Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Psychologie reklamy a její vliv na spotřebitele

Psychologie reklamy a její vliv na spotřebitele

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Hana Stuchlikova
Šetření:10. 03. 2012 - 11. 03. 2012
Počet respondentů:100
Počet otázek (max/průměr):20 / 17.81
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:69,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:51
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Cítíte se být ovlivněn/a reklamou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5858 %58 %  
Ne2727 %27 %  
Nevím1515 %15 %  

Graf

2. Považujete v dnešní době reklamu za nezbytnou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6161 %61 %  
Ne2727 %27 %  
Nevím1212 %12 %  

Graf

3. Přepínáte na jiný program, když začíná reklama?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4848 %48 %  
záměrně je nevyhledávám, ale občas se podívám na reklamy, které mě zaujmou3737 %37 %  
Ne1515 %15 %  

Graf

4. Při nákupech:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Někdy se jí řídím, ale není to pravidlem5353 %53 %  
Neberu reklamu v potaz2828 %28 %  
Záměrně se řídím reklamou, protože jí věřím1919 %19 %  

Graf

5. Jaká forma reklamy je podle Vás nejúčinnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Televizní5858 %58 %  
Internetová1313 %13 %  
Tisková1111 %11 %  
Rozhlasová1111 %11 %  
Venkovní77 %7 %  

Graf

6. Jaké prvky v reklamě Vás zaujmou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Originalita3636 %36 %  
Vtipnost2828 %28 %  
Chytlavá melodie1515 %15 %  
Argumenty v reklamě1212 %12 %  
Doporučení odborníků66 %6 %  
Zajímavé barvy, použity v reklamě33 %3 %  

Graf

7. Vyvolala ve Vás někdy reklama okamžitou touhu koupit si výrobek/službu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale po té mě touha přešla4343 %43 %  
Ne2424 %24 %  
Ano, výrobek jsem si koupil/a2020 %20 %  
Ano, výrobek jsem si koupila1313 %13 %  

Graf

8. Myslíte si, že reklama používá ke svému prospěchu mylné informace? ( Klamavá reklama)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano3636 %36 %  
Ano3333 %33 %  
Spíše ne1313 %13 %  
Ne1111 %11 %  
Nevím77 %7 %  

Graf

9. Domníváte se, že reklama dokáže manipulovat s lidmi ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4848 %48 %  
Spíše ano3838 %38 %  
Spíše ne77 %7 %  
Ne55 %5 %  
Nevím22 %2 %  

Graf

10. Znáte firmu Nespresso?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6464 %64 %  
Ne3636 %36 %  

Graf

11. Odkud znáte Nespresso?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Z TV, nebo jiných medií3046,88 %30 %  
Díky prezentacím v obchodech1929,69 %19 %  
Od přátel, známých1523,44 %15 %  

Graf

12. Zakoupil/a jste si někdy kávovar na kapsle na základě TV reklamy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6464 %64 %  
Ano2525 %25 %  
Ne, důležité jsou pro mě například recenze apod.1111 %11 %  

Graf

13. Jak dlouho vlastníte kávovar Nesporesso?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně než rok1458,33 %14 %  
jeden až dva roky625 %6 %  
dva až tři roky28,33 %2 %  
tři roky a více28,33 %2 %  

Graf

14. Vybavíte si nějakou reklamu na Nespresso?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5959 %59 %  
Ano4141 %41 %  

Graf

15. Jak byste ohodnotil/a kávovar Nespresso a služby firmy Nespresso?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím2335,38 %23 %  
Výborný2030,77 %20 %  
Dobrý1523,08 %15 %  
Dostatečný57,69 %5 %  
Nedostatečný23,08 %2 %  

Graf

16. Pří výběru kávovaru na kapsle, byste se řídil/a:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Cenou2434,29 %24 %  
Kvalitou kapslí1622,86 %16 %  
Reklamou, nebo doporučením1217,14 %12 %  
Designem nebo barvou kávovaru912,86 %9 %  
Dostupností kapslí912,86 %9 %  

Graf

17. Doporučil/a byste kávovar Nespresso ostatním?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3051,72 %30 %  
Nevím2237,93 %22 %  
Ne610,34 %6 %  

Graf

18. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7474 %74 %  
Muž2626 %26 %  

Graf

19. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-244747 %47 %  
25-342626 %26 %  
45- 541010 %10 %  
35-441010 %10 %  
55-6455 %5 %  
65 a více22 %2 %  

Graf

20. Dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou4747 %47 %  
Vysokoškolské2929 %29 %  
Středoškolské1111 %11 %  
Vyšší1111 %11 %  
Základní22 %2 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

10. Znáte firmu Nespresso?

  • odpověď Ano:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Od přátel, známých na otázku 11. Odkud znáte Nespresso?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Cítíte se být ovlivněn/a reklamou?

2. Považujete v dnešní době reklamu za nezbytnou?

3. Přepínáte na jiný program, když začíná reklama?

4. Při nákupech:

5. Jaká forma reklamy je podle Vás nejúčinnější?

6. Jaké prvky v reklamě Vás zaujmou?

7. Vyvolala ve Vás někdy reklama okamžitou touhu koupit si výrobek/službu?

8. Myslíte si, že reklama používá ke svému prospěchu mylné informace? ( Klamavá reklama)

9. Domníváte se, že reklama dokáže manipulovat s lidmi ?

10. Znáte firmu Nespresso?

11. Odkud znáte Nespresso?

12. Zakoupil/a jste si někdy kávovar na kapsle na základě TV reklamy?

13. Jak dlouho vlastníte kávovar Nesporesso?

14. Vybavíte si nějakou reklamu na Nespresso?

15. Jak byste ohodnotil/a kávovar Nespresso a služby firmy Nespresso?

16. Pří výběru kávovaru na kapsle, byste se řídil/a:

17. Doporučil/a byste kávovar Nespresso ostatním?

18. Pohlaví

19. Věk

20. Dosažené vzdělání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Cítíte se být ovlivněn/a reklamou?

2. Považujete v dnešní době reklamu za nezbytnou?

3. Přepínáte na jiný program, když začíná reklama?

4. Při nákupech:

5. Jaká forma reklamy je podle Vás nejúčinnější?

6. Jaké prvky v reklamě Vás zaujmou?

7. Vyvolala ve Vás někdy reklama okamžitou touhu koupit si výrobek/službu?

8. Myslíte si, že reklama používá ke svému prospěchu mylné informace? ( Klamavá reklama)

9. Domníváte se, že reklama dokáže manipulovat s lidmi ?

10. Znáte firmu Nespresso?

11. Odkud znáte Nespresso?

12. Zakoupil/a jste si někdy kávovar na kapsle na základě TV reklamy?

13. Jak dlouho vlastníte kávovar Nesporesso?

14. Vybavíte si nějakou reklamu na Nespresso?

15. Jak byste ohodnotil/a kávovar Nespresso a služby firmy Nespresso?

16. Pří výběru kávovaru na kapsle, byste se řídil/a:

17. Doporučil/a byste kávovar Nespresso ostatním?

18. Pohlaví

19. Věk

20. Dosažené vzdělání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Stuchlikova, H.Psychologie reklamy a její vliv na spotřebitele (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://21045.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.