Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Stavební spoření a jeho změny

Stavební spoření a jeho změny

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Bajerová
Šetření:19. 04. 2012 - 29. 04. 2012
Počet respondentů:156
Počet otázek (max/průměr):16 / 16
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:92,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:02
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,
ráda bych Vás požádala o vyplnění krátkého dotazníku. Výsledky dotazníkového šetření budou použity pro zpracování mé bakalářské práce, která se týká vývoje stavebního spoření v ČR. Dotazník je anonymní a jeho vyplnění Vám nezabere více jak 5 minut.
Děkuji za Váš čas,
Lucie Bajerová, Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně

 

Odpovědi respondentů

1. Máte v současné době uzavřeno stavební spoření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7548,08 %48,08 %  
V současné době ne, ale dříve jsem měl/a3925 %25 %  
V současné době už nespořím, ale jsem ve fázi čerpání/splácení úvěru1811,54 %11,54 %  
Ne, ani neplánuji1710,9 %10,9 %  
V současné době ne, ale plánuji je uzavřít74,49 %4,49 %  

Graf

2. Kolikátou smlouvu máte uzavřenou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Druhou5132,69 %32,69 %  
První4528,85 %28,85 %  
Třetí2314,74 %14,74 %  
Žádnou2012,82 %12,82 %  
Více než 31710,9 %10,9 %  

Graf

3. U které stavební spořitelny máte/měl jste stavební spoření uzavřeno?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Českomoravská stavební spořitelna4428,21 %28,21 %  
Stavební spořitelna České spořitelny3522,44 %22,44 %  
Modrá pyramida stavební spořitelna2516,03 %16,03 %  
Nemám a ani jsem neměl/a spoření 1912,18 %12,18 %  
Raiffeisen stavební spořitelna1912,18 %12,18 %  
Wüstenrot stavební spořitelna148,97 %8,97 %  

Graf

4. Ve kterém období jste uzavřel/a Vaši smlouvu o stavebním spoření? (V úvahu berte i smlouvy již ukončené, pokud momentálně žádnou nemáte. Pokud máte uzavřených více smluv, berte v potaz tu nejnovější. )

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1.1.2004 - 31.12.20106441,03 %41,03 %  
Do konce roku 20035837,18 %37,18 %  
Neměl/a jsem nikdy uzavřené stavební spoření1912,18 %12,18 %  
Po 1.1.2011159,62 %9,62 %  

Graf

5. Plánujete ve spoření pokračovat i po skončení 6-ti leté fixační doby nebo uzavřít novou smlouvu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Momentálně nespořím a ani spořit neplánuji5535,26 %35,26 %  
Smlouvu ukončím a nadále spořit nehodlám3623,08 %23,08 %  
Ano, ve spoření budu pokračovat3220,51 %20,51 %  
Starou smlouvu ukončím a uzavřu novou1811,54 %11,54 %  
Momentálně nespořím, ale plánuji uzavřít novou smlouvu159,62 %9,62 %  

Graf

6. Máte v plánu čerpat řádný úvěr ze stavebního spoření nebo překlenovací úvěr?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemám uzavřenou smlouvu o stavebním spoření5937,82 %37,82 %  
Neplánuji čerpat žádný úvěr3522,44 %22,44 %  
Už čerpám řádný nebo překlenovací úvěr2314,74 %14,74 %  
Řádný úvěr2113,46 %13,46 %  
Překlenovací úvěr1811,54 %11,54 %  

Graf

7. Co Vás nejvíce odradilo od uzavření stavebního spoření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neodradilo mě nic, stále spořím7548,08 %48,08 %  
Snížení poskytované státní podpory4226,92 %26,92 %  
Málo finančních prostředků ke spoření2012,82 %12,82 %  
Zdanění úrokových výnosů 15% srážkovou daní74,49 %4,49 %  
Plánovaná změna o účelovém použití naspořených peněz na bytové potřeby63,85 %3,85 %  
nepotřebuji je31,92 %1,92 %  
čerpám úvěr31,92 %1,92 %  

Graf

8. Odradily by Vás od uzavření nové smlouvy o stavebním spoření další změny v zákoně v podobě dalšího snižování státní podpory a zdaňování úrokových výnosů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, po dalších takovýchto změnách bych smlouvu neuzavřel/a12982,69 %82,69 %  
Ne, smlouvu bych uzavřel/a i přes další změny2717,31 %17,31 %  

Graf

9. Uzavřel/a byste novou smlouvu i přesto, že by byl schválen návrh o účelném použití naspořených peněz pouze na bytové potřeby a tím by tedy byla státní podpora přiznána jenom těm, kteří doloží účelové použití naspořených prostředků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, protože peníze bych chtěl/a použít na jiné účely8252,56 %52,56 %  
Ano7447,44 %47,44 %  

Graf

10. Uzavřel/a byste novou smlouvu o stavebním spoření v případě, že by se změnil zákon a státní podpora by byla poskytována jen těm účastníkům, kteří se rozhodnou čerpat úvěr ze stavebního spoření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8353,21 %53,21 %  
Ano7346,79 %46,79 %  

Graf

11. Uvažoval/a byste o uzavření smlouvy o stavebním spoření, kdyby účastníkům nebyla poskytována žádná státní podpora?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, bez poskytnuté státní podpory není spoření výhodné14592,95 %92,95 %  
Ano, i bez státní podpory je to velmi výhodný produkt117,05 %7,05 %  

Graf

12. Na co byste/jste použil/a naspořené peníze?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na bytové potřeby7648,72 %48,72 %  
Finanční rezerva4830,77 %30,77 %  
Nevím 2012,82 %12,82 %  
Na další spoření74,49 %4,49 %  
pro děti53,21 %3,21 %  

Graf

13. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena8252,56 %52,56 %  
Muž7447,44 %47,44 %  

Graf

14. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
23148,97 %8,97 %  
2174,49 %4,49 %  
2274,49 %4,49 %  
2474,49 %4,49 %  
2874,49 %4,49 %  
3674,49 %4,49 %  
3274,49 %4,49 %  
2674,49 %4,49 %  
2563,85 %3,85 %  
3863,85 %3,85 %  
ostatní odpovědi 27
48
45
46
31
34
43
47
42
44
33
29
20
41
35
19
56
51
62
68
57
54
50
64
60
17
73
53
63
37
39
52
30
40
74
59
8151,92 %51,92 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:34.2
Minimum:21
Maximum:62
Variační rozpětí:41
Rozptyl:113.05
Směrodatná odchylka:10.63
Medián:32
Modus:23

Graf

15. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnaný6239,74 %39,74 %  
Pracující student2616,67 %16,67 %  
Student2012,82 %12,82 %  
OSVČ1912,18 %12,18 %  
Na mateřské/rodičovské dovolené106,41 %6,41 %  
V důchodu106,41 %6,41 %  
Nezaměstnaný95,77 %5,77 %  

Graf

16. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou7145,51 %45,51 %  
Vysokoškolské4327,56 %27,56 %  
Střední odborné bez maturity2214,1 %14,1 %  
Vyšší odborné1710,9 %10,9 %  
Základní31,92 %1,92 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 12 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Máte v současné době uzavřeno stavební spoření?

 • odpověď Ano:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Po 1.1.2011 na otázku 4. Ve kterém období jste uzavřel/a Vaši smlouvu o stavebním spoření? (V úvahu berte i smlouvy již ukončené, pokud momentálně žádnou nemáte. Pokud máte uzavřených více smluv, berte v potaz tu nejnovější. )
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Řádný úvěr na otázku 6. Máte v plánu čerpat řádný úvěr ze stavebního spoření nebo překlenovací úvěr?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, ve spoření budu pokračovat na otázku 5. Plánujete ve spoření pokračovat i po skončení 6-ti leté fixační doby nebo uzavřít novou smlouvu?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Překlenovací úvěr na otázku 6. Máte v plánu čerpat řádný úvěr ze stavebního spoření nebo překlenovací úvěr?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neplánuji čerpat žádný úvěr na otázku 6. Máte v plánu čerpat řádný úvěr ze stavebního spoření nebo překlenovací úvěr?

2. Kolikátou smlouvu máte uzavřenou?

 • odpověď Žádnou:
  • 7.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, ani neplánuji na otázku 1. Máte v současné době uzavřeno stavební spoření?
  • 7.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám a ani jsem neměl/a spoření na otázku 3. U které stavební spořitelny máte/měl jste stavební spoření uzavřeno?
  • 7.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neměl/a jsem nikdy uzavřené stavební spoření na otázku 4. Ve kterém období jste uzavřel/a Vaši smlouvu o stavebním spoření? (V úvahu berte i smlouvy již ukončené, pokud momentálně žádnou nemáte. Pokud máte uzavřených více smluv, berte v potaz tu nejnovější. )

3. U které stavební spořitelny máte/měl jste stavební spoření uzavřeno?

 • odpověď Nemám a ani jsem neměl/a spoření :
  • 8.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neměl/a jsem nikdy uzavřené stavební spoření na otázku 4. Ve kterém období jste uzavřel/a Vaši smlouvu o stavebním spoření? (V úvahu berte i smlouvy již ukončené, pokud momentálně žádnou nemáte. Pokud máte uzavřených více smluv, berte v potaz tu nejnovější. )
  • 7.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žádnou na otázku 2. Kolikátou smlouvu máte uzavřenou?
  • 7.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, ani neplánuji na otázku 1. Máte v současné době uzavřeno stavební spoření?

4. Ve kterém období jste uzavřel/a Vaši smlouvu o stavebním spoření? (V úvahu berte i smlouvy již ukončené, pokud momentálně žádnou nemáte. Pokud máte uzavřených více smluv, berte v potaz tu nejnovější. )

 • odpověď Neměl/a jsem nikdy uzavřené stavební spoření:
  • 8.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám a ani jsem neměl/a spoření na otázku 3. U které stavební spořitelny máte/měl jste stavební spoření uzavřeno?
  • 7.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žádnou na otázku 2. Kolikátou smlouvu máte uzavřenou?
  • 7.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, ani neplánuji na otázku 1. Máte v současné době uzavřeno stavební spoření?

5. Plánujete ve spoření pokračovat i po skončení 6-ti leté fixační doby nebo uzavřít novou smlouvu?

 • odpověď Momentálně nespořím a ani spořit neplánuji:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, ani neplánuji na otázku 1. Máte v současné době uzavřeno stavební spoření?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi V současné době ne, ale dříve jsem měl/a na otázku 1. Máte v současné době uzavřeno stavební spoření?

6. Máte v plánu čerpat řádný úvěr ze stavebního spoření nebo překlenovací úvěr?

 • odpověď Nemám uzavřenou smlouvu o stavebním spoření:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žádnou na otázku 2. Kolikátou smlouvu máte uzavřenou?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi V současné době ne, ale dříve jsem měl/a na otázku 1. Máte v současné době uzavřeno stavební spoření?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám a ani jsem neměl/a spoření na otázku 3. U které stavební spořitelny máte/měl jste stavební spoření uzavřeno?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neměl/a jsem nikdy uzavřené stavební spoření na otázku 4. Ve kterém období jste uzavřel/a Vaši smlouvu o stavebním spoření? (V úvahu berte i smlouvy již ukončené, pokud momentálně žádnou nemáte. Pokud máte uzavřených více smluv, berte v potaz tu nejnovější. )
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, ani neplánuji na otázku 1. Máte v současné době uzavřeno stavební spoření?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Momentálně nespořím a ani spořit neplánuji na otázku 5. Plánujete ve spoření pokračovat i po skončení 6-ti leté fixační doby nebo uzavřít novou smlouvu?
 • odpověď Už čerpám řádný nebo překlenovací úvěr:
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi V současné době už nespořím, ale jsem ve fázi čerpání/splácení úvěru na otázku 1. Máte v současné době uzavřeno stavební spoření?

7. Co Vás nejvíce odradilo od uzavření stavebního spoření?

 • odpověď Neodradilo mě nic, stále spořím:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Po 1.1.2011 na otázku 4. Ve kterém období jste uzavřel/a Vaši smlouvu o stavebním spoření? (V úvahu berte i smlouvy již ukončené, pokud momentálně žádnou nemáte. Pokud máte uzavřených více smluv, berte v potaz tu nejnovější. )
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Překlenovací úvěr na otázku 6. Máte v plánu čerpat řádný úvěr ze stavebního spoření nebo překlenovací úvěr?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Smlouvu ukončím a nadále spořit nehodlám na otázku 5. Plánujete ve spoření pokračovat i po skončení 6-ti leté fixační doby nebo uzavřít novou smlouvu?

9. Uzavřel/a byste novou smlouvu i přesto, že by byl schválen návrh o účelném použití naspořených peněz pouze na bytové potřeby a tím by tedy byla státní podpora přiznána jenom těm, kteří doloží účelové použití naspořených prostředků?

 • odpověď Ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Překlenovací úvěr na otázku 6. Máte v plánu čerpat řádný úvěr ze stavebního spoření nebo překlenovací úvěr?
 • odpověď Ne, protože peníze bych chtěl/a použít na jiné účely:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím na otázku 12. Na co byste/jste použil/a naspořené peníze?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, ani neplánuji na otázku 1. Máte v současné době uzavřeno stavební spoření?

10. Uzavřel/a byste novou smlouvu o stavebním spoření v případě, že by se změnil zákon a státní podpora by byla poskytována jen těm účastníkům, kteří se rozhodnou čerpat úvěr ze stavebního spoření?

 • odpověď Ne:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi V důchodu na otázku 15. Jste:

12. Na co byste/jste použil/a naspořené peníze?

 • odpověď Na bytové potřeby:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi V současné době už nespořím, ale jsem ve fázi čerpání/splácení úvěru na otázku 1. Máte v současné době uzavřeno stavební spoření?

13. Pohlaví:

 • odpověď Žena:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na mateřské/rodičovské dovolené na otázku 15. Jste:

14. Váš věk:

 • odpověď < 17 - 23 >:
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Student na otázku 15. Jste:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Máte v současné době uzavřeno stavební spoření?

2. Kolikátou smlouvu máte uzavřenou?

3. U které stavební spořitelny máte/měl jste stavební spoření uzavřeno?

4. Ve kterém období jste uzavřel/a Vaši smlouvu o stavebním spoření? (V úvahu berte i smlouvy již ukončené, pokud momentálně žádnou nemáte. Pokud máte uzavřených více smluv, berte v potaz tu nejnovější. )

5. Plánujete ve spoření pokračovat i po skončení 6-ti leté fixační doby nebo uzavřít novou smlouvu?

6. Máte v plánu čerpat řádný úvěr ze stavebního spoření nebo překlenovací úvěr?

7. Co Vás nejvíce odradilo od uzavření stavebního spoření?

8. Odradily by Vás od uzavření nové smlouvy o stavebním spoření další změny v zákoně v podobě dalšího snižování státní podpory a zdaňování úrokových výnosů?

9. Uzavřel/a byste novou smlouvu i přesto, že by byl schválen návrh o účelném použití naspořených peněz pouze na bytové potřeby a tím by tedy byla státní podpora přiznána jenom těm, kteří doloží účelové použití naspořených prostředků?

10. Uzavřel/a byste novou smlouvu o stavebním spoření v případě, že by se změnil zákon a státní podpora by byla poskytována jen těm účastníkům, kteří se rozhodnou čerpat úvěr ze stavebního spoření?

11. Uvažoval/a byste o uzavření smlouvy o stavebním spoření, kdyby účastníkům nebyla poskytována žádná státní podpora?

12. Na co byste/jste použil/a naspořené peníze?

13. Pohlaví:

14. Váš věk:

15. Jste:

16. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Máte v současné době uzavřeno stavební spoření?

2. Kolikátou smlouvu máte uzavřenou?

3. U které stavební spořitelny máte/měl jste stavební spoření uzavřeno?

4. Ve kterém období jste uzavřel/a Vaši smlouvu o stavebním spoření? (V úvahu berte i smlouvy již ukončené, pokud momentálně žádnou nemáte. Pokud máte uzavřených více smluv, berte v potaz tu nejnovější. )

5. Plánujete ve spoření pokračovat i po skončení 6-ti leté fixační doby nebo uzavřít novou smlouvu?

6. Máte v plánu čerpat řádný úvěr ze stavebního spoření nebo překlenovací úvěr?

7. Co Vás nejvíce odradilo od uzavření stavebního spoření?

8. Odradily by Vás od uzavření nové smlouvy o stavebním spoření další změny v zákoně v podobě dalšího snižování státní podpory a zdaňování úrokových výnosů?

9. Uzavřel/a byste novou smlouvu i přesto, že by byl schválen návrh o účelném použití naspořených peněz pouze na bytové potřeby a tím by tedy byla státní podpora přiznána jenom těm, kteří doloží účelové použití naspořených prostředků?

10. Uzavřel/a byste novou smlouvu o stavebním spoření v případě, že by se změnil zákon a státní podpora by byla poskytována jen těm účastníkům, kteří se rozhodnou čerpat úvěr ze stavebního spoření?

11. Uvažoval/a byste o uzavření smlouvy o stavebním spoření, kdyby účastníkům nebyla poskytována žádná státní podpora?

12. Na co byste/jste použil/a naspořené peníze?

13. Pohlaví:

14. Váš věk:

15. Jste:

16. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Bajerová, L.Stavební spoření a jeho změny (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://23203.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.