Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Právo na život versus trest smrti

Právo na život versus trest smrti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martin Lednický
Šetření:13. 11. 2011 - 12. 12. 2011
Počet respondentů:357
Počet otázek (max/průměr):16 / 16
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:20
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená respondentko / respondente, dovolte mi požádat Vás o vyplnění dotazníku k tématu „Právo na život versus trest smrti", který bude součástí praktické části mé bakalářské práce.

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si, že by trest smrti měl být součástí trestního řádu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
A ) Rozhodně ano11632,49 %32,49 %  
B ) Spíše ano11131,09 %31,09 %  
E ) Rozhodně ne5615,69 %15,69 %  
D ) Spíše ne5014,01 %14,01 %  
C ) Nevím246,72 %6,72 %  

Graf

2. Jaký názor zastáváte na přístup vůči zločincům v porovnání s nynější situací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
A ) Jsem pro tvrdší, nekompromisnější přístup.31889,08 %89,08 %  
B ) Stávající přístup se mi jeví jako odpovídající.298,12 %8,12 %  
C ) Jsem pro humánnější, jemnější přístup.102,8 %2,8 %  

Graf

3. Myslíte si, že současná trestní politika vede ke snižování kriminality?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
C ) Ne29783,19 %83,19 %  
B ) Nevím5314,85 %14,85 %  
A ) Ano71,96 %1,96 %  

Graf

4. Listina základních práv a svobod by měla, dle Vašeho názoru, být respektována :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
A ) Vždy a bez výjimky.17448,74 %48,74 %  
C ) Jen za konkrétních a jasně stanovených podmínek.15342,86 %42,86 %  
B ) Nevím308,4 %8,4 %  

Graf

5. Má právo na život člověk, jemuž byla mimo vší pochybnost, řádným soudem, ve spravedlivém soudním procesu, prokázána úkladná vražda jiného člověka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
C ) Ne, úkladný vrah popřel Lidská práva jiného člověka a tím i svá.18752,38 %52,38 %  
A ) Ano, je to člověk a má svá Lidská práva, tedy i právo na život.11632,49 %32,49 %  
B ) Nevím5415,13 %15,13 %  

Graf

6. Pokud by byl trest smrti možný, za jaký typ trestné činnosti by, dle Vašeho názoru, přicházel v úvahu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
C ) Pouze u nejtěžších násilných zločinů, spáchaných nenapravitelnými recidivisty.21760,78 %60,78 %  
B ) Za nejtežší typy násilných zločinů, spáchaných kýmkoli.8624,09 %24,09 %  
D ) Trest smrti jednoznačně odmítám.5314,85 %14,85 %  
A ) Za jakýkoli trestný čin, spáchaný kýmkoli.10,28 %0,28 %  

Graf

7. Co si myslíte o situaci, kdy odsouzenec na "Doživotí" spáchá ve výkonu trestu další těžký, násilný zločin?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
B ) Jedná se o typický příklad oprávněnosti uložení trestu smrti.19153,5 %53,5 %  
A ) Jedná se o riziko, jež nelze nikdy zcela eliminovat. Je třeba humánními metodami motivovat odsouzence, aby se takového činu nedopustili.9326,05 %26,05 %  
C ) Jedná se o selhání personálu nebo systémovou chybu. V takovém případě je třeba vyvodit důsledky pro personál, případně upravit systém, nikoli trestat pachatele zločinu.7320,45 %20,45 %  

Graf

8. Jaký styl poprav byste preferoval/a v případě znovuzavedení trestu smrti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
D ) Neveřejná - humánním způsobem26674,51 %74,51 %  
B ) Veřejná - humánním způsobem5816,25 %16,25 %  
A ) Veřejná - drastickým způsobem.174,76 %4,76 %  
C ) Neveřejná - drastickým způsobem164,48 %4,48 %  

Graf

9. Máte za to, že oběť nebo pozůstalý po oběti zločinu odsouzence, by měl/a mít právo účastnit se procesu popravy, v případě znovuzavedení trestu smrti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
B ) Spíše ano10629,69 %29,69 %  
A ) Rozhodně ano7621,29 %21,29 %  
C ) Nevím6016,81 %16,81 %  
E ) Rozhodně ne5816,25 %16,25 %  
D ) Spíše ne5715,97 %15,97 %  

Graf

10. Jaký způsob usmrcení odsouzence k trestu smrti byste preferoval/a v řípadě znovuzavedení trestu smrti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
A ) Humánní ( smrtící injekce, případně jiný bezbolestný a maximálně důstojný způsob)28980,95 %80,95 %  
B ) "Tradiční" ( oběšení, zastřelení, el. křeslo, plynová komora, stětí hlavy, apod.)5715,97 %15,97 %  
C ) Drastický ( upálení, ukžižování, ukamenování, naražení na kůl, předhození dravé zvěři, apod.)113,08 %3,08 %  

Graf

11. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 30 let23164,71 %64,71 %  
31 - 45 let9125,49 %25,49 %  
46 - 60 let287,84 %7,84 %  
61 - 75 let61,68 %1,68 %  
76 - 90 let10,28 %0,28 %  

Graf

12. Vaše nejvyšší ukončené vzdělání.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou19454,34 %54,34 %  
Vysokoškolské11431,93 %31,93 %  
Základní236,44 %6,44 %  
Vyšší odborné164,48 %4,48 %  
Střední102,8 %2,8 %  

Graf

13. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena25571,43 %71,43 %  
Muž10228,57 %28,57 %  

Graf

14. Vaše zaměstnání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student17849,86 %49,86 %  
Soukromý sektor8222,97 %22,97 %  
Státní sektor7621,29 %21,29 %  
Důchodce113,08 %3,08 %  
Bez zaměstnání102,8 %2,8 %  

Graf

15. Vaše národnost

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Česká34195,52 %95,52 %  
Slovenská113,08 %3,08 %  
Jiná51,4 %1,4 %  

Graf

16. Stal/a jste se Vy osobně, nebo někdo Vám blízký, v minulosti obětí trestného činu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne25471,15 %71,15 %  
Ano10328,85 %28,85 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Má právo na život člověk, jemuž byla mimo vší pochybnost, řádným soudem, ve spravedlivém soudním procesu, prokázána úkladná vražda jiného člověka?

 • odpověď A ) Ano, je to člověk a má svá Lidská práva, tedy i právo na život.:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi D ) Trest smrti jednoznačně odmítám. na otázku 6. Pokud by byl trest smrti možný, za jaký typ trestné činnosti by, dle Vašeho názoru, přicházel v úvahu?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi E ) Rozhodně ne na otázku 1. Myslíte si, že by trest smrti měl být součástí trestního řádu?

11. Váš věk

 • odpověď 15 - 30 let:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Student na otázku 14. Vaše zaměstnání

14. Vaše zaměstnání

 • odpověď Student:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní na otázku 12. Vaše nejvyšší ukončené vzdělání.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslíte si, že by trest smrti měl být součástí trestního řádu?

2. Jaký názor zastáváte na přístup vůči zločincům v porovnání s nynější situací?

3. Myslíte si, že současná trestní politika vede ke snižování kriminality?

4. Listina základních práv a svobod by měla, dle Vašeho názoru, být respektována :

5. Má právo na život člověk, jemuž byla mimo vší pochybnost, řádným soudem, ve spravedlivém soudním procesu, prokázána úkladná vražda jiného člověka?

6. Pokud by byl trest smrti možný, za jaký typ trestné činnosti by, dle Vašeho názoru, přicházel v úvahu?

7. Co si myslíte o situaci, kdy odsouzenec na "Doživotí" spáchá ve výkonu trestu další těžký, násilný zločin?

8. Jaký styl poprav byste preferoval/a v případě znovuzavedení trestu smrti?

9. Máte za to, že oběť nebo pozůstalý po oběti zločinu odsouzence, by měl/a mít právo účastnit se procesu popravy, v případě znovuzavedení trestu smrti?

10. Jaký způsob usmrcení odsouzence k trestu smrti byste preferoval/a v řípadě znovuzavedení trestu smrti?

11. Váš věk

12. Vaše nejvyšší ukončené vzdělání.

13. Jste

14. Vaše zaměstnání

15. Vaše národnost

16. Stal/a jste se Vy osobně, nebo někdo Vám blízký, v minulosti obětí trestného činu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslíte si, že by trest smrti měl být součástí trestního řádu?

2. Jaký názor zastáváte na přístup vůči zločincům v porovnání s nynější situací?

3. Myslíte si, že současná trestní politika vede ke snižování kriminality?

4. Listina základních práv a svobod by měla, dle Vašeho názoru, být respektována :

5. Má právo na život člověk, jemuž byla mimo vší pochybnost, řádným soudem, ve spravedlivém soudním procesu, prokázána úkladná vražda jiného člověka?

6. Pokud by byl trest smrti možný, za jaký typ trestné činnosti by, dle Vašeho názoru, přicházel v úvahu?

7. Co si myslíte o situaci, kdy odsouzenec na "Doživotí" spáchá ve výkonu trestu další těžký, násilný zločin?

8. Jaký styl poprav byste preferoval/a v případě znovuzavedení trestu smrti?

9. Máte za to, že oběť nebo pozůstalý po oběti zločinu odsouzence, by měl/a mít právo účastnit se procesu popravy, v případě znovuzavedení trestu smrti?

10. Jaký způsob usmrcení odsouzence k trestu smrti byste preferoval/a v řípadě znovuzavedení trestu smrti?

11. Váš věk

12. Vaše nejvyšší ukončené vzdělání.

13. Jste

14. Vaše zaměstnání

15. Vaše národnost

16. Stal/a jste se Vy osobně, nebo někdo Vám blízký, v minulosti obětí trestného činu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Lednický, M.Právo na život versus trest smrti (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://18120.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.