Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Poruchy učení

Poruchy učení

Mám rád(a), ale nemluvím o tom
Podělte se o své tajné oblíbence nejen z oblasti hudby, jídla a politiky

(veřejné výsledky 15. února)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Dominika Bitnerová
Šetření:16. 02. 2012 - 01. 03. 2012
Počet respondentů:60
Počet otázek (max/průměr):12 / 9.27
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:67,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:44
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Žádám vás o vyplnění následujícího dotazníku, který se týká problematiky poruch učení a informací s nimi spojených. Vaše odpovědi později zpracuji do grafů a použiji v praktické části své ročníkové práce. Skládá se z 12 otázek a jeho vyplnění by vám mělo zabrat asi 5 minut.
Mockrát děkuji za vás čas a spolupráci.
 

Odpovědi respondentů

1. Má někdo ve vaší rodině nebo někdo z vašich kamarádů některou z poruch učení? (Pokud je vaše odpověď ne nebo nevím, přejděte k otázce č. 4)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4473,33 %73,33 %  
ne1016,67 %16,67 %  
nevím610 %10 %  

Graf

2. Pokud ano, která to je? (Možnost zaškrtnout více odpovědí)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dyslexie (čtení, porozumění čtenému textu)2964,44 %48,33 %  
Dysgrafie (psaní)2862,22 %46,67 %  
Dysortografie (pravopis)1328,89 %21,67 %  
ADHD (hyperaktivita)1328,89 %21,67 %  
Dyskalkulie (počítání a práce s matematickými symboly)1022,22 %16,67 %  
Jiné613,33 %10 %  
nic12,22 %1,67 %  

Graf

3. Jakého pohlaví je dítě?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mužského2967,44 %48,33 %  
Ženského1432,56 %23,33 %  

Graf

4. Máte vy osobně některou z výše uvedených poruch? (Pokud je vaše odpověď ne, přejděte k otázce č. 8)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4473,33 %73,33 %  
ano1626,67 %26,67 %  

Graf

5. Kdy u vás byla porucha/y diagnostikována/y?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na prvním stupni základní školy850 %13,33 %  
Před vstupem na základní školu531,25 %8,33 %  
Později212,5 %3,33 %  
Na střední škole16,25 %1,67 %  

Graf

6. Kterou z těchto poruch máte? (možnost zaškrtnout více odpovědí)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dysgrafie (psaní)956,25 %15 %  
Dyslexie (čtení, porozumění čtenému textu)850 %13,33 %  
ADHD (hyperaktivita)743,75 %11,67 %  
Jiné425 %6,67 %  
Dyskalkulie (počítání a práce s matematickými symboly)212,5 %3,33 %  
Dysortografie (pravopis)212,5 %3,33 %  

Graf

7. Jsou v souvislosti s těmito nemocemi spojeny nějaké zvláštní finanční výdaje?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1381,25 %21,67 %  
ano318,75 %5 %  

Graf

8. Jak moc jste spokojen/a s úrovní vzdělávání pro takto postižené děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Částečně ano/ne3965 %65 %  
Zcela ano915 %15 %  
Nejsem813,33 %13,33 %  
Vůbec ne35 %5 %  
Ne11,67 %1,67 %  

Graf

9. Co si myslíte, že by se mělo v přístupu k takto postiženým dětem změnit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mělo by být více speciálních pedagogů3355 %55 %  
Myslím, že přístup k nim je vyhovující1626,67 %26,67 %  
Myslím, že přístup k nim je nevyhovující813,33 %13,33 %  
Měly by mít své speciální školy35 %5 %  

Graf

10. Myslíte si, že stát tyto děti podporuje dostatečně?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2745 %45 %  
ne1830 %30 %  
ano1525 %25 %  

Graf

11. Vadí vám, že tyto děti mohou ve škole používat speciální pomůcky? (Notebooky, počítadla apod.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nevadí5591,67 %91,67 %  
Ano, vadí58,33 %8,33 %  

Graf

12. Myslíte si, že děti s těmito poruchami by měly chodit jen do speciálních škol?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nemyslím3456,67 %56,67 %  
Některé ano2440 %40 %  
Ano, myslím23,33 %3,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Máte vy osobně některou z výše uvedených poruch? (Pokud je vaše odpověď ne, přejděte k otázce č. 8)

  • odpověď ano:
    • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 7. Jsou v souvislosti s těmito nemocemi spojeny nějaké zvláštní finanční výdaje?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Má někdo ve vaší rodině nebo někdo z vašich kamarádů některou z poruch učení? (Pokud je vaše odpověď ne nebo nevím, přejděte k otázce č. 4)

2. Pokud ano, která to je? (Možnost zaškrtnout více odpovědí)

3. Jakého pohlaví je dítě?

4. Máte vy osobně některou z výše uvedených poruch? (Pokud je vaše odpověď ne, přejděte k otázce č. 8)

7. Jsou v souvislosti s těmito nemocemi spojeny nějaké zvláštní finanční výdaje?

8. Jak moc jste spokojen/a s úrovní vzdělávání pro takto postižené děti?

9. Co si myslíte, že by se mělo v přístupu k takto postiženým dětem změnit?

10. Myslíte si, že stát tyto děti podporuje dostatečně?

11. Vadí vám, že tyto děti mohou ve škole používat speciální pomůcky? (Notebooky, počítadla apod.)

12. Myslíte si, že děti s těmito poruchami by měly chodit jen do speciálních škol?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Má někdo ve vaší rodině nebo někdo z vašich kamarádů některou z poruch učení? (Pokud je vaše odpověď ne nebo nevím, přejděte k otázce č. 4)

2. Pokud ano, která to je? (Možnost zaškrtnout více odpovědí)

3. Jakého pohlaví je dítě?

4. Máte vy osobně některou z výše uvedených poruch? (Pokud je vaše odpověď ne, přejděte k otázce č. 8)

7. Jsou v souvislosti s těmito nemocemi spojeny nějaké zvláštní finanční výdaje?

8. Jak moc jste spokojen/a s úrovní vzdělávání pro takto postižené děti?

9. Co si myslíte, že by se mělo v přístupu k takto postiženým dětem změnit?

10. Myslíte si, že stát tyto děti podporuje dostatečně?

11. Vadí vám, že tyto děti mohou ve škole používat speciální pomůcky? (Notebooky, počítadla apod.)

12. Myslíte si, že děti s těmito poruchami by měly chodit jen do speciálních škol?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Bitnerová, D.Poruchy učení (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://20061.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.