Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Ochrana spotřebitele - řešení sporů

Ochrana spotřebitele - řešení sporů

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Důlová
Šetření:15. 12. 2011 - 19. 12. 2011
Počet respondentů:48
Počet otázek (max/průměr):20 / 13.17
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:51 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

studuji na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity. Píši diplomovou práci na téma „Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů“ (dále jen „ADR“). Chtěla bych Vás požádat o vyplnění krátkého dotazníku. Předem Vám děkuji za Vaši pomoc.

 

Odpovědi respondentů

1. Víte, čeho se týká ochrana spotřebitele?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jejím cílem je zajistit nerušené a soustavné uspokojování potřeb spotřebitelů, má vyrovnat faktické nerovnosti mezi spotřebitelem a prodávajícím3572,92 %72,92 %  
Jejím cílem je zajistit dobré podmínky jak pro spotřebitele tak i pro prodávajícího, má zvýhodňovat spotřebitele nad prodávajícím1327,08 %27,08 %  

Graf

2. Víte, která práva máte jako spotřebitel/ka? Vypište je:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- právo na reklamaci zboží - právo nakupovat zboží za označené ceny........

- uspokojování potřeb, bezpečnost (bez ohrožení na životě) , právo na reklamaci, právo na informace

14 dní je lhůta pro případné vrácení výrobku tuším, že bez udání důvodu 2 roky záruka po 3tí reklamaci, nárok na vrácení peněz

být plně informován o složení výrobku a jeho původu, včasné vzřízení reklamace podle zákona

informace o výrobku, použití, nezavádějící ceny, reklamace, předvedení, neklamání..

informace, cenu, reklamaci

jsem si jich vědoma, ale nevím jak je zformulovat

kvalitní výrobek, odpovídající cena, kvalitní servis, záruční doba

mám právo na reklamaci vadného zboží pokud je v záruce, právo na předvedení zboží v obchodě, právo vědět cenu dříve než u kasy, ....

Mám právo na to, aby mi prodávající řekl něco o vlastnostech a složení výrobku, o podmínkách reklamace, aby mi výrobek prodal v uvedené hmotnosti...

Může reklamovat zboží, pokud má 3x stejnou vadu má nárok na vrácení peněz. Můžu zboží vyzkoušet, ochutnat (u ochutnání musím ovšem zboží koupit). Můžu si vyžádat doklad. Zboží na internetu můžu do určité doby vrátit.

Na informace o výrobku. Jeho závadách, jeho stavu, ceně, původu, reklamaci,...

na kvalitní zboží, bezpečnost a nezávadnost zboží, na účtování správné ceny, na informace o zboží, na záruku na zboží a její event. vyřízení

na předvedení výrobku, na poskytnutí záruky, na uplatnění reklamace vady, na návod k použití

ne

ne

nevím

odstoupení od smlouvy, reklamace...

pokud je zboží vadné, mohu ho vrátit

právo být informován, právo být vyslechnut, ...

právo na bezpečný výrobek, právo na informace

Právo na informace, práco na vyzkoušení nebo předvedení zboží, právo na záruční lhůtu, právo na bezpečný výrobek...

pravo na informace, pravo byt vyslysen, pravo vyberu

právo na informace(o hmotnosti ceně, výrobci atd.), reklamovat zboží do dvou let,

právo na informovanost, na výběr apod. už si je nepamatuji :-)

právo na ochranu osobních údajů, právo na reklamaci, právo na vrácení zboží,

právo na reklamaci

právo na reklamaci, na vrácení peněz, právo na informace k produktu, službě

právo na reklamaci, právo na odstoupení ze smlouvy, právo na výběr, právo na zdraví a bezpečnost, právo na informace,

právo na reklamaci, právo na stejnou cenu jako je uvedena na letáku či cenovce v prodejně, právo jít do prodejny bez využití košíků, právo na informace o výrobku či službě

právo na uspokojení základních potřeb právo na bezpečnost právo být informován právo na výběr právo být vyslyšen právo být odškodněn právo na spotřebitelské vzdělávání právo na zdravé životní prostředí

Právo na vrácení peněz při třetí reklamaci na stejnou věc, při čtvrté, pokud se jedná o 4 různé závady.

právo na vrácení výrobku, na výměnu výrobku, na vrácení peněz

právo reklamace v případě vadného nebo poškozeného výrobku právo na správné informace o výrobku

právo věc vyzkoušet, právo věc ověřit, vidět, reklamovat...

právo žádat záruční list, právo na záruku nejméně 24 měsíců, právo na odstoupení v případě, že je zboží vadné, v případě že zboží kupujeme po internetu nebo z katalogu můžeme a neporušíme obal můžeme odstoupit od smlouvy bez udání důvodů...víc mi momentálně nenapadá.

reklamace informace předvedení výrobku odstoupení od smlouvy za daných okolností

reklamace

reklamace, konečné ceny,

reklamace, vrácení bez udání důvodů do dvou týdnů při nákupu na internetu, vrácení zboží a peněz po 3 reklamacích stejné závady, právo na pravdivé informace o zboží,...

Reklamace, výměna zboží, vrácení peněz

reklamace,příp.vrácení peněz; právo na informace ohledně produktu, služby

vrácení zboží bez udání důvodu do internetového obchodu do 14 dní; záruční lhůta 2 roky, pokud není určeno jinak; zaplacení výloh spojených s uplatněním reklamace; právo odmítnout prohledání tašky v obchodě; ...

Výměna zboží,do 14dnů odstoupit od smlouvy..

vyžadovat přesné dodržení kupní smlouvy

záruční doba, právo na vrácení zboží, reklamace, právo na vrácení peněz

zkoušet, znát složení, plvod, reklamovat

změnit rozhodnutí, odmítnout nakoupit

3. Odkud jste získala informace o svých spotřebitelských právech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ve škole3062,5 %62,5 %  
Z internetu, médií816,67 %16,67 %  
Ze zákona510,42 %10,42 %  
Od příbuzných/přátel24,17 %4,17 %  
nikde12,08 %2,08 %  
při práci v callc entru12,08 %2,08 %  
Od spotřebitelských organizací12,08 %2,08 %  

Graf

4. Zajímáte se o svá práva ještě před uzavřením obchodu (před koupením zboží či služby)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3164,58 %64,58 %  
Ne1735,42 %35,42 %  

Graf

5. Kde byste hledal/a pomoc při problémech s obchodníkem např. při vyřizování reklamace výrobku nebo služby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Informace na internetu2245,83 %45,83 %  
Spotřebitelská organizace1225 %25 %  
Pomůžu si sám/a612,5 %12,5 %  
Rodina48,33 %8,33 %  
Známí/přátelé36,25 %6,25 %  
nic12,08 %2,08 %  

Graf

6. Víte, jaké jsou možnosti řešení spotřebitelských sporů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Soudní i mimosoudní4593,75 %93,75 %  
Mimosoudní24,17 %4,17 %  
Soudní12,08 %2,08 %  

Graf

7. Slyšel/a jste již o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů neboli ADR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Neotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3470,83 %70,83 %  
Ano1429,17 %29,17 %  

Graf

8. Kde jste získal/a informace o ADR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ve škole964,29 %18,75 %  
Od příbuzných/přátel214,29 %4,17 %  
Na internetu214,29 %4,17 %  
v práci17,14 %2,08 %  

Graf

9. Víte, jak dlouho funguje projekt ADR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 let642,86 %12,5 %  
3 roky 535,71 %10,42 %  
Více jak 10 let214,29 %4,17 %  
10 let17,14 %2,08 %  

Graf

10. Na koho byste se obrátil/a v případě, že byste chtěla řešit spotřebitelský spor přes ADR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kontaktní místa ADR1285,71 %25 %  
Můžu podnikatele kontaktovat sám/a17,14 %2,08 %  
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR17,14 %2,08 %  

Graf

11. Máte osobní zkušenost s ADR? Využil/a jste tento způsob řešení spotřebitelského sporu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 12, Neotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne14100 %29,17 %  

Graf

12. Uveďte, co bylo předmětem Vašeho sporu, který jste řešil/a přes ADR?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

13. Jak byl Váš spor vyřešen?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

14. Jakým způsobem byl spor vyřešen?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

15. Zde můžete napsat jakýkoliv svůj názor, připomínku či nápad týkající se ochrany spotřebitele či mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

16. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4287,5 %87,5 %  
Muž612,5 %12,5 %  

Graf

17. Věková kategorie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 – 25 let4185,42 %85,42 %  
26 – 40 let714,58 %14,58 %  

Graf

18. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysoká škola2041,67 %41,67 %  
Střední škola s maturitou1939,58 %39,58 %  
Gymnázium816,67 %16,67 %  
Vyšší odborná škola12,08 %2,08 %  

Graf

19. Vaše současná ekonomická aktivita

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žák/yně, student/ka3879,17 %79,17 %  
Zaměstnaný/á714,58 %14,58 %  
Mateřská/rodičovská dovolená12,08 %2,08 %  
Podnikatel/ka12,08 %2,08 %  
zaměstnaný student12,08 %2,08 %  

Graf

20. Kraj

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jihočeský3368,75 %68,75 %  
Vysočina510,42 %10,42 %  
Středočeský36,25 %6,25 %  
Plzeňský36,25 %6,25 %  
Ústecký24,17 %4,17 %  
Olomoucký12,08 %2,08 %  
Jihomoravský12,08 %2,08 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Slyšel/a jste již o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů neboli ADR?

  • odpověď Ano:
    • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kontaktní místa ADR na otázku 10. Na koho byste se obrátil/a v případě, že byste chtěla řešit spotřebitelský spor přes ADR?
    • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 11. Máte osobní zkušenost s ADR? Využil/a jste tento způsob řešení spotřebitelského sporu?

11. Máte osobní zkušenost s ADR? Využil/a jste tento způsob řešení spotřebitelského sporu?

  • odpověď Ne:
    • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 7. Slyšel/a jste již o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů neboli ADR?
    • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kontaktní místa ADR na otázku 10. Na koho byste se obrátil/a v případě, že byste chtěla řešit spotřebitelský spor přes ADR?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte, čeho se týká ochrana spotřebitele?

3. Odkud jste získala informace o svých spotřebitelských právech?

4. Zajímáte se o svá práva ještě před uzavřením obchodu (před koupením zboží či služby)?

5. Kde byste hledal/a pomoc při problémech s obchodníkem např. při vyřizování reklamace výrobku nebo služby?

6. Víte, jaké jsou možnosti řešení spotřebitelských sporů?

7. Slyšel/a jste již o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů neboli ADR?

10. Na koho byste se obrátil/a v případě, že byste chtěla řešit spotřebitelský spor přes ADR?

11. Máte osobní zkušenost s ADR? Využil/a jste tento způsob řešení spotřebitelského sporu?

16. Pohlaví

17. Věková kategorie

18. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

19. Vaše současná ekonomická aktivita

20. Kraj

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte, čeho se týká ochrana spotřebitele?

3. Odkud jste získala informace o svých spotřebitelských právech?

4. Zajímáte se o svá práva ještě před uzavřením obchodu (před koupením zboží či služby)?

5. Kde byste hledal/a pomoc při problémech s obchodníkem např. při vyřizování reklamace výrobku nebo služby?

6. Víte, jaké jsou možnosti řešení spotřebitelských sporů?

7. Slyšel/a jste již o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů neboli ADR?

10. Na koho byste se obrátil/a v případě, že byste chtěla řešit spotřebitelský spor přes ADR?

11. Máte osobní zkušenost s ADR? Využil/a jste tento způsob řešení spotřebitelského sporu?

16. Pohlaví

17. Věková kategorie

18. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

19. Vaše současná ekonomická aktivita

20. Kraj

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Důlová, L.Ochrana spotřebitele - řešení sporů (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://18910.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.