Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Městská památková rezervace Třebíč

Městská památková rezervace Třebíč

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Kudláčková
Šetření:19. 02. 2012 - 29. 02. 2012
Počet respondentů:100
Počet otázek (max/průměr):21 / 17.29
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:60,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:20
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jsem studentka třetího ročníku Vysoké školy polytechnické v Jihlavě, oboru cestovní ruch. Chtěla bych Vás poprosit o vyplnění krátkého dotazníku, který je určen především pro obyvatele města Třebíč (nebo jeho blízkého okolí). Výsledky dotazníku budou použity pro moji bakalářskou práci.

Moc děkuji za vyplnění

 

Odpovědi respondentů

1. Jaký je Váš vztah k tomuto městu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mám zde trvalé bydliště a bydlím zde ve vlastním domě (bytě)6666 %66 %  
Mám zde trvalé bydliště a bydlím zde v nájmu2727 %27 %  
Jsem vlastníkem rekreačního objektu77 %7 %  

Graf

2. Jak dlouho v tomto městě pobýváte (trvale nebo přechodně)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 30 let4545 %45 %  
10 - 20 let2323 %23 %  
nad 30 let1212 %12 %  
1 - 5 let77 %7 %  
Do 1 roku77 %7 %  
6 - 10 let66 %6 %  

Graf

3. Víte o tom, že historická část Vašeho města byla prohlášena před časem městskou památkovou rezervací (městskou památkovou zónou)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mám o tom povědomí5757 %57 %  
Vím o tom a zajímám se2626 %26 %  
Dozvídám se o tom poprvé99 %9 %  
Ani mě to nezajímá88 %8 %  

Graf

4. Máte představu, jaké výhody to Vašemu městu přináší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Tuším, ale nevím nic konkrétního6767 %67 %  
Nevím2626 %26 %  
Vím77 %7 %  

Graf

5. Pokud jste v předchozí otázce odpověděli "Vím", uveďte prosím, příklady výhod pro Vaše město:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

cestovní ruch evropské dotace

čerpání dotací z EU na opravu památek

Možnost regenerace dané památkové zóny z prostředků státního rozpočtu a její uchování v co nejlepším stavu i do budoucna. Dále také zvýšení turistického ruchu v dané lokalitě.

Turismus, lepší přístup k dotacím, zavedení do seznamu MK ČR.

víc peněz, lepší dotace

Více turistů = více peněz, popularitu mezi městy v ČR

Zvýšení turismu a tím i příjmů pro město, reklama

6. Máte představu, jaké nevýhody to Vašemu městu přináší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím5555 %55 %  
Tuším, ale nevím nic konkrétního3737 %37 %  
Vím88 %8 %  

Graf

7. Pokud jste v předchozí otázce odpověděli "Vím", uveďte prosím, příklady nevýhod pro Vaše město:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Komplikace se stavebními úpravami v památkové zóně

Průtahy rekonstrukcí z důvodu sporů s památkáři.

složitější opravy budov v památkové zóně - nutnost větší komunikace s odborem památkové péče, ne vždy lze pak opravit dům dle toho, jak chceme my, spíš podle toho, jak nařídí památkáři

Určitě žádné. :)

Veškeré zásahy v domech, které leží v dané zóně či jí přiléhají podléhají schvalování ze strany památkové komise.

Větší nutnost práce na údržbě města, jednáním s památkovými úřady, větší zatížení úřadů.

Zásahy památkářů do všech možných aspektů, které by se mohli nějak týkat např. přestavby, či změny.

8. Setkal jste se při při jednání s úřady s tím, že část Vašeho města je prohlášena městskou památkovou rezervací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9595 %95 %  
Ano55 %5 %  

Graf

9. Pokud jste v předchozí otázce odpověděli "Ano", uveďte prosím, v jaké souvislosti:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Nechápu souvislost mezi jednání s úřady a památkovou rezervací

nemovitost v památkové zóně

nemoznost reklamy na fasade

10. Domníváte se, že prohlášení části Všeho města městskou památkovou rezervací (zónou) bylo pro Vaše město přínosem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano4545 %45 %  
Určitě ano2626 %26 %  
Nedovedu posoudit2525 %25 %  
Spíše ne22 %2 %  
Určitě ne 22 %2 %  

Graf

11. Již 15 let je v České republice realizován Program regenerace městských památkových rezervací a zón. Máte představu o tom, čeho se tento program týká?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Tuším, čeho by se mohl týkat5050 %50 %  
Nikdy jsem o něm neslyšel3333 %33 %  
Jde o finanční podporu majitelům památkově chráněných domů na obnovu z prostředků státu a města1313 %13 %  
Jde o obnovu infrastruktury historického centra města (ulice, kanalizace atd.)44 %4 %  

Graf

12. Setkal jste se ve Vašem městě s lidmi, kteří do města přijeli prohlédnout si historické centrum města?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas4747 %47 %  
Velmi často2424 %24 %  
Zřídka2323 %23 %  
Nikdy66 %6 %  

Graf

13. Myslíte si, že se starosta a zastupitelstvo města zajímá o problémy spojené s památkovou ochranou Vašeho města?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano4343 %43 %  
Nedovedu posoudit3535 %35 %  
Určitě ano1414 %14 %  
Spíše ne66 %6 %  
Určitě ne22 %2 %  

Graf

14. Můžete charakterizovat Váš vztah k městu, kde trvale nebo občas bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsem celkem spokojen s bydlením v tomto městě4343 %43 %  
Jsem na své město hrdý a rád, že zde bydlím3131 %31 %  
Je tu bydlení jako v každém jiném městě1616 %16 %  
Klidně bych šel bydlet jinam77 %7 %  
Nelíbí se mi tady a raději bych se odstěhoval někam jinam33 %3 %  

Graf

15. Co by mělo Vaše město udělat pro to, aby k Vám lidé jezdili na výlety a jako turisté ve větší míře než dosud?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zlepšit stav silnic a veřejných prostranství5858 %58 %  
Zlepšit pořádek a vzhled5656 %56 %  
Vydat propagační tiskoviny o městě3838 %38 %  
Přispět občanům na opravy domů2121 %21 %  
Jiná1212 %12 %  
Nemám zájem, aby sem jezdilo více turistů77 %7 %  
Vybudovat další informační středisko55 %5 %  

Graf

16. Pokud jste v předchozí otázce zvolili možnost "Jiná", uveďte prosím, jaká opatření by město mohlo udělat:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

infrastruktura, dopravní značení a řešení dopravní situace centra města

naprosto neuvěřitelně mizerná dopravní struktura, chybí obchvat města kruhové křižovatky a veškerá doprava se táhne centrem což je prakticky největší problém.... (uznávám, že profil města není jednoduchý na tvorbu obchvatu nicméně zatím se v tomto směru téměř nic neděje)

reklama, reklama, reklama

větší počet kulturních akcí a středisek pro celé rodiny

Více podporovat poskytování služeb - restaurace, sportovní vyžití

více propagovat město mimo region, lákat na rúzné akce i mimoregiionální lidi

Více zábavního průmyslu, letoviska

vytvořit lepší program pro turisty, kteří sem přijedou - kultura, zábava, sport, odpočinek

vytvořit např. kolem řeky cysklistickou stezku vhodnou i pro kolečkové brusle

zajistit větší bezpečnost v ulicích v památkových částech zejména v Židech

zbavit se v těchto místech romů

Zlepšit celkové zázemí pro turisty. Pouze památky je nepřitáhnou, je třeba zlepšit možnosti ubytování, rekreace apod.

17. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5656 %56 %  
muž4444 %44 %  

Graf

18. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 254848 %48 %  
26 - 352222 %22 %  
46 - 551313 %13 %  
36 - 451111 %11 %  
56 a více55 %5 %  
do 17 let11 %1 %  

Graf

19. Dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední5252 %52 %  
vysokoškolské3232 %32 %  
základní/vyučen1616 %16 %  

Graf

20. Kde pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepracuji3434 %34 %  
V tomto městě3333 %33 %  
Dojíždím za prací2323 %23 %  
Trvale zde nebydlím1010 %10 %  

Graf

21. Zaměstnání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnanec4141 %41 %  
Student3737 %37 %  
Soukromý podnikatel99 %9 %  
V důchodu55 %5 %  
Nezaměstnaný55 %5 %  
V domácnosti, mateřská dovolená33 %3 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Máte představu, jaké nevýhody to Vašemu městu přináší?

  • odpověď Nevím:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím na otázku 4. Máte představu, jaké výhody to Vašemu městu přináší?

15. Co by mělo Vaše město udělat pro to, aby k Vám lidé jezdili na výlety a jako turisté ve větší míře než dosud?

  • odpověď Zlepšit pořádek a vzhled:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 36 - 45 na otázku 18. Věk:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký je Váš vztah k tomuto městu?

2. Jak dlouho v tomto městě pobýváte (trvale nebo přechodně)?

3. Víte o tom, že historická část Vašeho města byla prohlášena před časem městskou památkovou rezervací (městskou památkovou zónou)?

4. Máte představu, jaké výhody to Vašemu městu přináší?

6. Máte představu, jaké nevýhody to Vašemu městu přináší?

8. Setkal jste se při při jednání s úřady s tím, že část Vašeho města je prohlášena městskou památkovou rezervací?

10. Domníváte se, že prohlášení části Všeho města městskou památkovou rezervací (zónou) bylo pro Vaše město přínosem?

11. Již 15 let je v České republice realizován Program regenerace městských památkových rezervací a zón. Máte představu o tom, čeho se tento program týká?

12. Setkal jste se ve Vašem městě s lidmi, kteří do města přijeli prohlédnout si historické centrum města?

13. Myslíte si, že se starosta a zastupitelstvo města zajímá o problémy spojené s památkovou ochranou Vašeho města?

14. Můžete charakterizovat Váš vztah k městu, kde trvale nebo občas bydlíte?

15. Co by mělo Vaše město udělat pro to, aby k Vám lidé jezdili na výlety a jako turisté ve větší míře než dosud?

17. Jste:

18. Věk:

19. Dosažené vzdělání:

20. Kde pracujete?

21. Zaměstnání:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký je Váš vztah k tomuto městu?

2. Jak dlouho v tomto městě pobýváte (trvale nebo přechodně)?

3. Víte o tom, že historická část Vašeho města byla prohlášena před časem městskou památkovou rezervací (městskou památkovou zónou)?

4. Máte představu, jaké výhody to Vašemu městu přináší?

6. Máte představu, jaké nevýhody to Vašemu městu přináší?

8. Setkal jste se při při jednání s úřady s tím, že část Vašeho města je prohlášena městskou památkovou rezervací?

10. Domníváte se, že prohlášení části Všeho města městskou památkovou rezervací (zónou) bylo pro Vaše město přínosem?

11. Již 15 let je v České republice realizován Program regenerace městských památkových rezervací a zón. Máte představu o tom, čeho se tento program týká?

12. Setkal jste se ve Vašem městě s lidmi, kteří do města přijeli prohlédnout si historické centrum města?

13. Myslíte si, že se starosta a zastupitelstvo města zajímá o problémy spojené s památkovou ochranou Vašeho města?

14. Můžete charakterizovat Váš vztah k městu, kde trvale nebo občas bydlíte?

15. Co by mělo Vaše město udělat pro to, aby k Vám lidé jezdili na výlety a jako turisté ve větší míře než dosud?

17. Jste:

18. Věk:

19. Dosažené vzdělání:

20. Kde pracujete?

21. Zaměstnání:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kudláčková, T.Městská památková rezervace Třebíč (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://20132.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.