Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Energetické nápoje

Energetické nápoje

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Baruna Kučerková
Šetření:10. 05. 2012 - 13. 05. 2012
Počet respondentů:60
Počet otázek (max/průměr):16 / 11.38
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:25
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Tento dotazník dále zpracuju k potřebám seminární práce ze statistiky. 

Odpovědi respondentů

1. Pijete energetické nápoje? (dále jen EN)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4066,67 %66,67 %  
ne2033,33 %33,33 %  

Graf

2. Proč EN pijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chutná mi2050 %33,33 %  
dodává mi energii1845 %30 %  
jiné25 %3,33 %  

Graf

3. Proč nepijete EN?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nezdravé735 %11,67 %  
nechutná mi630 %10 %  
jiné315 %5 %  
neúčinný210 %3,33 %  
cena210 %3,33 %  

Graf

4. Jak často EN pijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x za měsíc1435 %23,33 %  
méně820 %13,33 %  
1x za 14 dní820 %13,33 %  
1x týdně615 %10 %  
každý den25 %3,33 %  
2x - 4x týdně25 %3,33 %  

Graf

5. Podle čeho se při koupi EN rozhodujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chuť1947,5 %31,67 %  
cena1845 %30 %  
značka1230 %20 %  
účinky717,5 %11,67 %  
složení410 %6,67 %  

Graf

6. Za jakých situací EN pijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
když mám chuť1230 %20 %  
při náročných situacích (studium, práce, ..)1230 %20 %  
při únavě922,5 %15 %  
na párty, v restauraci, ..512,5 %8,33 %  
před/při sportovní činnosti25 %3,33 %  

Graf

7. Který EN pijete nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Red Bull1640 %26,67 %  
Big Shock1435 %23,33 %  
Monster512,5 %8,33 %  
Semtex37,5 %5 %  
nevím přesný název12,5 %1,67 %  
Tesco, Euroshopper12,5 %1,67 %  

Graf

8. Kombinujete EN s alkoholem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne1435 %23,33 %  
spíše ano1127,5 %18,33 %  
ne1127,5 %18,33 %  
ano410 %6,67 %  

Graf

9. Myslíte si, že EN může poškozovat zdraví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
při nadměrné konzumaci3558,33 %58,33 %  
ano1525 %25 %  
pouze v kombinaci s alkoholem58,33 %8,33 %  
ne58,33 %8,33 %  

Graf

10. Myslíte si, že cena EN odpovídá kvalitě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3761,67 %61,67 %  
ano2338,33 %38,33 %  

Graf

11. Kolik jste (byli byste) ochotni zaplatit za EN?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 30 Kč2948,33 %48,33 %  
11 - 20 Kč1626,67 %26,67 %  
31 Kč a více1118,33 %18,33 %  
méně než 10 Kč46,67 %6,67 %  

Graf

12. Myslíte si, že nabídka EN v České republice je dostačující?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 15, neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5795 %95 %  
ne35 %5 %  

Graf

13. Co byste na ni zlepšili?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

14. Máte tušení kde by mohla být lepší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
USA3100 %5 %  

Graf

15. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3050 %50 %  
muž3050 %50 %  

Graf

16. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16 - 254270 %70 %  
26 - 351220 %20 %  
36 - 4535 %5 %  
méně než 1523,33 %3,33 %  
více než 4511,67 %1,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Pijete energetické nápoje? (dále jen EN)

 • odpověď ano:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi dodává mi energii na otázku 2. Proč EN pijete?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi chutná mi na otázku 2. Proč EN pijete?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi cena na otázku 5. Podle čeho se při koupi EN rozhodujete?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi chuť na otázku 5. Podle čeho se při koupi EN rozhodujete?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi značka na otázku 5. Podle čeho se při koupi EN rozhodujete?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1x za měsíc na otázku 4. Jak často EN pijete?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi když mám chuť na otázku 6. Za jakých situací EN pijete?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi při náročných situacích (studium, práce, ..) na otázku 6. Za jakých situací EN pijete?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Big Shock na otázku 7. Který EN pijete nejčastěji?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Red Bull na otázku 7. Který EN pijete nejčastěji?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Kombinujete EN s alkoholem?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 8. Kombinujete EN s alkoholem?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ne na otázku 8. Kombinujete EN s alkoholem?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pijete energetické nápoje? (dále jen EN)

2. Proč EN pijete?

4. Jak často EN pijete?

5. Podle čeho se při koupi EN rozhodujete?

6. Za jakých situací EN pijete?

7. Který EN pijete nejčastěji?

8. Kombinujete EN s alkoholem?

9. Myslíte si, že EN může poškozovat zdraví?

10. Myslíte si, že cena EN odpovídá kvalitě?

11. Kolik jste (byli byste) ochotni zaplatit za EN?

12. Myslíte si, že nabídka EN v České republice je dostačující?

15. Jaké je Vaše pohlaví?

16. Kolik Vám je let?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pijete energetické nápoje? (dále jen EN)

2. Proč EN pijete?

4. Jak často EN pijete?

5. Podle čeho se při koupi EN rozhodujete?

6. Za jakých situací EN pijete?

7. Který EN pijete nejčastěji?

8. Kombinujete EN s alkoholem?

9. Myslíte si, že EN může poškozovat zdraví?

10. Myslíte si, že cena EN odpovídá kvalitě?

11. Kolik jste (byli byste) ochotni zaplatit za EN?

12. Myslíte si, že nabídka EN v České republice je dostačující?

15. Jaké je Vaše pohlaví?

16. Kolik Vám je let?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kučerková, B.Energetické nápoje (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://23759.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.