Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jak moc znáte Colorado?

Jak moc znáte Colorado?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Adéla Růžičková
Šetření:13. 10. 2011 - 31. 10. 2011
Počet respondentů:101
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:88,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:24
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jsem studentkou VŠPJ a vyplněním mého dotazníku mi moc pomůžete s mojí bakalářskou prací. Děkuji Vám předem za jeho vyplnění .

Odpovědi respondentů

1. Slyšel/a jste už o státě Colorado?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9190,1 %90,1 %  
ne65,94 %5,94 %  
nevím43,96 %3,96 %  

Graf

2. Víte ve které části Spojených států se nachází?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v západní části6059,41 %59,41 %  
nevím3029,7 %29,7 %  
ve východní části1110,89 %10,89 %  

Graf

3. Jaké je hlavní město Colorada?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Denver5352,48 %52,48 %  
nevím3332,67 %32,67 %  
Phoenix1211,88 %11,88 %  
Philadelphia32,97 %2,97 %  

Graf

4. Jaké hory v Coloradu najdete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Skalisté hory5049,5 %49,5 %  
nevím3231,68 %31,68 %  
Sierra Nevada1514,85 %14,85 %  
Alaska Range43,96 %3,96 %  

Graf

5. Kolik národních parků najdete v Coloradu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím6463,37 %63,37 %  
31918,81 %18,81 %  
41817,82 %17,82 %  

Graf

6. Jaké aktivity můžete provozovat v Coloradu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
lyžování7776,24 %76,24 %  
nevím2120,79 %20,79 %  
rekreace u moře32,97 %2,97 %  

Graf

7. Jaké významné lyžařské středisko najdete v Coloradu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Aspen4746,53 %46,53 %  
nevím4140,59 %40,59 %  
Jackson Hole Ski Resort98,91 %8,91 %  
Vail Ski Resort43,96 %3,96 %  

Graf

8. Trávil/a byste svoji dovolenou tady?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, rád/a3736,63 %36,63 %  
spíše ne2827,72 %27,72 %  
spíše ano1817,82 %17,82 %  
určitě ne1817,82 %17,82 %  

Graf

9. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6564,36 %64,36 %  
muž3635,64 %35,64 %  

Graf

10. Do které věkové skupiny patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 45 let7069,31 %69,31 %  
méně než 151615,84 %15,84 %  
45 a více1514,85 %14,85 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Pohlaví

  • odpověď muž:
    • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 45 a více na otázku 10. Do které věkové skupiny patříte?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Slyšel/a jste už o státě Colorado?

2. Víte ve které části Spojených států se nachází?

3. Jaké je hlavní město Colorada?

4. Jaké hory v Coloradu najdete?

5. Kolik národních parků najdete v Coloradu?

6. Jaké aktivity můžete provozovat v Coloradu?

7. Jaké významné lyžařské středisko najdete v Coloradu?

8. Trávil/a byste svoji dovolenou tady?

9. Pohlaví

10. Do které věkové skupiny patříte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Slyšel/a jste už o státě Colorado?

2. Víte ve které části Spojených států se nachází?

3. Jaké je hlavní město Colorada?

4. Jaké hory v Coloradu najdete?

5. Kolik národních parků najdete v Coloradu?

6. Jaké aktivity můžete provozovat v Coloradu?

7. Jaké významné lyžařské středisko najdete v Coloradu?

8. Trávil/a byste svoji dovolenou tady?

9. Pohlaví

10. Do které věkové skupiny patříte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Růžičková, A.Jak moc znáte Colorado? (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://17412.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.