Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nezaměstnanost absolventů vysokých škol jako krizový faktor

Nezaměstnanost absolventů vysokých škol jako krizový faktor

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Bulková
Šetření:21. 10. 2012 - 05. 11. 2012
Počet respondentů:94
Počet otázek (max/průměr):23 / 22.18
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:48,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:43
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
Rádi bychom Vás požádali o několik minut Vašeho času pro vyplnění následujícího dotazníku, týkající se absolventů vysokých škol a jejich uplatnění.

Cílem výzkumu je zjistit úspěšnost absolventů vysokých škol na trhu práce, kteří ukončili studium v letech 2011 a 2012. Průzkum slouží pro vypracování semestrální práce na Provozně ekonomické fakultě ČZU.

Děkujeme za Váš čas při vyplňování dotazníku.
 

Odpovědi respondentů

1. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25 a více let4851,06 %51,06 %  
23 let1819,15 %19,15 %  
22 let1617,02 %17,02 %  
24 let1212,77 %12,77 %  

Graf

2. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7579,79 %79,79 %  
muž1920,21 %20,21 %  

Graf

3. Místo bydliště

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha2223,4 %23,4 %  
Moravskoslezský kraj1313,83 %13,83 %  
Jihomoravský kraj1010,64 %10,64 %  
Středočeský kraj99,57 %9,57 %  
Karlovarský kraj77,45 %7,45 %  
Plzeňský kraj55,32 %5,32 %  
Ústecký kraj55,32 %5,32 %  
Pardubický kraj55,32 %5,32 %  
Vysočina44,26 %4,26 %  
Zlínský kraj44,26 %4,26 %  
Liberecký kraj33,19 %3,19 %  
Jihočeský kraj33,19 %3,19 %  
Olomoucký kraj33,19 %3,19 %  
Královéhradecký kraj11,06 %1,06 %  

Graf

4. Velikost místa Vašeho bydliště

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
100000 a více obyvatel3537,23 %37,23 %  
10000 - 100000 obyvatel2324,47 %24,47 %  
do 3000 obyvatel2122,34 %22,34 %  
3000 - 10000 obyvatel1515,96 %15,96 %  

Graf

5. Váš současný způsob obživy

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnaný na hlavní pracovní poměr4244,68 %44,68 %  
Dohoda o pracovní činnosti1515,96 %15,96 %  
Dohoda o provedení práce1212,77 %12,77 %  
Nezaměstnaný1111,7 %11,7 %  
Podnikatel66,38 %6,38 %  
student44,26 %4,26 %  
zaměstnaná na poloviční úvazek11,06 %1,06 %  
HPP Zkrácený úvazek11,06 %1,06 %  
podnikatel, zaměstnaný + student zároveň11,06 %1,06 %  
rodičovská11,06 %1,06 %  

Graf

6. Nejvyšší dosažený titul

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bc.5660,22 %59,57 %  
Mgr.1617,2 %17,02 %  
Ing.1313,98 %13,83 %  
DiS.22,15 %2,13 %  
11,08 %1,06 %  
Dokončení BC11,08 %1,06 %  
DiS. - Studuji na Bc. 11,08 %1,06 %  
nemám titul11,08 %1,06 %  
zatím žádný11,08 %1,06 %  
maturita11,08 %1,06 %  

Graf

7. Specifikujte studijní zaměření, ve kterém jste získal/a vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ekonomický obor4244,68 %44,68 %  
Humanitní obor3436,17 %36,17 %  
Technický obor1111,7 %11,7 %  
Přírodovědný33,19 %3,19 %  
právo22,13 %2,13 %  
Sociálně právní11,06 %1,06 %  
právní obor11,06 %1,06 %  

Graf

8. Jak dlouho Vám trvalo najít práci?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 1 měsíce3033,33 %31,91 %  
1 - 3 měsíce1820 %19,15 %  
6 měsíců - 1 rok1415,56 %14,89 %  
do 6 měsíců1011,11 %10,64 %  
více než 1 rok77,78 %7,45 %  
našla jsem práci náhodou už během studia, nijak jsem ji nehledala11,11 %1,06 %  
nenašla11,11 %1,06 %  
ještě jsem nenašla11,11 %1,06 %  
nemám ji ještě11,11 %1,06 %  
Už dva měsíce jsem nezaměstnaná a stále nemohu najít zaměstnání.11,11 %1,06 %  
nemám 11,11 %1,06 %  
stále studuji11,11 %1,06 %  
práci jsem nalezl již při studiu11,11 %1,06 %  
pracovala jsem již při studiu11,11 %1,06 %  
studium při zaměstnání11,11 %1,06 %  
nehledám11,11 %1,06 %  

Graf

9. Jakým způsobem jste hledal/a současnou práci?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Inzerce na internetu4245,65 %44,68 %  
Rodina, známí2021,74 %21,28 %  
Přímé oslovení zaměstnavatele1819,57 %19,15 %  
Úřad práce44,35 %4,26 %  
Inzerce v novinách22,17 %2,13 %  
všechny uvedené možnosti11,09 %1,06 %  
vše dohromady11,09 %1,06 %  
nehledala11,09 %1,06 %  
inzerce na internetu i přímé oslovení zaměstnavatele11,09 %1,06 %  
všechny varianty11,09 %1,06 %  
zatím nehledala11,09 %1,06 %  

Graf

10. Nachází se Vaše zaměstnání v kraji, ve kterém žijete?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6873,91 %72,34 %  
ne1617,39 %17,02 %  
nevím88,7 %8,51 %  

Graf

11. Jste ochoten/ochotna se za prací přestěhovat, případně dojíždět, pokud by se vyskytla mimo Vaše bydliště?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3537,63 %37,23 %  
Spíše ano3032,26 %31,91 %  
Spíše ne1920,43 %20,21 %  
Ne99,68 %9,57 %  

Graf

12. V jakém oboru pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V oboru, který jsem vystudoval/a3941,49 %41,49 %  
Mimo studovaný obor2829,79 %29,79 %  
V příbuzném oboru2728,72 %28,72 %  

Graf

13. Pokud pracujete v jiném oboru, tak proč?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nesehnal jsem práci v oboru2551,02 %26,6 %  
Nízký plat a špatné pracovní podmínky918,37 %9,57 %  
Obor mě přestal zajímat816,33 %8,51 %  
náhodná nabídka práce mimo obor12,04 %1,06 %  
Obor práce nebyl v plánu studijních oborů, volil jsem proto studium příbuzného oboru.12,04 %1,06 %  
podle toho, co se naskytne12,04 %1,06 %  
nemám práci12,04 %1,06 %  
mám stejný obor12,04 %1,06 %  
ne12,04 %1,06 %  
studium pro vyšší uplatnění v daném oboru12,04 %1,06 %  

Graf

14. Na jaké úrovni je Vaše postavení v současném zaměstnání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pracuji pod úrovní mnou dosaženého vzdělání4452,38 %46,81 %  
Pracuji na úrovni mnou dosaženého vzdělání3440,48 %36,17 %  
Pracuji nad úrovní mnou dosaženého vzdělání67,14 %6,38 %  

Graf

15. Pomohlo Vám studium na VŠ k získání současného zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano3234,04 %34,04 %  
ne2122,34 %22,34 %  
spíše ne2122,34 %22,34 %  
ano2021,28 %21,28 %  

Graf

16. V jaké míře využíváte znalostí a dovedností získaných na VŠ ve Vašem zaměstnání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do značné míry3338,37 %35,11 %  
Spíše vůbec2933,72 %30,85 %  
Vůbec1517,44 %15,96 %  
Zcela910,47 %9,57 %  

Graf

17. Požadovali po Vás při ucházení o zaměstnání praxi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3234,04 %34,04 %  
Ne2728,72 %28,72 %  
Spíše ano1920,21 %20,21 %  
Spíše ne1617,02 %17,02 %  

Graf

18. Jakou dobu praxe požadovali?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
03436,17 %36,17 %  
22122,34 %22,34 %  
12021,28 %21,28 %  
399,57 %9,57 %  
533,19 %3,19 %  
0.111,06 %1,06 %  
611,06 %1,06 %  
1511,06 %1,06 %  
20011,06 %1,06 %  
1.011,06 %1,06 %  
ostatní odpovědi 30
999
22,13 %2,13 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.29
Minimum:0
Maximum:6
Variační rozpětí:6
Rozptyl:1.81
Směrodatná odchylka:1.34
Medián:1
Modus:0

Graf

19. Umožnil Vám zaměstnavatel chybějící praxi kompenzovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4851,06 %51,06 %  
Ano2930,85 %30,85 %  
nebylo třeba22,13 %2,13 %  
bez praxe11,06 %1,06 %  
praxe nebyla požadována11,06 %1,06 %  
nepožadoval praxi11,06 %1,06 %  
praxe nebyla nutná11,06 %1,06 %  
praxi jsem nepotrebovala11,06 %1,06 %  
Spíše ne11,06 %1,06 %  
nerozumím otázce11,06 %1,06 %  
nepožadoval11,06 %1,06 %  
nebyla potřeba11,06 %1,06 %  
Nechápu otázku11,06 %1,06 %  
byla jsem absolventka11,06 %1,06 %  
99911,06 %1,06 %  
praxi byla dostačující11,06 %1,06 %  
nepozadovali prax11,06 %1,06 %  
Nevyžadoval11,06 %1,06 %  

Graf

20. Pokud jste zaměstnaný/á, jak moc jste s prací spokojen/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spokojen/a4648,94 %48,94 %  
Spíše nespokojen/a2526,6 %26,6 %  
Velmi spokojen/a1617,02 %17,02 %  
Nespokojena/a77,45 %7,45 %  

Graf

21. Očekáváte, že u nynějšího zaměstnavatele zůstanete alespoň déle než 1 rok?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5457,45 %57,45 %  
Spíše ano1920,21 %20,21 %  
Spíše ne1313,83 %13,83 %  
Ne88,51 %8,51 %  

Graf

22. Máte možnost pracovního růstu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne2932,22 %30,85 %  
Spíše ano2426,67 %25,53 %  
Ano2224,44 %23,4 %  
Ne1516,67 %15,96 %  

Graf

23. Jaké jsou podle Vás nejčastější příčiny neúspěchu absolventů VŠ na trhu práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nedostatek odborné praxe3941,49 %41,49 %  
Vysoké počty absolventů2627,66 %27,66 %  
Znalosti neodpovídají požadavkům zaměstnavatele99,57 %9,57 %  
Nízká sebedůvěra44,26 %4,26 %  
Nedostatečná znalost cizích jazyků33,19 %3,19 %  
Vysoké požadavky ohledně platu33,19 %3,19 %  
volba neuplatnitelného oboru studia11,06 %1,06 %  
vše11,06 %1,06 %  
Absolventi humanitních oborů nic neumí.11,06 %1,06 %  
Spíše je problém často u zaměstnavatelů. Není výjimkou, že na pozici recepční nějaké malé nevýrazné firmy chtějí mladé holky, ale minimálně 5 let praxe v oboru (kdy jí získat? :-D), už jsem viděla i požadavek VŠ, dva plynulé cizí jazky a plat 15000 hrubéh11,06 %1,06 %  
preference technických oborů - nesoulad mezi studijními programy a požadavky na trhu práce11,06 %1,06 %  
kumulace všech odpovědí (individuálně) + zvýšování doby odchodu do důchodu (chybějící místa) + světová krize 11,06 %1,06 %  
všechny příčiny11,06 %1,06 %  
všechny výše uvedené odpovědi11,06 %1,06 %  
praxe, jazyky,požadavky na plat11,06 %1,06 %  
nekvalita vysokého školství11,06 %1,06 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 8 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Věk

 • odpověď 25 a více let:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ing. na otázku 6. Nejvyšší dosažený titul

4. Velikost místa Vašeho bydliště

 • odpověď 100000 a více obyvatel:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Praha na otázku 3. Místo bydliště

7. Specifikujte studijní zaměření, ve kterém jste získal/a vzdělání

 • odpověď Humanitní obor:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mgr. na otázku 6. Nejvyšší dosažený titul

12. V jakém oboru pracujete?

 • odpověď Mimo studovaný obor:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vůbec na otázku 16. V jaké míře využíváte znalostí a dovedností získaných na VŠ ve Vašem zaměstnání?
 • odpověď V oboru, který jsem vystudoval/a:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 15. Pomohlo Vám studium na VŠ k získání současného zaměstnání?

15. Pomohlo Vám studium na VŠ k získání současného zaměstnání?

 • odpověď ne:
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vůbec na otázku 16. V jaké míře využíváte znalostí a dovedností získaných na VŠ ve Vašem zaměstnání?

17. Požadovali po Vás při ucházení o zaměstnání praxi?

 • odpověď Ano:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nezaměstnaný na otázku 5. Váš současný způsob obživy

18. Jakou dobu praxe požadovali?

 • odpověď < 0 - 1 >:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 17. Požadovali po Vás při ucházení o zaměstnání praxi?

21. Očekáváte, že u nynějšího zaměstnavatele zůstanete alespoň déle než 1 rok?

 • odpověď Ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velmi spokojen/a na otázku 20. Pokud jste zaměstnaný/á, jak moc jste s prací spokojen/a?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Věk

2. Pohlaví

3. Místo bydliště

4. Velikost místa Vašeho bydliště

5. Váš současný způsob obživy

6. Nejvyšší dosažený titul

7. Specifikujte studijní zaměření, ve kterém jste získal/a vzdělání

8. Jak dlouho Vám trvalo najít práci?

9. Jakým způsobem jste hledal/a současnou práci?

10. Nachází se Vaše zaměstnání v kraji, ve kterém žijete?

11. Jste ochoten/ochotna se za prací přestěhovat, případně dojíždět, pokud by se vyskytla mimo Vaše bydliště?

12. V jakém oboru pracujete?

13. Pokud pracujete v jiném oboru, tak proč?

14. Na jaké úrovni je Vaše postavení v současném zaměstnání?

15. Pomohlo Vám studium na VŠ k získání současného zaměstnání?

16. V jaké míře využíváte znalostí a dovedností získaných na VŠ ve Vašem zaměstnání?

17. Požadovali po Vás při ucházení o zaměstnání praxi?

18. Jakou dobu praxe požadovali?

19. Umožnil Vám zaměstnavatel chybějící praxi kompenzovat?

20. Pokud jste zaměstnaný/á, jak moc jste s prací spokojen/a?

21. Očekáváte, že u nynějšího zaměstnavatele zůstanete alespoň déle než 1 rok?

22. Máte možnost pracovního růstu?

23. Jaké jsou podle Vás nejčastější příčiny neúspěchu absolventů VŠ na trhu práce?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Věk

2. Pohlaví

3. Místo bydliště

4. Velikost místa Vašeho bydliště

5. Váš současný způsob obživy

6. Nejvyšší dosažený titul

7. Specifikujte studijní zaměření, ve kterém jste získal/a vzdělání

8. Jak dlouho Vám trvalo najít práci?

9. Jakým způsobem jste hledal/a současnou práci?

10. Nachází se Vaše zaměstnání v kraji, ve kterém žijete?

11. Jste ochoten/ochotna se za prací přestěhovat, případně dojíždět, pokud by se vyskytla mimo Vaše bydliště?

12. V jakém oboru pracujete?

13. Pokud pracujete v jiném oboru, tak proč?

14. Na jaké úrovni je Vaše postavení v současném zaměstnání?

15. Pomohlo Vám studium na VŠ k získání současného zaměstnání?

16. V jaké míře využíváte znalostí a dovedností získaných na VŠ ve Vašem zaměstnání?

17. Požadovali po Vás při ucházení o zaměstnání praxi?

18. Jakou dobu praxe požadovali?

19. Umožnil Vám zaměstnavatel chybějící praxi kompenzovat?

20. Pokud jste zaměstnaný/á, jak moc jste s prací spokojen/a?

21. Očekáváte, že u nynějšího zaměstnavatele zůstanete alespoň déle než 1 rok?

22. Máte možnost pracovního růstu?

23. Jaké jsou podle Vás nejčastější příčiny neúspěchu absolventů VŠ na trhu práce?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Bulková, T.Nezaměstnanost absolventů vysokých škol jako krizový faktor (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://25285.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.