotázka č. 16, 1-5otázka č. 7, 6-10otázka č. 7, více než 10otázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-53162 %62 %  
žádné1020 %20 %  
6-10510 %10 %  
více než 1048 %8 %  

Graf

7. Tento počet je pro Vás:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přiměřený2460 %48 %  
vysoký1025 %20 %  
nízký615 %12 %  

Graf

8. Považujete nabídku školení za uspokojivou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2357,5 %46 %  
spíše ne820 %16 %  
určitě ano615 %12 %  
určitě ne37,5 %6 %  

Graf

9. Kde získáváte informace o nabízených školeních?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od nadřízeného2562,5 %50 %  
z personálního oddělení1127,5 %22 %  
emailem1025 %20 %  
od spolupracovníků922,5 %18 %  
z nástěnky717,5 %14 %  

Graf

10. Jakou formu školení upřednostňujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
seminář1742,5 %34 %  
instruktáž922,5 %18 %  
samostudium615 %12 %  
e-learning615 %12 %  
žádnou25 %4 %  

Graf

11. Jsou školení přínosná pro výkon Vaší profese?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1947,5 %38 %  
určitě ano1537,5 %30 %  
spíše ne512,5 %10 %  
určitě ne12,5 %2 %  

Graf

12. Jakou známkou hodnotíte úroveň interních lektorů? Hodnocení jako ve škole.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22050 %40 %  
31025 %20 %  
1512,5 %10 %  
4410 %8 %  
512,5 %2 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.36
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.58
Směrodatná odchylka:0.76
Medián:2
Modus:2

Graf

13. Jakou známkou hodnotíte úroveň externích lektorů? Hodnocení jako ve škole.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22152,5 %42 %  
1922,5 %18 %  
3615 %12 %  
4410 %8 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.08
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.59
Směrodatná odchylka:0.77
Medián:2
Modus:2

Graf

14. Jakou známkou hodnotíte úroveň organizace školení? Hodnocení jako ve škole.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22562,5 %50 %  
31025 %20 %  
137,5 %6 %  
425 %4 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.25
Minimum:1
Maximum:3
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.25
Směrodatná odchylka:0.5
Medián:2
Modus:2

Graf

15. Jak probíhá vyhodnocení účinnosti školení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
test1640 %32 %  
praktické přezkoušení1640 %32 %  
neprobíhá vyhodnocení717,5 %14 %  
až v ostrém provozu samotnou prací12,5 %2 %  

Graf

16. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3366 %66 %  
muž1734 %34 %  

Graf

17. Na jaké pozici pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
THP2856 %56 %  
výrobní dělník1224 %24 %  
nevýrobní dělník1020 %20 %  

Graf

18. Jak dlouho jste ve firmě zaměstnán?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-5 let2652 %52 %  
méně než 1 rok1122 %22 %  
6-10 let918 %18 %  
více než 10 let48 %8 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

16. Jste:

  • odpověď žena:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi žádné na otázku 6. Kolik školení během roku absolvujete?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pociťujete sami potřebu vzdělávat se a zdokonalovat ve Vašem povolání?

2. Motivuje Vás nadřízený k rozvoji potřebných znalostí a dovedností?

3. Zabývá se podle Vás firma dostatečně vzděláváním a rozvojem svých zaměstnanců?

4. Jaké oblasti by firma měla věnovat větší pozornost?

5. Byl jste spokojen s množstvím informací a zaškolením na Vaší pozici?

6. Kolik školení během roku absolvujete?

7. Tento počet je pro Vás:

8. Považujete nabídku školení za uspokojivou?

9. Kde získáváte informace o nabízených školeních?

10. Jakou formu školení upřednostňujete?

11. Jsou školení přínosná pro výkon Vaší profese?

12. Jakou známkou hodnotíte úroveň interních lektorů? Hodnocení jako ve škole.

13. Jakou známkou hodnotíte úroveň externích lektorů? Hodnocení jako ve škole.

14. Jakou známkou hodnotíte úroveň organizace školení? Hodnocení jako ve škole.

15. Jak probíhá vyhodnocení účinnosti školení?

16. Jste:

17. Na jaké pozici pracujete?

18. Jak dlouho jste ve firmě zaměstnán?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pociťujete sami potřebu vzdělávat se a zdokonalovat ve Vašem povolání?

2. Motivuje Vás nadřízený k rozvoji potřebných znalostí a dovedností?

3. Zabývá se podle Vás firma dostatečně vzděláváním a rozvojem svých zaměstnanců?

4. Jaké oblasti by firma měla věnovat větší pozornost?

5. Byl jste spokojen s množstvím informací a zaškolením na Vaší pozici?

6. Kolik školení během roku absolvujete?

7. Tento počet je pro Vás:

8. Považujete nabídku školení za uspokojivou?

9. Kde získáváte informace o nabízených školeních?

10. Jakou formu školení upřednostňujete?

11. Jsou školení přínosná pro výkon Vaší profese?

12. Jakou známkou hodnotíte úroveň interních lektorů? Hodnocení jako ve škole.

13. Jakou známkou hodnotíte úroveň externích lektorů? Hodnocení jako ve škole.

14. Jakou známkou hodnotíte úroveň organizace školení? Hodnocení jako ve škole.

15. Jak probíhá vyhodnocení účinnosti školení?

16. Jste:

17. Na jaké pozici pracujete?

18. Jak dlouho jste ve firmě zaměstnán?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Jíra, J.Vzdělávání zaměstnanců (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://14005.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.