Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Společenská odpovědnost firem

Společenská odpovědnost firem

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Moulík
Šetření:13. 11. 2011 - 20. 11. 2011
Počet respondentů:73
Počet otázek (max/průměr):30 / 27.48
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:63,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:30
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4460,27 %60,27 %  
Muž2939,73 %39,73 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 244460,27 %60,27 %  
29 a více1520,55 %20,55 %  
25 - 291419,18 %19,18 %  

Graf

3. V současné době bydlím v:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha / střední čechy5980,82 %80,82 %  
Severní Čechy79,59 %9,59 %  
Jižní Čechy34,11 %4,11 %  
Jižní Morava22,74 %2,74 %  
Severní Morava22,74 %2,74 %  

Graf

4. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou5271,23 %71,23 %  
vysoká škola1621,92 %21,92 %  
vyšší odborné56,85 %6,85 %  

Graf

5. Stav

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [studentotázka č. 11, podřízený zaměstnanecotázka č. 6, managementotázka č. 6, živnostník / podnikatelotázka č. 6, pracující studentotázka č. 6, nezaměstnanýotázka č. 11, důchodce / invalidní důchodceotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student2736,99 %36,99 %  
podřízený zaměstnanec1723,29 %23,29 %  
pracující student1419,18 %19,18 %  
management912,33 %12,33 %  
živnostník / podnikatel45,48 %5,48 %  
nezaměstnaný22,74 %2,74 %  

Graf

6. Předmět podnikání

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ostatní1023,81 %13,7 %  
poradenství, zprostředkování, oceňování716,67 %9,59 %  
pohostinství, ubytování49,52 %5,48 %  
doprava, dopravní prostředky37,14 %4,11 %  
textilie, obuvy37,14 %4,11 %  
obchodní a profesní služby24,76 %2,74 %  
věda, výzkum, vzdělávání, výuka24,76 %2,74 %  
osobní služby24,76 %2,74 %  
bezpečnost, ochrana osob zdraví a majetku12,38 %1,37 %  
stroje, nástroje12,38 %1,37 %  
potravinářství12,38 %1,37 %  
agrocultura12,38 %1,37 %  
stavebnictví a řemesla12,38 %1,37 %  
nerosty a suroviny ( dobývání, zpracování ) 12,38 %1,37 %  
sport, cestování, životní styl12,38 %1,37 %  
elektřína, teplo, plyn, voda, odpady12,38 %1,37 %  
informační technologie12,38 %1,37 %  

Graf

7. Právní forma

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
společnost s ručením omezeným2150 %28,77 %  
akciová společnost1330,95 %17,81 %  
živnost511,9 %6,85 %  
jiné37,14 %4,11 %  

Graf

8. Počet zaměstnanců

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 - 491741,46 %23,29 %  
250 a více1434,15 %19,18 %  
50 - 249819,51 %10,96 %  
nevím24,88 %2,74 %  

Graf

9. Aplikuje společnost ve které pracuji prvky společenské odpovědnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 10, Neotázka č. 11, Nevímotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1636,36 %21,92 %  
Ano1636,36 %21,92 %  
Nevím1227,27 %16,44 %  

Graf

10. Společnost ve které pracuji se podílí na:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Péče o zaměstnance ( benefity, další vzdělávání apod. ) 1487,5 %19,18 %  
Sponzoring1168,75 %15,07 %  
ochrana životního prostředí1168,75 %15,07 %  
odpovědnost za kvalitu produktů1062,5 %13,7 %  
zlepšování vztahů s dodavateli / zákazníky956,25 %12,33 %  
charitativní činnost850 %10,96 %  
spolupráce s veřejností637,5 %8,22 %  
ISO / HACCP ( případně jiné nelegislativní standardy ) 637,5 %8,22 %  
Pravidelné reportování531,25 %6,85 %  
snaha o potírání korupce318,75 %4,11 %  
jiné318,75 %4,11 %  
investice do místní infrastruktury212,5 %2,74 %  

Graf

11. Vím o společensky odpovědné společnosti

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4462,86 %60,27 %  
Ne1825,71 %24,66 %  
Nevím811,43 %10,96 %  

Graf

12. Měly by společnosti vydávat zprávy o pozitivních i negativních dopadech své činnosti ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano 6487,67 %87,67 %  
Nevím79,59 %9,59 %  
Ne22,74 %2,74 %  

Graf

13. Co by měl report obsahovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
předpisy na ochranu životního prostředí, biodiverzita4257,53 %57,53 %  
spotřeba materiálu, energie, vody, emise, odpad4257,53 %57,53 %  
ekonomické výsledky ( tržby, náklady, mzdy, dary ) 4156,16 %56,16 %  
odpovědnost za produkty ( marketingová komunikace, bezpečnost ) 3345,21 %45,21 %  
společenské vlivy ( veřejná politika, dodržování norem ) 3142,47 %42,47 %  
pracovní podmínky a postupy2736,99 %36,99 %  
lidská práva ( u nadnárodních společností ) 2736,99 %36,99 %  
nepřímé ekonomické dopady a vlivy ( investice do místní infrastrkutury apod. ) 2635,62 %35,62 %  
vzdělávání, nediskriminace2534,25 %34,25 %  
aktivity na trhu ( mzdy vůči konkurenci, vztahy s dodavateli ) 1621,92 %21,92 %  
vztahy mezi zaměstnanci, managementem, dodavateli1520,55 %20,55 %  
Nevím68,22 %8,22 %  
jiné 56,85 %6,85 %  

Graf

14. Jaký by měly mít společnosti postoj k reportování

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrovolný4865,75 %65,75 %  
nařízený legislativou bez vyjímek1926,03 %26,03 %  
nevím 68,22 %8,22 %  

Graf

15. Měla by pro Vás společnost, která reportuje dobrovolně, větší hodnotu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano 6284,93 %84,93 %  
Nevím 912,33 %12,33 %  
Ne22,74 %2,74 %  

Graf

16. Jsou podle Vás veřejná správa a společnosti dostatečně transparentní ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne4156,16 %56,16 %  
ne2230,14 %30,14 %  
nevím 56,85 %6,85 %  
spíše ano56,85 %6,85 %  

Graf

17. Měly by společnosti a veřejná správa být více transparentní ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6791,78 %91,78 %  
Nevím 56,85 %6,85 %  
Ne11,37 %1,37 %  

Graf

18. Měl by být transparentnost zakomponována do legislativy ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3243,84 %43,84 %  
spíše ano2939,73 %39,73 %  
nevím 810,96 %10,96 %  
spíše ne45,48 %5,48 %  

Graf

19. Proč by měla být státní správa i soukromý sektor více průhledné ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
snížení prostoru ke korupci6487,67 %87,67 %  
zlepšení hospodaření se státními prostředky5473,97 %73,97 %  
větší důvěra ve státní správu3852,05 %52,05 %  
rovnoprávný přístup k pracovní příležitosti i podnikání3243,84 %43,84 %  
nevěřím v možnost zlepšení situace810,96 %10,96 %  
nevím11,37 %1,37 %  

Graf

20. Víte o korupci ve Vašem okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4764,38 %64,38 %  
Ne1520,55 %20,55 %  
Nevím1115,07 %15,07 %  

Graf

21. Je u nás dostatečná legislativní úprava k potírání korupce ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne3852,78 %52,05 %  
určitě ne3041,67 %41,1 %  
spíše ano22,78 %2,74 %  
nevím22,78 %2,74 %  

Graf

22. Jakou máte představu o úrovni korupce v podnikatelském prostředí

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20% - 29%2838,36 %38,36 %  
30% - 39%1115,07 %15,07 %  
10% - 19%1115,07 %15,07 %  
40% - 49%79,59 %9,59 %  
50% - 59%68,22 %8,22 %  
80% - 89%56,85 %6,85 %  
60% - 69%56,85 %6,85 %  

Graf

23. Jak velkou máte představu o korupci ve státní správě ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
50% - 59%1419,18 %19,18 %  
30% - 39%1419,18 %19,18 %  
40% - 49%1216,44 %16,44 %  
70% - 79%1013,7 %13,7 %  
20% - 29%810,96 %10,96 %  
60% - 69%68,22 %8,22 %  
80% - 89%56,85 %6,85 %  
90% a vyšší34,11 %4,11 %  
10% - 19%11,37 %1,37 %  

Graf

24. Co by podle Vás vyřešilo nebo zmírnilo korupci u nás ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přísnějsí legislativní podpora 5473,97 %73,97 %  
změna politického prostředí5068,49 %68,49 %  
větší transparentnost aktiv společnosti4561,64 %61,64 %  
reportování ekonomické činnosti2838,36 %38,36 %  
nevěřím v možnost zlepšení situace810,96 %10,96 %  
Jiné56,85 %6,85 %  
nevím11,37 %1,37 %  

Graf

25. Co si představuji pod pojmem společensky odpovědná firma

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ochrana životního prostředí6284,93 %84,93 %  
dodržování lidských práv ( zákaz dětské práce, dodržování základních lidských práv a svobod ) 4764,38 %64,38 %  
odpovědnost za kvalitu produktů4561,64 %61,64 %  
snaha o potírání korupce4460,27 %60,27 %  
dodržování legislativních požadavků4054,79 %54,79 %  
péče o zaměstnance ( benefity, další vzdělávání apod. ) 3953,42 %53,42 %  
charitativní činnost3649,32 %49,32 %  
placení daní3345,21 %45,21 %  
sponzoring3243,84 %43,84 %  
ISO / HACCP případně jiné nelegislativní standardy2939,73 %39,73 %  
naslouchání okolí společnosti a veřejnému mínění2939,73 %39,73 %  
spolupráce s veřejností2331,51 %31,51 %  
brát v potaz názor odborné veřejnosti2230,14 %30,14 %  
investice do místní infrastruktury2128,77 %28,77 %  
zlepšování vztahů se zákazníky1723,29 %23,29 %  
zlepšování vztahů s dodavateli1723,29 %23,29 %  
snaha společnosti o maximalizaci tvorby kapitálu45,48 %5,48 %  
nevím22,74 %2,74 %  

Graf

26. Registruje snahy společností být více ohleduplné ve svých aktivitách a naslouchání názorům z okolí společnosti ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2736,99 %36,99 %  
spíše ne2128,77 %28,77 %  
nevím1723,29 %23,29 %  
ne45,48 %5,48 %  
ano45,48 %5,48 %  

Graf

27. Co si myslíte o dobrovolných aktivitách společností?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
snaží se o zlepšení vnímání značky4865,75 %65,75 %  
jedná se o snahu získat konkurenční výhodu3852,05 %52,05 %  
jde pouze o snahu tvětšit tržby3142,47 %42,47 %  
jde o novou přidanou hodnotu společností a jejích produktů2939,73 %39,73 %  
jde pouze o využití daňových úlev pro společnosti2230,14 %30,14 %  
každá společnost by se měla podílet na dobrovolných činnostech1926,03 %26,03 %  
jde o skutečný projev solidarity bez vedlejších úmyslů 56,85 %6,85 %  
nevím45,48 %5,48 %  
je přirozené, že společnosti vracejí svůj přebytek zpět k zákazníkům prostřednictvím dobrovolných programů34,11 %4,11 %  

Graf

28. Preferovali byste společensky odpovědnou společnost v nákupech produktů ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano, je to jedna z důležitých priorit2939,73 %39,73 %  
spíše ne, není a nebude to priorita2128,77 %28,77 %  
nevím1520,55 %20,55 %  
ano, vždy56,85 %6,85 %  
ne, nikdy34,11 %4,11 %  

Graf

29. Preferujete v současné době nějakou značku či společnost ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5778,08 %78,08 %  
Ne1317,81 %17,81 %  
Nevím34,11 %4,11 %  

Graf

30. Z jakého důvodu preferujete značku či společnost ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kvalita5676,71 %76,71 %  
design3649,32 %49,32 %  
cena3345,21 %45,21 %  
firemní filozofie2432,88 %32,88 %  
ochrana životního prostředí1216,44 %16,44 %  
prvky společenské odpovědnosti1216,44 %16,44 %  
reklama, marketing, PR79,59 %9,59 %  
nevím68,22 %8,22 %  
jiné34,11 %4,11 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 7 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Věk

 • odpověď 18 - 24:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi student na otázku 5. Stav

9. Aplikuje společnost ve které pracuji prvky společenské odpovědnosti?

 • odpověď Ano:
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi odpovědnost za kvalitu produktů na otázku 10. Společnost ve které pracuji se podílí na:
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ochrana životního prostředí na otázku 10. Společnost ve které pracuji se podílí na:
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Péče o zaměstnance ( benefity, další vzdělávání apod. ) na otázku 10. Společnost ve které pracuji se podílí na:
  • zobrazit další souvislosti
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sponzoring na otázku 10. Společnost ve které pracuji se podílí na:

10. Společnost ve které pracuji se podílí na:

 • odpověď Péče o zaměstnance ( benefity, další vzdělávání apod. ) :
  • 5.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ochrana životního prostředí na otázku 10. Společnost ve které pracuji se podílí na:
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sponzoring na otázku 10. Společnost ve které pracuji se podílí na:

11. Vím o společensky odpovědné společnosti

 • odpověď Ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ochrana životního prostředí na otázku 10. Společnost ve které pracuji se podílí na:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sponzoring na otázku 10. Společnost ve které pracuji se podílí na:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Péče o zaměstnance ( benefity, další vzdělávání apod. ) na otázku 10. Společnost ve které pracuji se podílí na:

13. Co by měl report obsahovat?

 • odpověď ekonomické výsledky ( tržby, náklady, mzdy, dary ) :
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi aktivity na trhu ( mzdy vůči konkurenci, vztahy s dodavateli ) na otázku 13. Co by měl report obsahovat?

19. Proč by měla být státní správa i soukromý sektor více průhledné ?

 • odpověď větší důvěra ve státní správu:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sponzoring na otázku 10. Společnost ve které pracuji se podílí na:

25. Co si představuji pod pojmem společensky odpovědná firma

 • odpověď charitativní činnost:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi sponzoring na otázku 25. Co si představuji pod pojmem společensky odpovědná firma
 • odpověď snaha o potírání korupce:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 10% - 19% na otázku 22. Jakou máte představu o úrovni korupce v podnikatelském prostředí

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. V současné době bydlím v:

4. Nejvyšší dosažené vzdělání

5. Stav

6. Předmět podnikání

7. Právní forma

8. Počet zaměstnanců

9. Aplikuje společnost ve které pracuji prvky společenské odpovědnosti?

10. Společnost ve které pracuji se podílí na:

11. Vím o společensky odpovědné společnosti

12. Měly by společnosti vydávat zprávy o pozitivních i negativních dopadech své činnosti ?

13. Co by měl report obsahovat?

14. Jaký by měly mít společnosti postoj k reportování

15. Měla by pro Vás společnost, která reportuje dobrovolně, větší hodnotu?

16. Jsou podle Vás veřejná správa a společnosti dostatečně transparentní ?

17. Měly by společnosti a veřejná správa být více transparentní ?

18. Měl by být transparentnost zakomponována do legislativy ?

19. Proč by měla být státní správa i soukromý sektor více průhledné ?

20. Víte o korupci ve Vašem okolí?

21. Je u nás dostatečná legislativní úprava k potírání korupce ?

22. Jakou máte představu o úrovni korupce v podnikatelském prostředí

23. Jak velkou máte představu o korupci ve státní správě ?

24. Co by podle Vás vyřešilo nebo zmírnilo korupci u nás ?

25. Co si představuji pod pojmem společensky odpovědná firma

26. Registruje snahy společností být více ohleduplné ve svých aktivitách a naslouchání názorům z okolí společnosti ?

27. Co si myslíte o dobrovolných aktivitách společností?

28. Preferovali byste společensky odpovědnou společnost v nákupech produktů ?

29. Preferujete v současné době nějakou značku či společnost ?

30. Z jakého důvodu preferujete značku či společnost ?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. V současné době bydlím v:

4. Nejvyšší dosažené vzdělání

5. Stav

6. Předmět podnikání

7. Právní forma

8. Počet zaměstnanců

9. Aplikuje společnost ve které pracuji prvky společenské odpovědnosti?

10. Společnost ve které pracuji se podílí na:

11. Vím o společensky odpovědné společnosti

12. Měly by společnosti vydávat zprávy o pozitivních i negativních dopadech své činnosti ?

13. Co by měl report obsahovat?

14. Jaký by měly mít společnosti postoj k reportování

15. Měla by pro Vás společnost, která reportuje dobrovolně, větší hodnotu?

16. Jsou podle Vás veřejná správa a společnosti dostatečně transparentní ?

17. Měly by společnosti a veřejná správa být více transparentní ?

18. Měl by být transparentnost zakomponována do legislativy ?

19. Proč by měla být státní správa i soukromý sektor více průhledné ?

20. Víte o korupci ve Vašem okolí?

21. Je u nás dostatečná legislativní úprava k potírání korupce ?

22. Jakou máte představu o úrovni korupce v podnikatelském prostředí

23. Jak velkou máte představu o korupci ve státní správě ?

24. Co by podle Vás vyřešilo nebo zmírnilo korupci u nás ?

25. Co si představuji pod pojmem společensky odpovědná firma

26. Registruje snahy společností být více ohleduplné ve svých aktivitách a naslouchání názorům z okolí společnosti ?

27. Co si myslíte o dobrovolných aktivitách společností?

28. Preferovali byste společensky odpovědnou společnost v nákupech produktů ?

29. Preferujete v současné době nějakou značku či společnost ?

30. Z jakého důvodu preferujete značku či společnost ?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Moulík, J.Společenská odpovědnost firem (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://18115.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.