Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Šikana

Šikana

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Hrzánová
Šetření:25. 12. 2012 - 06. 01. 2013
Počet respondentů:68
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:71,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:46
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5682,35 %82,35 %  
Muž1217,65 %17,65 %  

Graf

2. Kolik vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16-254769,12 %69,12 %  
26-401217,65 %17,65 %  
13-15710,29 %10,29 %  
41-5022,94 %2,94 %  

Graf

3. Které z následujících projevů považujete za šikanování:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyhrožování6189,71 %89,71 %  
tělesné ublížení6189,71 %89,71 %  
braní nebo ničení věcí5580,88 %80,88 %  
výsměch5175 %75 %  
uhození5175 %75 %  
urážky5073,53 %73,53 %  
nadávání4870,59 %70,59 %  
strkání3855,88 %55,88 %  
dotyky1927,94 %27,94 %  

Graf

4. Setkal/a jste se někde se šikanou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6088,24 %88,24 %  
Ne811,76 %11,76 %  

Graf

5. Byl/a jste obětí šikany?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3551,47 %51,47 %  
Ne3348,53 %48,53 %  

Graf

6. Kde jste se se šikanou setkal/a

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Základní škola5682,35 %82,35 %  
Střední škola1725 %25 %  
Nikde68,82 %8,82 %  
Jiné68,82 %8,82 %  
Záměstnání45,88 %5,88 %  

Graf

7. Znáte nebo znal/a jste osobně nějakého agresora?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5479,41 %79,41 %  
Ne913,24 %13,24 %  
Nevím o tom57,35 %7,35 %  

Graf

8. Proč podle vás někteří lidé šikanují druhé?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

ze msty, odplata

....

Aby nám ubližovali.

Aby se nad ostatními povyšovali.

Aby se povýšili nad druhé.

Aby se povyšovali .

afresivita

Asi pro svůj dobrý pocit, že jsou lepší než ostatní lidé

cití se nadřazení druhému

cítí že jste slabší nebo Vám nejde studovaný obor, nejste manuálně zruční a vyčníváte z kolektivu

DEMENCE

chtějí být zajímaví, nemají doma dostatečné zázemí a proto ubližují ostatním, nemají finance

chtějí mít nadvládu

chtějí moc

Chtějí si dokázat že jsou silní

Chtějí si něco kompenzovat

Chtějí si sami něco dokázat, být v očích ostatních vyšší apod.

Chtějí si vynutit respekt a popularitu. Potřebují tím dokázat sobě i svému okolí, že jsou lepší či něco více než šikanovaná obět.

chtějí zapůsobit na jiné a udělat si respekt pro okolí

Kompenzace pocitu méněcennosti, vybíjení frustrace.

Kompenzace vlastních komplexů nebo problémů, dokázání si vlastní síly.

kompenzují si tak své vlastní komplexy popř. trpí nějakou poruchou osobnosti

Kvůli špatné minulosti, nebo situaci v rodině, či potřeba být někým, ke komu ostatní vzhlíží a bojí se ho.

Kvůli vlastnímu pocitu méněcenosti, chtějí si dokázat, že jsou mocnější, silnější než si ostatní myslí, chtějí si získat respekt. Mohou šikanovat také ti, kteří byli obětí šikany v minulosti.

kvůli závisti

Mají oni samotní problémy,které si vylejvají na jiných.Protože se konečně cítí silní,na někom,kdo je slabší.

Mají problém sami se sebou a potlačují to tak, že ubližují dalším lidem.

maji strach, aby sami nebyli obeti; kompenzuji si nrjaky komplex; potrebuji mit pocit svrchovanosti; touha po moci

mají špatné zkušenosti z své rodiny, chtějí se povýšit nad ostatními a tím si něco dokázat

Mají v hlavě nasrané

malé vlastní sebevědomí, neumějí navázat kontakt jinak, sami byli šikanováni nebo týráni, odreagování agrese

Mám zkušenosti pouze s šikanou ze strany malých dětí. Viním z toho výchovu (nejen rodičů, ale společnosti celkově), neboť tyto děti nejsou ochotny tolerovat lidi, kteří se odlišují. Zároveň trpí komplexy, což vede k tomu, že si vyberou slabšího (z jejich pohledu) jedince a snaží se dokázat, že oni sami mají na to, někomu ubližovat.

NĚCO SI TÍM KOMPENZUJÍ.

nejsou v psychicky nebo fyzicky pořádku, někdy agresoři, jindy oběti

Nespokojenost se sebou

Nízké sebevědomí

Nízké sebevědomí, samy byli šikanováni, komplexy, jsou odlišní než ostatní ( obézní postava, nějaký handicap)

oběti mají strach se bránit

osobní komplexy

Pocit méněcennosti, řešení vlastních komplexů, poruchy chování

Pocit moci.

Podle mě to je v osobnosti toho člověka, asi se chtěji zviditelnit a dokázat že jsou něco víc .

Posílení svého sebevědomí, dokázání si čehosi, ukázání moci

potřeba cítit se mocně, nadřazeně

potřeba dokázat si svoji sílu

potřebují mít pocit moci nad někým slabším, mají komplexy které si potřebují na někom kompenzovat...

potřebují si dokazovat že jsou víc

Pro šikanu má každý jiné důvody. Pro někoho je to jen "zábava" a přitom si neuvědomuje, že někomu ubližuje. Pro jiné je to ale zábava právě proto, protože si až moc dobře uvědomují, že tím druhým ubližují. No a pak je tu ještě šikana se sexuálním podtextem...

problémy v rodině

problémy v rodině

Protože jsou slaboši.

Protože mají nízké sebevědomí.

Připadají si při tom dobře, baví se tím, rádi se povyšují nad ostatní

sám byl šikanován

Sami mají nějaký problém, at už v rodině, nebo jinde..

sami si chtějí pozvednout sebevědomí a ukázat, že jsou "lepší", i když to tak není

Sami si většinou v předchozí době (například na základní škole) prošli rolí oběti šikanování - aby se to příště nestalo (při přestupu na střední školu) mění se v agresora... A někdo to má prostě v povaze :)

snaží se zviditelnit na úkor zdánlivě slabších

šikanovaný se něčím vymyká kolektivu, popř. nelíbí se agresorům

ve škole si hrají na "borce", v práci se snaží zbavit nepohodlného kolegy

Většinou kvůli zbytečnostem.

vliv okolí

zavidi

ze své vlastní slabosti a nízkého sebevědomí

zvysuji si tim sebevedomi, potrebuji si neco dokazat

zvyšování si sebevědomí a postoj ve skupině, agresivní výchova, agresivní povaha, závist...

Zvyšují si tak svojí nízkou sebedůvěru.

žárlí

9. Dokázal/a byste se šikaně bránit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3145,59 %45,59 %  
Nevím2841,18 %41,18 %  
Ne913,24 %13,24 %  

Graf

10. Dokázal/a byst dnes šikanovanému pomoci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5276,47 %76,47 %  
Nevím1420,59 %20,59 %  
Ne22,94 %2,94 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste muž nebo žena?

2. Kolik vám je let?

3. Které z následujících projevů považujete za šikanování:

4. Setkal/a jste se někde se šikanou?

5. Byl/a jste obětí šikany?

6. Kde jste se se šikanou setkal/a

7. Znáte nebo znal/a jste osobně nějakého agresora?

9. Dokázal/a byste se šikaně bránit?

10. Dokázal/a byst dnes šikanovanému pomoci?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste muž nebo žena?

2. Kolik vám je let?

3. Které z následujících projevů považujete za šikanování:

4. Setkal/a jste se někde se šikanou?

5. Byl/a jste obětí šikany?

6. Kde jste se se šikanou setkal/a

7. Znáte nebo znal/a jste osobně nějakého agresora?

9. Dokázal/a byste se šikaně bránit?

10. Dokázal/a byst dnes šikanovanému pomoci?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hrzánová, L.Šikana (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://26849.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.