Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zdravý životní styl

Zdravý životní styl

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martina Lupačová
Šetření:31. 10. 2011 - 25. 11. 2011
Počet respondentů:202
Počet otázek (max/průměr):11 / 5.34
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:00
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosíme o vypnění našeho dotazníku, jedná se jen o jedenáct jednoduchých otázek. Data budou použita v seminární práci na PEF Mendelu. Děkujeme :)

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Pokud u nějaké otázky nenajdete odpověď, s kterou se ztotožníte, vyberte prosím nejbližší pro vás přijatelnou variantu.

Odpovědi respondentů

1. Jste studentem Mendelovy univerzity?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11456,44 %56,44 %  
ano8843,56 %43,56 %  

Graf

2. Kolik je vám let?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
213135,23 %15,35 %  
221820,45 %8,91 %  
24910,23 %4,46 %  
23910,23 %4,46 %  
20910,23 %4,46 %  
1989,09 %3,96 %  
2522,27 %0,99 %  
2711,14 %0,5 %  
2611,14 %0,5 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:21.58
Minimum:19
Maximum:24
Variační rozpětí:5
Rozptyl:1.69
Směrodatná odchylka:1.3
Medián:21
Modus:21

Graf

3. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7585,23 %37,13 %  
muž1314,77 %6,44 %  

Graf

4. Zajímáte se o zdravý životní styl?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6476,19 %31,68 %  
ne2023,81 %9,9 %  

Graf

5. Kolik cigaret denně vykouříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ani jednu, nekouřím7484,09 %36,63 %  
Maximálně 589,09 %3,96 %  
5 - 1044,55 %1,98 %  
Více než deset22,27 %0,99 %  

Graf

6. Jak často cvičíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jednou za týden3236,36 %15,84 %  
Vůbec2326,14 %11,39 %  
Dvakrát za týden1820,45 %8,91 %  
Třikrát týdně a více1517,05 %7,43 %  

Graf

7. Kolik tekutin denně vypijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 - 2 litry6169,32 %30,2 %  
Více než 2 litry1517,05 %7,43 %  
Méně než 1 litr1213,64 %5,94 %  

Graf

8. Snídáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, pravidelně5967,05 %29,21 %  
Příležitostně2629,55 %12,87 %  
Vůbec33,41 %1,49 %  

Graf

9. Jak často se stravujete ve fastfoodech?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jednou za měsíc5562,5 %27,23 %  
Nikdy1618,18 %7,92 %  
Jednou za týden1415,91 %6,93 %  
Každý den33,41 %1,49 %  

Graf

10. Jak dlouho spíte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 - 8 hodin denně6573,86 %32,18 %  
8 - 12 hodin2225 %10,89 %  
1 - 4 hodiny denně11,14 %0,5 %  

Graf

11. Pijete alkohol?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, nejvýš jednou za týden4045,45 %19,8 %  
Ano, dvakrát týdně a více2022,73 %9,9 %  
Ano, ale maximálně jednou za měsíc2022,73 %9,9 %  
Ne, jsem abstinent89,09 %3,96 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jste studentem Mendelovy univerzity?

 • odpověď ano:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 21 - 22 > na otázku 2. Kolik je vám let?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 23 - 25 > na otázku 2. Kolik je vám let?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi muž na otázku 3. Pohlaví
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi žena na otázku 3. Pohlaví
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ani jednu, nekouřím na otázku 5. Kolik cigaret denně vykouříte?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dvakrát za týden na otázku 6. Jak často cvičíte?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jednou za týden na otázku 6. Jak často cvičíte?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Třikrát týdně a více na otázku 6. Jak často cvičíte?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vůbec na otázku 6. Jak často cvičíte?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 - 2 litry na otázku 7. Kolik tekutin denně vypijete?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně než 1 litr na otázku 7. Kolik tekutin denně vypijete?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Více než 2 litry na otázku 7. Kolik tekutin denně vypijete?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, pravidelně na otázku 8. Snídáte?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Příležitostně na otázku 8. Snídáte?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jednou za měsíc na otázku 9. Jak často se stravujete ve fastfoodech?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jednou za týden na otázku 9. Jak často se stravujete ve fastfoodech?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy na otázku 9. Jak často se stravujete ve fastfoodech?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 - 8 hodin denně na otázku 10. Jak dlouho spíte?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 8 - 12 hodin na otázku 10. Jak dlouho spíte?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, ale maximálně jednou za měsíc na otázku 11. Pijete alkohol?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, dvakrát týdně a více na otázku 11. Pijete alkohol?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, nejvýš jednou za týden na otázku 11. Pijete alkohol?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 4. Zajímáte se o zdravý životní styl?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 4. Zajímáte se o zdravý životní styl?

3. Pohlaví

 • odpověď žena:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně než 1 litr na otázku 7. Kolik tekutin denně vypijete?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jednou za měsíc na otázku 9. Jak často se stravujete ve fastfoodech?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 21 - 22 > na otázku 2. Kolik je vám let?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jednou za týden na otázku 6. Jak často cvičíte?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 8 - 12 hodin na otázku 10. Jak dlouho spíte?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 4. Zajímáte se o zdravý životní styl?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, ale maximálně jednou za měsíc na otázku 11. Pijete alkohol?

4. Zajímáte se o zdravý životní styl?

 • odpověď ano:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Třikrát týdně a více na otázku 6. Jak často cvičíte?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 23 - 25 > na otázku 2. Kolik je vám let?

5. Kolik cigaret denně vykouříte?

 • odpověď Ani jednu, nekouřím:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy na otázku 9. Jak často se stravujete ve fastfoodech?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Třikrát týdně a více na otázku 6. Jak často cvičíte?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi muž na otázku 3. Pohlaví
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně než 1 litr na otázku 7. Kolik tekutin denně vypijete?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 23 - 25 > na otázku 2. Kolik je vám let?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 4. Zajímáte se o zdravý životní styl?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, ale maximálně jednou za měsíc na otázku 11. Pijete alkohol?

10. Jak dlouho spíte?

 • odpověď 5 - 8 hodin denně:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 23 - 25 > na otázku 2. Kolik je vám let?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste studentem Mendelovy univerzity?

2. Kolik je vám let?

3. Pohlaví

4. Zajímáte se o zdravý životní styl?

5. Kolik cigaret denně vykouříte?

6. Jak často cvičíte?

7. Kolik tekutin denně vypijete?

8. Snídáte?

9. Jak často se stravujete ve fastfoodech?

10. Jak dlouho spíte?

11. Pijete alkohol?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste studentem Mendelovy univerzity?

2. Kolik je vám let?

3. Pohlaví

4. Zajímáte se o zdravý životní styl?

5. Kolik cigaret denně vykouříte?

6. Jak často cvičíte?

7. Kolik tekutin denně vypijete?

8. Snídáte?

9. Jak často se stravujete ve fastfoodech?

10. Jak dlouho spíte?

11. Pijete alkohol?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Lupačová, M.Zdravý životní styl (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://17793.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.