Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Mobbing, bossing

Mobbing, bossing

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Nová
Šetření:15. 11. 2012 - 22. 11. 2012
Počet respondentů:194
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:75,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:06
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

ráda bych Vás požádala o vyplnění mého dotazníku na téma "mobbing a bossing". Dotazník je nedílnou součástí mé seminární práce " Význam zdravých pracovních vztahů". Vyplnění Vám nezabere více než 3 minuty.

Děkuji. Petra Nová

Odpovědi respondentů

1. Jste zaměstnán..?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v soukromé sféře12865,98 %65,98 %  
ve státním sektoru4422,68 %22,68 %  
nepracuji2211,34 %11,34 %  

Graf

2. V pracovním zařazení zastáváte jakou pozici?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsem podřízený13368,56 %68,56 %  
jsem v řídící funkci a mám svého nadřízeného3920,1 %20,1 %  
jsem OSVČ189,28 %9,28 %  
jsem v řídící funkci42,06 %2,06 %  

Graf

3. Myslíte si, že pracovní i mezilidské vztahy ve firmě, kde jste zaměstnán (nebo ve Vašem posledním zaměstnání) jsou (byly) uspokojivé?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8644,33 %44,33 %  
stále je co zlepšovat8141,75 %41,75 %  
ne2713,92 %13,92 %  

Graf

4. Panuje na Vašem pracovišti přátelská atmosféra?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14876,29 %76,29 %  
ne3819,59 %19,59 %  
pracuji sám, nemohu posoudit84,12 %4,12 %  

Graf

5. Myslíte si, že ve firmě, kde pracujte (nebo jste naposledy pracoval) funguje komunikace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stále je co zlepšovat10252,58 %52,58 %  
ano5930,41 %30,41 %  
ne3317,01 %17,01 %  

Graf

6. Máte s Vašimi nadřízenými/podřízenými dobré vztahy, máte k nim/jejich důvěru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11961,34 %61,34 %  
ne4221,65 %21,65 %  
nevím3317,01 %17,01 %  

Graf

7. Setkal jste se osobně nebo zprostředkovaně s některým z těchto jevů

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesetkal/la jsem se s žádným z těchto jevů9750 %50 %  
bossing- šikana na pracovišti ze strany vedoucího pracovníka směrem dolů k podřízeným7337,63 %37,63 %  
mobbing- systematická šikana na pracovišti mezi spolupracovníky4121,13 %21,13 %  
staffing - šikana na pracovišti ze strany podřízeného pracovníka směrem k nadřízenému105,15 %5,15 %  

Graf

8. Pokud jste se setkal/la osobně nebo zprostředkovaně s výše uvedeným jevem, došlo k jeho řešení

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádný problém neexistoval8744,85 %44,85 %  
ne5226,8 %26,8 %  
vyřešilo se to samo3015,46 %15,46 %  
ano2512,89 %12,89 %  

Graf

9. Jste..?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena14574,74 %74,74 %  
muž4925,26 %25,26 %  

Graf

10. Vyberte, prosím, věkovou skupinu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-357739,69 %39,69 %  
36-454623,71 %23,71 %  
18-254623,71 %23,71 %  
46 a více2512,89 %12,89 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Setkal jste se osobně nebo zprostředkovaně s některým z těchto jevů

  • odpověď nesetkal/la jsem se s žádným z těchto jevů:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi žádný problém neexistoval na otázku 8. Pokud jste se setkal/la osobně nebo zprostředkovaně s výše uvedeným jevem, došlo k jeho řešení

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste zaměstnán..?

2. V pracovním zařazení zastáváte jakou pozici?

3. Myslíte si, že pracovní i mezilidské vztahy ve firmě, kde jste zaměstnán (nebo ve Vašem posledním zaměstnání) jsou (byly) uspokojivé?

4. Panuje na Vašem pracovišti přátelská atmosféra?

5. Myslíte si, že ve firmě, kde pracujte (nebo jste naposledy pracoval) funguje komunikace?

6. Máte s Vašimi nadřízenými/podřízenými dobré vztahy, máte k nim/jejich důvěru?

7. Setkal jste se osobně nebo zprostředkovaně s některým z těchto jevů

8. Pokud jste se setkal/la osobně nebo zprostředkovaně s výše uvedeným jevem, došlo k jeho řešení

9. Jste..?

10. Vyberte, prosím, věkovou skupinu.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste zaměstnán..?

2. V pracovním zařazení zastáváte jakou pozici?

3. Myslíte si, že pracovní i mezilidské vztahy ve firmě, kde jste zaměstnán (nebo ve Vašem posledním zaměstnání) jsou (byly) uspokojivé?

4. Panuje na Vašem pracovišti přátelská atmosféra?

5. Myslíte si, že ve firmě, kde pracujte (nebo jste naposledy pracoval) funguje komunikace?

6. Máte s Vašimi nadřízenými/podřízenými dobré vztahy, máte k nim/jejich důvěru?

7. Setkal jste se osobně nebo zprostředkovaně s některým z těchto jevů

8. Pokud jste se setkal/la osobně nebo zprostředkovaně s výše uvedeným jevem, došlo k jeho řešení

9. Jste..?

10. Vyberte, prosím, věkovou skupinu.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Nová, P.Mobbing, bossing (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://25992.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.