Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Eutanazie

Eutanazie

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Permanová
Šetření:10. 04. 2012 - 14. 04. 2012
Počet respondentů:139
Počet otázek (max/průměr):9 / 9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:85,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:26
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Cílem tohoto dotazníku je u sledovaných objektů alespoň částečně zmapovat povědomí
a názor na eutanazii. S ohledem na citlivost tématu, má každý respondent právo odmítnout odpověď k danému tématu. Přesto bychom Vás chtěli i v tomto případě požádat o vyplnění věku a pohlaví respondenta.

Odpovědi respondentů

1. 1) Má člověk právo nakládat se svým životem, včetně jeho ukončení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12892,09 %92,09 %  
ne85,76 %5,76 %  
nevím32,16 %2,16 %  

Graf

2. Jaký je Váš názor na „milosrdnou smrt“?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím12388,49 %88,49 %  
nesouhlasím1611,51 %11,51 %  

Graf

3. Kdo by měl asistovat u eutanazie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
lékař10273,38 %73,38 %  
rodinný příslušník2920,86 %20,86 %  
jiná osoba85,76 %5,76 %  

Graf

4. Ve kterých případech by podle Vás byla eutanazie přípustná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pouze v případech těžce nemocných a nevyléčitelných pacientů11482,01 %82,01 %  
vždy2215,83 %15,83 %  
nevím10,72 %0,72 %  
psychické nemoci10,72 %0,72 %  
fyzické nemoci10,72 %0,72 %  

Graf

5. Pokud by Váš blízký požádal o eutanazii, podporovali byste jej?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím8762,59 %62,59 %  
ano4028,78 %28,78 %  
ne128,63 %8,63 %  

Graf

6. Je eutanazie v souladu s Hippokratovou přísahou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím5136,69 %36,69 %  
ano4935,25 %35,25 %  
ne3928,06 %28,06 %  

Graf

7. Vnímáte potrat, jako formu eutanazie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11582,73 %82,73 %  
ano1712,23 %12,23 %  
nevím75,04 %5,04 %  

Graf

8. Souhlasíte s uzákoněním eutanazie v naší zemi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10374,1 %74,1 %  
ne1913,67 %13,67 %  
nevim1712,23 %12,23 %  

Graf

9. Myslíte si, že se u nás provádí eutanazie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pouze skrytá9467,63 %67,63 %  
ne3827,34 %27,34 %  
ano75,04 %5,04 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jaký je Váš názor na „milosrdnou smrt“?

  • odpověď nesouhlasím:
    • 8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 5. Pokud by Váš blízký požádal o eutanazii, podporovali byste jej?

5. Pokud by Váš blízký požádal o eutanazii, podporovali byste jej?

  • odpověď nevím:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevim na otázku 8. Souhlasíte s uzákoněním eutanazie v naší zemi?

8. Souhlasíte s uzákoněním eutanazie v naší zemi?

  • odpověď ne:
    • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 5. Pokud by Váš blízký požádal o eutanazii, podporovali byste jej?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. 1) Má člověk právo nakládat se svým životem, včetně jeho ukončení?

2. Jaký je Váš názor na „milosrdnou smrt“?

3. Kdo by měl asistovat u eutanazie?

4. Ve kterých případech by podle Vás byla eutanazie přípustná?

5. Pokud by Váš blízký požádal o eutanazii, podporovali byste jej?

6. Je eutanazie v souladu s Hippokratovou přísahou?

7. Vnímáte potrat, jako formu eutanazie?

8. Souhlasíte s uzákoněním eutanazie v naší zemi?

9. Myslíte si, že se u nás provádí eutanazie?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. 1) Má člověk právo nakládat se svým životem, včetně jeho ukončení?

2. Jaký je Váš názor na „milosrdnou smrt“?

3. Kdo by měl asistovat u eutanazie?

4. Ve kterých případech by podle Vás byla eutanazie přípustná?

5. Pokud by Váš blízký požádal o eutanazii, podporovali byste jej?

6. Je eutanazie v souladu s Hippokratovou přísahou?

7. Vnímáte potrat, jako formu eutanazie?

8. Souhlasíte s uzákoněním eutanazie v naší zemi?

9. Myslíte si, že se u nás provádí eutanazie?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Permanová, V.Eutanazie (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://22718.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.