Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Politika zaměstnanosti

Politika zaměstnanosti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Petrová
Šetření:20. 04. 2012 - 30. 04. 2012
Počet respondentů:167
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.89
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 

Dobrý den,

 

prosím Vás, o vyplnění dotazníku k mé bakalářské práci, zabývající se politikou zaměstnanosti. Vaše odpovědi jsou pro mě velmi důležité. Dotazník je anonymní.

Vyplnění Vám nezabere víc než 3 minuty.

 

 

Lenka Petrová 

MENDELU v Brně, Veřejná správa

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si, že nezaměstnaní v mikroregionu Svitavy si aktivně vyhledávají práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano7142,51 %42,51 %  
Nevím4325,75 %25,75 %  
Spíše ne3319,76 %19,76 %  
Ano127,19 %7,19 %  
Ne84,79 %4,79 %  

Graf

2. Setkal(a) jste se někdy s prací nezaměstnaných „na černo?“

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano13077,84 %77,84 %  
Ne158,98 %8,98 %  
Spíše ano116,59 %6,59 %  
Spíše ne63,59 %3,59 %  
Nevím52,99 %2,99 %  

Graf

3. Který z uvedených důvodů je hlavní příčinou nezaměstnanosti v mikroregionu Svitavy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Špatně nastavený systém sociální politiky nezaměstnanosti6337,72 %37,72 %  
Nedostatečná délka praxe5432,34 %32,34 %  
Neaktivita při hledání práce3420,36 %20,36 %  
Vysoký věk nezaměstnaných148,38 %8,38 %  
Diskriminace21,2 %1,2 %  

Graf

4. Myslíte si, že současná mládež má dostatečné informace o situaci na trhu práce při výběru budoucího povolání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne7846,71 %46,71 %  
Spíše ano3722,16 %22,16 %  
Ne2112,57 %12,57 %  
Nevím169,58 %9,58 %  
Ano158,98 %8,98 %  

Graf

5. V čem vidíte největší překážky, které brání zahájení podnikání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V nedostatku financí7142,51 %42,51 %  
V obavách z neúspěchu5231,14 %31,14 %  
Ve vysokých daních a jiných zákonných odvodech2514,97 %14,97 %  
V náročnosti administrativy při založení a chodu živnosti1911,38 %11,38 %  

Graf

6. Co je podle Vašich zkušeností s hledáním práce/brigády pro Vašeho budoucího zaměstnavatele nejdůležitější?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praxe v oboru9357,76 %55,69 %  
Odborné dovednosti a znalosti4427,33 %26,35 %  
Vzdělání159,32 %8,98 %  
Věk63,73 %3,59 %  
Trestní bezúhonnost 31,86 %1,8 %  

Graf

7. Měl by podle Vás stát uplatňovat více aktivní nebo pasivní politiku zaměstnanosti?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Aktivní6139,61 %36,53 %  
Spíše aktivní4730,52 %28,14 %  
Nevím4025,97 %23,95 %  
Spíše pasivní42,6 %2,4 %  
Pasivní21,3 %1,2 %  

Graf

8. Momentálně jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student9556,89 %56,89 %  
zaměstnaný5130,54 %30,54 %  
osoba samostatně výdělečně činná116,59 %6,59 %  
maminka na mateřské52,99 %2,99 %  
nezaměstnaný, ale práci hledám42,4 %2,4 %  
nezaměstnaný, ale práci nehledám10,6 %0,6 %  

Graf

9. Do které věkové skupiny patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 36 let13279,04 %79,04 %  
Méně než 18 let2514,97 %14,97 %  
37 - 54 let105,99 %5,99 %  

Graf

10. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena10160,48 %60,48 %  
muž6639,52 %39,52 %  

Graf

11. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou8953,29 %53,29 %  
Vyučen(a)2716,17 %16,17 %  
Základní2615,57 %15,57 %  
Vysokoškolské2514,97 %14,97 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Momentálně jste:

  • odpověď student:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně než 18 let na otázku 9. Do které věkové skupiny patříte?
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní na otázku 11. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslíte si, že nezaměstnaní v mikroregionu Svitavy si aktivně vyhledávají práci?

2. Setkal(a) jste se někdy s prací nezaměstnaných „na černo?“

3. Který z uvedených důvodů je hlavní příčinou nezaměstnanosti v mikroregionu Svitavy?

4. Myslíte si, že současná mládež má dostatečné informace o situaci na trhu práce při výběru budoucího povolání?

5. V čem vidíte největší překážky, které brání zahájení podnikání?

6. Co je podle Vašich zkušeností s hledáním práce/brigády pro Vašeho budoucího zaměstnavatele nejdůležitější?

7. Měl by podle Vás stát uplatňovat více aktivní nebo pasivní politiku zaměstnanosti?

8. Momentálně jste:

9. Do které věkové skupiny patříte?

10. Jakého jste pohlaví?

11. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslíte si, že nezaměstnaní v mikroregionu Svitavy si aktivně vyhledávají práci?

2. Setkal(a) jste se někdy s prací nezaměstnaných „na černo?“

3. Který z uvedených důvodů je hlavní příčinou nezaměstnanosti v mikroregionu Svitavy?

4. Myslíte si, že současná mládež má dostatečné informace o situaci na trhu práce při výběru budoucího povolání?

5. V čem vidíte největší překážky, které brání zahájení podnikání?

6. Co je podle Vašich zkušeností s hledáním práce/brigády pro Vašeho budoucího zaměstnavatele nejdůležitější?

7. Měl by podle Vás stát uplatňovat více aktivní nebo pasivní politiku zaměstnanosti?

8. Momentálně jste:

9. Do které věkové skupiny patříte?

10. Jakého jste pohlaví?

11. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Petrová, L.Politika zaměstnanosti (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://23262.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.