Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Péče o zaměstnance

Péče o zaměstnance

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Hanka Jirásková
Šetření:29. 11. 2011 - 18. 12. 2011
Počet respondentů:44
Počet otázek (max/průměr):11 / 9.45
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:58,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:46
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jsem studentka Vyšší odborné školy ekonomické a provádím průzkum o péči o zaměstnance.

Odpovědi respondentů

1. Jste zaměstnaná/ý ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4295,45 %95,45 %  
Ne24,55 %4,55 %  

Graf

2. Kde jste zamětnaná/ý ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tzv. průmyslová zóna1738,64 %38,64 %  
ve státní sféře920,45 %20,45 %  
u maloobchodníka511,36 %11,36 %  
u velkoobchodníka49,09 %9,09 %  
tzv. průmyslová zóna49,09 %9,09 %  
ve státní sféře36,82 %6,82 %  
u velkoobchodníka24,55 %4,55 %  

Graf

3. Jste spokojená/ý v práci se svým platem/mzdou ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2352,27 %52,27 %  
Ne2147,73 %47,73 %  

Graf

4. Pokud nejste spokojená/ý se svým platem/mzdou, napište proč ?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
málé peníze16,25 %2,27 %  
nízký plat za hodně práce16,25 %2,27 %  
Třísměnný provoz, chemikálie,...16,25 %2,27 %  
příliž nízký16,25 %2,27 %  
hodně práce, málo peněz16,25 %2,27 %  
Mohla by být vyšší.16,25 %2,27 %  
protože je plat malejne si myslíte že 12000 je moc16,25 %2,27 %  
je nízký16,25 %2,27 %  
výzká mzda16,25 %2,27 %  
mohla by být vyšší16,25 %2,27 %  
ostatní odpovědi Nezdá se mi adekvátní.
nízký plat
nízký plat bez prémií
neodpovídá náročnosti práce
je nízká
nedostatečné ohodnocení
637,5 %13,64 % 

Graf

5. Myslíte si, že máte vhodné pracovní podmínky ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3477,27 %77,27 %  
Ne1022,73 %22,73 %  

Graf

6. Pokud si myslíte, že nemáte vhodné pracovní podmínky, napiště proč ?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chaos,podraz,šikana,bordel125 %2,27 %  
nepříjemný vedoucí125 %2,27 %  
nepříjemný kolektiv125 %2,27 %  
nevhodná pracovní místnost - přetopená, nevyhovuj 125 %2,27 %  

Graf

7. Dostáváte od svého zaměstnavatele stravenky ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3068,18 %68,18 %  
Ano1431,82 %31,82 %  

Graf

8. Máte v práci zajištěné stravování ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2659,09 %59,09 %  
Ne1840,91 %40,91 %  

Graf

9. Máte v práci benefity ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2352,27 %52,27 %  
Ne2147,73 %47,73 %  

Graf

10. Jak jste spokojení s Vašim nadřízeným ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše spokojená/ý1431,82 %31,82 %  
Spíše nespokojená/ý920,45 %20,45 %  
Spokojená/ý920,45 %20,45 %  
Spíše spokojená/ý511,36 %11,36 %  
Nespokojená/ý36,82 %6,82 %  
Spokojená/ý36,82 %6,82 %  
Spíše nespokojená/ý12,27 %2,27 %  

Graf

11. Jaké vztahy máte v pracovním kolektivu ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dobré1227,27 %27,27 %  
Chvalitebné920,45 %20,45 %  
Výborné818,18 %18,18 %  
Dostatečné613,64 %13,64 %  
Dobré49,09 %9,09 %  
Chvalitebné36,82 %6,82 %  
Dostatečné12,27 %2,27 %  
Výborné12,27 %2,27 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Jste spokojená/ý v práci se svým platem/mzdou ?

  • odpověď Ne:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 5. Myslíte si, že máte vhodné pracovní podmínky ?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste zaměstnaná/ý ?

2. Kde jste zamětnaná/ý ?

3. Jste spokojená/ý v práci se svým platem/mzdou ?

5. Myslíte si, že máte vhodné pracovní podmínky ?

7. Dostáváte od svého zaměstnavatele stravenky ?

8. Máte v práci zajištěné stravování ?

9. Máte v práci benefity ?

10. Jak jste spokojení s Vašim nadřízeným ?

11. Jaké vztahy máte v pracovním kolektivu ?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste zaměstnaná/ý ?

2. Kde jste zamětnaná/ý ?

3. Jste spokojená/ý v práci se svým platem/mzdou ?

5. Myslíte si, že máte vhodné pracovní podmínky ?

7. Dostáváte od svého zaměstnavatele stravenky ?

8. Máte v práci zajištěné stravování ?

9. Máte v práci benefity ?

10. Jak jste spokojení s Vašim nadřízeným ?

11. Jaké vztahy máte v pracovním kolektivu ?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Jirásková, H.Péče o zaměstnance (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://18539.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.