Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Parterské násilí mezi mladými

Parterské násilí mezi mladými

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 21. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Monika Groulová
Šetření:28. 05. 2012 - 01. 06. 2012
Počet respondentů:106
Počet otázek (max/průměr):24 / 14.7
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:62,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:37
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ráda bych Vás poprosila o vyplnění dotazníku, který se týká partnerského násilí mezi mladými partnery, kteří spolu trvale nežijí ve společné domácnosti. Pod pojmem partner vždy rozumíme, že společně vytváříte trvalý (stabilní) vztah, nežijete ve společné domácnosti a ani nemáte uzavřené manželství či partnerství. Byla bych velmi ráda, kdybyste v dotazníku zohlednili i případné zkušenosti z předchozích vztahů a ne jen ze vztahu současného. Dotazník obsahuje pouze 16 otázek s nabídkami odpovědí, takže Vám jejich zodpovězení zabere jen několik málo minut. Výsledky dotazníku budou použity k vypracování mé bakalářské práce a Vaše odpovědi zůstanou čistě ANONYMNÍ!!! Děkuji za pravdivé vyplnění a Váš drahocenný čas.

Odpovědi respondentů

1. Uveďte prosím váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [0-17 → konec dotazníku, 18otázka č. 2, 19otázka č. 2, 20otázka č. 2, 21otázka č. 2, 22otázka č. 2, 23otázka č. 2, 24otázka č. 2, 25otázka č. 2, 26-99 → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
211816,98 %16,98 %  
181615,09 %15,09 %  
0-171312,26 %12,26 %  
231211,32 %11,32 %  
26-99109,43 %9,43 %  
22109,43 %9,43 %  
2098,49 %8,49 %  
2476,6 %6,6 %  
1965,66 %5,66 %  
2554,72 %4,72 %  

Graf

2. Uveďte prosím vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6274,7 %58,49 %  
Muž2125,3 %19,81 %  

Graf

3. Uveďte prosím vaše povolání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student6375,9 %59,43 %  
Pracující2024,1 %18,87 %  

Graf

4. Máte aktuálně partnera/partnerku, se kterým vytváříte trvalý (stabilní) vztah, ale trvale nežijete ve společné domácnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4959,04 %46,23 %  
Ne3440,96 %32,08 %  

Graf

5. Co si představíte pod pojmem „partnerské násilí“? (prosím vypište)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
omezování s veřejností; zákazy; mučení a ohrožování; bytí, at´už pěstí, nebo kopání, tahání za vlasy; sprosté nadávání11,2 %0,94 %  
bití, hádky, nadávky...11,2 %0,94 %  
fyzický kontakt, který je veden proti partnerovi se záměrem ublížení11,2 %0,94 %  
facky, nadávky11,2 %0,94 %  
psychická šikana a fyzické týrání11,2 %0,94 %  
bití, zákazy, přehnané neopodstatněná žárlivost doprovázená psychickým vydíráním, ponižování11,2 %0,94 %  
když muž bije nebo vydírá svou partnerku..11,2 %0,94 %  
psychické vydírání, mlátit toho druhého ,....11,2 %0,94 %  
samozřejmě fyzické a také psychické násilí, které mnohdy bývá i horší.... např. vydírání, nadávky atd...11,2 %0,94 %  
týrání (fyzické/psychické) parnerky nebo partnera11,2 %0,94 %  
ostatní odpovědi Fyzické násilí ze strany jednoho nebo i obou partnerů, hádky dosahující úrovně rvačky a fyzických "trestů", psychické násilí ("týrání") formou pronásledování, přehnané žárlivosti, osočování, urážek a nadávek apod.
bití partnera
facky, napadení, urážky
psychické a fyzické násilí
týrání, fyzické i psychycké ulizování
fyzické i psychické násilí, urážky
Vydírání,fyzické nasilí,nestandartní omezování
Fyzický nebo psychický útok
nemít soukromí, pořád kontrola kde je s kmým a proč tam je
Když jeden partner psychicky nebo fyzicky týrá druhého.
mlátí mě ovladačem od televize a mě se to nelíbí
fyzické i psychické vydírání, omezování
Fyzické násilí, slovní urážky
Když si partneři nadavají, uražejí se a samozřejmě i fyzicky a psychycky ubližují.
Když jeden z partnerů fyzicky napadá svůj protějšek.
tvrdé zacházení,mlácení partnera,nucení do něčeho co druhý není ochoten udělat
jak fyzickou tak psychickou šikanu partnera
jakákoliv forma fyzického násilí nebo působení újmy po psychické/emocionální strínce
fyzické útoky, psychické vydírání, omezování osobní svobody
hard sex
fyzické i psychické napadání
forma fyzického násilí mezi partnery
facky apod.
Násilí/agresivní chování prováděné partnerovi oproti jeho vůli
psychické a fyzické týrání, přehnaná žárlivost
psychické týrání (podezřívání, ponižování, urážení atd), mlácení (facka,...)
Fyzické nebo psychické ubližování partnerovi
zneužívání, ohrožování, ubližování partnera
vydírání, ubližování, psychické i fyzické násilí
fyzicke ci psychicke deptani, mlaceni
mlaceni zeny,nuceni veci ktere by zena nedelala,nechavat vse na zene
Týrání jednoho z partnerů.
fyzický a psychický nátlak
fyzické napadání, psychický teror
psychicke-nadavky.ponizovani.. fyzicke-facky a jine ublizovani
minimálně jeden z partnerů druhého bije
sexuální násilí, i domácí násilí
urážení, shazování před rodiči, psychické napadání
když mě partner udeří
Fyzické násilí
fyzické násilí jako např.facky,kopance atd.
bití
Nátlak, psychické a fyzické týrání.
fyzická hrubost (facky, údery pěstí apod.) a psychický útlak
Fyzické i psychické ubližování partnerovi
žena mě bije
fyzické nebo psychické týrání mezi partnery
Představím si, že muž terorizuje ženu (nebo obráceně). Nemusí jí zrovna bít, stačí psychický teror.
psychická i fyzická šikana, slovní ponižování atp.
psychické, fyzické týrání
Agresivní řešení sporu, zbytečná agrese vůči partnerovi.
když fyzicky nebo psychicky ubližuje a tím zhoršuje zdravotní stav partnera
Fyzické a psychické ubližování.
fyzické a psychcké týrání
Psychický nebo fyzický nátlak.
jeden z partnerů je týrán
mlácení
fyzické napadení
fyzické napadání partnera
facka, ponižování
Když se partneři fyzicky napadají, respektive, když muž napadá ženu.
týrání mezi partnery
psychické nebo fyzické násilí mezi partnery (manžely)
Ubližování jeden druhému Fyzicky
fyzický nebo psychický nátlak, ponižování, odpírání přirozených potřeb
bití, psychické a fyzické násilí, šikana
Agrese nedobrovolně omezující svobodu partnera
fyzické či psychycké týrání mezi partnery (ať už z jedné nebo obou stran)
výhružky, donucování, fyzické násilí, psychický nátlak
sikana, tyrani, vyhrozovani
teror, ponižování
veškeré násilí co děla partner na druhém, patří sem i psychické týrání
teror, ponižování, násilí
7387,95 %68,87 % 

Graf

6. Pokud by se Vám stalo, že by Vám Váš partner/partnerka nadával/a, urážel/a, ponižoval/a či shazoval/a před rodinou nebo přáteli, byl/a byste mu/jí ochoten/a takové chování odpustit či prominout?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhodně ne3036,14 %28,3 %  
Spíše ne2530,12 %23,58 %  
Spíše ano1518,07 %14,15 %  
Nevím1012,05 %9,43 %  
Rozhodně ano33,61 %2,83 %  

Graf

7. Pokud by se Vám stalo (pokud zjistíte), že Vám partner/ka čte e-maily, SMS, kontroluje hovory či Váš facebook, byl/a byste ochoten/a mu/jí takové chování tolerovat? (Odpustit či prominout?)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne3036,14 %28,3 %  
Spíše ano2226,51 %20,75 %  
Nevím1315,66 %12,26 %  
Rozhodně ne1214,46 %11,32 %  
Rozhodně ano67,23 %5,66 %  

Graf

8. Kdyby Vás partner/ka fyzicky napadl/a, byl/a byste ochoten/a mu/jí takové chování odpustit a dále setrvat ve vztahu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhodně ne5161,45 %48,11 %  
Spíše ne1821,69 %16,98 %  
Spíše ano78,43 %6,6 %  
Nevím56,02 %4,72 %  
Rozhodně ano22,41 %1,89 %  

Graf

9. Stalo se vám někdy ve vztahu, že jste měl/a pocit, že na Vás parner/ka nepřiměřeně žárlí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne2631,33 %24,53 %  
Spíše ano2125,3 %19,81 %  
Rozhodně ano1922,89 %17,92 %  
Nevím910,84 %8,49 %  
Rozhodně89,64 %7,55 %  

Graf

10. Máte pocit, že Vás někdy partner/ka ve vztahu v něčem omezoval/a? (Pokud ANO, v čem?)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Rozhodně anootázka č. 11, Spíše anootázka č. 12, Nevímotázka č. 13, Spíše neotázka č. 13, Rozhodně neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne4048,19 %37,74 %  
Rozhodně ne1214,46 %11,32 %  
Rozhodně ano1113,25 %10,38 %  
Spíše ano1113,25 %10,38 %  
Nevím910,84 %8,49 %  

Graf

11. Rozhodně ano

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
omezování kamarádů; omezování chodit do hospody; být chvíli sám19,09 %0,94 %  
V kontaktu s přáteli19,09 %0,94 %  
Scházet se s přáteli a trávit čas bez něho.19,09 %0,94 %  
Komunikace s opačným pohlavím, stýkání s přáteli19,09 %0,94 %  
nechce abych se vídal se svojí maminkou, bývalou partnerkou, kamarádkami a vůbec všemi ženami19,09 %0,94 %  
kamarádi, alkohol, sport19,09 %0,94 %  
v kontaktu s rodinou, přáteli, v zájmech19,09 %0,94 %  
přátelé19,09 %0,94 %  
Vydírání, stalking, různé druhy maipulace, podezírání, pomluvy,omezování kontaktu s blízkými, vyncování si pozornosti, nepříjemných sexuálních praktik19,09 %0,94 %  
sport19,09 %0,94 %  
ostatní odpovědi ve výběru přátel, v trávení volného času 19,09 %0,94 % 

Graf

12. Spíše ano

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Negativní reakce na přátelský kontakt s vrstevníky opačného pohlaví19,09 %0,94 %  
.....19,09 %0,94 %  
setkáváni s osoami opacného pohlaví19,09 %0,94 %  
musim se dívat jak hraje LoL a zabírá mi PC19,09 %0,94 %  
ve stýkání s přáteli a trávení volného času bez něj podle mých představ19,09 %0,94 %  
traveni casu s prateli a jinymi lidmi okolo me19,09 %0,94 %  
bývalý - chtěl, abych opustila svou víru19,09 %0,94 %  
Se setkávání s přáteli19,09 %0,94 %  
jde o drobnosti, jako to že se nemohu o některých věcech rozhodnout sama a musím brát ohled i na partnerův názor. V případě že se pak naše názory neslučují ve věci která je pro mne důležitá, pak se cítím omezována.19,09 %0,94 %  
??19,09 %0,94 %  
ostatní odpovědi přátelé, koníčky 19,09 %0,94 % 

Graf

13. Stalo se Vám někdy ve vztahu, že Vám Váš partner/ka zakazoval/a kontakt s okolím (přáteli, rodinou, kamarády, spolužáky, spolupracovníky, sousedy, známými?)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhodně ne4756,63 %44,34 %  
Spíše ne1821,69 %16,98 %  
Rozhodně ano1214,46 %11,32 %  
Spíše ano67,23 %5,66 %  

Graf

14. Stalo se Vám někdy, že Vás parter/ka udeřil/a (facka, rána pěstí,…)? (Pokud ANO, při jaké příležitosti? Např. hádka, v opilosti, jen tak bez důvodu,….)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano-1xotázka č. 15, Ano-2x až 5xotázka č. 16, Ano-5x a víceotázka č. 17, Ano- opakovaně (pravidelně)otázka č. 18, Nevím-nepamatuji seotázka č. 19, Ne-nikdyotázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne-nikdy6173,49 %57,55 %  
Ano-2x až 5x89,64 %7,55 %  
Ano-1x78,43 %6,6 %  
Ano- opakovaně (pravidelně)44,82 %3,77 %  
Nevím-nepamatuji se33,61 %2,83 %  

Graf

15. Ano-1x

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
o velikonocích114,29 %0,94 %  
brutální hádka, kterou jsem sama začala 114,29 %0,94 %  
měla jsem opět pravdu114,29 %0,94 %  
Když sem se s ním ze srandy prala a on to pochopil jinak.114,29 %0,94 %  
odplata za moji facku114,29 %0,94 %  
podvádění s jinou114,29 %0,94 %  
opilost,při rozchodu114,29 %0,94 %  

Graf

16. Ano-2x až 5x

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano partnerka mě uhodila, když jsem byl opilí112,5 %0,94 %  
hádka když byl opilý112,5 %0,94 %  
............112,5 %0,94 %  
v opilosti (nebylo to nějak hrozné)112,5 %0,94 %  
v nestřízlivém stavu (tj. na drogách)112,5 %0,94 %  
v opilosi, hádka112,5 %0,94 %  
hádka v opilosti112,5 %0,94 %  
v opilosti112,5 %0,94 %  

Graf

17. Ano-5x a více

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

18. Ano-opakovaně (pravidelně)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Co mám k tomu napsat? Prostě to tak bylo.125 %0,94 %  
minimálně jednou týdně125 %0,94 %  
facky125 %0,94 %  
při hádkách125 %0,94 %  

Graf

19. A) Oznámkujte uvedené body dle následující legendy: 1-(přípustné, jsem ve vztahu ochoten/a přejít) 2-(spíše přípustné, jsem ochoten/a občas tolerovat) 3-(lze tolerovat, ale ne stále, pouze výjimečně) 4-(spíše nepřípustné, lze pouze 1x) 5-(rozhodně nepřípustné, v žádném případě)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Nadávky, urážky3.6751.159
Podezírání partnera/partnerky (např. z nevěry…)3.2650.845
Vydírání partnera/partnerky4.6140.526
Pomluvy partnera/partnerky4.3610.689
Obviňování partnera/partnerky (např. z nevěry…)3.6990.741
Zesměšňování a ponižování partnera/partnerky4.5540.609
Omezování v kontaktu s okolím (přáteli, rodinou, spolužáky, kolegy…)4.3980.818
Snaha o neustálou kontrolu partnera/partnerky (co právě dělá, s kým je…)3.9041.003
Vynucování neustálé pozornosti od partnera/partnerky3.3861.008
Kontrolování hovorů a SMS zpráv v mobilu, e-mailu, facebooku, apod.3.9521.202
Nepřiměřená žárlivost3.6270.836
Facky4.6140.839
Údery pěstí, kopání, škrcení4.9280.212
Ohrožování nějakou zbraní4.9280.091
Nucení k pohlavnímu styku4.6510.757
Vynucování nepříjemných praktik během pohlavního styku4.5660.631
Znásilnění4.8550.437

Graf

20. B) Setkal/a jste se s některým z uvedených bodů ve svém vlastním vztahu?: 1-(Rozhodně ano) 2-(Spíše ano) 3-(Nevím) 4-(Spíše ne) 5-(Rozhodně ne)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Nadávky, urážky3.4942.202
Podezírání partnera/partnerky (např. z nevěry…)3.0482.311
Vydírání partnera/partnerky4.1331.826
Pomluvy partnera/partnerky4.0121.65
Obviňování partnera/partnerky (např. z nevěry…)3.532.105
Zesměšňování a ponižování partnera/partnerky3.9761.686
Omezování v kontaktu s okolím (přáteli, rodinou, spolužáky, kolegy…)3.7472.478
Snaha o neustálou kontrolu partnera/partnerky (co právě dělá, s kým je…)3.4462.464
Vynucování neustálé pozornosti od partnera/partnerky3.412.314
Kontrolování hovorů a SMS zpráv v mobilu, e-mailu, facebooku, apod.3.5062.298
Nepřiměřená žárlivost3.2772.345
Facky4.2651.833
Údery pěstí, kopání, škrcení4.6631.091
Ohrožování nějakou zbraní4.7470.84
Nucení k pohlavnímu styku4.4821.238
Vynucování nepříjemných praktik během pohlavního styku4.5541.018
Znásilnění4.9160.294

Graf

21. C) Kolikrát jste se s uvedeným body setkal/a? 1-(Nikdy) 2-(1x) 3-(2x-5x) 4-(5x a více) 5-(Opakovaně)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Nadávky, urážky2.3861.875
Podezírání partnera/partnerky (např. z nevěry…)2.7351.954
Vydírání partnera/partnerky1.7831.808
Pomluvy partnera/partnerky1.8311.634
Obviňování partnera/partnerky (např. z nevěry…)2.4342.077
Zesměšňování a ponižování partnera/partnerky1.9281.465
Omezování v kontaktu s okolím (přáteli, rodinou, spolužáky, kolegy…)2.3492.661
Snaha o neustálou kontrolu partnera/partnerky (co právě dělá, s kým je…)2.5542.271
Vynucování neustálé pozornosti od partnera/partnerky2.5062.395
Kontrolování hovorů a SMS zpráv v mobilu, e-mailu, facebooku, apod.2.4222.051
Nepřiměřená žárlivost2.592.073
Facky1.6991.463
Údery pěstí, kopání, škrcení1.4341.306
Ohrožování nějakou zbraní1.3251.087
Nucení k pohlavnímu styku1.5781.473
Vynucování nepříjemných praktik během pohlavního styku1.531.285
Znásilnění1.3251.087

Graf

22. Znáte nějakou osobu či pár ve Vašem okolí, kterých se partnerské násilí týká?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne3339,76 %31,13 %  
Rozhodně ano1518,07 %14,15 %  
Rozhodně ne1416,87 %13,21 %  
Spíše ano1315,66 %12,26 %  
Nevím89,64 %7,55 %  

Graf

23. Kam byste se v případě nutnosti (partnerského násilí) obrátil/a, kde byste hledal/a pomoc?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
policie67,23 %5,66 %  
rodina56,02 %4,72 %  
nevim56,02 %4,72 %  
na policii44,82 %3,77 %  
rodina; kamarádi; linka bezpečí; policie11,2 %0,94 %  
rodina, přátelé, policie11,2 %0,94 %  
Nikam, vyřešil bych si to sám, v případě, že by to byl manželský vztah s dětmi, tak nejpíš k odborníkovi, časem i na policii (přetrvávající nasílí), soud a děti do mé péče. S manželkou rozvod, konec, nestýkání, nezájem.11,2 %0,94 %  
kamarádi,rodina11,2 %0,94 %  
rodina, kamarádi11,2 %0,94 %  
na rodinu, přátele11,2 %0,94 %  
ostatní odpovědi v rodině
nejdříve u rodiny
linka bezpečí, kde bych si nechala poradit co dál
nikam - ukončení svazku/poradna/policie (dle závažnosti)
Policie ČR, Linka první pomoci
policie, poradna
Linka bezpečí,policie
rodiče, plicie, sociálka
linka bezpečí nebo policie
linka bezpečí
nějaké poradny, přátelé, rodina
V centru pro ohrožené ženy, policie, psycholog
U rodičů a přátel.
Pomoc bych hledala nejprve u rodiny a přátel, později by záleželo na situaci.
kamarádky
na rodinu, policii, přátele
Policie, linka bezpečí, přátelé
psycholog
rodina, popřípadě policie
SOS Archa
158
nejdříve rodina, poté policie
linka bezpečí, policie ČR
nejdříve přátelé, potom policie
asi na nejakou linku bezpeci, na socialni pracovnice
sam v sobe a pratelich
Přátelé, rodina
rozchod
u rodičů a policie
policie, intervenční centrum
U rodičů, nejlepších kamarádů
přátelé
u rodiny, známých
u přátel a rodiny
U kamarádů, rodiny
mám to rád nevadí mi to vyžaduji to
šla bych za kamarádkou a společně bychom hledaly na internetu nějakou organizaci, možná bychom rovnou zašly třeba na policii
Nejdříve u rodiny, poté u policie.
Rodina, po případě policie
rodina, kamarádi, policie, linka bezpečí
Přítel
Buď bych šla za někým blízkým, kdo by mi mohl pomoc anebo na policii.
nevím. zkusila jsem policii.
rodiče, policie
na lince důvěry
Policie, speciální poradna, psycholog.
policie, přátelé a rodina
linky bezpečí
Kamarád\ka
Bílý kruh bezpečí
na rodinu
PČR
kamarádka; organizace tímto se zabívající
přátelé, rodina, policie
linku bezpeci
linka bezpečí, rodiče
linky bezpečí, přátelé
5768,67 %53,77 % 

Graf

24. Myslíte si, že jste se někdy stal/a obětí partnerského násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhodně ne4655,42 %43,4 %  
Spíše ne1922,89 %17,92 %  
Nevím910,84 %8,49 %  
Rozhodně ano78,43 %6,6 %  
Spíše ano22,41 %1,89 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 11 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Uveďte prosím vaše pohlaví?

 • odpověď Žena:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 18 na otázku 1. Uveďte prosím váš věk?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vydírání partnera/partnerky=5 na otázku 21. C) Kolikrát jste se s uvedeným body setkal/a? 1-(Nikdy) 2-(1x) 3-(2x-5x) 4-(5x a více) 5-(Opakovaně)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nadávky, urážky=2 na otázku 21. C) Kolikrát jste se s uvedeným body setkal/a? 1-(Nikdy) 2-(1x) 3-(2x-5x) 4-(5x a více) 5-(Opakovaně)
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Podezírání partnera/partnerky (např. z nevěry…)=4 na otázku 20. B) Setkal/a jste se s některým z uvedených bodů ve svém vlastním vztahu?: 1-(Rozhodně ano) 2-(Spíše ano) 3-(Nevím) 4-(Spíše ne) 5-(Rozhodně ne)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nadávky, urážky=2 na otázku 20. B) Setkal/a jste se s některým z uvedených bodů ve svém vlastním vztahu?: 1-(Rozhodně ano) 2-(Spíše ano) 3-(Nevím) 4-(Spíše ne) 5-(Rozhodně ne)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kontrolování hovorů a SMS zpráv v mobilu, e-mailu, facebooku, apod.=3 na otázku 19. A) Oznámkujte uvedené body dle následující legendy: 1-(přípustné, jsem ve vztahu ochoten/a přejít) 2-(spíše přípustné, jsem ochoten/a občas tolerovat) 3-(lze tolerovat, ale ne stále, pouze výjimečně) 4-(spíše nepřípustné, lze pouze 1x) 5-(rozhodně nepřípustné, v žádném případě)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obviňování partnera/partnerky (např. z nevěry…)=5 na otázku 19. A) Oznámkujte uvedené body dle následující legendy: 1-(přípustné, jsem ve vztahu ochoten/a přejít) 2-(spíše přípustné, jsem ochoten/a občas tolerovat) 3-(lze tolerovat, ale ne stále, pouze výjimečně) 4-(spíše nepřípustné, lze pouze 1x) 5-(rozhodně nepřípustné, v žádném případě)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nadávky, urážky=5 na otázku 21. C) Kolikrát jste se s uvedeným body setkal/a? 1-(Nikdy) 2-(1x) 3-(2x-5x) 4-(5x a více) 5-(Opakovaně)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vynucování neustálé pozornosti od partnera/partnerky=2 na otázku 21. C) Kolikrát jste se s uvedeným body setkal/a? 1-(Nikdy) 2-(1x) 3-(2x-5x) 4-(5x a více) 5-(Opakovaně)

3. Uveďte prosím vaše povolání?

 • odpověď Student:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 18 na otázku 1. Uveďte prosím váš věk?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nepřiměřená žárlivost=3 na otázku 21. C) Kolikrát jste se s uvedeným body setkal/a? 1-(Nikdy) 2-(1x) 3-(2x-5x) 4-(5x a více) 5-(Opakovaně)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nadávky, urážky=2 na otázku 21. C) Kolikrát jste se s uvedeným body setkal/a? 1-(Nikdy) 2-(1x) 3-(2x-5x) 4-(5x a více) 5-(Opakovaně)
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nadávky, urážky=4 na otázku 20. B) Setkal/a jste se s některým z uvedených bodů ve svém vlastním vztahu?: 1-(Rozhodně ano) 2-(Spíše ano) 3-(Nevím) 4-(Spíše ne) 5-(Rozhodně ne)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Omezování v kontaktu s okolím (přáteli, rodinou, spolužáky, kolegy…)=4 na otázku 20. B) Setkal/a jste se s některým z uvedených bodů ve svém vlastním vztahu?: 1-(Rozhodně ano) 2-(Spíše ano) 3-(Nevím) 4-(Spíše ne) 5-(Rozhodně ne)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Omezování v kontaktu s okolím (přáteli, rodinou, spolužáky, kolegy…)=4 na otázku 19. A) Oznámkujte uvedené body dle následující legendy: 1-(přípustné, jsem ve vztahu ochoten/a přejít) 2-(spíše přípustné, jsem ochoten/a občas tolerovat) 3-(lze tolerovat, ale ne stále, pouze výjimečně) 4-(spíše nepřípustné, lze pouze 1x) 5-(rozhodně nepřípustné, v žádném případě)

4. Máte aktuálně partnera/partnerku, se kterým vytváříte trvalý (stabilní) vztah, ale trvale nežijete ve společné domácnosti?

 • odpověď Ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zesměšňování a ponižování partnera/partnerky=2 na otázku 20. B) Setkal/a jste se s některým z uvedených bodů ve svém vlastním vztahu?: 1-(Rozhodně ano) 2-(Spíše ano) 3-(Nevím) 4-(Spíše ne) 5-(Rozhodně ne)

8. Kdyby Vás partner/ka fyzicky napadl/a, byl/a byste ochoten/a mu/jí takové chování odpustit a dále setrvat ve vztahu?

 • odpověď Rozhodně ne:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně ne na otázku 6. Pokud by se Vám stalo, že by Vám Váš partner/partnerka nadával/a, urážel/a, ponižoval/a či shazoval/a před rodinou nebo přáteli, byl/a byste mu/jí ochoten/a takové chování odpustit či prominout?

10. Máte pocit, že Vás někdy partner/ka ve vztahu v něčem omezoval/a? (Pokud ANO, v čem?)

 • odpověď Rozhodně ano:
  • 8.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně ano na otázku 13. Stalo se Vám někdy ve vztahu, že Vám Váš partner/ka zakazoval/a kontakt s okolím (přáteli, rodinou, kamarády, spolužáky, spolupracovníky, sousedy, známými?)
 • odpověď Spíše ne:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vynucování neustálé pozornosti od partnera/partnerky=2 na otázku 21. C) Kolikrát jste se s uvedeným body setkal/a? 1-(Nikdy) 2-(1x) 3-(2x-5x) 4-(5x a více) 5-(Opakovaně)

13. Stalo se Vám někdy ve vztahu, že Vám Váš partner/ka zakazoval/a kontakt s okolím (přáteli, rodinou, kamarády, spolužáky, spolupracovníky, sousedy, známými?)

 • odpověď Rozhodně ano:
  • 8.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně ano na otázku 10. Máte pocit, že Vás někdy partner/ka ve vztahu v něčem omezoval/a? (Pokud ANO, v čem?)
 • odpověď Rozhodně ne:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím na otázku 7. Pokud by se Vám stalo (pokud zjistíte), že Vám partner/ka čte e-maily, SMS, kontroluje hovory či Váš facebook, byl/a byste ochoten/a mu/jí takové chování tolerovat? (Odpustit či prominout?)

14. Stalo se Vám někdy, že Vás parter/ka udeřil/a (facka, rána pěstí,…)? (Pokud ANO, při jaké příležitosti? Např. hádka, v opilosti, jen tak bez důvodu,….)

 • odpověď Ne-nikdy:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Facky=1 na otázku 21. C) Kolikrát jste se s uvedeným body setkal/a? 1-(Nikdy) 2-(1x) 3-(2x-5x) 4-(5x a více) 5-(Opakovaně)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ne na otázku 8. Kdyby Vás partner/ka fyzicky napadl/a, byl/a byste ochoten/a mu/jí takové chování odpustit a dále setrvat ve vztahu?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Podezírání partnera/partnerky (např. z nevěry…)=4 na otázku 20. B) Setkal/a jste se s některým z uvedených bodů ve svém vlastním vztahu?: 1-(Rozhodně ano) 2-(Spíše ano) 3-(Nevím) 4-(Spíše ne) 5-(Rozhodně ne)
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně ne na otázku 24. Myslíte si, že jste se někdy stal/a obětí partnerského násilí?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Facky=5 na otázku 20. B) Setkal/a jste se s některým z uvedených bodů ve svém vlastním vztahu?: 1-(Rozhodně ano) 2-(Spíše ano) 3-(Nevím) 4-(Spíše ne) 5-(Rozhodně ne)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vynucování neustálé pozornosti od partnera/partnerky=4 na otázku 19. A) Oznámkujte uvedené body dle následující legendy: 1-(přípustné, jsem ve vztahu ochoten/a přejít) 2-(spíše přípustné, jsem ochoten/a občas tolerovat) 3-(lze tolerovat, ale ne stále, pouze výjimečně) 4-(spíše nepřípustné, lze pouze 1x) 5-(rozhodně nepřípustné, v žádném případě)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nepřiměřená žárlivost=5 na otázku 20. B) Setkal/a jste se s některým z uvedených bodů ve svém vlastním vztahu?: 1-(Rozhodně ano) 2-(Spíše ano) 3-(Nevím) 4-(Spíše ne) 5-(Rozhodně ne)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Podezírání partnera/partnerky (např. z nevěry…)=4 na otázku 19. A) Oznámkujte uvedené body dle následující legendy: 1-(přípustné, jsem ve vztahu ochoten/a přejít) 2-(spíše přípustné, jsem ochoten/a občas tolerovat) 3-(lze tolerovat, ale ne stále, pouze výjimečně) 4-(spíše nepřípustné, lze pouze 1x) 5-(rozhodně nepřípustné, v žádném případě)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ne na otázku 22. Znáte nějakou osobu či pár ve Vašem okolí, kterých se partnerské násilí týká?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nadávky, urážky=5 na otázku 20. B) Setkal/a jste se s některým z uvedených bodů ve svém vlastním vztahu?: 1-(Rozhodně ano) 2-(Spíše ano) 3-(Nevím) 4-(Spíše ne) 5-(Rozhodně ne)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ne na otázku 10. Máte pocit, že Vás někdy partner/ka ve vztahu v něčem omezoval/a? (Pokud ANO, v čem?)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obviňování partnera/partnerky (např. z nevěry…)=4 na otázku 20. B) Setkal/a jste se s některým z uvedených bodů ve svém vlastním vztahu?: 1-(Rozhodně ano) 2-(Spíše ano) 3-(Nevím) 4-(Spíše ne) 5-(Rozhodně ne)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obviňování partnera/partnerky (např. z nevěry…)=5 na otázku 20. B) Setkal/a jste se s některým z uvedených bodů ve svém vlastním vztahu?: 1-(Rozhodně ano) 2-(Spíše ano) 3-(Nevím) 4-(Spíše ne) 5-(Rozhodně ne)

19. A) Oznámkujte uvedené body dle následující legendy: 1-(přípustné, jsem ve vztahu ochoten/a přejít) 2-(spíše přípustné, jsem ochoten/a občas tolerovat) 3-(lze tolerovat, ale ne stále, pouze výjimečně) 4-(spíše nepřípustné, lze pouze 1x) 5-(rozhodně nepřípustné, v žádném případě)

 • odpověď Facky=5:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nadávky, urážky=4 na otázku 19. A) Oznámkujte uvedené body dle následující legendy: 1-(přípustné, jsem ve vztahu ochoten/a přejít) 2-(spíše přípustné, jsem ochoten/a občas tolerovat) 3-(lze tolerovat, ale ne stále, pouze výjimečně) 4-(spíše nepřípustné, lze pouze 1x) 5-(rozhodně nepřípustné, v žádném případě)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vynucování neustálé pozornosti od partnera/partnerky=2 na otázku 21. C) Kolikrát jste se s uvedeným body setkal/a? 1-(Nikdy) 2-(1x) 3-(2x-5x) 4-(5x a více) 5-(Opakovaně)
 • odpověď Nucení k pohlavnímu styku=5:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím na otázku 7. Pokud by se Vám stalo (pokud zjistíte), že Vám partner/ka čte e-maily, SMS, kontroluje hovory či Váš facebook, byl/a byste ochoten/a mu/jí takové chování tolerovat? (Odpustit či prominout?)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ano na otázku 10. Máte pocit, že Vás někdy partner/ka ve vztahu v něčem omezoval/a? (Pokud ANO, v čem?)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nepřiměřená žárlivost=5 na otázku 19. A) Oznámkujte uvedené body dle následující legendy: 1-(přípustné, jsem ve vztahu ochoten/a přejít) 2-(spíše přípustné, jsem ochoten/a občas tolerovat) 3-(lze tolerovat, ale ne stále, pouze výjimečně) 4-(spíše nepřípustné, lze pouze 1x) 5-(rozhodně nepřípustné, v žádném případě)
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nadávky, urážky=2 na otázku 21. C) Kolikrát jste se s uvedeným body setkal/a? 1-(Nikdy) 2-(1x) 3-(2x-5x) 4-(5x a více) 5-(Opakovaně)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nadávky, urážky=5 na otázku 19. A) Oznámkujte uvedené body dle následující legendy: 1-(přípustné, jsem ve vztahu ochoten/a přejít) 2-(spíše přípustné, jsem ochoten/a občas tolerovat) 3-(lze tolerovat, ale ne stále, pouze výjimečně) 4-(spíše nepřípustné, lze pouze 1x) 5-(rozhodně nepřípustné, v žádném případě)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 21 na otázku 1. Uveďte prosím váš věk?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Podezírání partnera/partnerky (např. z nevěry…)=4 na otázku 20. B) Setkal/a jste se s některým z uvedených bodů ve svém vlastním vztahu?: 1-(Rozhodně ano) 2-(Spíše ano) 3-(Nevím) 4-(Spíše ne) 5-(Rozhodně ne)
 • odpověď Omezování v kontaktu s okolím (přáteli, rodinou, spolužáky, kolegy…)=5:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vynucování neustálé pozornosti od partnera/partnerky=5 na otázku 19. A) Oznámkujte uvedené body dle následující legendy: 1-(přípustné, jsem ve vztahu ochoten/a přejít) 2-(spíše přípustné, jsem ochoten/a občas tolerovat) 3-(lze tolerovat, ale ne stále, pouze výjimečně) 4-(spíše nepřípustné, lze pouze 1x) 5-(rozhodně nepřípustné, v žádném případě)
 • odpověď Snaha o neustálou kontrolu partnera/partnerky (co právě dělá, s kým je…)=5:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vynucování neustálé pozornosti od partnera/partnerky=5 na otázku 19. A) Oznámkujte uvedené body dle následující legendy: 1-(přípustné, jsem ve vztahu ochoten/a přejít) 2-(spíše přípustné, jsem ochoten/a občas tolerovat) 3-(lze tolerovat, ale ne stále, pouze výjimečně) 4-(spíše nepřípustné, lze pouze 1x) 5-(rozhodně nepřípustné, v žádném případě)
 • odpověď Vydírání partnera/partnerky=5:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně ne na otázku 7. Pokud by se Vám stalo (pokud zjistíte), že Vám partner/ka čte e-maily, SMS, kontroluje hovory či Váš facebook, byl/a byste ochoten/a mu/jí takové chování tolerovat? (Odpustit či prominout?)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kontrolování hovorů a SMS zpráv v mobilu, e-mailu, facebooku, apod.=5 na otázku 19. A) Oznámkujte uvedené body dle následující legendy: 1-(přípustné, jsem ve vztahu ochoten/a přejít) 2-(spíše přípustné, jsem ochoten/a občas tolerovat) 3-(lze tolerovat, ale ne stále, pouze výjimečně) 4-(spíše nepřípustné, lze pouze 1x) 5-(rozhodně nepřípustné, v žádném případě)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nepřiměřená žárlivost=3 na otázku 21. C) Kolikrát jste se s uvedeným body setkal/a? 1-(Nikdy) 2-(1x) 3-(2x-5x) 4-(5x a více) 5-(Opakovaně)
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně ne na otázku 10. Máte pocit, že Vás někdy partner/ka ve vztahu v něčem omezoval/a? (Pokud ANO, v čem?)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obviňování partnera/partnerky (např. z nevěry…)=5 na otázku 19. A) Oznámkujte uvedené body dle následující legendy: 1-(přípustné, jsem ve vztahu ochoten/a přejít) 2-(spíše přípustné, jsem ochoten/a občas tolerovat) 3-(lze tolerovat, ale ne stále, pouze výjimečně) 4-(spíše nepřípustné, lze pouze 1x) 5-(rozhodně nepřípustné, v žádném případě)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Podezírání partnera/partnerky (např. z nevěry…)=4 na otázku 19. A) Oznámkujte uvedené body dle následující legendy: 1-(přípustné, jsem ve vztahu ochoten/a přejít) 2-(spíše přípustné, jsem ochoten/a občas tolerovat) 3-(lze tolerovat, ale ne stále, pouze výjimečně) 4-(spíše nepřípustné, lze pouze 1x) 5-(rozhodně nepřípustné, v žádném případě)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nadávky, urážky=5 na otázku 20. B) Setkal/a jste se s některým z uvedených bodů ve svém vlastním vztahu?: 1-(Rozhodně ano) 2-(Spíše ano) 3-(Nevím) 4-(Spíše ne) 5-(Rozhodně ne)
 • odpověď Vynucování nepříjemných praktik během pohlavního styku=5:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obviňování partnera/partnerky (např. z nevěry…)=5 na otázku 19. A) Oznámkujte uvedené body dle následující legendy: 1-(přípustné, jsem ve vztahu ochoten/a přejít) 2-(spíše přípustné, jsem ochoten/a občas tolerovat) 3-(lze tolerovat, ale ne stále, pouze výjimečně) 4-(spíše nepřípustné, lze pouze 1x) 5-(rozhodně nepřípustné, v žádném případě)
 • odpověď Zesměšňování a ponižování partnera/partnerky=5:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vynucování neustálé pozornosti od partnera/partnerky=5 na otázku 19. A) Oznámkujte uvedené body dle následující legendy: 1-(přípustné, jsem ve vztahu ochoten/a přejít) 2-(spíše přípustné, jsem ochoten/a občas tolerovat) 3-(lze tolerovat, ale ne stále, pouze výjimečně) 4-(spíše nepřípustné, lze pouze 1x) 5-(rozhodně nepřípustné, v žádném případě)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nepřiměřená žárlivost=5 na otázku 19. A) Oznámkujte uvedené body dle následující legendy: 1-(přípustné, jsem ve vztahu ochoten/a přejít) 2-(spíše přípustné, jsem ochoten/a občas tolerovat) 3-(lze tolerovat, ale ne stále, pouze výjimečně) 4-(spíše nepřípustné, lze pouze 1x) 5-(rozhodně nepřípustné, v žádném případě)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně ne na otázku 10. Máte pocit, že Vás někdy partner/ka ve vztahu v něčem omezoval/a? (Pokud ANO, v čem?)
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obviňování partnera/partnerky (např. z nevěry…)=1 na otázku 20. B) Setkal/a jste se s některým z uvedených bodů ve svém vlastním vztahu?: 1-(Rozhodně ano) 2-(Spíše ano) 3-(Nevím) 4-(Spíše ne) 5-(Rozhodně ne)

20. B) Setkal/a jste se s některým z uvedených bodů ve svém vlastním vztahu?: 1-(Rozhodně ano) 2-(Spíše ano) 3-(Nevím) 4-(Spíše ne) 5-(Rozhodně ne)

 • odpověď Facky=5:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nadávky, urážky=5 na otázku 20. B) Setkal/a jste se s některým z uvedených bodů ve svém vlastním vztahu?: 1-(Rozhodně ano) 2-(Spíše ano) 3-(Nevím) 4-(Spíše ne) 5-(Rozhodně ne)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obviňování partnera/partnerky (např. z nevěry…)=5 na otázku 20. B) Setkal/a jste se s některým z uvedených bodů ve svém vlastním vztahu?: 1-(Rozhodně ano) 2-(Spíše ano) 3-(Nevím) 4-(Spíše ne) 5-(Rozhodně ne)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Facky=1 na otázku 21. C) Kolikrát jste se s uvedeným body setkal/a? 1-(Nikdy) 2-(1x) 3-(2x-5x) 4-(5x a více) 5-(Opakovaně)
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vynucování neustálé pozornosti od partnera/partnerky=4 na otázku 19. A) Oznámkujte uvedené body dle následující legendy: 1-(přípustné, jsem ve vztahu ochoten/a přejít) 2-(spíše přípustné, jsem ochoten/a občas tolerovat) 3-(lze tolerovat, ale ne stále, pouze výjimečně) 4-(spíše nepřípustné, lze pouze 1x) 5-(rozhodně nepřípustné, v žádném případě)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nepřiměřená žárlivost=5 na otázku 20. B) Setkal/a jste se s některým z uvedených bodů ve svém vlastním vztahu?: 1-(Rozhodně ano) 2-(Spíše ano) 3-(Nevím) 4-(Spíše ne) 5-(Rozhodně ne)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne-nikdy na otázku 14. Stalo se Vám někdy, že Vás parter/ka udeřil/a (facka, rána pěstí,…)? (Pokud ANO, při jaké příležitosti? Např. hádka, v opilosti, jen tak bez důvodu,….)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně ne na otázku 10. Máte pocit, že Vás někdy partner/ka ve vztahu v něčem omezoval/a? (Pokud ANO, v čem?)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně ne na otázku 24. Myslíte si, že jste se někdy stal/a obětí partnerského násilí?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kontrolování hovorů a SMS zpráv v mobilu, e-mailu, facebooku, apod.=4 na otázku 19. A) Oznámkujte uvedené body dle následující legendy: 1-(přípustné, jsem ve vztahu ochoten/a přejít) 2-(spíše přípustné, jsem ochoten/a občas tolerovat) 3-(lze tolerovat, ale ne stále, pouze výjimečně) 4-(spíše nepřípustné, lze pouze 1x) 5-(rozhodně nepřípustné, v žádném případě)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Omezování v kontaktu s okolím (přáteli, rodinou, spolužáky, kolegy…)=5 na otázku 20. B) Setkal/a jste se s některým z uvedených bodů ve svém vlastním vztahu?: 1-(Rozhodně ano) 2-(Spíše ano) 3-(Nevím) 4-(Spíše ne) 5-(Rozhodně ne)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vynucování neustálé pozornosti od partnera/partnerky=5 na otázku 20. B) Setkal/a jste se s některým z uvedených bodů ve svém vlastním vztahu?: 1-(Rozhodně ano) 2-(Spíše ano) 3-(Nevím) 4-(Spíše ne) 5-(Rozhodně ne)
 • odpověď Kontrolování hovorů a SMS zpráv v mobilu, e-mailu, facebooku, apod.=5:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Podezírání partnera/partnerky (např. z nevěry…)=5 na otázku 20. B) Setkal/a jste se s některým z uvedených bodů ve svém vlastním vztahu?: 1-(Rozhodně ano) 2-(Spíše ano) 3-(Nevím) 4-(Spíše ne) 5-(Rozhodně ne)
 • odpověď Nucení k pohlavnímu styku=5:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím na otázku 7. Pokud by se Vám stalo (pokud zjistíte), že Vám partner/ka čte e-maily, SMS, kontroluje hovory či Váš facebook, byl/a byste ochoten/a mu/jí takové chování tolerovat? (Odpustit či prominout?)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kontrolování hovorů a SMS zpráv v mobilu, e-mailu, facebooku, apod.=1 na otázku 21. C) Kolikrát jste se s uvedeným body setkal/a? 1-(Nikdy) 2-(1x) 3-(2x-5x) 4-(5x a více) 5-(Opakovaně)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nepřiměřená žárlivost=1 na otázku 21. C) Kolikrát jste se s uvedeným body setkal/a? 1-(Nikdy) 2-(1x) 3-(2x-5x) 4-(5x a více) 5-(Opakovaně)
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Podezírání partnera/partnerky (např. z nevěry…)=1 na otázku 21. C) Kolikrát jste se s uvedeným body setkal/a? 1-(Nikdy) 2-(1x) 3-(2x-5x) 4-(5x a více) 5-(Opakovaně)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nadávky, urážky=5 na otázku 20. B) Setkal/a jste se s některým z uvedených bodů ve svém vlastním vztahu?: 1-(Rozhodně ano) 2-(Spíše ano) 3-(Nevím) 4-(Spíše ne) 5-(Rozhodně ne)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Snaha o neustálou kontrolu partnera/partnerky (co právě dělá, s kým je…)=5 na otázku 20. B) Setkal/a jste se s některým z uvedených bodů ve svém vlastním vztahu?: 1-(Rozhodně ano) 2-(Spíše ano) 3-(Nevím) 4-(Spíše ne) 5-(Rozhodně ne)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obviňování partnera/partnerky (např. z nevěry…)=5 na otázku 20. B) Setkal/a jste se s některým z uvedených bodů ve svém vlastním vztahu?: 1-(Rozhodně ano) 2-(Spíše ano) 3-(Nevím) 4-(Spíše ne) 5-(Rozhodně ne)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vynucování neustálé pozornosti od partnera/partnerky=5 na otázku 20. B) Setkal/a jste se s některým z uvedených bodů ve svém vlastním vztahu?: 1-(Rozhodně ano) 2-(Spíše ano) 3-(Nevím) 4-(Spíše ne) 5-(Rozhodně ne)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Snaha o neustálou kontrolu partnera/partnerky (co právě dělá, s kým je…)=1 na otázku 21. C) Kolikrát jste se s uvedeným body setkal/a? 1-(Nikdy) 2-(1x) 3-(2x-5x) 4-(5x a více) 5-(Opakovaně)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obviňování partnera/partnerky (např. z nevěry…)=1 na otázku 21. C) Kolikrát jste se s uvedeným body setkal/a? 1-(Nikdy) 2-(1x) 3-(2x-5x) 4-(5x a více) 5-(Opakovaně)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nepřiměřená žárlivost=5 na otázku 20. B) Setkal/a jste se s některým z uvedených bodů ve svém vlastním vztahu?: 1-(Rozhodně ano) 2-(Spíše ano) 3-(Nevím) 4-(Spíše ne) 5-(Rozhodně ne)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Podezírání partnera/partnerky (např. z nevěry…)=5 na otázku 20. B) Setkal/a jste se s některým z uvedených bodů ve svém vlastním vztahu?: 1-(Rozhodně ano) 2-(Spíše ano) 3-(Nevím) 4-(Spíše ne) 5-(Rozhodně ne)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kontrolování hovorů a SMS zpráv v mobilu, e-mailu, facebooku, apod.=5 na otázku 20. B) Setkal/a jste se s některým z uvedených bodů ve svém vlastním vztahu?: 1-(Rozhodně ano) 2-(Spíše ano) 3-(Nevím) 4-(Spíše ne) 5-(Rozhodně ne)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně ne na otázku 10. Máte pocit, že Vás někdy partner/ka ve vztahu v něčem omezoval/a? (Pokud ANO, v čem?)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně ne na otázku 13. Stalo se Vám někdy ve vztahu, že Vám Váš partner/ka zakazoval/a kontakt s okolím (přáteli, rodinou, kamarády, spolužáky, spolupracovníky, sousedy, známými?)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vynucování neustálé pozornosti od partnera/partnerky=5 na otázku 19. A) Oznámkujte uvedené body dle následující legendy: 1-(přípustné, jsem ve vztahu ochoten/a přejít) 2-(spíše přípustné, jsem ochoten/a občas tolerovat) 3-(lze tolerovat, ale ne stále, pouze výjimečně) 4-(spíše nepřípustné, lze pouze 1x) 5-(rozhodně nepřípustné, v žádném případě)
 • odpověď Omezování v kontaktu s okolím (přáteli, rodinou, spolužáky, kolegy…)=1:
  • 6.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně ano na otázku 10. Máte pocit, že Vás někdy partner/ka ve vztahu v něčem omezoval/a? (Pokud ANO, v čem?)
  • 6.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně ano na otázku 13. Stalo se Vám někdy ve vztahu, že Vám Váš partner/ka zakazoval/a kontakt s okolím (přáteli, rodinou, kamarády, spolužáky, spolupracovníky, sousedy, známými?)
 • odpověď Snaha o neustálou kontrolu partnera/partnerky (co právě dělá, s kým je…)=5:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Podezírání partnera/partnerky (např. z nevěry…)=5 na otázku 20. B) Setkal/a jste se s některým z uvedených bodů ve svém vlastním vztahu?: 1-(Rozhodně ano) 2-(Spíše ano) 3-(Nevím) 4-(Spíše ne) 5-(Rozhodně ne)
 • odpověď Vydírání partnera/partnerky=5:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pomluvy partnera/partnerky=5 na otázku 20. B) Setkal/a jste se s některým z uvedených bodů ve svém vlastním vztahu?: 1-(Rozhodně ano) 2-(Spíše ano) 3-(Nevím) 4-(Spíše ne) 5-(Rozhodně ne)
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kontrolování hovorů a SMS zpráv v mobilu, e-mailu, facebooku, apod.=5 na otázku 20. B) Setkal/a jste se s některým z uvedených bodů ve svém vlastním vztahu?: 1-(Rozhodně ano) 2-(Spíše ano) 3-(Nevím) 4-(Spíše ne) 5-(Rozhodně ne)
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obviňování partnera/partnerky (např. z nevěry…)=5 na otázku 20. B) Setkal/a jste se s některým z uvedených bodů ve svém vlastním vztahu?: 1-(Rozhodně ano) 2-(Spíše ano) 3-(Nevím) 4-(Spíše ne) 5-(Rozhodně ne)
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Podezírání partnera/partnerky (např. z nevěry…)=5 na otázku 20. B) Setkal/a jste se s některým z uvedených bodů ve svém vlastním vztahu?: 1-(Rozhodně ano) 2-(Spíše ano) 3-(Nevím) 4-(Spíše ne) 5-(Rozhodně ne)
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zesměšňování a ponižování partnera/partnerky=5 na otázku 20. B) Setkal/a jste se s některým z uvedených bodů ve svém vlastním vztahu?: 1-(Rozhodně ano) 2-(Spíše ano) 3-(Nevím) 4-(Spíše ne) 5-(Rozhodně ne)
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nepřiměřená žárlivost=5 na otázku 20. B) Setkal/a jste se s některým z uvedených bodů ve svém vlastním vztahu?: 1-(Rozhodně ano) 2-(Spíše ano) 3-(Nevím) 4-(Spíše ne) 5-(Rozhodně ne)
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně ne na otázku 10. Máte pocit, že Vás někdy partner/ka ve vztahu v něčem omezoval/a? (Pokud ANO, v čem?)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nadávky, urážky=5 na otázku 20. B) Setkal/a jste se s některým z uvedených bodů ve svém vlastním vztahu?: 1-(Rozhodně ano) 2-(Spíše ano) 3-(Nevím) 4-(Spíše ne) 5-(Rozhodně ne)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Snaha o neustálou kontrolu partnera/partnerky (co právě dělá, s kým je…)=5 na otázku 20. B) Setkal/a jste se s některým z uvedených bodů ve svém vlastním vztahu?: 1-(Rozhodně ano) 2-(Spíše ano) 3-(Nevím) 4-(Spíše ne) 5-(Rozhodně ne)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vynucování neustálé pozornosti od partnera/partnerky=5 na otázku 20. B) Setkal/a jste se s některým z uvedených bodů ve svém vlastním vztahu?: 1-(Rozhodně ano) 2-(Spíše ano) 3-(Nevím) 4-(Spíše ne) 5-(Rozhodně ne)
 • odpověď Vynucování nepříjemných praktik během pohlavního styku=5:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vynucování nepříjemných praktik během pohlavního styku=1 na otázku 21. C) Kolikrát jste se s uvedeným body setkal/a? 1-(Nikdy) 2-(1x) 3-(2x-5x) 4-(5x a více) 5-(Opakovaně)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vynucování neustálé pozornosti od partnera/partnerky=2 na otázku 20. B) Setkal/a jste se s některým z uvedených bodů ve svém vlastním vztahu?: 1-(Rozhodně ano) 2-(Spíše ano) 3-(Nevím) 4-(Spíše ne) 5-(Rozhodně ne)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obviňování partnera/partnerky (např. z nevěry…)=1 na otázku 21. C) Kolikrát jste se s uvedeným body setkal/a? 1-(Nikdy) 2-(1x) 3-(2x-5x) 4-(5x a více) 5-(Opakovaně)
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kontrolování hovorů a SMS zpráv v mobilu, e-mailu, facebooku, apod.=3 na otázku 19. A) Oznámkujte uvedené body dle následující legendy: 1-(přípustné, jsem ve vztahu ochoten/a přejít) 2-(spíše přípustné, jsem ochoten/a občas tolerovat) 3-(lze tolerovat, ale ne stále, pouze výjimečně) 4-(spíše nepřípustné, lze pouze 1x) 5-(rozhodně nepřípustné, v žádném případě)

21. C) Kolikrát jste se s uvedeným body setkal/a? 1-(Nikdy) 2-(1x) 3-(2x-5x) 4-(5x a více) 5-(Opakovaně)

 • odpověď Kontrolování hovorů a SMS zpráv v mobilu, e-mailu, facebooku, apod.=1:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Podezírání partnera/partnerky (např. z nevěry…)=1 na otázku 21. C) Kolikrát jste se s uvedeným body setkal/a? 1-(Nikdy) 2-(1x) 3-(2x-5x) 4-(5x a více) 5-(Opakovaně)
 • odpověď Nucení k pohlavnímu styku=1:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nadávky, urážky=2 na otázku 21. C) Kolikrát jste se s uvedeným body setkal/a? 1-(Nikdy) 2-(1x) 3-(2x-5x) 4-(5x a více) 5-(Opakovaně)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 21 na otázku 1. Uveďte prosím váš věk?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kontrolování hovorů a SMS zpráv v mobilu, e-mailu, facebooku, apod.=4 na otázku 19. A) Oznámkujte uvedené body dle následující legendy: 1-(přípustné, jsem ve vztahu ochoten/a přejít) 2-(spíše přípustné, jsem ochoten/a občas tolerovat) 3-(lze tolerovat, ale ne stále, pouze výjimečně) 4-(spíše nepřípustné, lze pouze 1x) 5-(rozhodně nepřípustné, v žádném případě)
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kontrolování hovorů a SMS zpráv v mobilu, e-mailu, facebooku, apod.=1 na otázku 21. C) Kolikrát jste se s uvedeným body setkal/a? 1-(Nikdy) 2-(1x) 3-(2x-5x) 4-(5x a více) 5-(Opakovaně)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Snaha o neustálou kontrolu partnera/partnerky (co právě dělá, s kým je…)=1 na otázku 21. C) Kolikrát jste se s uvedeným body setkal/a? 1-(Nikdy) 2-(1x) 3-(2x-5x) 4-(5x a více) 5-(Opakovaně)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obviňování partnera/partnerky (např. z nevěry…)=1 na otázku 21. C) Kolikrát jste se s uvedeným body setkal/a? 1-(Nikdy) 2-(1x) 3-(2x-5x) 4-(5x a více) 5-(Opakovaně)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím na otázku 7. Pokud by se Vám stalo (pokud zjistíte), že Vám partner/ka čte e-maily, SMS, kontroluje hovory či Váš facebook, byl/a byste ochoten/a mu/jí takové chování tolerovat? (Odpustit či prominout?)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vynucování neustálé pozornosti od partnera/partnerky=2 na otázku 19. A) Oznámkujte uvedené body dle následující legendy: 1-(přípustné, jsem ve vztahu ochoten/a přejít) 2-(spíše přípustné, jsem ochoten/a občas tolerovat) 3-(lze tolerovat, ale ne stále, pouze výjimečně) 4-(spíše nepřípustné, lze pouze 1x) 5-(rozhodně nepřípustné, v žádném případě)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nepřiměřená žárlivost=1 na otázku 21. C) Kolikrát jste se s uvedeným body setkal/a? 1-(Nikdy) 2-(1x) 3-(2x-5x) 4-(5x a více) 5-(Opakovaně)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vynucování nepříjemných praktik během pohlavního styku=1 na otázku 21. C) Kolikrát jste se s uvedeným body setkal/a? 1-(Nikdy) 2-(1x) 3-(2x-5x) 4-(5x a více) 5-(Opakovaně)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zesměšňování a ponižování partnera/partnerky=1 na otázku 21. C) Kolikrát jste se s uvedeným body setkal/a? 1-(Nikdy) 2-(1x) 3-(2x-5x) 4-(5x a více) 5-(Opakovaně)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nadávky, urážky=5 na otázku 20. B) Setkal/a jste se s některým z uvedených bodů ve svém vlastním vztahu?: 1-(Rozhodně ano) 2-(Spíše ano) 3-(Nevím) 4-(Spíše ne) 5-(Rozhodně ne)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vynucování neustálé pozornosti od partnera/partnerky=1 na otázku 21. C) Kolikrát jste se s uvedeným body setkal/a? 1-(Nikdy) 2-(1x) 3-(2x-5x) 4-(5x a více) 5-(Opakovaně)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pomluvy partnera/partnerky=1 na otázku 21. C) Kolikrát jste se s uvedeným body setkal/a? 1-(Nikdy) 2-(1x) 3-(2x-5x) 4-(5x a více) 5-(Opakovaně)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vynucování neustálé pozornosti od partnera/partnerky=2 na otázku 21. C) Kolikrát jste se s uvedeným body setkal/a? 1-(Nikdy) 2-(1x) 3-(2x-5x) 4-(5x a více) 5-(Opakovaně)
 • odpověď Obviňování partnera/partnerky (např. z nevěry…)=1:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Podezírání partnera/partnerky (např. z nevěry…)=1 na otázku 21. C) Kolikrát jste se s uvedeným body setkal/a? 1-(Nikdy) 2-(1x) 3-(2x-5x) 4-(5x a více) 5-(Opakovaně)
 • odpověď Omezování v kontaktu s okolím (přáteli, rodinou, spolužáky, kolegy…)=5:
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně ano na otázku 13. Stalo se Vám někdy ve vztahu, že Vám Váš partner/ka zakazoval/a kontakt s okolím (přáteli, rodinou, kamarády, spolužáky, spolupracovníky, sousedy, známými?)
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně ano na otázku 10. Máte pocit, že Vás někdy partner/ka ve vztahu v něčem omezoval/a? (Pokud ANO, v čem?)
 • odpověď Pomluvy partnera/partnerky=1:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nepřiměřená žárlivost=1 na otázku 21. C) Kolikrát jste se s uvedeným body setkal/a? 1-(Nikdy) 2-(1x) 3-(2x-5x) 4-(5x a více) 5-(Opakovaně)
 • odpověď Údery pěstí, kopání, škrcení=1:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ne na otázku 13. Stalo se Vám někdy ve vztahu, že Vám Váš partner/ka zakazoval/a kontakt s okolím (přáteli, rodinou, kamarády, spolužáky, spolupracovníky, sousedy, známými?)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pomluvy partnera/partnerky=3 na otázku 19. A) Oznámkujte uvedené body dle následující legendy: 1-(přípustné, jsem ve vztahu ochoten/a přejít) 2-(spíše přípustné, jsem ochoten/a občas tolerovat) 3-(lze tolerovat, ale ne stále, pouze výjimečně) 4-(spíše nepřípustné, lze pouze 1x) 5-(rozhodně nepřípustné, v žádném případě)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pomluvy partnera/partnerky=4 na otázku 20. B) Setkal/a jste se s některým z uvedených bodů ve svém vlastním vztahu?: 1-(Rozhodně ano) 2-(Spíše ano) 3-(Nevím) 4-(Spíše ne) 5-(Rozhodně ne)
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vynucování neustálé pozornosti od partnera/partnerky=4 na otázku 20. B) Setkal/a jste se s některým z uvedených bodů ve svém vlastním vztahu?: 1-(Rozhodně ano) 2-(Spíše ano) 3-(Nevím) 4-(Spíše ne) 5-(Rozhodně ne)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Facky=1 na otázku 21. C) Kolikrát jste se s uvedeným body setkal/a? 1-(Nikdy) 2-(1x) 3-(2x-5x) 4-(5x a více) 5-(Opakovaně)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nadávky, urážky=1 na otázku 21. C) Kolikrát jste se s uvedeným body setkal/a? 1-(Nikdy) 2-(1x) 3-(2x-5x) 4-(5x a více) 5-(Opakovaně)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nadávky, urážky=2 na otázku 21. C) Kolikrát jste se s uvedeným body setkal/a? 1-(Nikdy) 2-(1x) 3-(2x-5x) 4-(5x a více) 5-(Opakovaně)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obviňování partnera/partnerky (např. z nevěry…)=3 na otázku 21. C) Kolikrát jste se s uvedeným body setkal/a? 1-(Nikdy) 2-(1x) 3-(2x-5x) 4-(5x a více) 5-(Opakovaně)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pomluvy partnera/partnerky=2 na otázku 21. C) Kolikrát jste se s uvedeným body setkal/a? 1-(Nikdy) 2-(1x) 3-(2x-5x) 4-(5x a více) 5-(Opakovaně)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vynucování neustálé pozornosti od partnera/partnerky=2 na otázku 21. C) Kolikrát jste se s uvedeným body setkal/a? 1-(Nikdy) 2-(1x) 3-(2x-5x) 4-(5x a více) 5-(Opakovaně)
 • odpověď Vydírání partnera/partnerky=1:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obviňování partnera/partnerky (např. z nevěry…)=1 na otázku 21. C) Kolikrát jste se s uvedeným body setkal/a? 1-(Nikdy) 2-(1x) 3-(2x-5x) 4-(5x a více) 5-(Opakovaně)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zesměšňování a ponižování partnera/partnerky=1 na otázku 21. C) Kolikrát jste se s uvedeným body setkal/a? 1-(Nikdy) 2-(1x) 3-(2x-5x) 4-(5x a více) 5-(Opakovaně)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Podezírání partnera/partnerky (např. z nevěry…)=1 na otázku 21. C) Kolikrát jste se s uvedeným body setkal/a? 1-(Nikdy) 2-(1x) 3-(2x-5x) 4-(5x a více) 5-(Opakovaně)
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kontrolování hovorů a SMS zpráv v mobilu, e-mailu, facebooku, apod.=1 na otázku 21. C) Kolikrát jste se s uvedeným body setkal/a? 1-(Nikdy) 2-(1x) 3-(2x-5x) 4-(5x a více) 5-(Opakovaně)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nepřiměřená žárlivost=1 na otázku 21. C) Kolikrát jste se s uvedeným body setkal/a? 1-(Nikdy) 2-(1x) 3-(2x-5x) 4-(5x a více) 5-(Opakovaně)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vynucování neustálé pozornosti od partnera/partnerky=5 na otázku 19. A) Oznámkujte uvedené body dle následující legendy: 1-(přípustné, jsem ve vztahu ochoten/a přejít) 2-(spíše přípustné, jsem ochoten/a občas tolerovat) 3-(lze tolerovat, ale ne stále, pouze výjimečně) 4-(spíše nepřípustné, lze pouze 1x) 5-(rozhodně nepřípustné, v žádném případě)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vynucování neustálé pozornosti od partnera/partnerky=1 na otázku 21. C) Kolikrát jste se s uvedeným body setkal/a? 1-(Nikdy) 2-(1x) 3-(2x-5x) 4-(5x a více) 5-(Opakovaně)
 • odpověď Vynucování nepříjemných praktik během pohlavního styku=1:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nadávky, urážky=1 na otázku 21. C) Kolikrát jste se s uvedeným body setkal/a? 1-(Nikdy) 2-(1x) 3-(2x-5x) 4-(5x a více) 5-(Opakovaně)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nadávky, urážky=4 na otázku 20. B) Setkal/a jste se s některým z uvedených bodů ve svém vlastním vztahu?: 1-(Rozhodně ano) 2-(Spíše ano) 3-(Nevím) 4-(Spíše ne) 5-(Rozhodně ne)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obviňování partnera/partnerky (např. z nevěry…)=1 na otázku 21. C) Kolikrát jste se s uvedeným body setkal/a? 1-(Nikdy) 2-(1x) 3-(2x-5x) 4-(5x a více) 5-(Opakovaně)
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pomluvy partnera/partnerky=1 na otázku 21. C) Kolikrát jste se s uvedeným body setkal/a? 1-(Nikdy) 2-(1x) 3-(2x-5x) 4-(5x a více) 5-(Opakovaně)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně ne na otázku 7. Pokud by se Vám stalo (pokud zjistíte), že Vám partner/ka čte e-maily, SMS, kontroluje hovory či Váš facebook, byl/a byste ochoten/a mu/jí takové chování tolerovat? (Odpustit či prominout?)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vynucování neustálé pozornosti od partnera/partnerky=2 na otázku 19. A) Oznámkujte uvedené body dle následující legendy: 1-(přípustné, jsem ve vztahu ochoten/a přejít) 2-(spíše přípustné, jsem ochoten/a občas tolerovat) 3-(lze tolerovat, ale ne stále, pouze výjimečně) 4-(spíše nepřípustné, lze pouze 1x) 5-(rozhodně nepřípustné, v žádném případě)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nepřiměřená žárlivost=1 na otázku 21. C) Kolikrát jste se s uvedeným body setkal/a? 1-(Nikdy) 2-(1x) 3-(2x-5x) 4-(5x a více) 5-(Opakovaně)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vynucování nepříjemných praktik během pohlavního styku=5 na otázku 20. B) Setkal/a jste se s některým z uvedených bodů ve svém vlastním vztahu?: 1-(Rozhodně ano) 2-(Spíše ano) 3-(Nevím) 4-(Spíše ne) 5-(Rozhodně ne)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nucení k pohlavnímu styku=1 na otázku 21. C) Kolikrát jste se s uvedeným body setkal/a? 1-(Nikdy) 2-(1x) 3-(2x-5x) 4-(5x a více) 5-(Opakovaně)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vynucování neustálé pozornosti od partnera/partnerky=1 na otázku 21. C) Kolikrát jste se s uvedeným body setkal/a? 1-(Nikdy) 2-(1x) 3-(2x-5x) 4-(5x a více) 5-(Opakovaně)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ne na otázku 10. Máte pocit, že Vás někdy partner/ka ve vztahu v něčem omezoval/a? (Pokud ANO, v čem?)

24. Myslíte si, že jste se někdy stal/a obětí partnerského násilí?

 • odpověď Rozhodně ne:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně ne na otázku 10. Máte pocit, že Vás někdy partner/ka ve vztahu v něčem omezoval/a? (Pokud ANO, v čem?)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Uveďte prosím váš věk?

2. Uveďte prosím vaše pohlaví?

3. Uveďte prosím vaše povolání?

4. Máte aktuálně partnera/partnerku, se kterým vytváříte trvalý (stabilní) vztah, ale trvale nežijete ve společné domácnosti?

6. Pokud by se Vám stalo, že by Vám Váš partner/partnerka nadával/a, urážel/a, ponižoval/a či shazoval/a před rodinou nebo přáteli, byl/a byste mu/jí ochoten/a takové chování odpustit či prominout?

7. Pokud by se Vám stalo (pokud zjistíte), že Vám partner/ka čte e-maily, SMS, kontroluje hovory či Váš facebook, byl/a byste ochoten/a mu/jí takové chování tolerovat? (Odpustit či prominout?)

8. Kdyby Vás partner/ka fyzicky napadl/a, byl/a byste ochoten/a mu/jí takové chování odpustit a dále setrvat ve vztahu?

9. Stalo se vám někdy ve vztahu, že jste měl/a pocit, že na Vás parner/ka nepřiměřeně žárlí?

10. Máte pocit, že Vás někdy partner/ka ve vztahu v něčem omezoval/a? (Pokud ANO, v čem?)

13. Stalo se Vám někdy ve vztahu, že Vám Váš partner/ka zakazoval/a kontakt s okolím (přáteli, rodinou, kamarády, spolužáky, spolupracovníky, sousedy, známými?)

14. Stalo se Vám někdy, že Vás parter/ka udeřil/a (facka, rána pěstí,…)? (Pokud ANO, při jaké příležitosti? Např. hádka, v opilosti, jen tak bez důvodu,….)

19. A) Oznámkujte uvedené body dle následující legendy: 1-(přípustné, jsem ve vztahu ochoten/a přejít) 2-(spíše přípustné, jsem ochoten/a občas tolerovat) 3-(lze tolerovat, ale ne stále, pouze výjimečně) 4-(spíše nepřípustné, lze pouze 1x) 5-(rozhodně nepřípustné, v žádném případě)

20. B) Setkal/a jste se s některým z uvedených bodů ve svém vlastním vztahu?: 1-(Rozhodně ano) 2-(Spíše ano) 3-(Nevím) 4-(Spíše ne) 5-(Rozhodně ne)

21. C) Kolikrát jste se s uvedeným body setkal/a? 1-(Nikdy) 2-(1x) 3-(2x-5x) 4-(5x a více) 5-(Opakovaně)

22. Znáte nějakou osobu či pár ve Vašem okolí, kterých se partnerské násilí týká?

24. Myslíte si, že jste se někdy stal/a obětí partnerského násilí?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Uveďte prosím váš věk?

2. Uveďte prosím vaše pohlaví?

3. Uveďte prosím vaše povolání?

4. Máte aktuálně partnera/partnerku, se kterým vytváříte trvalý (stabilní) vztah, ale trvale nežijete ve společné domácnosti?

6. Pokud by se Vám stalo, že by Vám Váš partner/partnerka nadával/a, urážel/a, ponižoval/a či shazoval/a před rodinou nebo přáteli, byl/a byste mu/jí ochoten/a takové chování odpustit či prominout?

7. Pokud by se Vám stalo (pokud zjistíte), že Vám partner/ka čte e-maily, SMS, kontroluje hovory či Váš facebook, byl/a byste ochoten/a mu/jí takové chování tolerovat? (Odpustit či prominout?)

8. Kdyby Vás partner/ka fyzicky napadl/a, byl/a byste ochoten/a mu/jí takové chování odpustit a dále setrvat ve vztahu?

9. Stalo se vám někdy ve vztahu, že jste měl/a pocit, že na Vás parner/ka nepřiměřeně žárlí?

10. Máte pocit, že Vás někdy partner/ka ve vztahu v něčem omezoval/a? (Pokud ANO, v čem?)

13. Stalo se Vám někdy ve vztahu, že Vám Váš partner/ka zakazoval/a kontakt s okolím (přáteli, rodinou, kamarády, spolužáky, spolupracovníky, sousedy, známými?)

14. Stalo se Vám někdy, že Vás parter/ka udeřil/a (facka, rána pěstí,…)? (Pokud ANO, při jaké příležitosti? Např. hádka, v opilosti, jen tak bez důvodu,….)

19. A) Oznámkujte uvedené body dle následující legendy: 1-(přípustné, jsem ve vztahu ochoten/a přejít) 2-(spíše přípustné, jsem ochoten/a občas tolerovat) 3-(lze tolerovat, ale ne stále, pouze výjimečně) 4-(spíše nepřípustné, lze pouze 1x) 5-(rozhodně nepřípustné, v žádném případě)

20. B) Setkal/a jste se s některým z uvedených bodů ve svém vlastním vztahu?: 1-(Rozhodně ano) 2-(Spíše ano) 3-(Nevím) 4-(Spíše ne) 5-(Rozhodně ne)

21. C) Kolikrát jste se s uvedeným body setkal/a? 1-(Nikdy) 2-(1x) 3-(2x-5x) 4-(5x a více) 5-(Opakovaně)

22. Znáte nějakou osobu či pár ve Vašem okolí, kterých se partnerské násilí týká?

24. Myslíte si, že jste se někdy stal/a obětí partnerského násilí?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Groulová, M.Parterské násilí mezi mladými (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://23966.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.