Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Manažerské vzdělávání vedoucích pracovníků mateřských škol

Manažerské vzdělávání vedoucích pracovníků mateřských škol

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Andrea Teichmanová
Šetření:10. 09. 2011 - 09. 10. 2011
Počet respondentů:188
Počet otázek (max/průměr):20 / 19.09
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:61,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vyplněním dotazníku nám pomůžete analyzovat současnou nabídku a zájem pedagogů o vzdělávání v oblasti managementu MŠ.

Odpovědi respondentů

1. Kdo je zřizovatelem Vaší mateřské školy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stát18397,34 %97,34 %  
soukromník42,13 %2,13 %  
církev10,53 %0,53 %  

Graf

2. Kde se Vaše MŠ nachází?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve městě 12365,43 %65,43 %  
v obci6534,57 %34,57 %  

Graf

3. Ve které MŠ pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vícetřídní15381,38 %81,38 %  
jednotřídní 3518,62 %18,62 %  

Graf

4. Jaký je stupeň Vašeho nejvyššího dosaženého vzdělání v oblasti pedagogiky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední pedagogická škola9651,06 %51,06 %  
vysoká škola8545,21 %45,21 %  
vyšší odborná škola52,66 %2,66 %  
jiné 21,06 %1,06 %  

Graf

5. Jaké je Vaše postavení v MŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ředitel/ka jednoho subjektu9952,66 %52,66 %  
vedoucí učitel/ka pod ředitelstvím ZŠ2915,43 %15,43 %  
ředitel/ka více subjektů2814,89 %14,89 %  
vedoucí učitel/ka pod ředitelstvím MŠ2111,17 %11,17 %  
jiné115,85 %5,85 %  

Graf

6. Jaká je délka Vaší pedagogické praxe?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nad 21 let14878,72 %78,72 %  
16 - 20 let189,57 %9,57 %  
1 - 5 let105,32 %5,32 %  
6 - 10 let94,79 %4,79 %  
11 - 15 let31,6 %1,6 %  

Graf

7. Jaká je délka Vaší řídící praxe?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 - 5 let5529,26 %29,26 %  
6 - 10 let4423,4 %23,4 %  
16 - 20 let3116,49 %16,49 %  
11 - 15 let2915,43 %15,43 %  
nad 21 let2915,43 %15,43 %  

Graf

8. S jakou formou výuky školského managementu jste se setkal/a? *

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
studium na vysoké škole6635,11 %35,11 %  
kurz - dlouhodobější4624,47 %24,47 %  
kurz – vícedenní4423,4 %23,4 %  
kurz - jednodenní3719,68 %19,68 %  
nesetkala jsem se s výukou 2312,23 %12,23 %  
jiná forma studia1910,11 %10,11 %  

Graf

9. U jaké organizace jste absolvoval/a kurz školského managementu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
DVPP (NIV, krajské centra apod.)10464,6 %55,32 %  
jiné3018,63 %15,96 %  
další vzdělávání (DVPP) prostřednictvím univerzity2716,77 %14,36 %  

Graf

10. Která oblast studia/kurzu ze školského managementu Vám nabídla nejvíce? *

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
požadavky na praxi pro řízení školy 10465,82 %55,32 %  
rozvoj manažerských schopností v praxi9056,96 %47,87 %  
teorie managementu138,23 %6,91 %  
jiné63,8 %3,19 %  
historii managementu21,27 %1,06 %  
nic21,27 %1,06 %  

Graf

11. Měl/a jste možnost během studia na vysoké škole uplatnit teorii školského managementu v praxi?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6759,82 %35,64 %  
ne4540,18 %23,94 %  

Graf

12. Označte oblasti školského managementu, jejichž znalosti jste uplatnili ve své praxi: *

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pedagogický proces a jeho řízení 10067,11 %53,19 %  
personální řízení9463,09 %50 %  
vedení a týmová práce 9161,07 %48,4 %  
kvalitativní hodnocení a evaluace7751,68 %40,96 %  
ekonomicko-správní řízení7751,68 %40,96 %  
jiné128,05 %6,38 %  
nic21,34 %1,06 %  

Graf

13. Získal/a jste z nabídky od vzdělávací instituce dostatečné informace využitelné v praxi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13672,34 %72,34 %  
ne5227,66 %27,66 %  

Graf

14. Nabízí Vám vzdělávací instituce finančně dostupné manažerské vzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12063,83 %63,83 %  
ne6836,17 %36,17 %  

Graf

15. Nabízí Vám vzdělávací instituce v dostatečné míře e-learningové vzdělávání v oblasti školského managementu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10656,38 %56,38 %  
ano8243,62 %43,62 %  

Graf

16. Máte přehled o nabízených kurzech či školeních z oblasti školského managementu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14878,72 %78,72 %  
ne4021,28 %21,28 %  

Graf

17. Myslíte si, že současná nabídka vzdělávání v oblasti školského managementu je pro pedagogy dostačující?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10354,79 %54,79 %  
ne8545,21 %45,21 %  

Graf

18. Máte zájem přihlásit se do vysokoškolského bakalářského studia „Učitelství pro MŠ“ nebo navazujícího magisterského studia „Pedagogika předškolního věku“ se zaměřením/specializací na školský management?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13873,4 %73,4 %  
ano5026,6 %26,6 %  

Graf

19. Označte oblasti vzdělávání ve školském managementu, o které máte největší zájem? *

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pedagogický proces a jeho řízení 10455,32 %55,32 %  
kvalitní hodnocení a evaluace9651,06 %51,06 %  
vedení a týmová práce 9047,87 %47,87 %  
ekonomicko-správní řízení5629,79 %29,79 %  
personální řízení5127,13 %27,13 %  
jiné168,51 %8,51 %  

Graf

20. Jaký rozsah vzdělávacího kurzu je podle Vás nejpřijatelnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vícedenní6534,57 %34,57 %  
jednodenní4423,4 %23,4 %  
roční4222,34 %22,34 %  
víkendový2010,64 %10,64 %  
jiné179,04 %9,04 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kdo je zřizovatelem Vaší mateřské školy?

2. Kde se Vaše MŠ nachází?

3. Ve které MŠ pracujete?

4. Jaký je stupeň Vašeho nejvyššího dosaženého vzdělání v oblasti pedagogiky?

5. Jaké je Vaše postavení v MŠ?

6. Jaká je délka Vaší pedagogické praxe?

7. Jaká je délka Vaší řídící praxe?

8. S jakou formou výuky školského managementu jste se setkal/a? *

9. U jaké organizace jste absolvoval/a kurz školského managementu?

10. Která oblast studia/kurzu ze školského managementu Vám nabídla nejvíce? *

11. Měl/a jste možnost během studia na vysoké škole uplatnit teorii školského managementu v praxi?

12. Označte oblasti školského managementu, jejichž znalosti jste uplatnili ve své praxi: *

13. Získal/a jste z nabídky od vzdělávací instituce dostatečné informace využitelné v praxi?

14. Nabízí Vám vzdělávací instituce finančně dostupné manažerské vzdělávání?

15. Nabízí Vám vzdělávací instituce v dostatečné míře e-learningové vzdělávání v oblasti školského managementu?

16. Máte přehled o nabízených kurzech či školeních z oblasti školského managementu?

17. Myslíte si, že současná nabídka vzdělávání v oblasti školského managementu je pro pedagogy dostačující?

18. Máte zájem přihlásit se do vysokoškolského bakalářského studia „Učitelství pro MŠ“ nebo navazujícího magisterského studia „Pedagogika předškolního věku“ se zaměřením/specializací na školský management?

19. Označte oblasti vzdělávání ve školském managementu, o které máte největší zájem? *

20. Jaký rozsah vzdělávacího kurzu je podle Vás nejpřijatelnější?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kdo je zřizovatelem Vaší mateřské školy?

2. Kde se Vaše MŠ nachází?

3. Ve které MŠ pracujete?

4. Jaký je stupeň Vašeho nejvyššího dosaženého vzdělání v oblasti pedagogiky?

5. Jaké je Vaše postavení v MŠ?

6. Jaká je délka Vaší pedagogické praxe?

7. Jaká je délka Vaší řídící praxe?

8. S jakou formou výuky školského managementu jste se setkal/a? *

9. U jaké organizace jste absolvoval/a kurz školského managementu?

10. Která oblast studia/kurzu ze školského managementu Vám nabídla nejvíce? *

11. Měl/a jste možnost během studia na vysoké škole uplatnit teorii školského managementu v praxi?

12. Označte oblasti školského managementu, jejichž znalosti jste uplatnili ve své praxi: *

13. Získal/a jste z nabídky od vzdělávací instituce dostatečné informace využitelné v praxi?

14. Nabízí Vám vzdělávací instituce finančně dostupné manažerské vzdělávání?

15. Nabízí Vám vzdělávací instituce v dostatečné míře e-learningové vzdělávání v oblasti školského managementu?

16. Máte přehled o nabízených kurzech či školeních z oblasti školského managementu?

17. Myslíte si, že současná nabídka vzdělávání v oblasti školského managementu je pro pedagogy dostačující?

18. Máte zájem přihlásit se do vysokoškolského bakalářského studia „Učitelství pro MŠ“ nebo navazujícího magisterského studia „Pedagogika předškolního věku“ se zaměřením/specializací na školský management?

19. Označte oblasti vzdělávání ve školském managementu, o které máte největší zájem? *

20. Jaký rozsah vzdělávacího kurzu je podle Vás nejpřijatelnější?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Teichmanová, A.Manažerské vzdělávání vedoucích pracovníků mateřských škol (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://17067.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.