Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Komunikace

Komunikace

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Klára Černá
Šetření:06. 09. 2012 - 13. 09. 2012
Počet respondentů:178
Počet otázek (max/průměr):24 / 14.31
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:63,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:17
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
výsledky z tohoto průzkumu poslouží jako základ pro praktickou část mé seminární práce na téma "Komunikace - verbální, neverbální a sociální". Veškeré údaje jsou anonymní.

Odpovědi respondentů

1. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
222312,92 %12,92 %  
232111,8 %11,8 %  
24168,99 %8,99 %  
25116,18 %6,18 %  
2195,06 %5,06 %  
2684,49 %4,49 %  
2873,93 %3,93 %  
1873,93 %3,93 %  
1963,37 %3,37 %  
2063,37 %3,37 %  
ostatní odpovědi 34
27
39
31
33
29
38
36
50
32
43
17
42
16
14
54
30
59
45
37
40
15
35
41
padesátpět
6435,96 %35,96 % 

Graf

2. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SŠ s maturitou10558,99 %58,99 %  
VŠ (Bc.)2916,29 %16,29 %  
úplné vysokoškolské1810,11 %10,11 %  
147,87 %7,87 %  
VOŠ105,62 %5,62 %  
SŠ bez maturity (výuční list)21,12 %1,12 %  

Graf

3. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ženaotázka č. 4, mužotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena13073,03 %73,03 %  
muž4826,97 %26,97 %  

Graf

4. Co je pro Vás důležitější při komunikaci s druhými?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Verbální komunikace (to, co je řečeno)6953,08 %38,76 %  
Neverbální komunikace (gesta, mimika)6146,92 %34,27 %  

Graf

5. Co je pro Vás důležitější při komunikaci s druhou osobou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Verbální komunikace (to, co je řečeno)3879,17 %21,35 %  
Neverbální komunikace (gesta, mimika)1020,83 %5,62 %  

Graf

6. Na co se při rozhovoru nejvíce soustředíte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

-

-

...

abych posluchači dívala do očí

Artikulace, správný výraz tváře, postoj... a sledovat gesta i toho druhého, zda ho rozhovor zajímá

celkovy dojem

gesta

gesta, mimika obličeje, rozpory mezi tím, co druhý sděluje a jeho gesty

gesta, mimika, skrátka to co je řečeno

hlas

hlasitost, spisovnost, tón (melodie), sprostá slova

Informace, které mi druhý sděluje.

Jestli me tema rozhovoru zajima, soustredim se na nej a na osobu, ktera hovori, pokud ne, myslim na jine veci...

kam směřují oči druhého, rychlost řeči, pohyb rukou

Kontakt s očima, přímý pohled, či vyhýbavý.

měl by to být komplex všech jevů, ale možná na pravdivost informace

mimiku

mimiku, gesta

Na celkový dojem, gesta a zuby.

na celkový výraz člověka

na druhého člověka

na druhou osobu

Na gesta

Na gesta rukou.

na gesta, celkový postoj

na hlas

na hlas

Na informace, na oční pohled, mimiku

na intonaci hlasu, na pohled očí

Na jeho obsah

Na jeho obsah, občas na gesta

na mimiku

Na mimiku, oční kontakt, gesta, proxemiku, haptiku.

Na můj způsob vyjadřování

Na oblicej

na obličej

Na obličej a postoj těla

na obsah

na obsah

na obsah

na obsah

Na obsah hovoru, výraz člověka

na obsah informace

na obsah rozhovoru

Na obsah sdělení

na obsah sdělení, formu, poté neverbální komunikaci

na obsah, na gestikulaci a mimiku

Na oči a gesta

Na oční kontakt

Na pocity druhého, empatii a při rozhovoru (střetu) z "blbcem" na protiargumenty.

na pohyby očí

na postoj, gesta, ton hlasu...

na rozhovor

Na ruce a obličej

Na řeč těla, to co člověk říká.

Na řeč, ale i s ní spojené pohyby těla. Podle toho poznám, jak to ten člověk myslí, ale zaroveň jestli nelže a tak podobně

na slova

Na slova

Na slova

na slova a oči

na slova druhého

na slova, výraz obličeje a očí

na slovosled, plynulost vět, zda si neprotiřečí, kde klade důraz a na jaké slova, rychlost mluvy

na to co clovek rika a co tim mysli, jak se u toho tvari

Na to co mi ten dotyčný říká a jak se u toho vyjadřuje

na to jak se kdo tváří

na to jestli dotyčný mě vnímá a jak reaguje

Na to, co dotyčný říká.

na to, co druhý říká a jak se tváří

Na to, co odpovědět.

na to,jak druhý/á odpovídá

na ton

na tón a intonaci

Na tón hlasu

Na tón hlasu, mimiku, postoj těla, hodnota informace

na ton hlasu, věrohodnost, mimiku

na úsměv, příjemnost komunikace a nekoktání

na vnímání druhého a kontakt s očí do očí

na všechno

na výraz druhého člověka

Na výraz v obličeji, známky nervozity(přešlapování, mačkání rukou), bohatost slovní zásoby, tón hlasu

Na způsob projevu - jestli je ten člověk v hlase agresivní, nebo příjemný, nebo nejistý...

Naslouchání, empatie, takt

navazani ocniho kontaktu, rec (vyber jazyka), zpusob mluvy a snaha porozumet (vyjadrovaci schopnost, komunikace k veci, snaha vyresit problem), ton hlasu (nalada cloveka)

Nejspíš na tón hlasu a samozřejmě také na slova, co druhý říká.

nevím

o porozumění

Oblicej, usta, oci

Obličej

obličej

obsah

obsah

obsah a forma sdělení

obsah a forma sdělení

obsah rozhovoru a intonaci hlasu

Obsah rozhovoru, výrazy tváře, postoj protějšku.

obsah sdělení

Obsah sdělení, neverbální komunikace

Obsah, styl projevu

oči ruce celkový postoj

oči

oči

oči, držení těla, způsob řeči

oči, obličej, ruce

Oči, pusa a gesta

Oči, rty.

oční kontakt

oční kontakt, pochopení protistrany

Podání ruky, Oční kontakt, řeč těla

Podvědomě se soustředím na řeč těla.

Pohled.

pohyb těla toho druhého člověka

pohyby

pri jakem rozhovoru? Pracovnim? Na to co je cilem rozhovoru. Osobnim? Jen tlacham a posloucham...

ruce, obličej

snažím se soustředit na základní informace, které mi mluvčí podává, na jejich smysl a návaznost na dané téma.

těžko říct...

To je hodně rozdílné podle situace.

Tón

Tón hlasu, oči, řeč těla

tón hlasu, otevřenost postoje

tón hlasu, postavení těla a vzdálenost, gestika a haptika

Většinou na ústa. Jelikož mám problémy se sluchem, musím si občas dopomáhat odezíráním.

vyraz tvare

výraz tváře, tón hlasu

výraz v obličeji, tón kterým se mnou komunikuje

výraz, směr pohledu, gesta

Zpusob komunikace

7. Na co se při rozhovoru soustředíte nejvíce?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

---

abych ho nenas*al :-)

arger

co a jak říkám a že mi protistrana rozumí

co říkat

Gestikulace a jasná formulace

Gestikulace, zlozvyky, neklid, vyjadřování, mluva, slovní zásoba

Když mluvím s muži, poslouchám, co říkají. Když mluvím s ženami, prohlížím si je.

logika věcí, rozporuplnost postojů

Na celkový dojem

na člověka

Na dojem z verbálního projevu.

Na fakta

Na mimiku očí.

na obsah

Na obsah sdělení

Na obsah sdělení.

na obsah, kdo, co a proč mi to říká

Na oci

Na oči

na podstatu věci

na pravdivá fakta

na rozhovor.................................................

na to co říká

Na to, co druhy rika

Na tón řeči.

Na výrazy v obličeji, gesta

neskákání do řeči

Občas abych nebyl přistižen, jak neposlouchám. Nejvíce se ale soustředím na ssamotné sdělení, nežli na nonverbální projevy, pokud tedy nejsou tak ohromné, že přes ty Bruce Lee chvaty rukama není co vidět.

obličej

oči

očí

Oči

oči

plynulost řeči, oči, intonace.

pocit z cloveka

pohled do očí

pohyby rukou

přijímané informace

slova

téma

To co mi kdo říká

tón hlasu, obličej, postavení těla, ruce

úsměv

x

Záleží na náplni komunikace. Komunikace mezi přáteli je "volná," na nic se nesoustředím. Komunikace na vyšší úrovní, např. obchodní, pokud někdo něco chce ode mne, říci toho co nejméně a dozvědět se co nejvíce, dále se soustředím na neverbální komunikaci, kdy se pokouším alespoň trochu odhadnout osobu, zda slova jsou opravdu myšlena tak, jak byla vyslovena.

způsob vyjadřování

způsob/úroveň vyjadřování

8. Myslíte si, že umíte dobře ovládat svou neverbální komunikaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne1633,33 %8,99 %  
nevím 1327,08 %7,3 %  
spíše ano1327,08 %7,3 %  
určitě ano510,42 %2,81 %  
určitě ne12,08 %0,56 %  

Graf

9. Myslíte si, že dovedete dobře ovládat svou neverbální komunikaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano5945,38 %33,15 %  
spíše ne3627,69 %20,22 %  
nevím2116,15 %11,8 %  
určitě ano96,92 %5,06 %  
určitě ne53,85 %2,81 %  

Graf

10. Myslíte, že Vám neberbální komunikace spíše škodí nebo prospívá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neprospívá ani neškodí1837,5 %10,11 %  
spíše prospívá1531,25 %8,43 %  
spíše škodí918,75 %5,06 %  
určitě prospívá510,42 %2,81 %  
určitě škodí12,08 %0,56 %  

Graf

11. Myslíte si, že Vám neberbální kom. spíše škodí nebo prospívá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše prospívá5038,46 %28,09 %  
neprospívá ani neškodí4232,31 %23,6 %  
spíše škodí2015,38 %11,24 %  
určitě prospívá1713,08 %9,55 %  
určitě škodí10,77 %0,56 %  

Graf

12. V jaké situaci nejméně ovládáte svouji neverbální komunikaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve stresu2552,08 %14,04 %  
v afektu2143,75 %11,8 %  
ve stavu "zamilovanosti"1633,33 %8,99 %  
při lhaní1225 %6,74 %  
jiná situace816,67 %4,49 %  

Graf

13. Kdy nejméně ovládáte svou neverbální komunikaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v afektu7759,23 %43,26 %  
ve stresu7255,38 %40,45 %  
při lhaní2317,69 %12,92 %  
ve stavu "zamilovanosti"1511,54 %8,43 %  
jiná situace1310 %7,3 %  
vždy se stoprocentně ovládám21,54 %1,12 %  

Graf

14. Využíváte internet

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 17, neotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano130100 %73,03 %  

Graf

15. Využíváte internet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 17, neotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano48100 %26,97 %  

Graf

16. Proč nevyužíváte internet?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

17. Využíváte okamžitou online komunikaci? (skype, icq, chat)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 18, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11790 %65,73 %  
ne1310 %7,3 %  

Graf

18. Jaké způsoby okamžité online komunikace využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Facebook Chat10186,32 %56,74 %  
Skype5950,43 %33,15 %  
ICQ, Jabber, AIM4437,61 %24,72 %  
forum, blogy2521,37 %14,04 %  
jiné75,98 %3,93 %  
seznamovací portály54,27 %2,81 %  

Graf

19. Považujete online komunikaci za kvalitní a plnohodnotný způsob komunikace?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6858,12 %38,2 %  
ano4941,88 %27,53 %  

Graf

20. Komunikujete raději online nebo "face to face"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
face to face9480,34 %52,81 %  
online2319,66 %12,92 %  

Graf

21. Kolik času denně trávíte online komunikací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než hodinu 4740,17 %26,4 %  
1-2 hodiny3025,64 %16,85 %  
max. 3 hodiny 2017,09 %11,24 %  
více než 3 hodiny, ale méně než 6 hodin1613,68 %8,99 %  
více než 6 hodin43,42 %2,25 %  

Graf

22. Máte internet v mobilu z důvodu možnosti online komunikace na cestách?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7866,67 %43,82 %  
ano3933,33 %21,91 %  

Graf

23. Jaké jsou podle Vás výhody online komunikace?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

...

...

...

....

anonymita

Být stále ve spojení se světem.

casova uspora

Cena

Čas na rozmyšlení a vychladnutí

člověk je více upřímný a otevřený (i ti,kteří mají s konverzováním v realitě problém)

Člověk může být kde chce a má čas rozmyslet si odpověď apod.

Člověk se může během komunikace věnovat i dalším činnostem, pohodlí, soukromí

Člověk se tolik nestydí a má také potvrzené to co druhý řekne (písemně)

člověk si může rozmyslet, co napíše, nemusí reagovat hned a např. v afektu něco neuváženě napsat; nevidí ho protistrana

Člověk si můžu rozmyslet, co chce říct a ne hned plácnout první blbost, co ho napadne. A nemůže se stát, že byste dotyčného neslyšeli.

člověk si věci může promyslet, a někdy říci i věci které by osobně neřekl

člověk většinou napíšeš co si myslí a je to jednodušší způsob jak někomu sdělit něco, co by mu nebyl schopen říct do očí

Domluva s přáteli zadarmo

domluvím se ať jsem kdekoli

dostupnost

dostupnost, cena můžu se vyhnout nepříjemnému osobnímu setkání

Flexibilnost, během rozhovoru si můžu kdykoliv na chvíli odběhnout - což by v běžném rozhovoru někde např. na kávě vypadalo asi nevhodně (neustále odbíhat).

instant messaging

Je nenáročná, člověk nemusí nikam chodit, aby komunikoval s ostatními a pro lehce sociofobní asociály (jako já) výhoda spočívá v tom, že nemusí člověku stát tváří v tvář.

je ohleduplná - neruší druhou stranu, odpoví až bude moci

je to jednodušší.. a vyjde to levněji než telefonní hovory a SMS...

Je to rozhodne pohodlnejsi.

je to rychle, komunikace mozna na dalku, levnejsi

Jedinou výhodou je možnost komunikace s lidmi, se kterými zrovna komunikovat face to face nelze.(bydlí daleko, odjeli pryč)

Kdekoliv, kdykoliv a s kýmkoliv

kdyz jedu na sluzebni cestu, mohu se kdykoli spojit s rodinnou.

Když zrovna nemůžu komunikovat face to face připojím se n internet a kominukuju online

levné,rychlé spojení s kamarády

Lidé se nebojí napsat věci, které se do očí říkají špatně a jsou mnohem upřímnější.

mám vše černé na bílém, mohu si lépe promyslet co řeknu

možnost být v kontaktu s přáteli a příbuznými, se kterými není možnost se jinak setkat

možnost delšího rozhovoru než po SMS

možnost domluvit se jednoduše s hluchými

možnost komunikace na dálku

možnost komunikovat s lidmi, kteří žijí zahraničí nebo mimo moje město. možnost komunikovat a s lidmi, které málo vídám.

Možnost kontaktu kdykoliv a kdekoliv.

Možnost popovídat si z někým "přes oceán".

možnost si více rozmyslet co chci říct...

možnost spojit se s kýmkoli na jakoukoli dálku

můžu se bavit s lidmi které často nevídám

můžu si předem promyslet co a jak napíšu, aby to nevyznělo jinak než bylo myšleno (chybí nevermální komunikace)

nacasovani schuzky a jeji posouvani levna komunikace jednoducha komunikace reseni zalezitosti, ktere se nemohu momentalne ucastnit snadne NE

Nemusíte být na stejném místě.

nemusíte čekat, až se s člověkem setkáte

nevim

Nevím.

odpovědi si mohu předem promyslet, mohu se bavit jen s těmi, s kým chci

okamžitě na přijmu

okamžité sdělení, kdekoliv, kdykoliv( kino, škola, práce apod)

Online komunikace je snadnejsi vzhledem k tomu, ze se da psany text kontrolovat pred odeslanim a nevznikaji komplikace jako u komunikace face to face, kdy clovek snadno vypusti z ust neco, co nema.

osobní i pracovní

pohodlí domova,bez ohledu na denní hodinu

Pokud potřebuji okamžitě nějakou odpověd na otázku či radu/ pomoc... jinač preferuji komunikace face to face

porad v kontaktu

používám ji pro krátké informativní zprávy, na které nevyžaduji odpověď. takže šetří čas:-)

Překonání velké vzdálenosti, na rozdíl od telefonu mohu odpovědět kdy se mi hodí...

překonání vzdálenosti

Překonává vzdálenost, jsou případy (např. pobyt v zahraničí), kdy jiná možnost neexistuje

rychlá a snadná možnost domluvy, úpravy domluvy, možnost snadno komunikovat na jakoukoliv vzdálenost

rychlá domluva k osobnímu setkání

Rychlá dostupnost

rychlá komunikace

rychla reakce na polozene dotazy, resene problemy i s lidmi, se kterymi by bylo slozitejsi se potkat, v netypickych hodinach... v podstate nahrada sms ale "zadarmo"

Rychle efektivni sdeleni, predani informaci.

Rychlé řešení problému

rychlé spojení

rychle spojení při řešení různých věcí.

rychle, v pohodlí domova

Rychlost

rychlost

Rychlost

Rychlost

rychlost

Rychlost

rychlost

rychlost

rychlost

rychlost

rychlost

rychlost reakce, flexibilita

rychlost sdělení

rychlost sdělení,

rychlost v situacích, kdy je to potřeba

rychlost,

rychlost, adaptabilita

Rychlost, časová neomezenost

rychlost, dostupnost prakticky vždy a všude, možnost virtuální face-to-face komunikace (přes web kameru)

Rychlost, je to levné

Rychlost, komunikace v čase, kdy telefonát je již nevhodný

rychlost, možnost komunikovat kdykoliv, kdekoliv a s kýmkoliv

Rychlost, okamžitá odpověď

rychlost, ověření přečtení, okamžité vyjádření myšlenek, hromadné zprávy

rychlost, snadná dostupnost

rychlost, šíře kontaktů, sdílení

rychlost, určitá anonymita

rychlost,pohodlnost a jednoduchost

šetření času, vyřešení kilometrové vzdálenosti

šetří čas a peníze

udržet kontakty i s lidmi mimo město, ve kterém bydlím.

v nedostupnosti člověka, rychlost kontaktování

vcelku rychlé domlouvání se

Větší upřímnost než při kontaktu face to face, nejsou takové zábrany

vyhodou pro nekoho je, ze clovek je v pohodli sveho domova, vyhodnou je pri situaci, kdy je neco lehciho napsat nez rici z oci do oci

zadarmo, mohu vyřešit věc hned, jsem na příjmu, pokud někdo něco potřebuje

zdarma (resp. v cene internet pausalu), relativne rychly zpusob prenosu informace (co se deje, co je noveho, jaky byl den atp.), kdyz nechci/nemam cas a/nebo energii, nekomunikuji/nikdo me nevidi, neni nutnost nekam chodit nebo si zvat nekoho domu k osobni komunikaci, archivace komunikace (snadne dohledani o cem se kdy "hovorilo" - FB/Skype chat, blogy, fora)

Zejmena financni vyhoda (ziji v zahranici). Uspora casu.

Ztrácím zábrany (hlavně kvůli stresu). Mohu si pořádně rozmyslet, co napíšu, než to napíšu...

žádné

Že se nemusím malovat :)

žiji v zahraničí, proto je to pro mne dobrý způsob jak zůstat v kontaktu s rodinou a přáteli v čr

24. Jaké jsou podle Vás nevýhody online komunikace?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

-

...

...

.......

absence neverbální komunikace - smajlíci neumí všechno :)

absence tónu řeči

anonymita

bez emocí, rychlé, zjednošuje to, co člověk chce říct, může tak dojít k neporozumění

casto dochazi k mylnemu pochopeni, nepochopeni

častá nedorozumění

časté nedorozumění

Často dochází k dezinformaci, protože nejsme schopní použít práve neverbální komunikaci(smajlíci nestačí), někdy to je i nepříjemný pocit mluvit s někým koho nevidíte

často napsaná věta působí jinak než je myšlena

často tápu v tom, jak to spolukomunikující myslel, chybí mi mimika, tón hlasu, těžko rozpoznávám ironii a sarkasmus

člověk nevidí mimiku a pokud druhého nezná dlouho,neví kdo vlastně na druhé straně je...

Člověk nevidí protějšek

člověk píše věci, které by v realitě neřekl

Dochází k nedorozuměním, jak co kdo myslel...

Důležitá je neverbální komunikace a to je problém online komunikace, protože kromě Skype jí nikde nevidíme.

dvoji osobnost

emoce

chybi kontakt s tim clovekem; nevidime, jak se tvari, jak reaguje neverbalne...; pri caste online komunikaci clovek uz ani komunikovat face to face "neumi"

chybí lidský kontakt, lidský hlas

Chybí osobní kontakt, rozhovor ztrácí své kouzlo, nevidíme smích a tak dále ...

Chybí osobní kontakt.

Chybí osobní kontakt.

Je příliš neosobní.

je to neosobní

jsem k zastižení i pro ty, se kterými nichci komunikovat

Kdyz potrebuji - treba rodinu - o necem novém presvedcit, uzivam k tomu nejen verbalni komunikaci, ale i neverbalni, jako napr. nadseni, ktere zcela plne nemohu rozvinout :) pres skype ci icq.

kdyz prestrelim, chybi mi moznost vyjadrit face2face, ze je mi to lito + OMLUVA, nekdy postradam ocni a fyzicky kontakt (dotek, objeti), kdyz citim naklonnost a lasku k protejsku (rodina ale i dobra kamaradka), co je napsano, nemusi byt pochopeno vzdy tak, jak to pisatel myslel, online "partner" muze jednoduseji predstirat neco, co ve skutecnosti neni pravda (identitu, naladu, umysly, rodinny a psychicky stav, spolecenskou prestiz, PROSTE COKOLIV...) :(

Lidé přestávají umět komunikovat z očí do očí a nejsou schopni občas smysluplného vyjádření.

lidé se méně setkávají naživo

Mladiství nedokáží otevřeně komunikovat z očí do očí, není odvaha, natož na online komunikaci ano

možné lhaní a člověk to nepozná, podstatně déle se řeší daný problém než když se člověk sejde a vyřeší ho na místě

Možnost lhaní, neupřímnost.

N/A

nedostatek neverbální složky komunikace

Nedostatek neverbálních podmětů

neformálnost, zmatečnost, neupřímnost, ztráta sociálních vazeb a opravdového přátelství

největší nevýhoda je, když padá spojení :D jinak je méně pohodlná a osobní než skutečná komunikace face-to-face, ale rozhodně lepší než telefonování, faxování a posílání dopisů :)

nemáte záruku, že si to ten druhý přečte...

nemožnost nonverbální komunikace

Nemožnost vidět tvar a s tím spojena občasna nepochopení ....

nemožnost vidět, jak se tváří člověk, se kterým komunikuji

Není blízkost

není hned odpověď třeba u fór, nevidění toho druhého

není možné vnímat neverbální komunikaci, tím pádem může dojít ke špatnému výkladu sdělení

Není poznat, jak to ten druhý ve skutečnosti myslí, jak se tváří, atp...

Není vidět, jak se druhý tváří. Není poznat intonace

Neosobní

neosobní

neosobni

neosobní jednání

neosobní kontakt

neosobní přístup, špatná interpretace sdělovaného

neosobní, nelze určit s jistototou co si člověk myslí, nelze rozeznat intonace

neosobnost

neosobnost

Neosobnost

neosobnost

nepochopení sdělení na jedné straně

nepoznáš jak se druhý tváří

nepřesnost

nepřesnost sdělení - chybí tón sdělení (špatné pochopení)

neverbální komunikace

nevidím dotyčného člověka

nevidím druhou osobu

nevidím gesta druhého, takže nedokážu odhadnout jestli nelže...

Nevidím jak se kdo tváří

Nevidim neverbalni komunikaci

Nevidím protějšek

Nevidim reakce toho druheho. Ma cas na to rozmyslet si co odpovi, to byva na skodu.

nevidím toho člověka v tváří tvář

nevidim tu osobu, nemuzu se ji u toho dotknout, nevidim vyraz v tvari

nevidím, co si druhá osoba skutečně myslí, jak se tváří, neslyším ji smát se, neslyším tón hlasu

nevidím, jak se druhý tváří, je to pomalejší

Nevidíme druhého, nepochopení

nevidíme mimiku - nelze tak dobře odlišovat nuance, jako sarkasmus atd.

nevidíme na člověka, s kterým mluvíme, jak se tváří

nevidíme si do obličeje, můžeme lépe skrývat emoce...

nevidíte gesta a neslyšíte intonaci

Nevidíte neverbální vyjadřování a neslyšíte intonaci, navíc se nebojíte moc prozradit a řeknete tak i to, co nechcete.

nevidíte výraz protějšku, neslyšíte intonaci, někdy si text můžete vyložit jinak, než jak byl myšlen

nevim

nevíme, jak se druhý tváři ani jakým tónem danou informaci říká

Nevyhody urcite ty, ze nevite, zda clovek, se kterym komunikujete je ten, za ktereho se vydava.

Občas není úplně jasné, co tím druhý člověk myslel a často dochází k nedorozuměním. A je mnohem snadnější něco předstírat či lhát.

občas ten na druhé straně může něco napsat a nám to vyzní ironicky a pak se špatně pochopíme

odosobnění, možnost nedorozumění či chyby

Odvyk od face to face komunikace

Online komunikace je velice neosobní, dávám přednost spíše osobnímu kontaktu než přes chat.

osobní setkání

Pohodlnější než komunikace tváří v tvář. Člověk je od přírody lenoch

Pokud toho člověka na druhé straně drátu neznáte, vlastně ani nevíte, co je zač, dokud se s ním fyzicky nesetkáte..

Poměrně často může dojít k situaci špatného pochopení psaného textu nebo v případě telefonátu po skype vlivem toho, že nevidíme jak se ten druhý tváří.

potřebuje připojení k netu

práce zasahuje i do volnočasových aktivit a naopak

při chatu nevidím výraz osoby se kterou komunikuji...

přímý kontakt s protějškem

riziko nedorozumnění

spatne pochopeni problemu

Spousta věcí může být pochopena jiným způsobem, než byla původně myšlena...

špatné pochopení myšlenky

to, že druhého člověka nevidíme

To, že nevidím okamžitou reakci člověka a nemůžu vidět, jak se tváří.

Umožňuje věnovat se i jiným věcem než rozhovoru.

vede k lenosti, lidi pak než by šli do hospody nebo se někde setkali sedí doma a tukají do klávesnice.

všechny

Vymizení spisovné češtiny, hrubky

Z mého pohledu je důležitá neverbální komunikace, která v tomto způsobu komunikace jaksi chybí. Samotná intonace mnohdy velmi změní význam slov.

zaznamenává se

ze se da neco pochopit jinak nez bylo mysleno z duvodu absence hovoru tvari tvar

zkrytá mimika kvůli které mohou vznikat nedorozumění

ztráta osobního kontaktu

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Jaké je Vaše pohlaví?

 • odpověď muž:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neverbální komunikace (gesta, mimika) na otázku 5. Co je pro Vás důležitější při komunikaci s druhou osobou?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Verbální komunikace (to, co je řečeno) na otázku 5. Co je pro Vás důležitější při komunikaci s druhou osobou?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 15. Využíváte internet?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 8. Myslíte si, že umíte dobře ovládat svou neverbální komunikaci?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 8. Myslíte si, že umíte dobře ovládat svou neverbální komunikaci?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ne na otázku 8. Myslíte si, že umíte dobře ovládat svou neverbální komunikaci?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi neprospívá ani neškodí na otázku 10. Myslíte, že Vám neberbální komunikace spíše škodí nebo prospívá?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše prospívá na otázku 10. Myslíte, že Vám neberbální komunikace spíše škodí nebo prospívá?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi při lhaní na otázku 12. V jaké situaci nejméně ovládáte svouji neverbální komunikaci?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi v afektu na otázku 12. V jaké situaci nejméně ovládáte svouji neverbální komunikaci?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ve stavu "zamilovanosti" na otázku 12. V jaké situaci nejméně ovládáte svouji neverbální komunikaci?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ve stresu na otázku 12. V jaké situaci nejméně ovládáte svouji neverbální komunikaci?

15. Využíváte internet?

 • odpověď ano:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi muž na otázku 3. Jaké je Vaše pohlaví?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neverbální komunikace (gesta, mimika) na otázku 5. Co je pro Vás důležitější při komunikaci s druhou osobou?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Verbální komunikace (to, co je řečeno) na otázku 5. Co je pro Vás důležitější při komunikaci s druhou osobou?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 8. Myslíte si, že umíte dobře ovládat svou neverbální komunikaci?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 8. Myslíte si, že umíte dobře ovládat svou neverbální komunikaci?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ne na otázku 8. Myslíte si, že umíte dobře ovládat svou neverbální komunikaci?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi neprospívá ani neškodí na otázku 10. Myslíte, že Vám neberbální komunikace spíše škodí nebo prospívá?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše prospívá na otázku 10. Myslíte, že Vám neberbální komunikace spíše škodí nebo prospívá?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi při lhaní na otázku 12. V jaké situaci nejméně ovládáte svouji neverbální komunikaci?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi v afektu na otázku 12. V jaké situaci nejméně ovládáte svouji neverbální komunikaci?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ve stavu "zamilovanosti" na otázku 12. V jaké situaci nejméně ovládáte svouji neverbální komunikaci?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ve stresu na otázku 12. V jaké situaci nejméně ovládáte svouji neverbální komunikaci?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik je Vám let?

2. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

3. Jaké je Vaše pohlaví?

4. Co je pro Vás důležitější při komunikaci s druhými?

5. Co je pro Vás důležitější při komunikaci s druhou osobou?

8. Myslíte si, že umíte dobře ovládat svou neverbální komunikaci?

9. Myslíte si, že dovedete dobře ovládat svou neverbální komunikaci?

10. Myslíte, že Vám neberbální komunikace spíše škodí nebo prospívá?

11. Myslíte si, že Vám neberbální kom. spíše škodí nebo prospívá?

12. V jaké situaci nejméně ovládáte svouji neverbální komunikaci?

13. Kdy nejméně ovládáte svou neverbální komunikaci?

14. Využíváte internet

15. Využíváte internet?

17. Využíváte okamžitou online komunikaci? (skype, icq, chat)

18. Jaké způsoby okamžité online komunikace využíváte?

19. Považujete online komunikaci za kvalitní a plnohodnotný způsob komunikace?

20. Komunikujete raději online nebo "face to face"?

21. Kolik času denně trávíte online komunikací?

22. Máte internet v mobilu z důvodu možnosti online komunikace na cestách?

23. Jaké jsou podle Vás výhody online komunikace?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik je Vám let?

2. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

3. Jaké je Vaše pohlaví?

4. Co je pro Vás důležitější při komunikaci s druhými?

5. Co je pro Vás důležitější při komunikaci s druhou osobou?

8. Myslíte si, že umíte dobře ovládat svou neverbální komunikaci?

9. Myslíte si, že dovedete dobře ovládat svou neverbální komunikaci?

10. Myslíte, že Vám neberbální komunikace spíše škodí nebo prospívá?

11. Myslíte si, že Vám neberbální kom. spíše škodí nebo prospívá?

12. V jaké situaci nejméně ovládáte svouji neverbální komunikaci?

13. Kdy nejméně ovládáte svou neverbální komunikaci?

14. Využíváte internet

15. Využíváte internet?

17. Využíváte okamžitou online komunikaci? (skype, icq, chat)

18. Jaké způsoby okamžité online komunikace využíváte?

19. Považujete online komunikaci za kvalitní a plnohodnotný způsob komunikace?

20. Komunikujete raději online nebo "face to face"?

21. Kolik času denně trávíte online komunikací?

22. Máte internet v mobilu z důvodu možnosti online komunikace na cestách?

23. Jaké jsou podle Vás výhody online komunikace?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Černá, K.Komunikace (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://24745.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.