Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Šikana

Šikana

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Mirovská
Šetření:02. 05. 2012 - 10. 05. 2012
Počet respondentů:108
Počet otázek (max/průměr):14 / 4.38
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:66,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:31
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,

 

tento dotazník je určen pro rodiče. Odpovědi potřebuji pro svou seminární práci, proto prosím odpovídejte co nejpřesněji. Zabere Vám to pár minut.

Předem děkuji

Kateřina Mirovská - Pedagogická fakulta Karlovy Univerzity

Odpovědi respondentů

1. Zvolte pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8982,41 %82,41 %  
muž1917,59 %17,59 %  

Graf

2. Kolik máte dětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [žádné → konec dotazníku, 1otázka č. 3, 2-3otázka č. 3, 4 a víceotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2-34541,67 %41,67 %  
žádné4339,81 %39,81 %  
12018,52 %18,52 %  

Graf

3. Navštěvuje Vaše dítě základní školu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano - 1. stupeň3553,85 %32,41 %  
ne2030,77 %18,52 %  
ano - 2. stupeň1624,62 %14,81 %  

Graf

4. Setkali jste se někdy se šikanou ve třídě Vašeho dítěte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3960 %36,11 %  
ano2640 %24,07 %  

Graf

5. v jaké roli bylo Vaše dítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [v roli agresoraotázka č. 11, v roli obětiotázka č. 6, v roli pozorovateleotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v roli oběti1557,69 %13,89 %  
v roli pozorovatele726,92 %6,48 %  
v roli agresora415,38 %3,7 %  

Graf

6. Byla šikana řešena podle Vašich představ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 8, neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne853,33 %7,41 %  
ano746,67 %6,48 %  

Graf

7. Jak by podle Vás měla být šikana řešena?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s rodiči, s učitelem112,5 %0,93 %  
rozhovorem s rodiči, vyučujícím a dítětem, případně psychologem112,5 %0,93 %  
pohovorem vedení školy se všemi zúčastněnými stranami, ale bez obav z následků projednání pro oběť a současně aby bylo výsledkem preventivní opatření pro agresora samotného i naprostá eliminace opakování šikany112,5 %0,93 %  
Za pomoci výchovného poradce a rodičů agresora.112,5 %0,93 %  
Rychle a účinně. :-) Popisovaná situace byla asi na hraně (hranice mezi "normálním" škádlením a systematickou šikanou není myslím jednoznačná), nicméně bychom bývali očekávali, že učitelé rizikovou situaci alespoň sami zaregistrují, což se bohužel nestalo112,5 %0,93 %  
důsledně a přísně112,5 %0,93 %  
Okamžitým přeložením agresora na jinou školu a , řešení pomocí specialisty112,5 %0,93 %  
nejlepší je změna školy112,5 %0,93 %  

Graf

8. Jakým způsobem byla šikana řešena?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozmluvou a potrestáním vyníků114,29 %0,93 %  
s třídním učitelem a s rodiči114,29 %0,93 %  
1.pokus přes třídního učitele, zhoršilo se chvání agresorů, 2. pokus manžel se pokusil s agresorem spojit, marně, 3. pokus přes ředitele školy114,29 %0,93 %  
Vyřešila jsem to osobně s dětmi i s učitelem.Vysvětlili jsme si to....114,29 %0,93 %  
třídní učitelka se snažila vše vysvětlit rodičům, a hlavně to řešila s dítkem sama a vyřešila.114,29 %0,93 %  
s rodiči agresorů a přímo snimi114,29 %0,93 %  
napomenutím, upozorněním rodičů agresora114,29 %0,93 %  

Graf

9. Byli jste jako rodiče do řešení zapojeni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne960 %8,33 %  
ano640 %5,56 %  

Graf

10. Opakovala se šikana?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1672,73 %14,81 %  
ano627,27 %5,56 %  

Graf

11. Byli jste překvapení agresí svého dítěte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne375 %2,78 %  
ano125 %0,93 %  

Graf

12. Četli jste nějakou literaturu, která se zabývá touto problematikou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1359,09 %12,04 %  
ano940,91 %8,33 %  

Graf

13. Zapojili jste se nějak do řešení šikany ve třídě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano375 %2,78 %  
ne125 %0,93 %  

Graf

14. Jak jste se zapojili do řešení?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhovorem s ostatnimi rodici a domuvenym spolecnym postupem. 125 %0,93 %  
Vyjednávala jsem s rodiči125 %0,93 %  
Mé dítě navštívilo školního psychologa, který s ním problém rozebral a poradil nám, jaké kroky máme v tomto ohledu učinit. Nakonec se však problém po čase vyřešil více méně sám, když dítě dospělo do určitého věku a zjistilo, že se takto chovat nemůže.125 %0,93 %  
řešila jsem ho ve škole125 %0,93 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Setkali jste se někdy se šikanou ve třídě Vašeho dítěte?

  • odpověď ano:
    • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 10. Opakovala se šikana?
    • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 12. Četli jste nějakou literaturu, která se zabývá touto problematikou?
    • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi v roli oběti na otázku 5. v jaké roli bylo Vaše dítě?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Zvolte pohlaví

2. Kolik máte dětí?

3. Navštěvuje Vaše dítě základní školu?

4. Setkali jste se někdy se šikanou ve třídě Vašeho dítěte?

5. v jaké roli bylo Vaše dítě?

10. Opakovala se šikana?

12. Četli jste nějakou literaturu, která se zabývá touto problematikou?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Zvolte pohlaví

2. Kolik máte dětí?

3. Navštěvuje Vaše dítě základní školu?

4. Setkali jste se někdy se šikanou ve třídě Vašeho dítěte?

5. v jaké roli bylo Vaše dítě?

10. Opakovala se šikana?

12. Četli jste nějakou literaturu, která se zabývá touto problematikou?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Mirovská, K.Šikana (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://23614.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.