Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Náhradní rodinná péče

Náhradní rodinná péče

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Nerudová
Šetření:23. 05. 2012 - 03. 06. 2012
Počet respondentů:128
Počet otázek (max/průměr):16 / 14.23
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:02
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, ráda bych Vás poprosila o vyplnění krátkého dotazníku, který se týká náhradní rodinné péče anásledné bude zapracován do mé seminární práce.

 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena9977,34 %77,34 %  
Muž2922,66 %22,66 %  

Graf

2. Věková skupina:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 30 let3930,47 %30,47 %  
15 - 20 let3225 %25 %  
31 - 40 let2922,66 %22,66 %  
41 - 50 let2217,19 %17,19 %  
50 a více64,69 %4,69 %  

Graf

3. Dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou5039,06 %39,06 %  
Vysoká škola4535,16 %35,16 %  
Základní2418,75 %18,75 %  
Střední bez maturity97,03 %7,03 %  

Graf

4. Znáte ve svém okolí někoho, kdo má dítě v náhradní rodinné péči?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7760,16 %60,16 %  
Ano5139,84 %39,84 %  

Graf

5. Dokážete si představit, že byste se v určité situaci rozhodli stát pěstouny či adoptivními rodiči?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Neotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10481,25 %81,25 %  
Ne2418,75 %18,75 %  

Graf

6. Kdybych si osvojil/a dítě, tak by to bylo:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
případě nemožnosti mít vlastní děti7370,19 %57,03 %  
v případě, že by se jednalo o dítě v příbuzenské linii3836,54 %29,69 %  
i v tom případě, že už bych měl/a vlastní děti - rád/a bych poskytl/a rodinné zázemí opuštěnému dítěti3836,54 %29,69 %  
v případě, že by se jednalo o dítě v příbuzenské linii1312,5 %10,16 %  
již mám osvojené dítě32,88 %2,34 %  

Graf

7. Jaký typ náhradní rodinné péče byste upřednostnili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Adopci8480,77 %65,63 %  
Pěstounskou péči individuální1918,27 %14,84 %  
Pěstounskou péči skupinovou (SOS vesničky, velké pěst. rodiny)10,96 %0,78 %  

Graf

8. Záleželo by Vám na věku dítěte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 9, Neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7067,31 %54,69 %  
Ne3432,69 %26,56 %  

Graf

9. Jak staré by mělo dítě být?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 3 let2332,86 %17,97 %  
max. 1 rok staré1521,43 %11,72 %  
do 6 let1115,71 %8,59 %  
novorozeně1014,29 %7,81 %  
max. půl roku staré68,57 %4,69 %  
do 12 let57,14 %3,91 %  

Graf

10. Záleželo by Vám na barvě pleti osvojeného dítěte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, ale nechtěl/a bych dítě romského původu4543,27 %35,16 %  
Ano, chtěl/a bych pouze dítě bílé barvy pleti3432,69 %26,56 %  
Ne, na barvě pleti by mi nezáleželo2524,04 %19,53 %  

Graf

11. Dokážete si představit, že byste si vzali do péče dítě postižené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8177,88 %63,28 %  
Ano2322,12 %17,97 %  

Graf

12. Pokud byste se stali osvojiteli, báli byste se reakce blízkých/sousedů/okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9187,5 %71,09 %  
Ano1312,5 %10,16 %  

Graf

13. Dokázali byste přiznat před druhými, že dítě není Vaše, ale adoptované?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9894,23 %76,56 %  
Ne65,77 %4,69 %  

Graf

14. Měla by být umožněna adopce homosexuálům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano4837,5 %37,5 %  
Ano4535,16 %35,16 %  
Spíše ne2317,97 %17,97 %  
Ne129,38 %9,38 %  

Graf

15. V kolika letech je podle vás vhodné dítěti říci pravdu o svém původu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Od mala by mělo být vychováváno s tím, že nežije s vlastními rodiči5341,41 %41,41 %  
Než půjde do školy2721,09 %21,09 %  
Do 18 let1410,94 %10,94 %  
V 6 - 10 letech1310,16 %10,16 %  
V 12 - 18 letech118,59 %8,59 %  
Pravdu bych mu zatajil/a53,91 %3,91 %  
Než půjde do školky53,91 %3,91 %  

Graf

16. Jaký je Váš názor na novelu občanského zákoníku, kdy podle paragrafu § 836 musí osvojitelé obeznámit své dítě se skutečností osvojení nejpozději do zahájení povinné školní docházky?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Každý rodič má právo říct dítěti pravdu kdy chce a né to mít narízené zákonem.

-

-

...

... je blbost, aby to bylo v zákoníku, záleží na rodičích, jak s dítětem naloží

asi by to mělo být v kompetenci rodičů, ale myslím, že by dítě mělo vědět pravdu, aby se ji nedozvědělo od někoho jiného

Asi bych s tím souhlasil. Ale tak, jak je každý člověk jedinečný, mělo by se rovněž k obeznámení dítěte se skutečností osvojení přistupovat individuálně a citlivě s přihlédnutím k dosaženému stupni psychického vývoje dítěte. I stejně staré děti jsou při nástupu na zákl. školu na různém stupni mentálního vývoje a mohou na tuto skutečnost reagovat velice rozdílně.

Asi je lépe, když dítě ví o sobě tyto informace, že je addoptované,ale s ohledem na jeho psychiku, né každé dítě unese tuto informaci v jakémkoli věku.Vysvětlit dítěti vše podstatné,ale hlavně , že je milováno rodiči, kteří ho nyní vychovávají, to by mělo vědět.

blbost

blbost - je to individuální

Bohužel myslím si že to už je pozdě, i děti ve školce dokáží být kruté a dost nevybíravě to tomu dítěti říct.

Dítě by se pravdu mělo dozvědět před pubertou, protože pokud by se to dozvěděl v tomto težkém období, mohl by mít na adoptivní rodiče vztek. V osmnácti letech je také pozdě. "Jak ste mi to mohli tak dlouho tajit?!" Dítě do deseti let by mělo mít povědomí o tom, že jeho maminka/tatínek (adoptivní) ho má ráda a je to jeho maminka/tatínek, ale také, že měl ještě jinou maminku/tatínka, kteří se o něj nemohou starat. To by mohlo předejít pocitu, že dítě nezná svou vlastní identitu, pokud by se od někoho náhodou dozvědělo, že lidé, s kterými žije, nejsou jeho biologickými rodiči. Dítě v pubertě nebude této staré informaci přikládat takovou váhu, jako kdyby to byla informace nová. Jistě se bude snažit po své pravé rodině pátrat, ale zmenšuje se riziko odcizení od adoptivních rodičů. Tedy je podle mě dobré, má-li o tom dítě povědomí, ale nemyslím si, že by to mělo byt nařízené zákonem.

hloupost

Hloupost!

Informovat je správné, ale nejsemsi jistá, zda je to dobré ošetřovat zákonem, Dnes už stejně osvojitelé dítě většinou informují

Jde o spornou otázku, kdy se dítě může ve škole setkat s realitou a díky tomu ztratit důvěru ve své osvojitele, "náhradní" rodiče. Ale myslím si, že věk okolo 6 let je velmi nízký a dítě není schopno pochopit důvody svého osvojení. Proto bych s touto skutečností potkala až do vyššího věku dítěte, alespoň kolem desátého roku.

Je lépe, když se to dozví od náhradních rodičů a včas, než náhodou a např. v období puberty.

je mi to fuk

Je to hloupost, tento fakt by se měl dítěti říct až když ho bude vyspělé na to ho přijmout, tudíš věk je individuální. Není to správné.

Je to ještě dost brzo aby dítě pochopilo všechny souvislosti s tímto spojené, počkal bych do 18 roku

je to kravina

Je to nesmysl. 1) nelze to prokázat ani vymáhat, 2) mělo by to záležet pouze na rodičích.

Je to příliš striktní nařízení. Dítě do věku 6 let nemusí z různých důvodů takovou infromaci přijmout bez následků. Vzhledem k vyspělosti dítěte pak mají na to adoptivní rodiče třeba jen půl roku až rok a pokud dítě prochází těžkým obdobím, vše se jenom zhorší. Povinnost oznámit ano, ale do pozdějšího věku. Třeba do 15 let.

je to rozumné, dítě by mělo tento fakt vědět od malička, jinak pak utrpí velý šok

Je to rozumné, dítě se časem pravdu dozví a bude se cítit podvedené, pokud neuslyší pravdu z úst rodičů(pěstounů) kteří jej vychovávají. Jen oni dokáží vysvětlit dostatečně, že jeho původ nic nemění na hloubce jejich citů k němu. V ranném věku děti zpracují tuto informaci mnohem lépe a přizpůsobí se . Proto i načasování tohoto sdělení není radno odkládat. Dítě nebude zatíženo traumatem nepříjemného překvapení například v době puberty kdy tuto informaci těžko akceptuje.

je to správné

je to správné

Je to správné. Dítě by na to mohlo přijít později samo a vyčítat to svým adoptivním rodičům. Dítě by se s tím mělo vychovávat odmala.

Je to v pořádku, dítě to musí vědět, aby bylo případně připraveno na reakci okolí. Otázkou je, jakou formou se to dítěti sdělí.

je to věc rodičů a dítěte..

Je to velmi individuální názor, kdy by bylo vhodné toto dítěti říct. Neměla by na to být novela, ale měli by si to osvojitelé rozhodnout sami.

Jistou logiku to má, ale mělo by to být ne podle věku dítěte, ale podle toho, jak bude schopný se s touto informací vyrovnat.

Každý by to dítěti měl sdělit, kdy uzná za vhodné

Kladný, souhlasím s ním.

M2lo by záležet na rodičích

měla by to být svobodná volba rodičů, kdy to dítěti sdělí, ne povinnost

Měli by ještě dříve - pokud mají s dítětem dobrý vztah, neublíží mu to

měli by to nechat na rodičích, kdy to svému dítěti řeknou

moc brzo

Může to mít negativní vliv na další vzájemné soužití

Myslí si, že je to věc každého osvojitele. Takováto věc, by neměla být nařízena podle zákona.

Myslim si ze je to rozumne, a potrebne na predchadzanie tazkym citovym zraneniam v neskorsom veku (napr. v obdobi puberty)

Myslím si že je to nesmysl

myslím si že je to správné dítě by mělo vědět svůj původ a znát pravdu.

Myslím si, že by mělo záležet na každém člověku individuálně, jestli chce dítěti říct pravdu nebo ne a pokud chce dítěti říci pravdu, že není jeho skutečný rodič, tak by si měl sám rozhodnout, kdy tak učiní.

Myslím si, že by to mělo být na rodičích, kdy to dítěti řeknou, oni usoudí, kdy je na to dítě zralé, aby to pochopilo.

Myslím si, že se nedá přesně určit doba kdy to dítěti oznámit. Ke každému dítěti je potřeba přistupovat individuálně. Proto pokud je dítě vyspělé, je možné ho s tímto seznámit dřív. V opačném případě je na posouzení náhradních rodičů, kdy to dítěti oznámí. Dítě by se to však mělo dozvědět.

Myslím si,že je to rozumné, dnešní děti dokáží ve škole být zlí a podat to bezcitným a neurvalým způsobem. Je lepší,aby se to dítě dozvědělo dobře podanou formou a v klidu doma a na případné výpady svých "kamarádů" bylo připravené.

myslím že to může dítě ohrozit

Myslím, že by rozhodnutí o obeznámení dítěte s osvojením mělo být věcí rodičů - ne státu.

Myslím, že je to příliš brzy.

Na otázku č. 15 jsem nechtěla odpovídat, ale dotazník se vracel s tím, že musím odpovědět. Můj názor ovšem je, že skutečnost se odhalí podle situace, podle vyzrálosti dítěte a další okolnosti hrají roli, takže dospělí musí citlivě odhadnout čas, kdy svěří "tajemství" "svému" dítěti.

Nechala bych toto rozhodnutí na rodičích a neupravovala bych ho zákonem.

nejsem si jistá, zda je to ve všech případech dobré a zda tato povinnost má být stanovena zákoníkem - nechalabych vždy na zvážení rodiny

Nejsem zastánce státních příkazů ve věci výchovy dítěte. Mělo by jít o formu doporučení a ne o nařízení.

Nelíbí se mi. Rodičové by měli mít právo říct dítěti o osvojení kdykoliv, kdy chtějí, nebo by jim to nemusely říkat vůbec pokud nechtějí.

Nemam

nemám informace k této problematice a tedy ani názor na zmíněnou novelu.

nemělo by se to řešit zákonem. Každé dítě je schopno tuto informaci přijmout v jiném věku

Nemohu posoudit, neznám jej.

nemůžu se rozhodnout o správnosti

Nemyslím si, že to je dobrý nápad. Podle mě je to každého věc. Rodiče by měli sami dobře vědět, kdy to dítěti říct.

Není dobrý nápad, dítě dle mého názoru ještě nedokáže plně pochopit o co jde..

Nepřijde mi to zrovna nejlepší nápad. Nechala bych to na uvážení rodičů, kdy dítětí sdělí pravdu.

nesmyslné zasahování do chodu rodiny

Nesouhlasím

nesouhlasim

Nesouhlasím s tím.

nesouhlasím s tímto paragrafem, je to každého soukromá věc

nesouhlasím s tímto. Každé dítě a rodina je jiné. Opět je to zase direktivní nařízení

nesouhlasím, je to jejich věc

nesouhlasím, mělo by to být individuálně na rodině s ohledem na konkrétní dítě

Nesouhlasím, záleží na okolnostech - adopce x pěstounství, osobnost dítěte. Obeznámení dítěte s touto skutečností bych nechala na pěstounech nebo adoptivních rodičích, věková hranice dítěte by měla být posunuta (starší školní věk).

nesouhlasím, záleží na rodině, povaze dítěte...

Nesouhlasím. Myslím, že se jedná se o individuální situaci u každého dítěte.

Nesouhlasím. Rozhodnutí musí být na osvojitelích.

nevím

nevím

nevím

nevím, mělo by to být pod dohledem psychologa

Nevím, nečetl jsem

Nevím, o tom by měli rozhodnout odborníci (dětští psychologové)

Nevím.

Nevím.

Nevím.

Neznám přesné znění novely.

Neznám, nemám

o tom slyším prvně a příjde mi to jajko dost drsné. vždyť v tom věku to dítě ještě vůbec nemůže pochopit a mít z toho rozum.

ok.

omezuje adoptivní rodiče ve výchově, zákon kalkuluje s tím, že dítě přece jen není jejich. V okamžiku, kdy se jedná o adoptováné dítě, rodiče by měli mít právo o tomto rozhodnout sami. V případě pěstounské péče je toto nařízení pochopitelné.

Opravdu jsme tak neschopní, že všechno potřebujeme mít předepsané zákonem?

podle dítěte- ne každé na to bude připraveno, že...

Podle mě je to hloupost. Tuto informaci by se dítě mělo dozvědět jedině až bude natolik inteligentní a vyspělé, aby tuto skutečnost uneslo - podle mě až kolem patnácti let.

Podle mě je to nesmysl, rodiče (v tomto případě adoptivní) sami nejlépe poznají, kdy je na to jejich dítě připraveno, akorát si musí dát pozor, aby na to nepřišlo dříve samo. Nechápu, co má do toho stát co mluvit.

Podle mě to není správné, protože ne každé dítě je na to v takovém věku připraveno.

Podle mě záleží jen na osvojitelích, kdy to dítěti oznámí. Neřídila bych se podle §836!!!

Považuji to za zbytečně omezující, myslím, že by mělo být na osvojitelích, jak se k tomu postaví.

pro jednou zvitezil rozum

S tím obdobím souhlasím, ale nevím proč to musí být dělané zákonem, mělo by se to vždy ponechat na osvojitelích aby zvolili vhodnou chvíli, když jsou schopni vychovávat dítě, určitě sami poznají kdy to je vhodné a ne jim vše nesmyslně nařizovat zákonem.

s touto novelou souhlasím

Se zákonem souhlasím.

sfdgsdf

shit

souhlas

Souhlasím

Souhlasím

souhlasim

souhlasím

souhlasím

souhlasím s tím

souhlasím s tím

Souhlasím s tím.

Souhlasim s tim.

Souhlasím, ale nemám zkušenosti.

špatný

Taková povinnost by neměla existovat.

takové věci se nemají řešit násilím (nařízením, zákonem), je to soukromá věc zúčastněných

Takový, že striktně to určovat je podle mě hloupost, záleží na situaci, dítěti a jeho vývoji - jednoduše případ od případu.

Tuto otázku by neměl řešit zákon. Je to věc osvojitelů.

V pořádku, lze to podat pozitivním způsobem a je to lepší, než když se to dítě dozví později od někoho jiného, cítilo by se podvedeno.

Vzhledem k tomu, za jakých okolností se někdy "rodiče" vzdávají svých dětí (drogově závislí apod.) by někdy bylo lepší, kdyby se děti nedozvěděly pravdu vůbec. Situace jsou příliš různorodé a s touto novelou zásadně nesouhlasím!

zalezi na danem "rodici" a diteti, na tom jaky maji vztah, jak dobre rodice dite znaji by oni meli urcit vhodnou dobu k tomuto tematu. Rodice by mali dite predem i pote ujistit, ze jej miluji atd...

zbytečně kecá do toho co je věcí rodiny

Zcela jednoznačně s tímto ustanovením nesouhlasím. Info by mělo být samozřejmě dítěti poskytnuto, ale přikláněla bych se k vyšší věkové hranici okolo deseti let věku dítěte. Měla by být zohledněna vyzrálost dítětě.

žádný

že by se ke každému dítěti mělo přistupovat individuálně vzhledem k jeho vlastnostem a duševním schopnostem

že by to mělo být svobodné rozhodnutí rodičů

Že nikdo nemá právo do toho nikoho nutit

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Věková skupina:

 • odpověď 15 - 20 let:
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní na otázku 3. Dosažené vzdělání:

4. Znáte ve svém okolí někoho, kdo má dítě v náhradní rodinné péči?

 • odpověď Ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi V 6 - 10 letech na otázku 15. V kolika letech je podle vás vhodné dítěti říci pravdu o svém původu?

6. Kdybych si osvojil/a dítě, tak by to bylo:

 • odpověď případě nemožnosti mít vlastní děti:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi novorozeně na otázku 9. Jak staré by mělo dítě být?

7. Jaký typ náhradní rodinné péče byste upřednostnili?

 • odpověď Adopci:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi novorozeně na otázku 9. Jak staré by mělo dítě být?

8. Záleželo by Vám na věku dítěte?

 • odpověď Ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 3 let na otázku 9. Jak staré by mělo dítě být?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 6 let na otázku 9. Jak staré by mělo dítě být?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi max. 1 rok staré na otázku 9. Jak staré by mělo dítě být?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi novorozeně na otázku 9. Jak staré by mělo dítě být?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věková skupina:

3. Dosažené vzdělání:

4. Znáte ve svém okolí někoho, kdo má dítě v náhradní rodinné péči?

5. Dokážete si představit, že byste se v určité situaci rozhodli stát pěstouny či adoptivními rodiči?

6. Kdybych si osvojil/a dítě, tak by to bylo:

7. Jaký typ náhradní rodinné péče byste upřednostnili?

8. Záleželo by Vám na věku dítěte?

9. Jak staré by mělo dítě být?

10. Záleželo by Vám na barvě pleti osvojeného dítěte?

11. Dokážete si představit, že byste si vzali do péče dítě postižené?

12. Pokud byste se stali osvojiteli, báli byste se reakce blízkých/sousedů/okolí?

13. Dokázali byste přiznat před druhými, že dítě není Vaše, ale adoptované?

14. Měla by být umožněna adopce homosexuálům?

15. V kolika letech je podle vás vhodné dítěti říci pravdu o svém původu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věková skupina:

3. Dosažené vzdělání:

4. Znáte ve svém okolí někoho, kdo má dítě v náhradní rodinné péči?

5. Dokážete si představit, že byste se v určité situaci rozhodli stát pěstouny či adoptivními rodiči?

6. Kdybych si osvojil/a dítě, tak by to bylo:

7. Jaký typ náhradní rodinné péče byste upřednostnili?

8. Záleželo by Vám na věku dítěte?

9. Jak staré by mělo dítě být?

10. Záleželo by Vám na barvě pleti osvojeného dítěte?

11. Dokážete si představit, že byste si vzali do péče dítě postižené?

12. Pokud byste se stali osvojiteli, báli byste se reakce blízkých/sousedů/okolí?

13. Dokázali byste přiznat před druhými, že dítě není Vaše, ale adoptované?

14. Měla by být umožněna adopce homosexuálům?

15. V kolika letech je podle vás vhodné dítěti říci pravdu o svém původu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Nerudová, M.Náhradní rodinná péče (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://23906.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.