Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Drogy v dnešní společnosti

Drogy v dnešní společnosti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Dluhoš
Šetření:22. 05. 2011 - 28. 05. 2011
Počet respondentů:110
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:55
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Prosím o vyplnění tohoto dotazníku, který bude sloužit mé seminární práci. Dotazník se zabývá problematikou drog v dnešní společnosti a je anonymní. Děkuji za váš čas.

 

Odpovědi respondentů

1. V kolika letech jste se poprvé opil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11-15 let6054,55 %54,55 %  
16-19 let3632,73 %32,73 %  
Nikdy1210,91 %10,91 %  
20-30 let21,82 %1,82 %  

Graf

2. Zkusil/a jste nějakou drogu, kdy to bylo poprvé? (Počítáme-li pouze nelegální drogy.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16-19 let3834,55 %34,55 %  
Nikdy3330 %30 %  
11-15 let2522,73 %22,73 %  
20-30 let1311,82 %11,82 %  
31-45 let10,91 %0,91 %  

Graf

3. Víte, co je to tzv. „amsterdam shop“?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, obchod s novými psychoaktivními látkami 6054,55 %54,55 %  
Ano, coffee shop3027,27 %27,27 %  
Ne, nevím2018,18 %18,18 %  

Graf

4. Máte zkušenost s nějakými drogami? Pokud ano, s jakými? (Můžete zaškrtnout více odpovědí.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano s konopnými drogami (marihuana, hašiš)7770 %70 %  
Ne, nemám3330 %30 %  
Ano s halucinogeny (LSD, lysohlávky)2623,64 %23,64 %  
Ano se stimulačními látkami (pervitin, kokain)2018,18 %18,18 %  
Ano s tanečními drogami (extáze)1614,55 %14,55 %  
Ano s psychotropními léky (mephedron, subutex)32,73 %2,73 %  
Ano s opiáty (heroin)21,82 %1,82 %  

Graf

5. Berete nějaké drogy? Pokud ano, jak často?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, neberu7770 %70 %  
Ano, příležitostně2926,36 %26,36 %  
Ano, pravidelně43,64 %3,64 %  

Graf

6. Znáte někoho ve svém okolí, kdo bere drogy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, znám8577,27 %77,27 %  
Ne, neznám2522,73 %22,73 %  

Graf

7. Proč si myslíte, že někteří lidé berou drogy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Únik od reality (odreagování se)8476,36 %76,36 %  
Snaha zapadnout (např. mezi vrstevníky)5045,45 %45,45 %  
Problémy4944,55 %44,55 %  
Jiné3632,73 %32,73 %  

Graf

8. Jste závislý/á na nějaké měkké droze? (Např. marihuana, hašiš, alkohol, cigarety atd.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nejsem7870,91 %70,91 %  
Ano, jsem 2421,82 %21,82 %  
Nevím87,27 %7,27 %  

Graf

9. Jste závislý/á na nějaké tvrdé droze? (Např. pervitin, heroin, kokain atd.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nejsem10898,18 %98,18 %  
Nevím10,91 %0,91 %  
Ano, jsem 10,91 %0,91 %  

Graf

10. Respondentem je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7366,36 %66,36 %  
Muž3733,64 %33,64 %  

Graf

11. Věková kategorie:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-30 let7366,36 %66,36 %  
15-19 let 2320,91 %20,91 %  
31-45 let1311,82 %11,82 %  
60 a více let10,91 %0,91 %  

Graf

12. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou4944,55 %44,55 %  
Vysokoškolské3531,82 %31,82 %  
Základní1816,36 %16,36 %  
Středoškolské87,27 %7,27 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. V kolika letech jste se poprvé opil/a?

 • odpověď 11-15 let:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 11-15 let na otázku 2. Zkusil/a jste nějakou drogu, kdy to bylo poprvé? (Počítáme-li pouze nelegální drogy.)

2. Zkusil/a jste nějakou drogu, kdy to bylo poprvé? (Počítáme-li pouze nelegální drogy.)

 • odpověď Nikdy:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy na otázku 1. V kolika letech jste se poprvé opil/a?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, nemám na otázku 4. Máte zkušenost s nějakými drogami? Pokud ano, s jakými? (Můžete zaškrtnout více odpovědí.)

4. Máte zkušenost s nějakými drogami? Pokud ano, s jakými? (Můžete zaškrtnout více odpovědí.)

 • odpověď Ano s halucinogeny (LSD, lysohlávky):
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano s tanečními drogami (extáze) na otázku 4. Máte zkušenost s nějakými drogami? Pokud ano, s jakými? (Můžete zaškrtnout více odpovědí.)
 • odpověď Ne, nemám:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy na otázku 1. V kolika letech jste se poprvé opil/a?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy na otázku 2. Zkusil/a jste nějakou drogu, kdy to bylo poprvé? (Počítáme-li pouze nelegální drogy.)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. V kolika letech jste se poprvé opil/a?

2. Zkusil/a jste nějakou drogu, kdy to bylo poprvé? (Počítáme-li pouze nelegální drogy.)

3. Víte, co je to tzv. „amsterdam shop“?

4. Máte zkušenost s nějakými drogami? Pokud ano, s jakými? (Můžete zaškrtnout více odpovědí.)

5. Berete nějaké drogy? Pokud ano, jak často?

6. Znáte někoho ve svém okolí, kdo bere drogy?

7. Proč si myslíte, že někteří lidé berou drogy?

8. Jste závislý/á na nějaké měkké droze? (Např. marihuana, hašiš, alkohol, cigarety atd.)

9. Jste závislý/á na nějaké tvrdé droze? (Např. pervitin, heroin, kokain atd.)

10. Respondentem je:

11. Věková kategorie:

12. Nejvyšší dosažené vzdělání:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. V kolika letech jste se poprvé opil/a?

2. Zkusil/a jste nějakou drogu, kdy to bylo poprvé? (Počítáme-li pouze nelegální drogy.)

3. Víte, co je to tzv. „amsterdam shop“?

4. Máte zkušenost s nějakými drogami? Pokud ano, s jakými? (Můžete zaškrtnout více odpovědí.)

5. Berete nějaké drogy? Pokud ano, jak často?

6. Znáte někoho ve svém okolí, kdo bere drogy?

7. Proč si myslíte, že někteří lidé berou drogy?

8. Jste závislý/á na nějaké měkké droze? (Např. marihuana, hašiš, alkohol, cigarety atd.)

9. Jste závislý/á na nějaké tvrdé droze? (Např. pervitin, heroin, kokain atd.)

10. Respondentem je:

11. Věková kategorie:

12. Nejvyšší dosažené vzdělání:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Dluhoš, J.Drogy v dnešní společnosti (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://14042.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.