Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Hodnocení služeb Dopravního podniku Ostrava

Hodnocení služeb Dopravního podniku Ostrava

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Alexandra Schenková
Šetření:31. 10. 2012 - 04. 11. 2012
Počet respondentů:65
Počet otázek (max/průměr):9 / 9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:44
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený respondente,

jsme studentky Vysoké školy báňské a dovolujeme si Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který má sloužit ke zjištění spokojenosti zákazníků se službami DPO.

 

Dotazník je anonymní.

 

Předem děkujeme za vyplnění.

 

Hlavní otázka:
Jaké jsou vaše požadavky na služby Dopravního podniku Ostrava a jak je který požadavek pro vás důležitý?

 


 

Odpovědi respondentů

1. Jak je pro Vás důležitá dochvilnost hromadné dopravy DPO?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hodně důležitá5076,92 %76,92 %  
středně důležitá1421,54 %21,54 %  
méně důležitá11,54 %1,54 %  

Graf

2. Jak je pro Vás důležitá návaznost jednotlivých spojů DPO?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hodně důležitá5584,62 %84,62 %  
středně důležitá913,85 %13,85 %  
méně důležitá11,54 %1,54 %  

Graf

3. Jak je pro Vás důležitá rychlos přepravy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středně důležitá3147,69 %47,69 %  
hodně důležitá3147,69 %47,69 %  
méně důležitá34,62 %4,62 %  

Graf

4. Jak je pro Vás důležitá pohodlnost vozidel?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středně důležitá4467,69 %67,69 %  
méně důležitá1116,92 %16,92 %  
hodně důležitá1015,38 %15,38 %  

Graf

5. Jak je pro Vás důležité pokrytí oblasti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hodně důležité3452,31 %52,31 %  
středně důležité2741,54 %41,54 %  
méně důležité46,15 %6,15 %  

Graf

6. Jak je pro Vás důležitá cena jízdenek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hodně důležitá3960 %60 %  
středně důležitá2132,31 %32,31 %  
méně důležitá57,69 %7,69 %  

Graf

7. Jak je pro Vás důležitý dostatek prodejních míst jízdenek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně důležitý3046,15 %46,15 %  
středně důležitý2233,85 %33,85 %  
hodně důležitý1320 %20 %  

Graf

8. Jak je pro Vás důležitá frekvence spojů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hodně důležitá3960 %60 %  
středně důležitá2538,46 %38,46 %  
méně důležitá11,54 %1,54 %  

Graf

9. Jak je pro Vás důležitá bezpečnost jízdy a vozidel?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hodně důležitá4163,08 %63,08 %  
středně důležitá1929,23 %29,23 %  
méně důležitá57,69 %7,69 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak je pro Vás důležitá dochvilnost hromadné dopravy DPO?

2. Jak je pro Vás důležitá návaznost jednotlivých spojů DPO?

3. Jak je pro Vás důležitá rychlos přepravy?

4. Jak je pro Vás důležitá pohodlnost vozidel?

5. Jak je pro Vás důležité pokrytí oblasti?

6. Jak je pro Vás důležitá cena jízdenek?

7. Jak je pro Vás důležitý dostatek prodejních míst jízdenek?

8. Jak je pro Vás důležitá frekvence spojů?

9. Jak je pro Vás důležitá bezpečnost jízdy a vozidel?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak je pro Vás důležitá dochvilnost hromadné dopravy DPO?

2. Jak je pro Vás důležitá návaznost jednotlivých spojů DPO?

3. Jak je pro Vás důležitá rychlos přepravy?

4. Jak je pro Vás důležitá pohodlnost vozidel?

5. Jak je pro Vás důležité pokrytí oblasti?

6. Jak je pro Vás důležitá cena jízdenek?

7. Jak je pro Vás důležitý dostatek prodejních míst jízdenek?

8. Jak je pro Vás důležitá frekvence spojů?

9. Jak je pro Vás důležitá bezpečnost jízdy a vozidel?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Schenková, A.Hodnocení služeb Dopravního podniku Ostrava (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://25593.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.