Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Korupce v ČR

Korupce v ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lukáš Mikas
Šetření:06. 11. 2011 - 12. 11. 2011
Počet respondentů:128
Počet otázek (max/průměr):18 / 18
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:47
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený pane/paní
Obracím se na Vás s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku. Jsem studentem 3. ročníku veřejnosprávních studií na vysoké škole v Třebíči. Cílem tohoto dotazníku je zjistit vnímání korupce v České republice.

Předem děkuji za vyplnění.

Lukáš Mikas


 

Odpovědi respondentů

1. Setkal/a jste se s korupcí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7054,69 %54,69 %  
ano5845,31 %45,31 %  

Graf

2. Požadoval po Vás někdo během Vašeho života úplatek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10380,47 %80,47 %  
ano2519,53 %19,53 %  

Graf

3. Nabídl/a jste někdy úplatek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11186,72 %86,72 %  
ano1713,28 %13,28 %  

Graf

4. Znáte někoho ze svého okolí, kdo přijal nebo nabídl úplatek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7860,94 %60,94 %  
ne5039,06 %39,06 %  

Graf

5. Myslíte si, že korupce v ČR je horší než v západních zemích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano6147,66 %47,66 %  
ano3225 %25 %  
spíše ne3023,44 %23,44 %  
ne53,91 %3,91 %  

Graf

6. Je podle Vás stav korupce v ČR horší než před rokem 1989?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7457,81 %57,81 %  
je zhruba na stejné úrovni4434,38 %34,38 %  
je lepší než před rokem 1989107,81 %7,81 %  

Graf

7. Jak závažný je podle Vás problém korupce v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jde o jeden z nejzávažnějších problémů v ČR8868,75 %68,75 %  
korupce v ČR je problém, ale není to tak hrozné3628,13 %28,13 %  
korupci v ČR nevnímám jako závažný problém43,13 %3,13 %  

Graf

8. ) Které instituce (oblasti) jsou podle Vás nejvíce zasaženy korupcí? Hodnoťte od 1 do 5, kde 1 je žádná korupce a 5 je vysoká korupce.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Politické strany4.2421.371
Parlament3.9451.505
Ministerstva a centrální úřady4.0081.352
Krajské a obecní úřady3.5231.453
Justice (soudy)3.251.422
Policie3.7421.363
Banky a peněžní ústavy2.5161.094
Zdravotnictví3.0471.076
Školství2.7191.077
Armáda3.2581.66
Média (sdělovací prostředky)3.2031.49
Soukromý sektor3.1021.279

Graf

9. Myslíte si, že má vláda skutečný zájem korupci potírat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne6248,44 %48,44 %  
ne3628,13 %28,13 %  
spíše ano2317,97 %17,97 %  
ano75,47 %5,47 %  

Graf

10. Myslíte si, že se vládě díky naplňování programu strategie v boji proti korupci podaří snížit míru korupce v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne7558,59 %58,59 %  
ne3930,47 %30,47 %  
spíše ano1410,94 %10,94 %  

Graf

11. Víte o existenci protikorupční linky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7357,03 %57,03 %  
ano5542,97 %42,97 %  

Graf

12. Znáte její číslo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne12597,66 %97,66 %  
ano32,34 %2,34 %  

Graf

13. Co by podle Vás nejvíce přispělo k omezení korupce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zpřísnění trestů za korupční jednání4434,38 %34,38 %  
důslednější kontrola veřejné správy3124,22 %24,22 %  
nevěřím, že by v ČR něco pomohlo2116,41 %16,41 %  
vyšší transparentnost veřejné správy2116,41 %16,41 %  
lepší činnost policie v rámci potírání korupce86,25 %6,25 %  
lepší činnost soudů v rámci potírání korupce32,34 %2,34 %  

Graf

14. Souhlasíte s razantnějšími způsoby boje proti korupci? (Např. se zabavováním majetku, odposlechy až po agenty provokatéry)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano, ale pouze za podmínek dostatečné kontroly, aby nedocházelo ke zneužívání 8364,84 %64,84 %  
ano zlepšilo by to situaci3225 %25 %  
spíše ne1310,16 %10,16 %  

Graf

15. Jak si myslíte, že se bude stav korupce v ČR vyvíjet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nic se nezmění, zůstane přibližně na stejné úrovni6853,13 %53,13 %  
stav korupce se bude zhoršovat5139,84 %39,84 %  
stav korupce se bude zlepšovat97,03 %7,03 %  

Graf

16. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 30 let10783,59 %83,59 %  
30 - 60 let1914,84 %14,84 %  
60 +21,56 %1,56 %  

Graf

17. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8667,19 %67,19 %  
muž4232,81 %32,81 %  

Graf

18. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední6752,34 %52,34 %  
vysokoškolské4736,72 %36,72 %  
vyučení75,47 %5,47 %  
základní75,47 %5,47 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Setkal/a jste se s korupcí?

  • odpověď ano:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 2. Požadoval po Vás někdo během Vašeho života úplatek?
  • odpověď ne:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Armáda=1 na otázku 8. ) Které instituce (oblasti) jsou podle Vás nejvíce zasaženy korupcí? Hodnoťte od 1 do 5, kde 1 je žádná korupce a 5 je vysoká korupce.

8. ) Které instituce (oblasti) jsou podle Vás nejvíce zasaženy korupcí? Hodnoťte od 1 do 5, kde 1 je žádná korupce a 5 je vysoká korupce.

  • odpověď Politické strany=5:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Parlament=5 na otázku 8. ) Které instituce (oblasti) jsou podle Vás nejvíce zasaženy korupcí? Hodnoťte od 1 do 5, kde 1 je žádná korupce a 5 je vysoká korupce.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Setkal/a jste se s korupcí?

2. Požadoval po Vás někdo během Vašeho života úplatek?

3. Nabídl/a jste někdy úplatek?

4. Znáte někoho ze svého okolí, kdo přijal nebo nabídl úplatek?

5. Myslíte si, že korupce v ČR je horší než v západních zemích?

6. Je podle Vás stav korupce v ČR horší než před rokem 1989?

7. Jak závažný je podle Vás problém korupce v ČR?

8. ) Které instituce (oblasti) jsou podle Vás nejvíce zasaženy korupcí? Hodnoťte od 1 do 5, kde 1 je žádná korupce a 5 je vysoká korupce.

9. Myslíte si, že má vláda skutečný zájem korupci potírat?

10. Myslíte si, že se vládě díky naplňování programu strategie v boji proti korupci podaří snížit míru korupce v ČR?

11. Víte o existenci protikorupční linky?

12. Znáte její číslo?

13. Co by podle Vás nejvíce přispělo k omezení korupce?

14. Souhlasíte s razantnějšími způsoby boje proti korupci? (Např. se zabavováním majetku, odposlechy až po agenty provokatéry)

15. Jak si myslíte, že se bude stav korupce v ČR vyvíjet?

16. Věk

17. Pohlaví

18. Nejvyšší dosažené vzdělání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Setkal/a jste se s korupcí?

2. Požadoval po Vás někdo během Vašeho života úplatek?

3. Nabídl/a jste někdy úplatek?

4. Znáte někoho ze svého okolí, kdo přijal nebo nabídl úplatek?

5. Myslíte si, že korupce v ČR je horší než v západních zemích?

6. Je podle Vás stav korupce v ČR horší než před rokem 1989?

7. Jak závažný je podle Vás problém korupce v ČR?

8. ) Které instituce (oblasti) jsou podle Vás nejvíce zasaženy korupcí? Hodnoťte od 1 do 5, kde 1 je žádná korupce a 5 je vysoká korupce.

9. Myslíte si, že má vláda skutečný zájem korupci potírat?

10. Myslíte si, že se vládě díky naplňování programu strategie v boji proti korupci podaří snížit míru korupce v ČR?

11. Víte o existenci protikorupční linky?

12. Znáte její číslo?

13. Co by podle Vás nejvíce přispělo k omezení korupce?

14. Souhlasíte s razantnějšími způsoby boje proti korupci? (Např. se zabavováním majetku, odposlechy až po agenty provokatéry)

15. Jak si myslíte, že se bude stav korupce v ČR vyvíjet?

16. Věk

17. Pohlaví

18. Nejvyšší dosažené vzdělání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Mikas, L.Korupce v ČR (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://17935.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.