Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Partnerské násilí

Partnerské násilí

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tomáš Filipský
Šetření:31. 03. 2012 - 07. 04. 2012
Počet respondentů:184
Počet otázek (max/průměr):29 / 29
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:67,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.08:46
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážené respondentky,
rád bych vás oslovil s žádostí o účast ve výzkumném šetření na téma Partnerské násilí. Při této příležitosti bych vás rád požádal o vyplnění přiloženého anonymního dotazníku, který vám nezabere víc jak 3 minuty vašeho času. Dotazník má za cíl zjistit míru informovanosti žen o problematice partnerského násilí. Výsledky tohoto výzkumného šetření budou dále zpracovány a použity pro účely mé bakalářské práce. Předem děkuji za vaši ochotu.
Pouze pro ženy.

Odpovědi respondentů

1. Kolik je vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
c) 26-40 7540,76 %40,76 %  
b) 21-25 6937,5 %37,5 %  
d) 41-55 2513,59 %13,59 %  
a)15-20 g) 75-89 a více105,43 %5,43 %  
e) 56-65 52,72 %2,72 %  

Graf

2. Kde žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a)ve městě 13271,74 %71,74 %  
b) v obci (do 3000 obyvatel)5228,26 %28,26 %  

Graf

3. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou 9853,26 %53,26 %  
e) vysokoškolské vzdělání5429,35 %29,35 %  
d) vyšší odborné vzdělání 147,61 %7,61 %  
b) střední odborné vzdělání 105,43 %5,43 %  
a) základní vzdělání 84,35 %4,35 %  

Graf

4. Jaký je váš současný zaměstnanecký stav?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnaná8144,02 %44,02 %  
studentka5730,98 %30,98 %  
na mateřské-rodičovské dovolené147,61 %7,61 %  
nezaměstnaná115,98 %5,98 %  
soukromnice94,89 %4,89 %  
v domácnosti52,72 %2,72 %  
důchodkyně52,72 %2,72 %  
uveďte jiné………….21,09 %1,09 %  

Graf

5. Co si představujete pod pojmem partnerské násilí? (pokuste se stručně vyjádřit)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
psychické a fyzické týrání73,8 %3,8 %  
násilí mezi partnery31,63 %1,63 %  
psychické či fyzické násilí21,09 %1,09 %  
psychické a/nebo fyzické týrání21,09 %1,09 %  
napadání fyzické, psychické vydírání, odepírání svobody, odepírání peněz, slovní agrese - nadávky, opakované a dlouhodobé10,54 %0,54 %  
když partner(ka) různými způsoby (fyzicky nebo psychicky) týrá druhou polovičku10,54 %0,54 %  
Dlouhodobé násilné chování.10,54 %0,54 %  
zákazy,příkazy,bití nadávání,ponížování,neustálá kontrola10,54 %0,54 %  
fyzické týrání10,54 %0,54 %  
bití10,54 %0,54 %  
ostatní odpovědi Chování vykazující znaky psychického či fyzického násili vůči blízké osobě.
psychycké a fyzické násilí na partnerovi
psychické deptání,fyzické napadání
Když jeden z partnerů fyzicky nebo psychicky týrá toho druhého
fyzické i psychické úkoky jednoho z partnerů vůči druhému
psychické a fyzické násilí mezi partnery
Fyzická, nebo psychická negativní intervence ze strany partnera vůči mé osobě.
psychické či fyzické násilí mezi partnery ( především vůči ženě )
fyzické či psychické násilí mezi partnery
fyzické napadání, slovní urážky, podezírání, osočování, ponižování na veřejnosti, zakazování a rozkazování
něco jako ve šolách šikana
ubližování, hlavně fyzické
Fyzické ublizovaí a psychický nátlak.
násilí odehrávající se doma "za zavřenými dveřmi", je opakované a jsou přesně vymezeny role agresora a oběti
Psychické týrání (žárlivost, urážky, zákaz stýkání s lidmi) nebo i fyzické napadání jednoho partnera druhým.
kdy jeden z partnerů bije,napadá nebo psychicky týrá toho druhého z partnerů.
Chování, které způsobuje strach jednoho z partnerů. Agresor si tak vynucuje chování partnera podle svých představ.
Když jeden výrazně omezuje druhého, přikazuje mu co má kdy a jak dělat, ponižuje jej, také kontroluje co dělá partner ve volném čase, který netráví společně a samozřejmě fyzické násilí
psychické, fyzické týrání...nemusí se nutně jednat o týranou ženu, ale i muže
viz domácí násilí
sexs
situaci, kdy partner fyzicky napadá partnerku a psychicky ji týrá
Psychické nebo fyzické týrání ze strany partnera.
Násilí ve vztahu (jak ze strany muže, tak ze strany ženy). může mít podobu psychického i fyzického týrání.
fyzické a psychycké týrání
Opakovaný projev agresivity obrácený proti partnerce/partnerovi, ať už fyzický, nebo psychický.
fyz. násilí, vyhrožování, ponižování,sebrání partnerových peněz...
fyzické a psychické týrání ze strany partnera
bití, týrání, ponižování
ztráta úcty vůči tomu druhému...
psychické či fyzické týrání
ponižování oběti fyzicky či psychicky, nadměrná kontrola ponižované osoby
bití, psychický teror
jakékoliv fyzické, verbální či sexuální omezování, napadení partnera
1) psychické - vydírání, příkazy - terorizování, žárlení; 2) fyzické - bití
Terorizování partnerem
fyzické i psychické týrání druhého partnera
omezování svobody druhého člověka, partnera...
jakékoliv násilí (fyzické i psychické) páchané na partnerech
fyzické a psychické násilí směřující k partnerovi
urazky ,nadavky,ponizovani a fyzicke napadani
netolerance, agresivita, násilí
FYZICKÝ NEBO PSYCHICKÝ DRUH NÁTLAKU APOD.
bití, urážky,zesměšňování
opakované psychické i fyzické napadání partnera druhým partnerem
jakoukoli zhovadilost od partnera když mu to nemůžu odvést
fyzické a psychické omezování
pokud jeden z partnerů ubližuje tomu druhému, a to fyzicky nebo psychicky
násilí mezi partnery - psychické i fyzické
teror od manžela/lky
psychycké násilí - zákaz či snaha o co největší omezení stýkat se s přáteli, rodinou. Nadávání, vytýkání, že stále vše dělám špatně. Vyhrožování. Facky a v nehorším případě i mlácení.Kontrola peněz, diskuze o všem co chci koupit.
Fyzické napadení, ale i psychické ubližování mezi partnery
nefungující vztah - který by neměl nadále pokračovat (nejedná se jen o fyzické násilí, ale i o psychycké)
duševní a fyzické násilí vůči partnerovi. Dávání najevo, kdo má moc a je nadřezený.
násilí fyzické nebo psychické týrání mezi partnery, tyranem může být jak on, tak i ona
domácí násilí mezi partnery, bití, sex.násilí, ponižování, nadávky,zamezení přístupu k financím...
fyzické násilí
Psychické i fyzické násilí na partnerovi. Týrání, vydírání, tělesné ubližování...
fyzické nebo psychické násilí mezi partnery
psychické i fyzické násilí od partnera/partnerky
bití, psychický teror
veškeré ubližování jak psychycké tak tělesné
kdy jeden z partnerů je agresivní na druhého, fyzické napadání, psychické útoky
psychické, fyzické násilí, teror, trápení, žárlivost, izolovanost od okolí
psychické nebo fyzické týrání
násilí mezi partnery či jednoho z partnerů na druhém, použití síly, agresivita
násilí - ať psychického nebo fyzického rázu mezi partnery
ubližování
Hrubé chování mezi partnery, napadání, nadávky.
fyzické a psychické násilí mezi partnery
násilí mezi partnery psychické a fyzické
psychické nebo fyzické ubližování mezi partnery
fyzické nebo psychické týrání jednoho partnery druhým
Psychické nebo fyzické týrání partnera
Jakákoliv forma útisku ať fyzického, duševního, nebo tělesného v parnerském soužití
domácí násilí, psychické vydírání partnera, a další
jakékoliv požadavky na partnera vynucené různými bolestivými způsoby(není to jen o fyzickém kontaktu)
psychický nebo fyzický nátlak partnera.
psychické či fyzické ubližování
Fyz.nebo psych.násilí na jednoho z partnerú
fyzické i psychické
ubližování jeden druhému
chování, které u partnera způsobuje obavy, strach
fyzický nebo psychický teror
tělesné napadání, psychické týrání, odepírání stravy, kontaktů s přáteli, rodinou, peněz, ponižování...
představuji si ovládání partnera buď psychycki - zesměšněním, poukazování na jeho nedostatek, zžarlivostí, bítí, nedostatkem osobní svobody, kontroly telefonu, příchodů, odchodů lustrace kamarádek,kamarádů, finanční závislost, atd
psychycké týrání nebo fyzické týrání
psychické či fyzické - oboustranné, vyhrožování, ponižovaní až fyzické napadení, agrese...
psychické i fyzické násilí od partnera, omezování osobní svobody apod.
fyzické násilí (bití...ap) psychické ( vydírání nátlak)
fyzické, ale i psychické týrání
kdy jeden z partneru ublizuje tomu druhemu
jakekoliv nasili mezi partnery, ktere zranuje psychicky i fyzicky
Jeden z partnerů týrá toho druhého fyzicky nebo psychicky
fyzické či psychické ubližování jednoho z partnerů
psychické nebo psychické týrání ze strany jednoho z partnerů
fyzické i psychické násilí v partnerském soužití
Chování jednoho z partnerů, které v druhém vyvolává strach. Tím pak má první partner moc ovládat druhého, kontrolu nad jeho chováním.
psychické i fyzické týrání/deptání
psyhicke tyrani
fyzické a psychické týrání
fyzické napadení a psychický teror
Utlačování,omezování a násilí na druhém partnerovi.
ekvivalent domácího násilí (tj. fyzické, psychické, sexuální, finanční)
stav, kdy jeden z partnerů má strach z toho druhého
když muž určitým způsobem týrá ženu, a žena z něj mám strach
Kdyz jeden z partneru jakymkoliv spusobem utlacuje toho druheho.
psychický příp. i fyzický nátkak na osobu , aby se chovala dle jeho představ
psychické nebo fyzické násilí či omezování jednoho z partnerů
týrání
Omezování osobní svobody, fyzické a psychické týrání,...
jakékoli násilí páchané jedným partnerem na tem druhým
násilí různé formy (nadávky, bití, výhrůžky) mezi partnery navzájem
fyzické nebo mentální násilí, které uskutečňuje jeden z partnerů na druhém partnerovi
fyzické násilí, psychický teror
POROUČENÍ OMEZOVÁNÍ SVOBODY FYZICKÉ NAPADÁNÍ DUŠEVNÍ NAPADÁNÍ VYHROŽOVÁNÍ,URÁŽENÍ,NADÁVÁNÍ
neustálé napadání dané osoby,případně fyzické násilí....
fyzické nebo psychické týrání jednoho z partnerů druhým
psychické i fyzické ubližování partnerovi
Nerespekt, fyzické a psychické ubližování.
Jak slovní terorizování (nadávky, výhružky), tak fyzické násilí.
psychická a fyzická nadřazenost jednoho partnera nad druhým
partner mě uhodí
jakýkoli druh násilného chování mezi partnery
Psychické nebo fyzické napadání partnera
Psychicke a fyzicke tyranie
Psychycká šikana a vydírání a samozřejmě fizické útoky.
Fyzické ubližování a psychický nátlak
Tyraní, ubližovaní, vydirání, zakazování, žarlení apod.
Fyzické ubližování, které není za účelem sexuálního vzrušení.
strach jednoho z partnerů z ublížení na zdraví
hrubé chování k druhému partnerovi
řev, facka
pravidelné fyzické či pychické týrání druhé osoby
kdyz jeden parner blizuje druhem (at fyzicky nebo psychicky)
Jakýkoliv psychický nátlak, vydírání, fyzické napadení, urážky, nesmyslné zákazy, příkazy, nucení do určitých věcí... cokoliv, co způsobuje strach nebo pocit méněcennosti
fyzické a psychické napadání
násilí(jak psychické tak i fyzické) mezi mužem a ženou (případně stejného pohlaví)
caste hadky, urazky, nadavky, fyzicke napadeni, stihani
psychické ponižování či fyzické násilí
Fyzické napadání a vyhrožování napadáním
násilné chování fyzického (ale i psychického) charakteru jednoho partnera k druhému
násilí mezi partnery, fyzické i psychické
bití partnerky, psychické týrání
psychické, fyzické
FYZICKÉ I PSYCHICKÉ TÝRÁNÍ
psychické a fyzické ubližování
Partner fyzicky nebo psychicky týrá svou partnerku, nebo naopak.
nevím
nucení do sexu, domácích prací apod.
násilí konané partnerem proti vůli druhého partnera
psychicke (vyhrazanie) alebo fyzicke nasilie (facky,atd)
fyzickou agresi, sexuální agresi
muz napadá ženu či naopak
Partner fyzicky nebo psychicky soustavně napadá partnerku a vědomě jí ubližuje.
fyzická a psychická šikana
násilí na osobě blízké partnerovi, fyzické psychické či jiné
domácí násilí
Jednostranné zneužívání síly, nejen fyzické, a ubližování slabší strany
Psychické nebo fyzické týrání druhé osoby
Fyzické i psychické násilí mířící k potlačení osobnosti a/nebo svobody partnera
fyzické a psychické násilí
fyzické, psychické a sexuální násilí
Vědomé fyzické či psychické zraňování partnera.
16489,13 %89,13 % 

Graf

6. Kdo je podle vás nejčastější obětí partnerského násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b) žena 15684,78 %84,78 %  
c) oba 2413,04 %13,04 %  
d) nevím21,09 %1,09 %  
a)muž 21,09 %1,09 %  

Graf

7. Jaké druhy partnerského násilí mohou podle vás existovat? (pokuste se uvést)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- fyzické (násilí, násilný nechtěný sex....) - psychické (verbální napadání, ponižování, zákazy, příkazy...)

-psychické : nadávání, urážení, vyhrožování, snižévání sebevědomí, pomluvy... -fyzické : facka, škrcení, mlácení...

...

bití dětí, partnera, neustále psychycky týrat,

bití, facky, psychický teror, dlouhodobé urážky, snižování sebevědomí druhého

bití, nadávky, výhrůžky, omezení svobody pohybu, shazování a strapňování před ostatními,

bití, napadání, vydírání, vulgarity, znásilnění, psychické týrání, manipulace, ponižování - to vše bez souhlasu partnera (neplati pro předem smluvené erotické hry)

bití, omezení svobody, výhružky, vydírání, sledování,

Bití, vydírání, ponižování, znásilňování, srážení sebevědomí.

bití, vyhrožování, podezírání, nedůvěra, výčitky

Bytí, psychické vydírání, časté a bolestné bezdůvodné slovní napadání, vyhrožování, přílišné majetnictví (zavírání, zakazování)

co se týká fyzického, tak asi různé způsobování fyzické bolesti. V tom psychickém to taky mohou být různé podoby - vydírání, slovní napadání, ponižování...

ekonomické, fyzické, psychické, sexuální...

Fizické nebo psychické

fynanční vydírání, fyzické násilí

fyz. napadání, znásilnění, verbální napadání, vyhrožování, ponižování, zákaz styku s přáteli, rodinou, odebrání financí muset se doprošovat,

fyzická (bití, mučení), psychická (ponižování, mučení)

fyzická agrese, slovní agrese, psychická agrese

fyzické psychické

fyzické psychické

Fyzické Psychické

fyzické psychycké

fyzické duševní vydírání..

fyzické - bití, škrcení, znásilnění, pálení cigaretou např. psychické - nadávky, odmítání komunikovat, pomluvy, izolace od ostatních atd.

fyzické - facky, znásilňování psychické - nadávky, zákazy stýkání se s rodinou, přáteli, zákaz vycházení z domu bez partnera, kontrola výdajů

fyzické - př. bití sociální - omezení kontaktů s okolím verbální, psychické - nadávky, ponižování atd.

fyzické - psychické

fyzicke (biti, sexualni nasili), psychicke (ponizovani, manipulace)

Fyzické (napadání, kopání, mlácení apod.); psychické (vydírání, vyhrožování), ekonomické (zamezení přístupu k financím) a další.

fyzické a psychické

fyzické a psychické

fyzické a psychické

fyzické a psychické

fyzické a psychické

fyzické a psychické násilí

Fyzické a psychické násilí

Fyzické a psychycké

fyzické bití, psychické vydírání

fyzické i psychické

FYZICKÉ NAPADÁNÍ PSYCHYCKÉ UBLIŽOVÁNÍ(VÝHRŮŽKY-NAPŘ.)

fyzické napadání, psychické vydírání, přílišná žárlivost ve smyslu omezování druhého partnera

fyzické napadání, slovní napadání, nezdravá žárlivost, netolerance,výhružky, vydírání

Fyzické násilí Psychické násilí (ponižování, útlak, omezování, manipulace)

fyzické násilí psychické násilí - omezování nebo přikazování

fyzické násilí (např. bití), ponižování, zákaz některých běžných činností, ovládání druhého - psychická manipulace

fyzické násilí, duševní násilí, vydíraní, jakákoliv forma "mučení" partnera

fyzické násilí, psychické

fyzické násilí, psychické násilí

fyzické násilí, psychický teror

fyzické ubližovaní, slovní napadání, omezování osobní svobody

fyzické, ale i psychické týrání

fyzické, psychické

Fyzické, psychické

fyzické, psychické

fyzické, psychické

fyzické, psychické

fyzické, psychické

Fyzické, psychické

fyzické, psychické

fyzické, psychické

fyzické, psychické

fyzické, psychické

fyzické, psychické

fyzické, psychické

Fyzické, psychické

fyzické, psychické

fyzické, psychické a sexuální násilí

fyzické, psychické týrání

fyzické, psychické, ekonomické, izolační,...

fyzické, psychické, odepření svobody, peněz

fyzicke, psychicke, sexualne

Fyzické, psychické, sexuálně násilné chování.

fyzické, psychické, sexuální

fyzické, psychické, sexuální,

fyzické, psychické, sexuální, finanční

Fyzické, psychické, sociální, ekonomické..

fyzické, psychické,citové vydírání

Fyzické, psychické.

fyzické, psychické., sexuální, sociální, finanční

fyzické, psychycké

fyzické, psychycké

fyzické, sexuální, psychické nebo ekonomické násilí

Fyzické, sexuální, psychické, ekonomické násilí, sociální izolace.

fyzické,, psychické, ekonomické, sexuální,

fyzické,psychické

fyzické,psychické

fyzické,psychické

fyzické,psychické,kombinované

Fyzické,psychické,slovní

fyzické: násilí psychické: nadávky

fyzický a psychický

fyzický,psychický

fyzicky,psychicky.

jednostranné, vzájemné, na muži, na ženě....

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

kontrola mobilního telefonu, tyranie

mlácení, zneužití

Muž psychicky nebo fyzicky týra ženu, syn psychicky nebo fyzicky týrá matku nebo oba rodiče

nadavky,urazky,ponizovani,zakazy,omezovani,fyzicke a psychycke nasili

nerozumím otázce

netusim

nevím

NEVÍM

nevím

nevím

nevim - psychicke/fyzicke?

Nevím, jaké druhy ,ale myslím si -žárlivost -omezování osobní svobody, vynucený sex, bití, zesměšnění, atd.

opakované,jednorázové,psychické,fyzické

Osocovani, Fyzicky, Potupovani, Zdetinstovani, Zesmesnovani, Narazky na citlive mista, ...

partnerské násilí může být fyzické, psychické, sexuální, ekonomické, násilí na dětech, na starých osobách

ponižování, bití, sexuální,

ponižování, násilí, sex.obtěžování, výhružky

ponižování, urážení, bití, znásilňování

pschické, fyzické, sexuální

psychická nevyrovnanost násilníka provokace oběti

psychické fyzické

psychické fyzické

psychické fyzické (tělesné)

psychické ( vyhrožování, ponižování, zákazy, zavírání doma), fyzické ( bití, týrání..)

psychické - nadávky, vydírání, ponižování fyzické - mlácení,

psychické - ponižování, urážení... fyzické - mlácení

psychické , fyzické

psychické a fyzické

psychické a fyzické

psychicke a fyzicke

psychické a fyzické

psychické a fyzické

Psychické a fyzické

Psychické a fyzické

psychické a fyzické násilí

Psychické a fyzické.

psychické násilí, fyzické násilí

Psychické násilí, fyzické násilí, omezování osobní svobody

psychické ponižování, fyzické násilí, zesměšňování

psychické týrání fyzické týrání

psychické vydírání, bití

psychické vydírání, ublížení na zdraví

Psychické-výsměch, ponižování, vyhrožování, nadávky, kontrola Fyzické-bití sexuální ekonomické-zamezení přístupu k financím sociální-zákaz kontaktů s rodinou a dalšími lidmi, izolace doma

psychické, fyzické

psychické, fyzické

psychické, fyzické

Psychické, fyzické

psychické, fyzické

psychické, fyzické

psychicke, fyzicke

psychické, fyzické

psychické, fyzické

psychické, fyzické

psychické, fyzické i kombinované

psychické, fyzické, finanční

psychické, fyzické, sexuální

psychické, fyzické, sexuální

psychické, fyzické, sociální

Psychické, fyzické.

psychické, fyzické...

Psychicke,fyzicke

psychické,fyzické,sexuální,sociální,finanční,jejich kombinace

psychicky a fyzicky teror - podob je obrovska spousta

Psychický nátlak, nadměrná žárlivost, ignorace potřeb, fyzické útoky...

Psychycké Fyzické

Psychycké a fizické.

psychycké nebo fyzické

sexuální násilí, fyzické a psychické týrání

sexuální, agresivní chování, urážky, šikana, vyhrožování.

sexuální, fyzické, ekonomické, sociální, emoční

Sexualni,ekonomicke, socialni,

Sezadu, na konýčka, mysionářká poloda

slovní, fyzické, psychické

strach z partnera, psychické týrání, fyzické týrání

tělesné psychické

tělesné, psychické, sexuální, ekonomické, nátlak, izolace.

Urazeni, omezovani osobni svobody, fyzicke utoky

viz 5

viz bod 5

Viz otázka č. 5 (psychické a fyzické)

viz. výše

viz.5.ot.

všechny možné druhy

vydírání,trestání, vykořisťování

vyhrožování, fyzické násilí, sexuální násilí, sociální násilí, ekonomické násilí, psychické týrání

Výhružky, nadávky, facky, bití, zamykání v bytě nebo pokoji, zakazování styku s přáteli, rodinou, znásilnění partnera apod.

Zákazy, urážky, bití, ponižování.

znásilnění,fyzické napadení

žena na mateřwké nedostává od muže peníze, zákaz schůzek s kamarádkami, bití

8. Jaké jsou podle vás důvody vzniku partnerského násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
h) několik těchto faktorů společně12467,39 %67,39 %  
a)partner/ka má psychicky narušenou osobnost 2010,87 %10,87 %  
b)výchova v primární rodině (vzory rodičovského chování) 179,24 %9,24 %  
c)partner/ka má agresivitu v sobě od narození 115,98 %5,98 %  
e)alkohol105,43 %5,43 %  
ch) partner/ka nebyl v dětství kojený matkou21,09 %1,09 %  

Graf

9. Kdo je podle vás nejčastějším pachatelem/kou partnerského násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a)muž 15282,61 %82,61 %  
c) oba 2714,67 %14,67 %  
d) nevím42,17 %2,17 %  
b) žena 10,54 %0,54 %  

Graf

10. Jestliže by vás váš partner/ka v průběhu vašeho vztahu slovně napadl nebo dokonce uhodil, jednalo by se podle vás o partnerské násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) ano 13070,65 %70,65 %  
b) ne3519,02 %19,02 %  
c) nevím1910,33 %10,33 %  

Graf

11. Jestliže by vás váš partner/ka opakovaně proti vaší vůli nutil sledovat s ním filmy s erotickou tématikou (např. porno), jednalo by se podle vás o partnerské násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) ano 12467,39 %67,39 %  
c) nevím3317,93 %17,93 %  
b) ne 2714,67 %14,67 %  

Graf

12. Jestliže by vás váš partner/ka opakovaně proti vaší vůli nutil k pohlavnímu styku, jednalo by se podle vás o partnerské násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) ano 17293,48 %93,48 %  
c) nevím84,35 %4,35 %  
b) ne 42,17 %2,17 %  

Graf

13. Jestliže by vás váš partner/ka opakovaně slovně napadal a urážel, jednalo by se podle vás o partnerské násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) ano 17494,57 %94,57 %  
c) nevím63,26 %3,26 %  
b) ne 42,17 %2,17 %  

Graf

14. V případě, že by vás váš partner/ka opakovaně zesměšňoval a ponižoval před příbuznými, přáteli nebo na veřejnosti, jednalo by se podle vás o partnerské násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) ano 16388,59 %88,59 %  
c) nevím137,07 %7,07 %  
b) ne 84,35 %4,35 %  

Graf

15. Domníváte se, že pokud vám váš partner/ka opakovaně zakazuje kontakt s některými přáteli, příbuznými nebo soc. skupinou, jedná se podle vás o partnerské násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) ano 15182,07 %82,07 %  
c) nevím1910,33 %10,33 %  
b) ne 147,61 %7,61 %  

Graf

16. Mohou být podle vás například opakované zákazy sledování televizních programů ze strany vašeho partnera/ky považovány za partnerské násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) ano 11663,04 %63,04 %  
b) ne 3720,11 %20,11 %  
c) nevím3116,85 %16,85 %  

Graf

17. V případě, že máte na starost chod společné domácnosti a partner/ka vám opakovaně kontroluje vaše výdaje nebo vám vymezuje minimální finanční prostředky na zajištění jejího chodu, může se podle vás jednat o partnerské násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) ano 10657,61 %57,61 %  
c) nevím4122,28 %22,28 %  
b) ne3720,11 %20,11 %  

Graf

18. Vyskytuje se podle vás partnerské násilí častěji mezi partnery se základním nebo s vysokoškolským vzděláním?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
c) nezáleží na vzdělání 14277,17 %77,17 %  
a) základní vzdělání 3820,65 %20,65 %  
d) nevím21,09 %1,09 %  
b) vysokoškolské vzdělání21,09 %1,09 %  

Graf

19. Vyskytuje se podle vás partnerské násilí častěji mezi partnery, kteří mají dostatek finančních prostředků (jsou bohatí), nebo u těch co se jim nedostává financí (jsou chudí)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
c) nezáleží na financích 14578,8 %78,8 %  
b) chudí 2312,5 %12,5 %  
d)nevím115,98 %5,98 %  
a) bohatí d)nevím52,72 %2,72 %  

Graf

20. Může se podle vás stát obětí partnerského násilí snadněji osoba s nízkým nebo vysokým sebevědomím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) nízké sebevědomí d) nevím14377,72 %77,72 %  
c) nezáleží na sebevědomí 3720,11 %20,11 %  
d) nevím42,17 %2,17 %  

Graf

21. Má Policie ČR takovou pravomoc, že může za určitých okolností vykázat pachatele/ku partnerského násilí ze společného obydlí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) ano 15383,15 %83,15 %  
c) nevím189,78 %9,78 %  
b) ne 137,07 %7,07 %  

Graf

22. Jaké následky partnerského násilí se podle vás hojí delší dobu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) psychické následky 16388,59 %88,59 %  
c) psychické i fyzické stejnou dobu179,24 %9,24 %  
d) nevím42,17 %2,17 %  

Graf

23. Z jakého důvodu podle vás oběť neukončí vztah s pachatelem/kou partnerského násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
f) kombinace těchto důvodů 11663,04 %63,04 %  
c) oběť doufá, že se vše zase urovná 3720,11 %20,11 %  
e) bojí se potrestání ze strany partnera/ky168,7 %8,7 %  
a) z ekonomických důvodů f) nevím84,35 %4,35 %  
b) chce zachovat úplnou rodinu 63,26 %3,26 %  
g) nevím10,54 %0,54 %  

Graf

24. Znáte nějakou organizaci, která se zabývá pomocí obětem partnerského násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b) ne 8646,74 %46,74 %  
a) ano 7540,76 %40,76 %  
c) nevím2312,5 %12,5 %  

Graf

25. Jestliže jste odpověděla „ano“, uveďte jakou.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

ne

-

-

-

-

-

-

---

,

,

.

.

.

...

...

...

...

..............

...........................

/

/

0

Adra

ADRA, Intervenční centra

Adra,kruh bezpeci

Aperio?

azylové domy

Bílí kruh bezpečí, azylové domy...

Bílý kruh

Bílý kruh

bílý kruh

Bily kruh bezpeci

Bílý kruh bezpečí ROSA

Bílý kruh bezpečí Rosa

Bílý kruh bezpečí

Bílý kruh bezpečí

Bílý kruh bezpečí

Bílý kruh bezpečí

bílý kruh bezpečí

Bílý kruh bezpěčí

Bílý kruh bezpečí

Bílý kruh bezpečí

bílý kruh bezpečí

Bílý kruh bezpečí

bílý kruh bezpečí

Bílý kruh bezpečí

Bílý kruh bezpečí

Bílý kruh bezpečí

bílý kruh bezpečí

Bílý kruh bezpečí (nejsem si jista správným názvem ?! - slyšela jsem jen v rozhlase)

Bílý kruh bezpečí atd

Bílý kruh bezpečí-www.bkb.cz ROSA - www.rosa-os.cz Centrum soc.sl. Praha - www.cspraha.cz

bílý kruh bezpečí, DONA

Bílý kruh bezpečí, intervenční centra, tísňové specializované linky

bílý kruh bezpečí, rosa

bílý kruh bezpečí, ROSA, linky krizové pomoci

Bílý kruh bezpeční, DONA linka, Acorus, Rosa, SPONDEA.

bílý kruh, avon

Bílý kruh, Rosa

Bílý kruh, Ženy v tísni

Centrum pro tyrané lidi, linka důvěry, sociální uřad, policie

člověk v tísni

Intervenční centrum Zlín, Bílí kruh bezpečí, Acorus

jelikož jinak nejde odeslat tento dotazník, dokud sem něco nevpíšu, tak aspoň píšu tohle. Nejsem si jistá, jestli ty, co si myslím, jsou zrovna organizace zabývající se partnerským násilím

jzgk

KOORDONA

Krizové centrum Bílý kruh bezpečí

Kruh bezpečí

kruh bezpečí - linka bezpečí ???

Liga lidských práv

Linka bezpečí

linka bezpečí

Linka bezpečí

linka bezpečí ?, jsou i další organizace - třeba Poradna pro ženy a dívky, názvy neznám přesně

Linka bezpečí,Bílý kruh bezpečí ??

LINKA BEZPEČÍ?

linka důvěry

Mate to spatne navrzeno. Odpoved je NE.

moje matka navstevovala neziskovou organizaci pro pomoc rodine v nouzi. Presny nazev bohuzel nevim.

např. ROSA

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne.

nemohu si vzpomenout

nene

neuvedla

neuvedla jem ano (nešlo mi odeslat dotazník, aniž bych sem něco nenapsala)) - stejně tak po mě chce dotazník odpověď na otáku 28, i když jsem v předcházející uvedla ne

neuvedla jsem ano

nevím

NEVÍM

nevím

nevím

Nevim

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím - našla bych si na internetu

nevím (nechce se mi to odeslat bez odpovědi na tuto otázku)

Nevím.

nevpomenu si

Nevzpomínám si na název

neziskovky, které to však nemají jako hlavní činnost

neznám

neznám

neznám

neznám

Neznám

neznám

neznám

neznám

neznám

neznám

neznám

Neznam

Neznám

Neznám

Neznám

neznám - možná Bílý kruh bezpečí???

neznam ale nasla bych si neco na internetu a hlavne myslim ze je vice informaci kde a jak pomahat tyranym zviratum nez tyranym osobam coz podle me neni zas az tak spravne

neznám názvem

neznám obrátila bych se na policii

neznam žádnou

neznám, ale určitě bych na internetu nějkou našla

Neznám.

Neznám.

nn

nnnnnnnnnnnnnnnnn

Občanské poradna Hradec Králové

Odpověď byla ne

odpověď je ne, avšak dotazník bez této odpovědi nelze odeslat

odpověď na 24 byla ne

odpověděl jsem "ne"

odpověděla jsem ne

Odpověděla jsem "ne".

odpověděla jsem "nevím"

odpověděla jsem ne

odpověděla jsem ne

odpověděla jsem ne

odpovedela jsem ne

odpověděla jsem ne

odpověděla jsem nevím

Persefona

Pomoc matkám?

Poradna Eva

PPP Myjava

Riaps

Rosa

ROSA

ROSA

ROSA

ROSA

Rosa

ROSA - centrum pro ženy

ROSA - pro ženy

ROSA centrum pro ženy, azylové domy, bílý kruh bezpečí

ROSA, Bílý kruh

ROSA, Bílý kruh bezpečí

Rosa, BKB

ROSA, Profem, Acorus, Jeden domov, Spondea, BKB

Sexs

UNICEF

uvedla jsem "ne"

uvedla jsem ne

Uvedla jsem NE ...

uvedla jsem ne (aby tato otázka fungovala, tak, že se dá přeskočit, pokud člověk odpoví něco jiného než ano, tak se to musí změnit v nastavení větvení)

žádná mě nenapadá

žádnou

26. Jaké kroky byste učinila, pokud byste se dozvěděla o případu partnerského násilí ve svém okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b) kontaktovala organizaci poskytující pomoc obětem partnerského násilí8747,28 %47,28 %  
a) informovala policii6535,33 %35,33 %  
c) pokusila bych se urovnat vztahy osobní intervencí4423,91 %23,91 %  
e) jiná možnost………………..2915,76 %15,76 %  
d) určitě bych se nevměšovala do soukromých záležitostí189,78 %9,78 %  

Graf

27. Myslíte si, že jste dostatečně informována o problematice týkající se partnerského násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) ano, jsem dostatečně informována9551,63 %51,63 %  
b) ne, nemám dostatek informací4826,09 %26,09 %  
c) nevím4122,28 %22,28 %  

Graf

28. Pokud byla vaše předcházející odpověď „ano“, odkud jste informace převážně čerpala?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
d) internet9652,17 %52,17 %  
c) televize8646,74 %46,74 %  
a) tisk6133,15 %33,15 %  
e) škola5228,26 %28,26 %  
g) jiný zdroj4222,83 %22,83 %  
f) od lidí ve svém okolí4021,74 %21,74 %  
b) rozhlas115,98 %5,98 %  

Graf

29. Myslíte si, že informací týkajících se partnerského násilí je dostatek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b) ne 9652,17 %52,17 %  
a) ano 4926,63 %26,63 %  
c) nevím3921,2 %21,2 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Kolik je vám let?

 • odpověď c) 26-40 :
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi na mateřské-rodičovské dovolené na otázku 4. Jaký je váš současný zaměstnanecký stav?

24. Znáte nějakou organizaci, která se zabývá pomocí obětem partnerského násilí?

 • odpověď a) ano :
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bílý kruh bezpečí na otázku 25. Jestliže jste odpověděla „ano“, uveďte jakou.

27. Myslíte si, že jste dostatečně informována o problematice týkající se partnerského násilí?

 • odpověď a) ano, jsem dostatečně informována:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bílý kruh bezpečí na otázku 25. Jestliže jste odpověděla „ano“, uveďte jakou.

28. Pokud byla vaše předcházející odpověď „ano“, odkud jste informace převážně čerpala?

 • odpověď a) tisk:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi b) rozhlas na otázku 28. Pokud byla vaše předcházející odpověď „ano“, odkud jste informace převážně čerpala?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik je vám let?

2. Kde žijete?

3. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Jaký je váš současný zaměstnanecký stav?

6. Kdo je podle vás nejčastější obětí partnerského násilí?

7. Jaké druhy partnerského násilí mohou podle vás existovat? (pokuste se uvést)

8. Jaké jsou podle vás důvody vzniku partnerského násilí?

9. Kdo je podle vás nejčastějším pachatelem/kou partnerského násilí?

10. Jestliže by vás váš partner/ka v průběhu vašeho vztahu slovně napadl nebo dokonce uhodil, jednalo by se podle vás o partnerské násilí?

11. Jestliže by vás váš partner/ka opakovaně proti vaší vůli nutil sledovat s ním filmy s erotickou tématikou (např. porno), jednalo by se podle vás o partnerské násilí?

12. Jestliže by vás váš partner/ka opakovaně proti vaší vůli nutil k pohlavnímu styku, jednalo by se podle vás o partnerské násilí?

13. Jestliže by vás váš partner/ka opakovaně slovně napadal a urážel, jednalo by se podle vás o partnerské násilí?

14. V případě, že by vás váš partner/ka opakovaně zesměšňoval a ponižoval před příbuznými, přáteli nebo na veřejnosti, jednalo by se podle vás o partnerské násilí?

15. Domníváte se, že pokud vám váš partner/ka opakovaně zakazuje kontakt s některými přáteli, příbuznými nebo soc. skupinou, jedná se podle vás o partnerské násilí?

16. Mohou být podle vás například opakované zákazy sledování televizních programů ze strany vašeho partnera/ky považovány za partnerské násilí?

17. V případě, že máte na starost chod společné domácnosti a partner/ka vám opakovaně kontroluje vaše výdaje nebo vám vymezuje minimální finanční prostředky na zajištění jejího chodu, může se podle vás jednat o partnerské násilí?

18. Vyskytuje se podle vás partnerské násilí častěji mezi partnery se základním nebo s vysokoškolským vzděláním?

19. Vyskytuje se podle vás partnerské násilí častěji mezi partnery, kteří mají dostatek finančních prostředků (jsou bohatí), nebo u těch co se jim nedostává financí (jsou chudí)?

20. Může se podle vás stát obětí partnerského násilí snadněji osoba s nízkým nebo vysokým sebevědomím?

21. Má Policie ČR takovou pravomoc, že může za určitých okolností vykázat pachatele/ku partnerského násilí ze společného obydlí?

22. Jaké následky partnerského násilí se podle vás hojí delší dobu?

23. Z jakého důvodu podle vás oběť neukončí vztah s pachatelem/kou partnerského násilí?

24. Znáte nějakou organizaci, která se zabývá pomocí obětem partnerského násilí?

25. Jestliže jste odpověděla „ano“, uveďte jakou.

26. Jaké kroky byste učinila, pokud byste se dozvěděla o případu partnerského násilí ve svém okolí?

27. Myslíte si, že jste dostatečně informována o problematice týkající se partnerského násilí?

28. Pokud byla vaše předcházející odpověď „ano“, odkud jste informace převážně čerpala?

29. Myslíte si, že informací týkajících se partnerského násilí je dostatek?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik je vám let?

2. Kde žijete?

3. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Jaký je váš současný zaměstnanecký stav?

6. Kdo je podle vás nejčastější obětí partnerského násilí?

7. Jaké druhy partnerského násilí mohou podle vás existovat? (pokuste se uvést)

8. Jaké jsou podle vás důvody vzniku partnerského násilí?

9. Kdo je podle vás nejčastějším pachatelem/kou partnerského násilí?

10. Jestliže by vás váš partner/ka v průběhu vašeho vztahu slovně napadl nebo dokonce uhodil, jednalo by se podle vás o partnerské násilí?

11. Jestliže by vás váš partner/ka opakovaně proti vaší vůli nutil sledovat s ním filmy s erotickou tématikou (např. porno), jednalo by se podle vás o partnerské násilí?

12. Jestliže by vás váš partner/ka opakovaně proti vaší vůli nutil k pohlavnímu styku, jednalo by se podle vás o partnerské násilí?

13. Jestliže by vás váš partner/ka opakovaně slovně napadal a urážel, jednalo by se podle vás o partnerské násilí?

14. V případě, že by vás váš partner/ka opakovaně zesměšňoval a ponižoval před příbuznými, přáteli nebo na veřejnosti, jednalo by se podle vás o partnerské násilí?

15. Domníváte se, že pokud vám váš partner/ka opakovaně zakazuje kontakt s některými přáteli, příbuznými nebo soc. skupinou, jedná se podle vás o partnerské násilí?

16. Mohou být podle vás například opakované zákazy sledování televizních programů ze strany vašeho partnera/ky považovány za partnerské násilí?

17. V případě, že máte na starost chod společné domácnosti a partner/ka vám opakovaně kontroluje vaše výdaje nebo vám vymezuje minimální finanční prostředky na zajištění jejího chodu, může se podle vás jednat o partnerské násilí?

18. Vyskytuje se podle vás partnerské násilí častěji mezi partnery se základním nebo s vysokoškolským vzděláním?

19. Vyskytuje se podle vás partnerské násilí častěji mezi partnery, kteří mají dostatek finančních prostředků (jsou bohatí), nebo u těch co se jim nedostává financí (jsou chudí)?

20. Může se podle vás stát obětí partnerského násilí snadněji osoba s nízkým nebo vysokým sebevědomím?

21. Má Policie ČR takovou pravomoc, že může za určitých okolností vykázat pachatele/ku partnerského násilí ze společného obydlí?

22. Jaké následky partnerského násilí se podle vás hojí delší dobu?

23. Z jakého důvodu podle vás oběť neukončí vztah s pachatelem/kou partnerského násilí?

24. Znáte nějakou organizaci, která se zabývá pomocí obětem partnerského násilí?

25. Jestliže jste odpověděla „ano“, uveďte jakou.

26. Jaké kroky byste učinila, pokud byste se dozvěděla o případu partnerského násilí ve svém okolí?

27. Myslíte si, že jste dostatečně informována o problematice týkající se partnerského násilí?

28. Pokud byla vaše předcházející odpověď „ano“, odkud jste informace převážně čerpala?

29. Myslíte si, že informací týkajících se partnerského násilí je dostatek?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Filipský, T.Partnerské násilí (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://22232.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.