Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Drogy

Drogy

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Iveta Smejkalová
Šetření:18. 02. 2012 - 21. 02. 2012
Počet respondentů:137
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:08
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Zdravím,

prosím o vyplnění dotazníku, který bude sloužit k dokončení mé maturitní práce.

 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena10274,45 %74,45 %  
muž3525,55 %25,55 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-257353,28 %53,28 %  
25-403021,9 %21,9 %  
15-202921,17 %21,17 %  
40 a více53,65 %3,65 %  

Graf

3. Mate zkušenosti s nějakou nelegální drogou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8562,04 %62,04 %  
ne5237,96 %37,96 %  

Graf

4. Cítili jste silnou touhu nebo nutkání užívat drogu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne 11181,02 %81,02 %  
někdy2518,25 %18,25 %  
často10,73 %0,73 %  

Graf

5. Kterou z drog jste již v životě vyzkoušel/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
marihuana9065,69 %65,69 %  
žádné4029,2 %29,2 %  
hašiš3223,36 %23,36 %  
LSD, ,,houbičky" nebo jiné halucinogeny1712,41 %12,41 %  
extáze nebo jiné tzv. taneční drogy139,49 %9,49 %  
jiné107,3 %7,3 %  
pervitin96,57 %6,57 %  
kokain85,84 %5,84 %  
sedativa a jiné tišící prostředky bez doporučení lékaře53,65 %3,65 %  
jiný opiát42,92 %2,92 %  
těkavé látky32,19 %2,19 %  

Graf

6. V současné době užívám drogu (včetně cigaret a alkoholu)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vůbec6245,26 %45,26 %  
asi 1x týdně2921,17 %21,17 %  
téměř každý den2719,71 %19,71 %  
za delší čas než 1x týdně1913,87 %13,87 %  

Graf

7. Drogu užívám, protože

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neužívám6245,26 %45,26 %  
hledám zpestření svého života4633,58 %33,58 %  
často se nudím1913,87 %13,87 %  
jsem k tomu nucen/a85,84 %5,84 %  
chci zapadnout do party75,11 %5,11 %  
chci obstát před druhými21,46 %1,46 %  

Graf

8. Jaké pocity ti droga přínáší nebo přinesla?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pocit uvolnění5036,5 %36,5 %  
neužívám4734,31 %34,31 %  
jiné pocity2014,6 %14,6 %  
radost ze života1611,68 %11,68 %  
pocit zvýšeného sebevědomí32,19 %2,19 %  
pocity strachu, deprese a úzkosti10,73 %0,73 %  

Graf

9. O nebezpečí drog jsem se nejvíce dozvěděl/a

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z výuky ve škole4734,31 %34,31 %  
z četby2820,44 %20,44 %  
z přednášky odborníka2115,33 %15,33 %  
mimo školu1712,41 %12,41 %  
z televize139,49 %9,49 %  
od spolužáků ze školy75,11 %5,11 %  
od rodičů42,92 %2,92 %  

Graf

10. Kolik jste schopen za drogu denně utratit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0 Kč9468,61 %68,61 %  
50-100 Kč3827,74 %27,74 %  
100- 200 Kč53,65 %3,65 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Mate zkušenosti s nějakou nelegální drogou?

 • odpověď ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi extáze nebo jiné tzv. taneční drogy na otázku 5. Kterou z drog jste již v životě vyzkoušel/a?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi LSD, ,,houbičky" nebo jiné halucinogeny na otázku 5. Kterou z drog jste již v životě vyzkoušel/a?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi hašiš na otázku 5. Kterou z drog jste již v životě vyzkoušel/a?
 • odpověď ne:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi žádné na otázku 5. Kterou z drog jste již v životě vyzkoušel/a?

5. Kterou z drog jste již v životě vyzkoušel/a?

 • odpověď marihuana:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi extáze nebo jiné tzv. taneční drogy na otázku 5. Kterou z drog jste již v životě vyzkoušel/a?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi hašiš na otázku 5. Kterou z drog jste již v životě vyzkoušel/a?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi LSD, ,,houbičky" nebo jiné halucinogeny na otázku 5. Kterou z drog jste již v životě vyzkoušel/a?

7. Drogu užívám, protože

 • odpověď neužívám:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi neužívám na otázku 8. Jaké pocity ti droga přínáší nebo přinesla?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Mate zkušenosti s nějakou nelegální drogou?

4. Cítili jste silnou touhu nebo nutkání užívat drogu?

5. Kterou z drog jste již v životě vyzkoušel/a?

6. V současné době užívám drogu (včetně cigaret a alkoholu)

7. Drogu užívám, protože

8. Jaké pocity ti droga přínáší nebo přinesla?

9. O nebezpečí drog jsem se nejvíce dozvěděl/a

10. Kolik jste schopen za drogu denně utratit?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Mate zkušenosti s nějakou nelegální drogou?

4. Cítili jste silnou touhu nebo nutkání užívat drogu?

5. Kterou z drog jste již v životě vyzkoušel/a?

6. V současné době užívám drogu (včetně cigaret a alkoholu)

7. Drogu užívám, protože

8. Jaké pocity ti droga přínáší nebo přinesla?

9. O nebezpečí drog jsem se nejvíce dozvěděl/a

10. Kolik jste schopen za drogu denně utratit?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Smejkalová, I.Drogy (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://19779.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.