Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Šikana

Šikana

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Radek Vopršálek
Šetření:13. 11. 2011 - 07. 12. 2011
Počet respondentů:254
Počet otázek (max/průměr):16 / 14.16
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:19
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den.
Rád bych Vás požádal o vyplnění tohoto dotazníku,který je zcela anonymní.Tento dotazník bude podkladem k seminární práci. Prosím o pravdivé vyplňování. 
Moc Vám za to děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena19375,98 %75,98 %  
muž6124,02 %24,02 %  

Graf

2. Máš/měl jsi ve třídě dobrého kamaráda/ku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano23592,52 %92,52 %  
ne197,48 %7,48 %  

Graf

3. Patřil/a jsi ve vaší třídě do nějaké party?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano17066,93 %66,93 %  
ne8433,07 %33,07 %  

Graf

4. Myslíš si že patřit do party je výhodou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jak kdy13352,36 %52,36 %  
ano10541,34 %41,34 %  
ne166,3 %6,3 %  

Graf

5. Byl/a jsi někdy šikanován/a ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11143,7 %43,7 %  
ano8131,89 %31,89 %  
nemyslím si že se jednalo o šikanu6224,41 %24,41 %  

Graf

6. Byl/a jsi svědkem toho, že je ubližováno tvému spolužákovi jinými spolužáky ze školy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano18572,83 %72,83 %  
ne6927,17 %27,17 %  

Graf

7. Účastnil/a jsi se někdy šikany?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne17468,5 %68,5 %  
nemyslím si že se jednalo o šikanu4216,54 %16,54 %  
ano3814,96 %14,96 %  

Graf

8. Báli byste se nahlásit někomu šikanu ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11143,7 %43,7 %  
nevím - dle situace10842,52 %42,52 %  
ano3513,78 %13,78 %  

Graf

9. Co už považujete za šikanu,pokud se to neustále opakuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ponižování23893,7 %93,7 %  
bití 23291,34 %91,34 %  
nadávky19877,95 %77,95 %  
pomluvy8734,25 %34,25 %  
Ignorování4818,9 %18,9 %  

Graf

10. Pokud jsi byl šikanovaný/á ,jak dlouho to trvalo ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
víc jak 1 rok2928,16 %11,42 %  
v řádech týdnů2524,27 %9,84 %  
v řádech měsíců2120,39 %8,27 %  
v řádech dnů1413,59 %5,51 %  
v řádech hodin1413,59 %5,51 %  

Graf

11. Pokud jsi byl šikanovaný/á kolik bylo těch, kteří ti ubližují?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-24041,24 %15,75 %  
3 a více3839,18 %14,96 %  
2-31919,59 %7,48 %  

Graf

12. Pokud jsi byl šikanovaný/á, byl potrestán ten, kdo ti ubližoval?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8084,21 %31,5 %  
ano1515,79 %5,91 %  

Graf

13. Zkusil/a by ses šikaně bránit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano16765,75 %65,75 %  
nevím - podle situace7730,31 %30,31 %  
ne103,94 %3,94 %  

Graf

14. Kdo si myslíš, že by ti nejvíce mohl pomoci řešit šikanu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rodina16564,96 %64,96 %  
Učitel/ka9938,98 %38,98 %  
Někdo jiný8232,28 %32,28 %  

Graf

15. Říká vám něco pojem Kyberšikana ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano22187,01 %87,01 %  
ne3312,99 %12,99 %  

Graf

16. Myslíte že by se šikana měla trestat přísněji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano20881,89 %81,89 %  
nevím3413,39 %13,39 %  
ne124,72 %4,72 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Byl/a jsi někdy šikanován/a ?

  • odpověď ano:
    • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi víc jak 1 rok na otázku 10. Pokud jsi byl šikanovaný/á ,jak dlouho to trvalo ?

12. Pokud jsi byl šikanovaný/á, byl potrestán ten, kdo ti ubližoval?

  • odpověď ne:
    • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi víc jak 1 rok na otázku 10. Pokud jsi byl šikanovaný/á ,jak dlouho to trvalo ?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Máš/měl jsi ve třídě dobrého kamaráda/ku?

3. Patřil/a jsi ve vaší třídě do nějaké party?

4. Myslíš si že patřit do party je výhodou?

5. Byl/a jsi někdy šikanován/a ?

6. Byl/a jsi svědkem toho, že je ubližováno tvému spolužákovi jinými spolužáky ze školy?

7. Účastnil/a jsi se někdy šikany?

8. Báli byste se nahlásit někomu šikanu ?

9. Co už považujete za šikanu,pokud se to neustále opakuje?

10. Pokud jsi byl šikanovaný/á ,jak dlouho to trvalo ?

11. Pokud jsi byl šikanovaný/á kolik bylo těch, kteří ti ubližují?

12. Pokud jsi byl šikanovaný/á, byl potrestán ten, kdo ti ubližoval?

13. Zkusil/a by ses šikaně bránit?

14. Kdo si myslíš, že by ti nejvíce mohl pomoci řešit šikanu?

15. Říká vám něco pojem Kyberšikana ?

16. Myslíte že by se šikana měla trestat přísněji?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Máš/měl jsi ve třídě dobrého kamaráda/ku?

3. Patřil/a jsi ve vaší třídě do nějaké party?

4. Myslíš si že patřit do party je výhodou?

5. Byl/a jsi někdy šikanován/a ?

6. Byl/a jsi svědkem toho, že je ubližováno tvému spolužákovi jinými spolužáky ze školy?

7. Účastnil/a jsi se někdy šikany?

8. Báli byste se nahlásit někomu šikanu ?

9. Co už považujete za šikanu,pokud se to neustále opakuje?

10. Pokud jsi byl šikanovaný/á ,jak dlouho to trvalo ?

11. Pokud jsi byl šikanovaný/á kolik bylo těch, kteří ti ubližují?

12. Pokud jsi byl šikanovaný/á, byl potrestán ten, kdo ti ubližoval?

13. Zkusil/a by ses šikaně bránit?

14. Kdo si myslíš, že by ti nejvíce mohl pomoci řešit šikanu?

15. Říká vám něco pojem Kyberšikana ?

16. Myslíte že by se šikana měla trestat přísněji?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vopršálek, R.Šikana (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://18122.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.