Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Multikulturní výchova v hodinách literární výchovy

Multikulturní výchova v hodinách literární výchovy

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Kusá
Šetření:27. 04. 2011 - 25. 05. 2011
Počet respondentů:68
Počet otázek (max/průměr):46 / 43.94
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:32,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.15:12
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli,

prostřednictvím dotazníku, jenž se Vám dostává do rukou, bych Vás chtěla požádat o pomoc při výzkumném šetření, jehož cílem je zmapování realizace multikulturní výchovy v hodinách literární výchovy na základních školách. 

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Jednotlivé dotazníkové položky si prosím pečlivě přečtěte a vyplňte přímo do dotazníkového archu (vyjádřením míry souhlasu/nesouhlasu, zakroužkováním zvolené odpovědi, případně odpovědí).

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5479,41 %79,41 %  
muž1420,59 %20,59 %  

Graf

2. Délka pedagogické praxe

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0 až 5 let2942,65 %42,65 %  
6 až 20 let2435,29 %35,29 %  
20 a více let1522,06 %22,06 %  

Graf

3. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 30 let2638,24 %38,24 %  
31 až 40 let1927,94 %27,94 %  
41 až 50 let1319,12 %19,12 %  
51 až 60 let1014,71 %14,71 %  

Graf

4. Kraj, v němž působíte

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Moravskoslezský2029,41 %29,41 %  
Jihomoravský1319,12 %19,12 %  
Zlínský1014,71 %14,71 %  
olomoucký710,29 %10,29 %  
Vysočina22,94 %2,94 %  
Praha22,94 %2,94 %  
Zlínský kraj11,47 %1,47 %  
prešov11,47 %1,47 %  
ústecký11,47 %1,47 %  
Motavskoslezský11,47 %1,47 %  
ostatní odpovědi Vysocina
moravskoslezký
zlín
stredocesky
zlínksý
Olomouký
Olomoucký kraj
\praha
slovensko
Královehradecký
1014,71 %14,71 % 

Graf

5. Vystudovaná aprobace

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Čj-Hv57,35 %7,35 %  
ČJ-VV34,41 %4,41 %  
Český jazyk - dějepis34,41 %4,41 %  
Čj - Hv22,94 %2,94 %  
mgr11,47 %1,47 %  
čj - ov pro 2. st. zš11,47 %1,47 %  
český jazyk a rodinná výchova11,47 %1,47 %  
žádná11,47 %1,47 %  
Čj -Ov11,47 %1,47 %  
etika a vytvarka11,47 %1,47 %  
ostatní odpovědi Čj + Aj pro II. stupeň ZŠ
Učitelství všeob. vzděl. předmětů SŠ, Čj
ČJ, RJ, HV, rodinná výchova
učitelství pro 1.stupeň ZŠ
český - německý jazyk
čeština - dějepis pro SŠ
čj-aj
český kazyk-dějepis
český jazyk - občanský výchova
čeština - dějepis
Jazyk český - jazyk ruský
Č-D
RJ-OV-ČJ
fj-čj
TV-Č
Čj-d
Čj, Ov, Pč, VP
výtvarná výchova
cesky jazyk-specialni pedagogika
ekonomika
4eský jazyk, občanská výchova
fyzika
bez vystudované aprobace
ČJ - TV
Č - Ov
gdgdgdgd
učitelství
Český jazyk-hudební výchova
jč - vv
nmkmkm
český jazyk, slovinský jazyk
český jazyk-německý jazyk
Č-OV
Čj - Ov
český jazyk, technická a informační výchova
Č-N
čj+nj
Český jazyk a literatura - Dějepis
čj, d
český jazyk - historie
český jazyk - hudební výchova
Fyzika, Základy společenských věd
čeština - latina
český jazyk-občanská výchova
ČJ, VO
CO
zakladní stupen
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ: M - ČJ
Etopedie
4972,06 %72,06 % 

Graf

6. Zařazení multikulturní výchovy do vzdělávacího programu pro základní školy je potřebným krokem v rámci reformy současného školství.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3348,53 %48,53 %  
souhlasím2536,76 %36,76 %  
nevím57,35 %7,35 %  
spíše nesouhlasím34,41 %4,41 %  
nesouhlasím22,94 %2,94 %  

Graf

7. Vliv multikulturní výchovy na skutečnou podobu vztahů mezi lidmi odlišných etnik, kultur, ras a náboženství je mizivý.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2130,88 %30,88 %  
spíše nesouhlasím2029,41 %29,41 %  
nevím1116,18 %16,18 %  
souhlasím913,24 %13,24 %  
nesouhlasím710,29 %10,29 %  

Graf

8. Učitel literární výchovy sehrává významnou roli z hlediska naplňování cílů multikulturní výchovy.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3551,47 %51,47 %  
souhlasím1623,53 %23,53 %  
nevím1116,18 %16,18 %  
spíše nesouhlasím45,88 %5,88 %  
nesouhlasím22,94 %2,94 %  

Graf

9. Literární výchovu učím velmi rád/a.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3450 %50 %  
spíše souhlasím2739,71 %39,71 %  
nevím68,82 %8,82 %  
nesouhlasím11,47 %1,47 %  

Graf

10. Žáci základní školy by měli získávat informace především o vlastní zemi a kultuře.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2333,82 %33,82 %  
spíše nesouhlasím2029,41 %29,41 %  
souhlasím1623,53 %23,53 %  
nesouhlasím57,35 %7,35 %  
nevím45,88 %5,88 %  

Graf

11. Problematika multikulturní výchovy mě zajímá, často ji sleduji v odborné literatuře a v médiích.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2536,76 %36,76 %  
spíše nesouhlasím1826,47 %26,47 %  
souhlasím1319,12 %19,12 %  
nevím811,76 %11,76 %  
nesouhlasím45,88 %5,88 %  

Graf

12. Zařazení multikulturní výchovy do RVP ZV (a dále do ŠVP) mě přimělo k její realizaci v hodinách literární výchovy.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2435,29 %35,29 %  
spíše nesouhlasím2130,88 %30,88 %  
nesouhlasím1014,71 %14,71 %  
souhlasím811,76 %11,76 %  
nevím57,35 %7,35 %  

Graf

13. Škola může svým cíleným působením přispět k výchově k interkulturní toleranci.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3145,59 %45,59 %  
souhlasím1826,47 %26,47 %  
nevím1116,18 %16,18 %  
spíše nesouhlasím68,82 %8,82 %  
nesouhlasím22,94 %2,94 %  

Graf

14. Volba metod práce ovlivňuje úspěšnost realizace multikulturní výchovy při práci s literárním textem.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3247,06 %47,06 %  
spíše souhlasím2739,71 %39,71 %  
nevím68,82 %8,82 %  
spíše nesouhlasím22,94 %2,94 %  
nesouhlasím11,47 %1,47 %  

Graf

15. Začlenění multikulturní výchovy do RVP ZV (a dále do ŠVP) je zbytečné.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím2333,82 %33,82 %  
spíše nesouhlasím2029,41 %29,41 %  
nevím1522,06 %22,06 %  
souhlasím68,82 %8,82 %  
spíše souhlasím45,88 %5,88 %  

Graf

16. Efektivnost multikulturní výchovy je ovlivněna osobností učitele, zvláště jeho postoji, názory a vztahem k multikulturním tématům.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3247,06 %47,06 %  
spíše souhlasím2333,82 %33,82 %  
spíše nesouhlasím68,82 %8,82 %  
nevím68,82 %8,82 %  
nesouhlasím11,47 %1,47 %  

Graf

17. Realizace multikulturní výchovy na základních školách přispěje k přípravě žáků na život v multikulturní společnosti.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2739,71 %39,71 %  
souhlasím1623,53 %23,53 %  
nevím1420,59 %20,59 %  
spíše nesouhlasím1014,71 %14,71 %  
nesouhlasím11,47 %1,47 %  

Graf

18. Literární výchova nabízí mnoho možností k realizaci multikulturní výchovy.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3551,47 %51,47 %  
souhlasím1725 %25 %  
nevím811,76 %11,76 %  
spíše nesouhlasím68,82 %8,82 %  
nesouhlasím22,94 %2,94 %  

Graf

19. Didaktická práce s literárním textem s multikulturní tematikou může ovlivnit postoje či názory žáků směrem k interkulturní toleranci, k odstranění předsudků nebo rasové (náboženské či jiné) nesnášenlivosti.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3551,47 %51,47 %  
souhlasím1420,59 %20,59 %  
nevím1217,65 %17,65 %  
spíše nesouhlasím57,35 %7,35 %  
nesouhlasím22,94 %2,94 %  

Graf

20. Jakým způsobem realizuje Vaše škola multikulturní výchovu? Lze zvolit i více variant odpovědi.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
multikulturní výchovu integrujeme do různých předmětů5885,29 %85,29 %  
multikulturní výchova je realizována pomocí projektů1927,94 %27,94 %  
jiný způsob realizace multikulturní výchovy710,29 %10,29 %  
multikulturní výchova tvoří samostatný předmět57,35 %7,35 %  

Graf

21. Předepisuje ŠVP Vaší školy realizaci multikulturní výchovy v hodinách literární výchovy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3754,41 %54,41 %  
ne1826,47 %26,47 %  
nevím1319,12 %19,12 %  

Graf

22. Souvisí dle Vašeho názoru multikulturní výchova s literární výchovou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5073,53 %73,53 %  
nevím1217,65 %17,65 %  
ne68,82 %8,82 %  

Graf

23. Myslíte si, že práce s literárním textem může ovlivnit žáky základní školy v jejich postojích, názorech či hodnotách?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5073,53 %73,53 %  
nevím1522,06 %22,06 %  
ne34,41 %4,41 %  

Graf

24. Jaké typy literárních textů by podle Vás mohly být nástrojem multikulturní výchovy (z hlediska žánru, tématu, národnosti spisovatele atd.)?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

??

autobiografické příběhy, pověsti, povídky, historická dramata...

báje a pověsti růsných etnik a národů próza ze života "exotických" národů, která odráží způsob jejich života apod.

beletrie

cizojazyčné, náboženské

dále texty z internetu, krátké zprávy z novin apod.

deníky, vypravování

díla autorů židovského původu, díla zabývající se etnickými skupinami, romské pohádky pro malé čtenáře, texty o zvycích lidí z Vietnamu apod.

dobrodružná próza, sci-fi

dobrodružné příběhy, pohádky, pověsti - vietnamské, romské

drama, poezie, povídky, cestopis,

historie světa

jakékoliv kvalitní ukázky světové literatury

knihy Pařízka, Maye, Ivy Procházkové (Jožin jede do Afrikyy) atd.

krásná literarura, literatura faktu (cestopisy)

literatura 20. století

Lze využít celou řadu textů - populárně naučné texty, úryvky z beletrie, reportáže z časopisů...

m m m, l,,,,

memoáry, romány, povídky, poezie

Náboženské texty, kroniky, pohádky, mýty.

národní pohádky

národní pověsti a pohádky, zobrazení života mládeže různých národů - povídky, romány, historické povídky a romány

neco

nelze takto specifikovat, záleží na konkrétním textu, po kterém vyučující sáhne.

Nepřemýšlel jsem nad tím.

netusim

neviem

nevím

nevím

nevím

nevím

nfhfrhbfhbf

Pohádky, báje, pověsti, povídky, písňové texty, divadelní hry

Pohádky, pověsti, fantasy, ..., poezie, písňové texty

Pohádky, pověsti, lidová slovesnost

pohádky, pověsti, silně citově zabarvené příběhy ze skutečného života lidí-autora - za nosný považuji příběh a atraktivnost jiného prostředí

pohádky, povídky, biografická a autobiografická literatura tradice, zvyky, způsob života, historie národa národnost spisovatelů různá

Pověsti a pohádky z různých zemí.

povídka, fejeton, reportáž

povídka, pohádka, cestopis

povídky - delší texty nejsou žáci příliš ochotni číst, exotická témata, zajímavosti ze života jiných národů

povídky, autobiografie, cestopisy

pro mladší žáky- pohádky (srovnání s českými), těm starším příběhy vrstevníků z různých koutů světa

próza - pohádky, pověsti, příběhy s dětským hrdinou

převážně próza spisovatelů ze zcela odlišné kultury, téma by se mělo týkat tamních reálií (historických i současných)

Příběhy ze současnosti, které se opírají o reálný svět. Národnost spisovatele nehraje roli.

Příběhy ze života. Cestopisy.

Romské pohádky, překlady migrantů žijích v Nizozemsku/Francii. Příběhy, které se dají ze svého prostředí vytrhnout a zasadit do jiného. Výstižné v dílech Harukiho Murakamiho, Kazua Ishigura. Miep Diekmann v dětské tvorbě zabývající se jávanskou tématikou.

S jakýmkoli textem se dá pracovat, záleží na tvořivosti a uchopení textu

Sloh - úvaha, vypravování, esej, fejeton. Literatura - domácí a zahraniční autoři, regionání autoři.

spisovatelka: Drijverova žánr: příběh s dětským hrdinou téma: řešení problému v životě

spíše prozaické žánry a drama, téma - např. židé (šoa), romská problematika, texty o cizincích ve společnosti

Takové texty, kde se lidé dozví o hrůzných činech, které byly dříve vykonávány na určité rase, dále národnost spisovatele a to především židovská národnost.

Tematika

texty ze života dětí a mládeže, ze současnosti, preferuji naše spisovatele

ukázky z národních litetur, pohádky, pověsti, historická literatura, literatura faktu, cestopisy, fantazy

ukázky z nejrůznějších literárních textů, které přiblíší běžný život a myšlení lidí různých kultur a vyznání

ukázky z románů

umělecké i neumělecké texty od různých autorů (ne jen čeští autoři)

umožňující pochopit, z čeho pramení odlišnost (historie, výchova, hodnoty společenství, pohled menšiny na většinu a soužití s ní)

Určitě správně cestopisy, které se věnují nejen přírodě, ale také kultuře, školství, rodinám atd. v dané zemi, kterou popisují. Dále téma, kde spolu žijí lidé různých národností, ras, různého původu, odlišné kultury, odlišného vyznání atd. a učí se spolu vlastně vycházet - ukazuje to dětem, jak to je jinde, srovnávají se... V takových textech se často klade důraz na tu rozdílnost a ukazuje se buď, že tolerance k rozdílům je dobrá nebo naopak netolerance (a chování z toho vycházející) se popisuje jako jev špatný. Samozřejmě typů textů najdeme mnohem víc.

v textech by se měl žák setkávat se zvyky jednotlivých kultur a s příběhy dětí z jiných kultur

veškerá literatura při správném zacházení nabízí tyto možnosti

Všechny

všechny, v každém žánru se dá najít toto téma

žádné, demagogie do školství nepatří

Životopis, cestopis, čeští i světoví spisovatelé.

25. Zahrnuje podle Vás literární texty s multikulturní tematikou spíše literatura pro dospělé, nebo literatura pro děti a mládež?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedokážu posoudit, která z literatur zahrnuje více literárních textů s multikulturní tematikou2841,18 %41,18 %  
obě literatury zahrnují dostatek literárních textů s multikulturní tematikou2130,88 %30,88 %  
literatura pro dospělé1116,18 %16,18 %  
literatura pro děti a mládež811,76 %11,76 %  

Graf

26. Vzpomenete si na některé literární texty, které mohou sloužit jako nástroj multikulturní výchovy (případně se kterými v literární výchově pracujete)? Uveďte vždy název díla a autora.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

-

-

-

Anton Pavlovič Čechov - Vaňka Lev Nikolajevič Tolstoj - Anna Karenina

Arabské pohádky, mytologie různých kultur.

Baudellaire - Květy zla

blablabal

Brezinova: Zacarovana trida

Čingiz Ajtmatov - Strakatý pes

demeterová helena

Deník Anny Frankové - Anna Franková

Deník Anny Frankové, cestopisy a fejetony Karla Čapka, klasické pohádky - Andersen, Malý princ - Antoine Saint Exupery.

Deníky J. Ortena, povídky O. Pavla (období okupace)

Doskočilová - O mamě romě a romském pánbíčkovi

Feuchtwanger: Židovka z Toleda, pohádky různých národů

fgfhgfhghfhfhffhfhfhggg

Chlapec v pruhovaném pyžamu, Hanin kufřík

Jak jsem chodila do školy - Tera Fabiánová Romské pohádky - přeložila Milena Hübschmanová Moudrá slova starých Romů - přeložila Milena Hübschmanová

je jich poměrně dost, nebudu vypisovat

Karel Čapek - cestopisy

konkrétní texty nemám v paměti

L. Vaculík: Kniha indiánská A. Schweitzer: Z mého života a díla

Leo Pavlát - Sedm světel Romské pohádky

M. Hübschmannová- Romské hádanky, romské pohádky a báje (např. o stvoření světa), L. Pavlát - Zázračná hostina, O. Sirovátka - O Golemovi, slovenská pohádky a pověsti, F.L. Čelakovský - bohatýrské byliny, Deník Anne Frankové, Deník Jiřího Ortena, povídky Arnošta Lustiga - Modlitba pro Kateřinu Horowitzovou,

M. Polo - Milion

M. Reiznerová: Zrcadlo Romů W. Meinck: Hatifa Židovské příběhy ze staré Prahy Indické pohádky

M.Hübschmannová-Romské hádanky E.Lacková-Mrtví se vracejí, Život ve větru, Bílí krkavci

Milena Hübschmannová Romské pohádky a pověsti

mkll,,

momentálně nevzpomínám

momentálně si nevzpomenu

náboženské a cizojazyčné texty

Napr. Fr. Hrubín: Pohádky tisíce a jedné noci. Dále např. rómské pohádky.

např. Hanin kufřík - Karen Levine Deník Anny Frankové

např. Martin Šmaus (Děvčátko rozdělej ohníček)

Např.lidové pohádky a pověsti, legendy a eposy...

ne

ne

Ne

ne diki

Ne.

neco

Nemám momentálně k dispozici patřičnou literaturu, ale úspěšně jsme pracovali srovnáním podobné tematiky v pohádkách českých, indiánských a romských.

Němcová - Babička

Nevzpomenu

nevzpomenu si

Nevzpomenu.

Olbracht: Golet v údolí , Deník A. Frankové, Otčenášek: Romeo, Julie a tma, romské pohádky, O.Pavel: Smrt krásných srnců

Ota Pavel - Jak jsem potkal ryby, Jan Drda - Vyšší princip, Romské pohádky a texty písní, africké, indické, čínské a japonské básně a písně

povídka Subha (Věnec povídek) R. Thákkur Škola Malého stromu - Forrest Caster Děti Opeřeného hada - překlad Oldřich Kašpar V nepřítomnosti posvátného - Jerry Mander Pan Kaplan má třídu rád - L.C. Rosten Ota Pavel Ludvík Aškenazy Arnošt Lustig

Příručka Svět do všech předmětů.

Rabíndranáth Thákur-Věnec povídek, Margita Reiznerová-Zrcadlo Romů, nejrůznější krátké pohádky z cizích zemí (vietnamská, čínská, arabská...), Vladislav Haluška-Černá cikánská kůže......

Remarque,Rolland, Hemigway........cokoliv

Romské pohádky

romské pohádky v 6. ročníku ukázky z děl světové literatury -Bible, Korán atd. při probírání historie literatury

romské pohádky, pověsti, bajky báje, dětské příběhy, balady

Smrt krásných srnců - Ota Pavel Otčenášek - Romeo, Julie a tma

Subha

texty z historie, cestopisné náměty,

Twain-Dobrodružství T.S. Dobrodružství H. F. Shakespeare-Kupec benátský....

Věnec povídek

Většinou se jedná o texty z čítanek od 6. - 9. ročníku, multikulturní výchovu také zařazuji o do hodin Vv.

viz 24

W. Saroyan- Tati, tobě přeskočilo L. Fuks - Pan Theodor Mundstock O. Pavel - Smrt krásných srnců A. Lustig - Noc a naděje

Zdeněk Svěrák: Kolja, romské pohádky, Ephrain Kishon: Jak se řekne "Olé" hebrejsky, Elena Lacková: Chundruĺa, Arnošt Lustig: Zasvěcení, Jan Otčenášek: Romeo, Juli e tma, William Styron: Sophiina volba ( ukázky z čítanek pro 7., 8. 9. ročník ZŠ vydavatelství Nová škola)

zrovna si vzpomenu jen na knihu, kterou teď začínáme zavádět do výuky: Olga Vilímková - Učitelkou v Peru - ale bohužel není to zrovna nejlepší příklad

židovské pověsti

27. Jakou čítankovou řadu používáte? Uveďte prosím název titulu, nakladatelství a případně rok vydání.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

,,,,mknkjnjnjn

_

-

1

6. - 8. ročník Čítanka Fraus 9. ročník Soukal, J. : Čítanka, SPN a Literární výchova, SPN

6. , 7. a 8. roč. - Čítanka- Měchurová, Žáček, Hanzová, Fragment 1997 9. roč. Výpravy do světa literatury - V. Nezkusil, Fortuna, 1966

Alter, 2006

Alter, Čítanka

Čítanka - Jos. Soukal - SPN

Čítanka - nakladatelství Fraus

Čítanka - SPN (Soukal)

Čítanka - učebnice vytvořená v souladu s RTVP ZV pro 6. - 9. ročník, nakladatelství Nová škola Jednotlivé díly vydány v letech 2007, 2008, 2009 a 2010

Čítanka 6 - 9, PRODOS, 2005

Čítanka 6-9, Fraus

Čítanka 6. - 9. ročník, FRAUS

Čítanka 7 - SPN Praha 1998

Čítanka pro 6. - 9. ročník, SPN

Čítanka pro 6. / 7. ročník, Fraus

Čítanka pro 6. ročník základní školy, SPN, 1996 (také pro 7., 8., 9. ročník) Čítanka s literární výchovou pro 6. ročník ZŠ, Nakladatelství Moby Dick, Praha 1997 (dále také pro 7., 8., 9. roč.) Čítanka 6, Prodos, 2000 (dále pro 7., 8., 9. roč.) Poezie. Texty k literární výchově pro 5. - 9. ročník ZŠ, 1994

Čítanka pro 6., 7., 8., 9. roč. Prodos

Čítanka pro 6.,7.,8., a 9.roč. nakladatelství Fraus

Čítanka pro 7. tř., SPN

Čítanka pro základní školy 6.-9.ročník, SPN 2007

Čítanka pro základní školy a víceletá gymnázia, Fraus

Čítanka pro základní školy, FORTUNA, 2005

čítanka pro zš

Čítanka pro ZŠ, SPN , 2007 (J. Soukal)

Čítanka Prodos

Čítanka, Prodos Olomouc

Čítanka, SPN, 2000

čítanky nakladatelství Fraus

Čítanky od nakl. Fraus

Čítanky SPN Úvod do světa literatury, Fortuna

Čítanky z nakladatelství Fraus.

Fortuna 1998 - Čeňková, Soukal; SPL Práce, Literatura a komunikace 1999 - Hoffmannová, Hoffmann; Fraus 2006; Alter 1999; Nová škola 2007

Fraus

Fraus

Fraus

Fraus ČÍTANKA 2006

gdgfhgfhgf

Kniha: Čítanka I. k literatuře v kostce pro střední školy -- Přepracované vydání 2007 Autor: Marie Sochrová, Pavel Kantorek

kombinujeme různé řady čítanek podle potřeby vyučujících, v jedné hodině využijeme třeba i tři tituly

nakladatelství Egmont, Albatros knihy vydane po roce 1992 Kouzelna trida (I. Brezinova) apod.

nakladatelství Fraus

nakladatelství Prodos

nakladatelství SPN, čítanka pro 6., 7.,8., 9. ročník nyní jsme zakoupili čítanky z nakl. Nová škola Brno - lepší ukázky, pestrost

napříč čítankami různých autorů....čerpáme i přímo z knih

neco

nejnovější řadu SPN

Není žádná optimální čítanka, mám vlastní výběr textů

nevím

nevim

nevím

nflahgaoro

PRODOS

Prodos

SPN

SPN

SPN

SPN

SPN

SPN Cítanka 6-9

SPN Praha

SPN, 2008

SPN, Stloukal.

Staré čítanky ze SPN

texty z různých čítanek

žádnou

28. Shledáváte ji funkční z hlediska realizace multikulturní výchovy (obsahuje dostatečné množství textů, díky nimž je možné uskutečňovat multikulturní výchovu)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3652,94 %52,94 %  
ano3247,06 %47,06 %  

Graf

29. Existuje podle Vás v současné době dostatek výukových materiálů, které by usnadnily zařazování multikulturních témat do hodin literární výchovy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím3044,12 %44,12 %  
ne2638,24 %38,24 %  
ano1217,65 %17,65 %  

Graf

30. Jaký způsob práce je podle Vás nejvhodnější pro realizaci multikulturní výchovy v hodinách literární výchovy? Lze zvolit i více variant odpovědi.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
diskuse nebo rozhovor 5073,53 %73,53 %  
metody kritického myšlení3855,88 %55,88 %  
zážitkové metody3551,47 %51,47 %  
metoda projektu3044,12 %44,12 %  
dramatizace2536,76 %36,76 %  
hra2435,29 %35,29 %  
výklad učitele (o autorech a literárních dílech)2333,82 %33,82 %  
klasický rozbor literárního textu1623,53 %23,53 %  
žákovské referáty1116,18 %16,18 %  

Graf

31. Cítíte se dostatečně připraven/a k realizaci multikulturní výchovy v hodinách literární výchovy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
částečně ano, určité poznatky o multikulturní výchově mám, ale mé realizaci multikulturní výchovy v hodině předchází dohledávání dalších informací5175 %75 %  
ne, na realizaci multikulturní výchovy nejsem připravený/á ani po stránce teoretické, ani praktické811,76 %11,76 %  
ano, jsem dostatečně připravený/á, mám přehled o teorii multikulturní výchovy a o možnostech, které nabízí literární výchova57,35 %7,35 %  
nedokáži posoudit11,47 %1,47 %  
důležitější jsou pro mě morální postoje11,47 %1,47 %  
zvládnu cokoli, když chci11,47 %1,47 %  
veškeré informace si musim ziskavat samostatne11,47 %1,47 %  

Graf

32. Co by nejvíce přispělo ke zlepšení Vaší přípravy na realizaci multikulturní výchovy v hodinách literární výchovy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
získávání metodických pomůcek – pracovní listy, soubory námětů4769,12 %69,12 %  
absolvování prakticky zaměřených seminářů nebo workshopů3450 %50 %  
získávání seznamů knižních titulů s multikulturní tematikou2333,82 %33,82 %  
větší přehled o teorii multikulturní výchovy získaný prostřednictvím samostudia1826,47 %26,47 %  
absolvování teoreticky zaměřených seminářů o multikulturní výchově1319,12 %19,12 %  
jasnější vymezení multikulturní výchovy v RVP ZV811,76 %11,76 %  
navázání přímé spolupráce s členy minoritních skupin68,82 %8,82 %  
ujasnění si vlastního vztahu a postoje k tématům multikulturní výchovy45,88 %5,88 %  

Graf

33. Jaký je Váš názor na zařazení multikulturní výchovy do RVP ZV?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

0

ad odpověď 31

Ano

ano

byla by prospěšná

Celý RVP ZV je podivný a mimo realitu. myšlenka snad dobrá, ale provedení horší.

důležitá složka pro rozvoj osobnosti mladého člověka

důležitá součást

gfgfhfhfh

ggggg

Jako na celé RVP - dobrý učitel učí dobře (i multikulturní výchovu) i bez RVP, špatnému nepomůže ani RVP

je dobré, že žáci poznají i jiné kultury prostřednictvím různých textů

Je mně jedno, co je v RVP. Učím podle svého svědomí a vědomí, papírování bylo, jest a bohužel i bude, málokdy však přinese něco užitečného.

Je potřebná.

Je to jedna z možností, jak vést žáky k toleranci, respektování odlišností a úctě ke všem lidem na světě.

je to potřebné

je to správné

Je v pořádku a k dnešní době patří

Je zbytečné, tuto výchovu pojmenovávat a vymýšlet náplň, neboť ta je součástí výuky každého tvořivého učitele a jeho osobnosti.

jhgh

JO

Má vůbec RVP smysl? Viz.různé "odborné" diskuze.

Multikulturní výchova je důležitá, ovšem v mnoha zemích multiukulturní vstřícnost nevede k výsledkům, jak si je autoři zidealizovali (viz Německo, Francie...)

Multikulturní výchovu jsem vždy do výuky zařazovala spontánně, příležitostně, intuitivně a dělám to tak i dnes.

Myslím si, že by nebylo na škodu tuto výchovu do RVP ZV zařadit. Obzvlášť do škol, jako je ta naše, kde v každé třídě je minimálně jeden romský žák.

myslím, že by se výuka měla realizovat v rámci výuky cizích jazyků, v hodinách literatury bych raději probírala české autory, k nimž se mnohdy žáci po ukončení ZŠ už nedostanou

Myslím, že ve výuce jde spíše o přístup učitelů než o kodifikaci v jakémkoli dokumentu.

neco

negativní

Nejsem proti

Nejsem striktně pro ani proti, nezdá se mi být efektivní násilím zařazovat samostatně, spousta námětů vyplyne z každodenních situací, na které lze v podtatě ihned reagovat a je úplně jedno, o který předmět se jedná. Nejvýhodnější cestu vidím v projektovém vyučování, prožitkové dramatice.

Nemám mnoho proti, člověk by se měl seznamovat s neznámými věcmi, ohledně to je principem výuky obecně, proč výjímat toto téma? Někdy se to ale přehání, vznešeně se vše nazývá a přeceňuje.

Nesouhlasím.

netlačit příliš na pilu. Zařazení a podání této problematiky záleží i na osobnosti učitele a jeho postojích.

Nevím.

Nevyřeší vše, ovlivní postoje tak z 20%. Nebo snad na vás měla komunistická výchova za předchozího režimu větší vliv?

nknkmkm

nutné

Považuji to za přirozený vývoj směrem k postupnému prolínání národností a posouvání hranic zemí i ohleduplnosti lidí v současné době.

Považuji za důležité

pozitivní

pro

Rozhodlo se o zařazení, musí tedy být zařazena.

rozhodně v něm má své místo

Se zařazením multikulturní výchovy souhlasím, neboť v současném světě, kdy dochází k velké migraci lidí, je potřeba mít informace o jiných národech a jejich zvyklostech, zároveň je důležité pěstovat toleranci a snášenlivost a naopúak je potřeba upozorňovat na nebezpečí rasismu, xenofobie, nacionalismu. Přirozeným a nenásilným způsobem integrovaná MKV do předmětů by mohla být tou správnou cestou ve školách.

Se zařazením souhlasím

Souhlasím

souhlasím

souhlasím s jejím zařazením, sama jsem se vždy o tuto problematiku zajímala, pro zlepšení vztahů naší společnosti vůči národnostním menšinám i jiným národům je rozhodně vhodné stanovit určité zásady, které by učitelům stanovily, co kdy, kde a popř. jak žáky učit

Souhlasím se zařazením multikulturní výchovy do RVP.

Souhlasím se zařazením MV do RVP ZV.

Souhlasím.

super

Určitě pozitivní.

uRČITĚ SI UČITELÉ LÉPE VYMEZÍ ČAS NA HODINY VĚNOVANÉ MULTIKULTURNÍ VÝCHOVĚ, NĚŽ KDYŽ SI JE ZAŘAZUJÍ SAMI BEZ PŘEDPISU

v dnešní době je to nutné

V dnešní společnosti, která je dost málo tolerantní, naprosto v pořádku. Dnes a denně naražím ve výuce na předsudky, které se týkají minoritních skupin.

v současné době je tato tématika více než aktuální, takže souhlasím se zařazením

V současné společnosti, kdy se svět "zmenšuje" a lidé "promíchávají", je multikulturní výchova důležitá pro soužití skupin lidí s rozdílnými postoji, názory a pohledem na život. Bez takového působení a výchově k toleranci nebudou lidé respektovat, že se jejich názory liší. Důsledkem je pak například rasová nebo náboženská nesnášenlivost, tj. krutost, ubližování atd.

V současnsti je důležitá.

velmi důležité

Vítám její zařazení do RVP ZV.

všeobecně můj názor na RVP ZV je velmi skeptický a negativní

vyucovat samostatne

Zařadila bych ji do hodin

Zařazení pokládám za vhodné, ovšem RVP by měl být konkrétnější.

Žijeme v multikulturním světě, takže je zapotřebí žáky tomuto tématu přiblížit.

34. Projevují Vaši žáci zájem o témata související s multikulturní výchovou? Zakroužkujte pouze jednu z uvedených odpovědí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pokud téma zařadím, žáky většinou zaujme, sami však zájem neprojevují5276,47 %76,47 %  
nedokážu posoudit, zda multikulturní témata žáky zajímají710,29 %10,29 %  
ano, tato tematika je velmi zajímá a sami o ni projevují zájem57,35 %7,35 %  
tato témata žáky nezajímají45,88 %5,88 %  

Graf

35. V jakých ročnících je vhodné podle Vás zařadit práci s literárními texty s multikulturní tematikou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
7. ročník5479,41 %79,41 %  
8. ročník5276,47 %76,47 %  
9. ročník5276,47 %76,47 %  
6. ročník5175 %75 %  

Graf

36. Jaké disciplíny v rámci vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura preferujete (z hlediska Vaší obliby, osobního vztahu k výuce předmětu)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
moje preference jsou vyrovnané3348,53 %48,53 %  
literární výchova1420,59 %20,59 %  
český jazyk1319,12 %19,12 %  
komunikační a slohová výchova57,35 %7,35 %  
celá vzdělávací oblast je pro mě neoblíbenou disciplínou34,41 %4,41 %  

Graf

37. Realizujete v hodinách literární výchovy multikulturní výchovu, pracujete tedy s texty s multikulturní tematikou (tematika jiných kultur, národnostních menšin, téma rasové nesnášenlivosti apod.)? V případě záporné odpovědi již nevyplňujte další dotazníkové položky.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5479,41 %79,41 %  
ne1420,59 %20,59 %  

Graf

38. Jak často zařazujete multikulturní témata do hodin literární výchovy?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
alespoň jednou za dva měsíce1627,59 %23,53 %  
maximálně čtyřikrát za rok (ne častěji)1220,69 %17,65 %  
alespoň jednou za měsíc1220,69 %17,65 %  
pouze výjimečně915,52 %13,24 %  
nic23,45 %2,94 %  
různě, podle potřeby11,72 %1,47 %  
aktuálně dle textu, situaci11,72 %1,47 %  
cíleně toto téma nevybírám, pokud je v tčxtu, ano11,72 %1,47 %  
Když se objeví přirozená návaznost na učivo11,72 %1,47 %  
kdykoli, když narazíme na vhodný text11,72 %1,47 %  
vycházím z nabídky čítanek11,72 %1,47 %  
především v 9. ročníku11,72 %1,47 %  

Graf

39. Pracujete při naplňování cílů multikulturní výchovy spíše s texty z literatury pro děti a mládež, nebo s literaturou pro dospělé?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pracuji s texty z obou literatur2745,76 %39,71 %  
pracuji spíše s literaturou pro děti a mládež2644,07 %38,24 %  
pracuji spíše s literaturou pro dospělé610,17 %8,82 %  

Graf

40. Vyhledáváte při realizaci multikulturní výchovy ukázky v knihách, nebo pracujete pouze s texty, které jsou v čítance?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyhledávám další literární texty4272,41 %61,76 %  
pracuji pouze s texty, které jsou v čítance1627,59 %23,53 %  

Graf

41. Z jakých zdrojů čerpáte nejčastěji informace nebo literární texty k multikulturní výchově?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v beletrii3160,78 %45,59 %  
z různých internetových zdrojů2447,06 %35,29 %  
v odborné literatuře1223,53 %17,65 %  
z materiálů z workshopů, seminářů nebo přednášek, které jsem absolvoval/a1121,57 %16,18 %  
od ostatních učitelů917,65 %13,24 %  
v metodických příručkách713,73 %10,29 %  

Graf

42. Co je pro Vás při přípravě a realizaci multikulturní výchovy nejvíce náročné?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výběr metod vhodných pro práci s literární ukázkou s multikulturní tematikou1832,73 %26,47 %  
výběr literárních ukázek1425,45 %20,59 %  
komunikace se žáky o tématech souvisejících s multikulturní výchovou1120 %16,18 %  
zorientování se v požadavcích vymezených v RVP ZV 610,91 %8,82 %  
zorientování se v teorii o multikulturní výchově59,09 %7,35 %  
vymyslet úkoly11,82 %1,47 %  

Graf

43. Jaké metody práce s literárním textem nejčastěji volíte za účelem naplňování cílů multikulturní výchovy?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-

1ě2

Často využívám i působení hudbou, emocionální působení,projektové vyuč.

čitanie

Čtení s porozuměním, odpovědi na otázky, rozhovor...

čtení s porozuměním, otázky a odpovědi

Čtení, práce s textem, diskuze. Dohledávání a rozvíjení informací získaných z uměleckého textu. Součinnost s učitelem dějepisu.

diskuse

Diskuse nad textem.

diskuse o tématu, reflexe vlastních zkušeností žáků i mých, kladení problémových otázek

diskuse, projekt

diskuse, příklady ze života, samostatná četba, kladení otázek, rozbor textu

diskuze, výklad učitele, projekt.

dramatizace

hgfhfhffh

jako s každým jiným textem - otázky a odpovědi, předídání, diskuse, dramatizace...

knknknk

kritické myšlení, hra, skupinová práce

kritický rozbor textu

metoda kritického myšlení, metoda rozhovoru apod.

metody kritického myšlení

metody kritického myšlení

metody kritického myšlení, dramatická výchova

metody kritického myšlení, skupinová práce

neco

nevím

pětilístek, brainstorming, literární bingo, otázky k textu, dramatizace

rozbor literárního textu, diskuse, rozhovor,referát, zážitkové metody, projekt

rozbor textu, porozumění textu a vyhledávání odpovědí na otázky, klíčová slova, srovnání s naší literaturou a kultutou, diskuse, rozhovor, kritické čtení a myšlení, dramatizace

rozbor, diskuse

rozhovor, problémové úlohy

Rozhovor, rozbor textu.

rozhovor, vcítění se, popis místa dle vlastních představ, dotazník

výklad učitele o knize a autorovi diskuse rozbor textu na základě připravených otázek

44. Na kterou z uvedených oblastí multikulturní výchovy se převážně zaměřujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozvíjení interkulturní tolerance, vzájemného respektu, vstřícného postoje k odlišnostem, empatie a vztahů mezi příslušníky různých kultur3366 %48,53 %  
rasová (náboženská či jiná) nesnášenlivost, diskriminace, xenofobie, předsudky, stereotypy2040 %29,41 %  
multikulturní charakter současného světa, specifika různých etnických, národnostních, náboženských a kulturních skupin1428 %20,59 %  
posilování identity a vlastního kulturního zakotvení u všech žáků918 %13,24 %  
nic12 %1,47 %  

Graf

45. Přináší zařazování práce s literárními texty s multikulturní tematikou výsledky v oblasti rozvoje interkulturních kontaktů, tolerance a respektu u Vašich žáků?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedokážu posoudit, zda se žáci po této stránce rozvíjejí2852,83 %41,18 %  
ano, pozoruji určitý pokrok1833,96 %26,47 %  
ne, efekt takto pojaté multikulturní výchovy se prozatím neprojevil713,21 %10,29 %  

Graf

46. Zařazoval/a jste multikulturní témata do hodin literární výchovy i před zavedením RVP ZV?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4277,78 %61,76 %  
ne59,26 %7,35 %  
nastoupila jsem, když už byl RVP zaveden11,85 %1,47 %  
Učím Čj teprve tento šk. rok.11,85 %1,47 %  
pokud byl vhodný text a příležitost11,85 %1,47 %  
v té době jsem neučila11,85 %1,47 %  
učím teprve rok11,85 %1,47 %  
začal jsem učit až po zavedení RVP11,85 %1,47 %  
Před RVP ZV jsem ještě neučila.11,85 %1,47 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Délka pedagogické praxe

 • odpověď 0 až 5 let:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 30 let na otázku 3. Věk
 • odpověď 20 a více let:
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 51 až 60 let na otázku 3. Věk

14. Volba metod práce ovlivňuje úspěšnost realizace multikulturní výchovy při práci s literárním textem.

 • odpověď souhlasím:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi literatura pro dospělé na otázku 25. Zahrnuje podle Vás literární texty s multikulturní tematikou spíše literatura pro dospělé, nebo literatura pro děti a mládež?

16. Efektivnost multikulturní výchovy je ovlivněna osobností učitele, zvláště jeho postoji, názory a vztahem k multikulturním tématům.

 • odpověď souhlasím:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 19. Didaktická práce s literárním textem s multikulturní tematikou může ovlivnit postoje či názory žáků směrem k interkulturní toleranci, k odstranění předsudků nebo rasové (náboženské či jiné) nesnášenlivosti.

28. Shledáváte ji funkční z hlediska realizace multikulturní výchovy (obsahuje dostatečné množství textů, díky nimž je možné uskutečňovat multikulturní výchovu)?

 • odpověď ano:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 29. Existuje podle Vás v současné době dostatek výukových materiálů, které by usnadnily zařazování multikulturních témat do hodin literární výchovy?

30. Jaký způsob práce je podle Vás nejvhodnější pro realizaci multikulturní výchovy v hodinách literární výchovy? Lze zvolit i více variant odpovědi.

 • odpověď metody kritického myšlení:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 41 až 50 let na otázku 3. Věk

46. Zařazoval/a jste multikulturní témata do hodin literární výchovy i před zavedením RVP ZV?

 • odpověď ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi multikulturní charakter současného světa, specifika různých etnických, národnostních, náboženských a kulturních skupin na otázku 44. Na kterou z uvedených oblastí multikulturní výchovy se převážně zaměřujete?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, pozoruji určitý pokrok na otázku 45. Přináší zařazování práce s literárními texty s multikulturní tematikou výsledky v oblasti rozvoje interkulturních kontaktů, tolerance a respektu u Vašich žáků?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Délka pedagogické praxe

3. Věk

4. Kraj, v němž působíte

6. Zařazení multikulturní výchovy do vzdělávacího programu pro základní školy je potřebným krokem v rámci reformy současného školství.

7. Vliv multikulturní výchovy na skutečnou podobu vztahů mezi lidmi odlišných etnik, kultur, ras a náboženství je mizivý.

8. Učitel literární výchovy sehrává významnou roli z hlediska naplňování cílů multikulturní výchovy.

9. Literární výchovu učím velmi rád/a.

10. Žáci základní školy by měli získávat informace především o vlastní zemi a kultuře.

11. Problematika multikulturní výchovy mě zajímá, často ji sleduji v odborné literatuře a v médiích.

12. Zařazení multikulturní výchovy do RVP ZV (a dále do ŠVP) mě přimělo k její realizaci v hodinách literární výchovy.

13. Škola může svým cíleným působením přispět k výchově k interkulturní toleranci.

14. Volba metod práce ovlivňuje úspěšnost realizace multikulturní výchovy při práci s literárním textem.

15. Začlenění multikulturní výchovy do RVP ZV (a dále do ŠVP) je zbytečné.

16. Efektivnost multikulturní výchovy je ovlivněna osobností učitele, zvláště jeho postoji, názory a vztahem k multikulturním tématům.

17. Realizace multikulturní výchovy na základních školách přispěje k přípravě žáků na život v multikulturní společnosti.

18. Literární výchova nabízí mnoho možností k realizaci multikulturní výchovy.

19. Didaktická práce s literárním textem s multikulturní tematikou může ovlivnit postoje či názory žáků směrem k interkulturní toleranci, k odstranění předsudků nebo rasové (náboženské či jiné) nesnášenlivosti.

20. Jakým způsobem realizuje Vaše škola multikulturní výchovu? Lze zvolit i více variant odpovědi.

21. Předepisuje ŠVP Vaší školy realizaci multikulturní výchovy v hodinách literární výchovy?

22. Souvisí dle Vašeho názoru multikulturní výchova s literární výchovou?

23. Myslíte si, že práce s literárním textem může ovlivnit žáky základní školy v jejich postojích, názorech či hodnotách?

25. Zahrnuje podle Vás literární texty s multikulturní tematikou spíše literatura pro dospělé, nebo literatura pro děti a mládež?

28. Shledáváte ji funkční z hlediska realizace multikulturní výchovy (obsahuje dostatečné množství textů, díky nimž je možné uskutečňovat multikulturní výchovu)?

29. Existuje podle Vás v současné době dostatek výukových materiálů, které by usnadnily zařazování multikulturních témat do hodin literární výchovy?

30. Jaký způsob práce je podle Vás nejvhodnější pro realizaci multikulturní výchovy v hodinách literární výchovy? Lze zvolit i více variant odpovědi.

31. Cítíte se dostatečně připraven/a k realizaci multikulturní výchovy v hodinách literární výchovy?

32. Co by nejvíce přispělo ke zlepšení Vaší přípravy na realizaci multikulturní výchovy v hodinách literární výchovy?

34. Projevují Vaši žáci zájem o témata související s multikulturní výchovou? Zakroužkujte pouze jednu z uvedených odpovědí.

35. V jakých ročnících je vhodné podle Vás zařadit práci s literárními texty s multikulturní tematikou?

36. Jaké disciplíny v rámci vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura preferujete (z hlediska Vaší obliby, osobního vztahu k výuce předmětu)?

37. Realizujete v hodinách literární výchovy multikulturní výchovu, pracujete tedy s texty s multikulturní tematikou (tematika jiných kultur, národnostních menšin, téma rasové nesnášenlivosti apod.)? V případě záporné odpovědi již nevyplňujte další dotazníkové položky.

38. Jak často zařazujete multikulturní témata do hodin literární výchovy?

39. Pracujete při naplňování cílů multikulturní výchovy spíše s texty z literatury pro děti a mládež, nebo s literaturou pro dospělé?

40. Vyhledáváte při realizaci multikulturní výchovy ukázky v knihách, nebo pracujete pouze s texty, které jsou v čítance?

41. Z jakých zdrojů čerpáte nejčastěji informace nebo literární texty k multikulturní výchově?

42. Co je pro Vás při přípravě a realizaci multikulturní výchovy nejvíce náročné?

44. Na kterou z uvedených oblastí multikulturní výchovy se převážně zaměřujete?

45. Přináší zařazování práce s literárními texty s multikulturní tematikou výsledky v oblasti rozvoje interkulturních kontaktů, tolerance a respektu u Vašich žáků?

46. Zařazoval/a jste multikulturní témata do hodin literární výchovy i před zavedením RVP ZV?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Délka pedagogické praxe

3. Věk

4. Kraj, v němž působíte

6. Zařazení multikulturní výchovy do vzdělávacího programu pro základní školy je potřebným krokem v rámci reformy současného školství.

7. Vliv multikulturní výchovy na skutečnou podobu vztahů mezi lidmi odlišných etnik, kultur, ras a náboženství je mizivý.

8. Učitel literární výchovy sehrává významnou roli z hlediska naplňování cílů multikulturní výchovy.

9. Literární výchovu učím velmi rád/a.

10. Žáci základní školy by měli získávat informace především o vlastní zemi a kultuře.

11. Problematika multikulturní výchovy mě zajímá, často ji sleduji v odborné literatuře a v médiích.

12. Zařazení multikulturní výchovy do RVP ZV (a dále do ŠVP) mě přimělo k její realizaci v hodinách literární výchovy.

13. Škola může svým cíleným působením přispět k výchově k interkulturní toleranci.

14. Volba metod práce ovlivňuje úspěšnost realizace multikulturní výchovy při práci s literárním textem.

15. Začlenění multikulturní výchovy do RVP ZV (a dále do ŠVP) je zbytečné.

16. Efektivnost multikulturní výchovy je ovlivněna osobností učitele, zvláště jeho postoji, názory a vztahem k multikulturním tématům.

17. Realizace multikulturní výchovy na základních školách přispěje k přípravě žáků na život v multikulturní společnosti.

18. Literární výchova nabízí mnoho možností k realizaci multikulturní výchovy.

19. Didaktická práce s literárním textem s multikulturní tematikou může ovlivnit postoje či názory žáků směrem k interkulturní toleranci, k odstranění předsudků nebo rasové (náboženské či jiné) nesnášenlivosti.

20. Jakým způsobem realizuje Vaše škola multikulturní výchovu? Lze zvolit i více variant odpovědi.

21. Předepisuje ŠVP Vaší školy realizaci multikulturní výchovy v hodinách literární výchovy?

22. Souvisí dle Vašeho názoru multikulturní výchova s literární výchovou?

23. Myslíte si, že práce s literárním textem může ovlivnit žáky základní školy v jejich postojích, názorech či hodnotách?

25. Zahrnuje podle Vás literární texty s multikulturní tematikou spíše literatura pro dospělé, nebo literatura pro děti a mládež?

28. Shledáváte ji funkční z hlediska realizace multikulturní výchovy (obsahuje dostatečné množství textů, díky nimž je možné uskutečňovat multikulturní výchovu)?

29. Existuje podle Vás v současné době dostatek výukových materiálů, které by usnadnily zařazování multikulturních témat do hodin literární výchovy?

30. Jaký způsob práce je podle Vás nejvhodnější pro realizaci multikulturní výchovy v hodinách literární výchovy? Lze zvolit i více variant odpovědi.

31. Cítíte se dostatečně připraven/a k realizaci multikulturní výchovy v hodinách literární výchovy?

32. Co by nejvíce přispělo ke zlepšení Vaší přípravy na realizaci multikulturní výchovy v hodinách literární výchovy?

34. Projevují Vaši žáci zájem o témata související s multikulturní výchovou? Zakroužkujte pouze jednu z uvedených odpovědí.

35. V jakých ročnících je vhodné podle Vás zařadit práci s literárními texty s multikulturní tematikou?

36. Jaké disciplíny v rámci vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura preferujete (z hlediska Vaší obliby, osobního vztahu k výuce předmětu)?

37. Realizujete v hodinách literární výchovy multikulturní výchovu, pracujete tedy s texty s multikulturní tematikou (tematika jiných kultur, národnostních menšin, téma rasové nesnášenlivosti apod.)? V případě záporné odpovědi již nevyplňujte další dotazníkové položky.

38. Jak často zařazujete multikulturní témata do hodin literární výchovy?

39. Pracujete při naplňování cílů multikulturní výchovy spíše s texty z literatury pro děti a mládež, nebo s literaturou pro dospělé?

40. Vyhledáváte při realizaci multikulturní výchovy ukázky v knihách, nebo pracujete pouze s texty, které jsou v čítance?

41. Z jakých zdrojů čerpáte nejčastěji informace nebo literární texty k multikulturní výchově?

42. Co je pro Vás při přípravě a realizaci multikulturní výchovy nejvíce náročné?

44. Na kterou z uvedených oblastí multikulturní výchovy se převážně zaměřujete?

45. Přináší zařazování práce s literárními texty s multikulturní tematikou výsledky v oblasti rozvoje interkulturních kontaktů, tolerance a respektu u Vašich žáků?

46. Zařazoval/a jste multikulturní témata do hodin literární výchovy i před zavedením RVP ZV?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kusá, J.Multikulturní výchova v hodinách literární výchovy (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://15776.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.