Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Osobní účet ČS Student

Osobní účet ČS Student

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Jonášová
Šetření:16. 11. 2011 - 25. 11. 2011
Počet respondentů:144
Počet otázek (max/průměr):18 / 17.01
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:60,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:00
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený kliente,

 

prostřednictvím tohoto dotazníku se snažím zjistit, jak jste spokojen/a s nabídkou služeb studentského bankovního účtu u České spořitelny.  Výsledky výzkumu budou nápomocny k vylepšení studentského účtu a k navržení změn k tomuto účtu. Dotazník je anonymní a zabere Vám jen pár minut. Stačí pouze zaškrtnout zvolenou odpověď nebo vybrat z nabídky možností.

Odpovědi respondentů

1. Máte osobní účet ČS Student?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13694,44 %94,44 %  
ne85,56 %5,56 %  

Graf

2. Jak dlouho využíváte služeb České spořitelny formou studentského účtu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 - 5 let8256,94 %56,94 %  
Více než 5 let4027,78 %27,78 %  
Méně než rok2215,28 %15,28 %  

Graf

3. Kde jste se o možnosti založení účtu dozvěděl/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Od známých11378,47 %78,47 %  
Prostřednictvím internetu2215,28 %15,28 %  
Z tisku53,47 %3,47 %  
Z TV32,08 %2,08 %  
Z rádia10,69 %0,69 %  

Graf

4. Osobní účet ČS Student jste si založil/a sama?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10774,31 %74,31 %  
Ne3322,92 %22,92 %  
rodiče21,39 %1,39 %  
S maminkou10,69 %0,69 %  
nic10,69 %0,69 %  

Graf

5. Mají Vaši rodiče také účet u České spořitelny?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12385,42 %85,42 %  
ne2114,58 %14,58 %  

Graf

6. Máte zkušenosti i s vedením účtu u jiných bank?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, toto je můj první účet10472,22 %72,22 %  
Ano, měl/a jsem účet už i u jiné banky3625 %25 %  
mám10,69 %0,69 %  
Ano, mám účet i u jiné banky10,69 %0,69 %  
nemám žádné zkušenosti10,69 %0,69 %  
mám více účtů10,69 %0,69 %  

Graf

7. Vyhovují Vám poskytované služby v souvislosti s Vaším účtem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano8256,94 %56,94 %  
Ano4229,17 %29,17 %  
Spíše ne1711,81 %11,81 %  
Ne32,08 %2,08 %  

Graf

8. Jak jste spokojen/a se službami poskytovanými Českou spořitelnou? (Oznámkujte: 1 - Spokojen/a, 2 - Spíše spokojen/a, 3 - Nevím, 4 - Spíše nespokojen/a 5 - Nespokojen/a)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Schopnost pracovníků poradit a vysvětlit (jejich odborné znalosti)1.9791.034
Přístup zaměstnanců ke klientům1.9511.032
Poplatky za poskytované služby3.3541.507
Rychlost vyřízení služeb2.2780.965
Dostupnost pobočky/bankomatu1.5690.592
Dostupnost informačních materiálů (webové stránky)1.8190.717
Řešení problémů/sporů2.4930.861
Vedení účtu2.0560.927
Výpisy z účtu2.0691.231
Komplexnost služeb (celková spokojenost se službami)2.2290.677

Graf

9. Jak často využíváte bankovní služby České spořitelny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Několikrát měsíčně7552,08 %52,08 %  
Několikrát týdně4732,64 %32,64 %  
1 x za měsíc1510,42 %10,42 %  
Méně než 1 x za měsíc74,86 %4,86 %  

Graf

10. Jaké bezplatné služby považujete za důležité v souvislosti s Vaším účtem? (vybrané zaškrtněte)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Elektronické bankovnictví13090,28 %90,28 %  
Výběry v hotovosti13090,28 %90,28 %  
Vedení účtu12486,11 %86,11 %  
Výpisy z účtu6947,92 %47,92 %  
Mezinárodní platební karta5638,89 %38,89 %  
Finanční příspěvky od České spořitelny (Příspěvek na studia, zprostředkování různých slev, pořádání akcí)3725,69 %25,69 %  
Půjčky na studia (bez navýšení a s možností splácení po studiích)2920,14 %20,14 %  
Kontokorent (možnost přečerpat účet o 10 000 Kč)2215,28 %15,28 %  
Pojištění2114,58 %14,58 %  
Spoření s příspěvky od České spořitelny1510,42 %10,42 %  
Jiné21,39 %1,39 %  

Graf

11. Pokud jste u otázky č. 10 odpověděl/a jiné, uveďte prosím příklad:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

platby za transakce

vklad bez poplatků od jiných osob než majitel účtu

12. Jak byste zhodnotil/a služby, které Česká spořitelna nabízí a poskytuje pomocí internetového bankovnictví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše spokojen/a7048,61 %48,61 %  
Jsem spokojen/a6746,53 %46,53 %  
Spíše nespokojen/a64,17 %4,17 %  
Nespokojen/a10,69 %0,69 %  

Graf

13. Znáte novinku na trhu v bankovnictví, možnost obsluhy účtu přes SmartPhony, tzv. "Spořitelnu"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, neslyšel/a jsem o tom10774,31 %74,31 %  
Slyšel/a jsem o tom, ale nenadchla mě tato možnost2920,14 %20,14 %  
Zaujalo mne to a uvažuji o této možnosti64,17 %4,17 %  
Již využívám tuto obsluhu účtu21,39 %1,39 %  

Graf

14. Zůstal/a byste klientem České spořitelny i poté, co už nebudete moci využívat studentský účet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano7954,86 %54,86 %  
Spíše ne3322,92 %22,92 %  
Ano2013,89 %13,89 %  
Ne128,33 %8,33 %  

Graf

15. Typ studia:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
13895,83 %95,83 %  
64,17 %4,17 %  

Graf

16. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22 - 26 let11781,25 %81,25 %  
19 - 21 let2618,06 %18,06 %  
15 - 18 let10,69 %0,69 %  

Graf

17. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena10774,31 %74,31 %  
Muž3725,69 %25,69 %  

Graf

18. Bydliště:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Město9968,75 %68,75 %  
Obec4531,25 %31,25 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Jak jste spokojen/a se službami poskytovanými Českou spořitelnou? (Oznámkujte: 1 - Spokojen/a, 2 - Spíše spokojen/a, 3 - Nevím, 4 - Spíše nespokojen/a 5 - Nespokojen/a)

 • odpověď Dostupnost informačních materiálů (webové stránky)=1:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Poplatky za poskytované služby=1 na otázku 8. Jak jste spokojen/a se službami poskytovanými Českou spořitelnou? (Oznámkujte: 1 - Spokojen/a, 2 - Spíše spokojen/a, 3 - Nevím, 4 - Spíše nespokojen/a 5 - Nespokojen/a)
 • odpověď Vedení účtu=1:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Komplexnost služeb (celková spokojenost se službami)=1 na otázku 8. Jak jste spokojen/a se službami poskytovanými Českou spořitelnou? (Oznámkujte: 1 - Spokojen/a, 2 - Spíše spokojen/a, 3 - Nevím, 4 - Spíše nespokojen/a 5 - Nespokojen/a)
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Poplatky za poskytované služby=1 na otázku 8. Jak jste spokojen/a se službami poskytovanými Českou spořitelnou? (Oznámkujte: 1 - Spokojen/a, 2 - Spíše spokojen/a, 3 - Nevím, 4 - Spíše nespokojen/a 5 - Nespokojen/a)
 • odpověď Výpisy z účtu=1:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Poplatky za poskytované služby=1 na otázku 8. Jak jste spokojen/a se službami poskytovanými Českou spořitelnou? (Oznámkujte: 1 - Spokojen/a, 2 - Spíše spokojen/a, 3 - Nevím, 4 - Spíše nespokojen/a 5 - Nespokojen/a)

12. Jak byste zhodnotil/a služby, které Česká spořitelna nabízí a poskytuje pomocí internetového bankovnictví?

 • odpověď Jsem spokojen/a:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Komplexnost služeb (celková spokojenost se službami)=1 na otázku 8. Jak jste spokojen/a se službami poskytovanými Českou spořitelnou? (Oznámkujte: 1 - Spokojen/a, 2 - Spíše spokojen/a, 3 - Nevím, 4 - Spíše nespokojen/a 5 - Nespokojen/a)
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Poplatky za poskytované služby=1 na otázku 8. Jak jste spokojen/a se službami poskytovanými Českou spořitelnou? (Oznámkujte: 1 - Spokojen/a, 2 - Spíše spokojen/a, 3 - Nevím, 4 - Spíše nespokojen/a 5 - Nespokojen/a)
 • odpověď Spíše spokojen/a:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Komplexnost služeb (celková spokojenost se službami)=4 na otázku 8. Jak jste spokojen/a se službami poskytovanými Českou spořitelnou? (Oznámkujte: 1 - Spokojen/a, 2 - Spíše spokojen/a, 3 - Nevím, 4 - Spíše nespokojen/a 5 - Nespokojen/a)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Máte osobní účet ČS Student?

2. Jak dlouho využíváte služeb České spořitelny formou studentského účtu?

3. Kde jste se o možnosti založení účtu dozvěděl/a?

4. Osobní účet ČS Student jste si založil/a sama?

5. Mají Vaši rodiče také účet u České spořitelny?

6. Máte zkušenosti i s vedením účtu u jiných bank?

7. Vyhovují Vám poskytované služby v souvislosti s Vaším účtem?

8. Jak jste spokojen/a se službami poskytovanými Českou spořitelnou? (Oznámkujte: 1 - Spokojen/a, 2 - Spíše spokojen/a, 3 - Nevím, 4 - Spíše nespokojen/a 5 - Nespokojen/a)

9. Jak často využíváte bankovní služby České spořitelny?

10. Jaké bezplatné služby považujete za důležité v souvislosti s Vaším účtem? (vybrané zaškrtněte)

12. Jak byste zhodnotil/a služby, které Česká spořitelna nabízí a poskytuje pomocí internetového bankovnictví?

13. Znáte novinku na trhu v bankovnictví, možnost obsluhy účtu přes SmartPhony, tzv. "Spořitelnu"?

14. Zůstal/a byste klientem České spořitelny i poté, co už nebudete moci využívat studentský účet?

15. Typ studia:

16. Věk:

17. Pohlaví:

18. Bydliště:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Máte osobní účet ČS Student?

2. Jak dlouho využíváte služeb České spořitelny formou studentského účtu?

3. Kde jste se o možnosti založení účtu dozvěděl/a?

4. Osobní účet ČS Student jste si založil/a sama?

5. Mají Vaši rodiče také účet u České spořitelny?

6. Máte zkušenosti i s vedením účtu u jiných bank?

7. Vyhovují Vám poskytované služby v souvislosti s Vaším účtem?

8. Jak jste spokojen/a se službami poskytovanými Českou spořitelnou? (Oznámkujte: 1 - Spokojen/a, 2 - Spíše spokojen/a, 3 - Nevím, 4 - Spíše nespokojen/a 5 - Nespokojen/a)

9. Jak často využíváte bankovní služby České spořitelny?

10. Jaké bezplatné služby považujete za důležité v souvislosti s Vaším účtem? (vybrané zaškrtněte)

12. Jak byste zhodnotil/a služby, které Česká spořitelna nabízí a poskytuje pomocí internetového bankovnictví?

13. Znáte novinku na trhu v bankovnictví, možnost obsluhy účtu přes SmartPhony, tzv. "Spořitelnu"?

14. Zůstal/a byste klientem České spořitelny i poté, co už nebudete moci využívat studentský účet?

15. Typ studia:

16. Věk:

17. Pohlaví:

18. Bydliště:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Jonášová, P.Osobní účet ČS Student (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://18202.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.