Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > vliv reklamy

vliv reklamy

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Alžběta Aubrechtová
Šetření:25. 02. 2012 - 03. 03. 2012
Počet respondentů:60
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.68
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:08
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3863,33 %63,33 %  
Muž2236,67 %36,67 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-255185 %85 %  
26-3046,67 %6,67 %  
15-2046,67 %6,67 %  
36-4511,67 %1,67 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou4676,67 %76,67 %  
vysokoškolské1016,67 %16,67 %  
středoškolské bez maturity23,33 %3,33 %  
základní23,33 %3,33 %  

Graf

4. Váš ekonomický status:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student2542,37 %41,67 %  
pracující student2440,68 %40 %  
pracující915,25 %15 %  
nezaměstnaný11,69 %1,67 %  

Graf

5. Myslíte si že, vás reklama ovlivňuje?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4169,49 %68,33 %  
ne1220,34 %20 %  
nevím610,17 %10 %  

Graf

6. Máte rádi reklamu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne2847,46 %46,67 %  
ne1322,03 %21,67 %  
spíše ano1220,34 %20 %  
ano610,17 %10 %  

Graf

7. Myslíte si, že reklama může být i škodlivá?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3966,1 %65 %  
někdy2033,9 %33,33 %  

Graf

8. Jaká forma reklamy je podle vás nejúčinnější?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
televizní4677,97 %76,67 %  
internet915,25 %15 %  
venkovní (billboardy, letáky apod.)35,08 %5 %  
tisk11,69 %1,67 %  

Graf

9. Vyvolala ve vás někdy reklama chtíč koupit si propagovaný produkt?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, produkt jsem si nakonec koupil/a3356,9 %55 %  
ano, ale pak jsem si nákup rozmyslel/a1525,86 %25 %  
ne, nikdy1017,24 %16,67 %  

Graf

10. Preferujete výrobky, které znáte z reklamy?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, vybírám si pouze podle svého uvážení3355,93 %55 %  
jak kdy2644,07 %43,33 %  

Graf

11. Co si z reklamy vybavíte jako první?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hudba, píseň, slogan3867,86 %63,33 %  
Obrázky, fotografie, videa1323,21 %21,67 %  
Známé osobnosti58,93 %8,33 %  

Graf

12. Jak moc věříte reklamám?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Záleží na tom, o jakou reklamu jde3967,24 %65 %  
Vůbec reklamě nevěřím1017,24 %16,67 %  
Je mi to jedno915,52 %15 %  

Graf

13. Umíte si dnes představit život bez reklamy?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2034,48 %33,33 %  
spíše ano1627,59 %26,67 %  
spíše ne1424,14 %23,33 %  
ne610,34 %10 %  
nevím23,45 %3,33 %  

Graf

14. Myslíte si, že by reklama měla využívat psychologické metody?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, bez toho reklama nemůže fungovat1831,03 %30 %  
spíše ne, může docházet ke zneužívání těchto metod1831,03 %30 %  
ne, jde o nepřijatelnou manipulaci1424,14 %23,33 %  
spíše ano, ale pouze do jisté míry813,79 %13,33 %  

Graf

15. Přepínáte na jiný program, když začíná reklama?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
záměrně je nevyhledávám, ale občas se podívám na reklamy, které mě zaujmou3966,1 %65 %  
ano, vždy1728,81 %28,33 %  
ne, přetrpím je35,08 %5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

10. Preferujete výrobky, které znáte z reklamy?

  • odpověď ne, vybírám si pouze podle svého uvážení:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 6. Máte rádi reklamu?
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 5. Myslíte si že, vás reklama ovlivňuje?

15. Přepínáte na jiný program, když začíná reklama?

  • odpověď záměrně je nevyhledávám, ale občas se podívám na reklamy, které mě zaujmou:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 6. Máte rádi reklamu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Váš ekonomický status:

5. Myslíte si že, vás reklama ovlivňuje?

6. Máte rádi reklamu?

7. Myslíte si, že reklama může být i škodlivá?

8. Jaká forma reklamy je podle vás nejúčinnější?

9. Vyvolala ve vás někdy reklama chtíč koupit si propagovaný produkt?

10. Preferujete výrobky, které znáte z reklamy?

11. Co si z reklamy vybavíte jako první?

12. Jak moc věříte reklamám?

13. Umíte si dnes představit život bez reklamy?

14. Myslíte si, že by reklama měla využívat psychologické metody?

15. Přepínáte na jiný program, když začíná reklama?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Váš ekonomický status:

5. Myslíte si že, vás reklama ovlivňuje?

6. Máte rádi reklamu?

7. Myslíte si, že reklama může být i škodlivá?

8. Jaká forma reklamy je podle vás nejúčinnější?

9. Vyvolala ve vás někdy reklama chtíč koupit si propagovaný produkt?

10. Preferujete výrobky, které znáte z reklamy?

11. Co si z reklamy vybavíte jako první?

12. Jak moc věříte reklamám?

13. Umíte si dnes představit život bez reklamy?

14. Myslíte si, že by reklama měla využívat psychologické metody?

15. Přepínáte na jiný program, když začíná reklama?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Aubrechtová, A.vliv reklamy (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://20372.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.