Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Využití počítače při zpracování psychologických testů

Využití počítače při zpracování psychologických testů

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marek Kincl
Šetření:24. 04. 2012 - 29. 04. 2012
Počet respondentů:100
Počet otázek (max/průměr):24 / 23.95
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

tento dotazník bych rád využil jako podklad k bakalářské práci v tématu na  využití počítače při zpracování psychologických testů.  Předem Vám děkuji za váš čas strávený na tomto dotazníku. 

Odpovědi respondentů

1. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž5555 %55 %  
žena4545 %45 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-405858 %58 %  
16-203535 %35 %  
41 a více44 %4 %  
15 a méně33 %3 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou6565 %65 %  
základní1313 %13 %  
střední bez maturity1313 %13 %  
bakalářské a vyšší88 %8 %  
žádné11 %1 %  

Graf

4. V jakém pracujete/studujete v oboru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ostatní6363 %63 %  
školství1414 %14 %  
informatika1212 %12 %  
úředník66 %6 %  
vědecký55 %5 %  

Graf

5. Jak dlouho se pohybujete v tomto oboru?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-3roky4142,71 %41 %  
4-5let2020,83 %20 %  
6a více1818,75 %18 %  
méně než jeden rok1717,71 %17 %  

Graf

6. Vyplňujete formuláře a dotazníky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6969 %69 %  
ne3131 %31 %  

Graf

7. Jak často vyplňujete formuláře a dotazníky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevyplňuji často6666 %66 %  
často2020 %20 %  
nevyplňuji vůbec1111 %11 %  
velice často33 %3 %  

Graf

8. Jak si myslíte, že by měl být dlouhý dotazník?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na stránku a méně5252 %52 %  
2-3stránky4848 %48 %  

Graf

9. Myslíte, že by dotazník měl obsahovat nepovinná pole?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5555 %55 %  
ne4545 %45 %  

Graf

10. Vyplňujete nepovinná pole?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6262 %62 %  
ne3838 %38 %  

Graf

11. Myslíte si, že dotazník je dostatečně kvalitní nástroj pro průzkum?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6767 %67 %  
ne1818 %18 %  
nevím1515 %15 %  

Graf

12. Myslíte si, že písemný test je dostatečně kvalitní nástroj pro prověření znalostí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5454 %54 %  
ano4242 %42 %  
nevím44 %4 %  

Graf

13. Vadilo by vám vyplňovat životopis k zaměstnání ve formě dotazníku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8686 %86 %  
ano1414 %14 %  

Graf

14. Do jaké doby očekáváte odpověď na Váš životopis?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 3dnů6464 %64 %  
do týdne a nevadí mi čekat déle2020 %20 %  
do 24 hodin1414 %14 %  
do hodiny a méně22 %2 %  

Graf

15. Myslíte si, že je důležitý vstupní test na nové škole?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5151 %51 %  
ne3333 %33 %  
nevím1616 %16 %  

Graf

16. Vadí vám dotazník na hodnocení výuky/služby?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7474 %74 %  
nevím1717 %17 %  
ano99 %9 %  

Graf

17. Myslíte si, že reliabilita v dotazníku je dostatečně veliká? (reliabilita je veličina zahrnující spolehlivost a přesnost)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3939 %39 %  
ano3232 %32 %  
nevím2929 %29 %  

Graf

18. Vadilo by Vám, kdyby Váš životopis hodnotil stroj?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7373 %73 %  
ne2727 %27 %  

Graf

19. Preferujete elektronickou formu dotazníků nebo testů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6868 %68 %  
ne3232 %32 %  

Graf

20. Preferujete písemnou formu dotazníků nebo testů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6262 %62 %  
ano3838 %38 %  

Graf

21. Uvítali byste vyplnění formuláře ve Vašem mobilním telefonu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6565 %65 %  
nevím1919 %19 %  
ano1616 %16 %  

Graf

22. Myslíte si, že každý obchod a instituce by měl mít hodnocení kvality služeb?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6666 %66 %  
ano, ale jsem skeptický ke změně2020 %20 %  
ne1414 %14 %  

Graf

23. Myslíte, že vyhodnocování a zpracovávání formulářů je příliš dlouhý?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5050 %50 %  
nevím3030 %30 %  
ano2020 %20 %  

Graf

24. Jak často využíváte technologii IT za den?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2-4h4444,44 %44 %  
5-83131,31 %31 %  
9a více1414,14 %14 %  
1h a méně 1010,1 %10 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jakého jste pohlaví?

 • odpověď muž:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi informatika na otázku 4. V jakém pracujete/studujete v oboru?

2. Jaký je Váš věk?

 • odpověď 21-40:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi informatika na otázku 4. V jakém pracujete/studujete v oboru?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

 • odpověď střední s maturitou:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi informatika na otázku 4. V jakém pracujete/studujete v oboru?

4. V jakém pracujete/studujete v oboru?

 • odpověď ostatní:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi střední bez maturity na otázku 3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

6. Vyplňujete formuláře a dotazníky?

 • odpověď ne:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevyplňuji vůbec na otázku 7. Jak často vyplňujete formuláře a dotazníky?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. V jakém pracujete/studujete v oboru?

5. Jak dlouho se pohybujete v tomto oboru?

6. Vyplňujete formuláře a dotazníky?

7. Jak často vyplňujete formuláře a dotazníky?

8. Jak si myslíte, že by měl být dlouhý dotazník?

9. Myslíte, že by dotazník měl obsahovat nepovinná pole?

10. Vyplňujete nepovinná pole?

11. Myslíte si, že dotazník je dostatečně kvalitní nástroj pro průzkum?

12. Myslíte si, že písemný test je dostatečně kvalitní nástroj pro prověření znalostí?

13. Vadilo by vám vyplňovat životopis k zaměstnání ve formě dotazníku?

14. Do jaké doby očekáváte odpověď na Váš životopis?

15. Myslíte si, že je důležitý vstupní test na nové škole?

16. Vadí vám dotazník na hodnocení výuky/služby?

17. Myslíte si, že reliabilita v dotazníku je dostatečně veliká? (reliabilita je veličina zahrnující spolehlivost a přesnost)

18. Vadilo by Vám, kdyby Váš životopis hodnotil stroj?

19. Preferujete elektronickou formu dotazníků nebo testů?

20. Preferujete písemnou formu dotazníků nebo testů?

21. Uvítali byste vyplnění formuláře ve Vašem mobilním telefonu?

22. Myslíte si, že každý obchod a instituce by měl mít hodnocení kvality služeb?

23. Myslíte, že vyhodnocování a zpracovávání formulářů je příliš dlouhý?

24. Jak často využíváte technologii IT za den?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. V jakém pracujete/studujete v oboru?

5. Jak dlouho se pohybujete v tomto oboru?

6. Vyplňujete formuláře a dotazníky?

7. Jak často vyplňujete formuláře a dotazníky?

8. Jak si myslíte, že by měl být dlouhý dotazník?

9. Myslíte, že by dotazník měl obsahovat nepovinná pole?

10. Vyplňujete nepovinná pole?

11. Myslíte si, že dotazník je dostatečně kvalitní nástroj pro průzkum?

12. Myslíte si, že písemný test je dostatečně kvalitní nástroj pro prověření znalostí?

13. Vadilo by vám vyplňovat životopis k zaměstnání ve formě dotazníku?

14. Do jaké doby očekáváte odpověď na Váš životopis?

15. Myslíte si, že je důležitý vstupní test na nové škole?

16. Vadí vám dotazník na hodnocení výuky/služby?

17. Myslíte si, že reliabilita v dotazníku je dostatečně veliká? (reliabilita je veličina zahrnující spolehlivost a přesnost)

18. Vadilo by Vám, kdyby Váš životopis hodnotil stroj?

19. Preferujete elektronickou formu dotazníků nebo testů?

20. Preferujete písemnou formu dotazníků nebo testů?

21. Uvítali byste vyplnění formuláře ve Vašem mobilním telefonu?

22. Myslíte si, že každý obchod a instituce by měl mít hodnocení kvality služeb?

23. Myslíte, že vyhodnocování a zpracovávání formulářů je příliš dlouhý?

24. Jak často využíváte technologii IT za den?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kincl, M.Využití počítače při zpracování psychologických testů (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://23407.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.