Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Využití platebních karet

Využití platebních karet

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martin Pastor
Šetření:03. 11. 2012 - 06. 11. 2012
Počet respondentů:136
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.07
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:89,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:32
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník slouží ke sběru dat pro diplomovou práci. Za vyplnění předem děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-245741,91 %41,91 %  
25-304835,29 %35,29 %  
31-401611,76 %11,76 %  
15-1885,88 %5,88 %  
41-5042,94 %2,94 %  
51 a víc32,21 %2,21 %  

Graf

2. Jste vlastníkem nějaké platební karty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 3, NEotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO12692,65 %92,65 %  
NE107,35 %7,35 %  

Graf

3. Kolik platebních karet vlastníte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
17761,11 %56,62 %  
23527,78 %25,74 %  
3118,73 %8,09 %  
4 a více32,38 %2,21 %  

Graf

4. Jak často využíváte platební kartu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Několikrát týdně5644,44 %41,18 %  
Několikrát měsíčně4838,1 %35,29 %  
Každý den1310,32 %9,56 %  
Prakticky vůbec97,14 %6,62 %  

Graf

5. K čemu Vaší kartu nejčastěji používáte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Platba v provozovně (obchod, restaurace, kavárna, ...)8265,6 %60,29 %  
Výběr z bankomatu2620,8 %19,12 %  
Internetová platba1512 %11,03 %  
platba v provozovně + internetová platba10,8 %0,74 %  
nic10,8 %0,74 %  

Graf

6. Upřednostňujete v restauraci (kavárně, baru) platbu kartou nebo penězi?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Penězi7459,2 %54,41 %  
Kartou3024 %22,06 %  
Jak kdy2116,8 %15,44 %  

Graf

7. Pokud platíte kartou v restauraci, jakou částku platíte nejčastěji?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
150-300Kč4542,06 %33,09 %  
300-500Kč3028,04 %22,06 %  
500-1000Kč1715,89 %12,5 %  
1000Kč a víc87,48 %5,88 %  
do 150Kč76,54 %5,15 %  

Graf

8. Znáte funkci Cash Back?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale ještě jsem ji nevyužil/la7055,56 %51,47 %  
Ne5039,68 %36,76 %  
Ano, využívám ji64,76 %4,41 %  

Graf

9. Znáte funkci PayWave nebo PayPass

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8365,87 %61,03 %  
Ano, ale ještě jsem ji nevyužil/la4132,54 %30,15 %  
Ano, využívám ji21,59 %1,47 %  

Graf

10. Jaká asociace Vaší kartu vydala?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Visa6250,41 %45,59 %  
MasterCard4637,4 %33,82 %  
Visa Electron3125,2 %22,79 %  
MasterCard-Maestro1915,45 %13,97 %  
Nevím64,88 %4,41 %  
American Express10,81 %0,74 %  
UnionPay10,81 %0,74 %  

Graf

11. Vybíráte si restauraci (bar, kavárnu) dle toho, jestli přijímá platební karty?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, neřeším to8165,32 %59,56 %  
Ano, ale jen když nemá hotovost4133,06 %30,15 %  
Ano, vždy21,61 %1,47 %  

Graf

12. Myslíte si, že je platba kartou bezpečná?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9373,81 %68,38 %  
Nevím2217,46 %16,18 %  
Ne118,73 %8,09 %  

Graf

13. Jste:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena8361,03 %61,03 %  
Muž5338,97 %38,97 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Kolik platebních karet vlastníte?

  • odpověď 1:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím na otázku 12. Myslíte si, že je platba kartou bezpečná?

5. K čemu Vaší kartu nejčastěji používáte?

  • odpověď Platba v provozovně (obchod, restaurace, kavárna, ...):
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Každý den na otázku 4. Jak často využíváte platební kartu?

11. Vybíráte si restauraci (bar, kavárnu) dle toho, jestli přijímá platební karty?

  • odpověď Ne, neřeším to:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 12. Myslíte si, že je platba kartou bezpečná?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Věk:

2. Jste vlastníkem nějaké platební karty?

3. Kolik platebních karet vlastníte?

4. Jak často využíváte platební kartu?

5. K čemu Vaší kartu nejčastěji používáte?

6. Upřednostňujete v restauraci (kavárně, baru) platbu kartou nebo penězi?

7. Pokud platíte kartou v restauraci, jakou částku platíte nejčastěji?

8. Znáte funkci Cash Back?

9. Znáte funkci PayWave nebo PayPass

10. Jaká asociace Vaší kartu vydala?

11. Vybíráte si restauraci (bar, kavárnu) dle toho, jestli přijímá platební karty?

12. Myslíte si, že je platba kartou bezpečná?

13. Jste:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Věk:

2. Jste vlastníkem nějaké platební karty?

3. Kolik platebních karet vlastníte?

4. Jak často využíváte platební kartu?

5. K čemu Vaší kartu nejčastěji používáte?

6. Upřednostňujete v restauraci (kavárně, baru) platbu kartou nebo penězi?

7. Pokud platíte kartou v restauraci, jakou částku platíte nejčastěji?

8. Znáte funkci Cash Back?

9. Znáte funkci PayWave nebo PayPass

10. Jaká asociace Vaší kartu vydala?

11. Vybíráte si restauraci (bar, kavárnu) dle toho, jestli přijímá platební karty?

12. Myslíte si, že je platba kartou bezpečná?

13. Jste:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pastor, M.Využití platebních karet (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://25669.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.