Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vztah matky a dcery

Vztah matky a dcery

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Aneta Malinová
Šetření:29. 12. 2012 - 26. 01. 2013
Počet respondentů:128
Počet otázek (max/průměr):5 / 5
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:23,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:51
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jmenuji se Aneta Malinová a účastním se Středoškolské odborné činnosti (zkráceně SOČ) s tématem vztah matky a dcery. Jeden dotazník jsem zde již publikovala, ale rozhodla jsem se zjistit dodatečně ještě nějaké informace.

Vztah je určen pro ženy, které mají dceru (y).

 

Odpovědi respondentů

1. Napiště 3 vlastnosti ideální dcery.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ochotná učit se novým věcem, tolerantní, pečlivá10,78 %0,78 %  
mluví pravdu, komunikuje, je vyrovnaná10,78 %0,78 %  
pravdomluvna, skromna, odpovedna, otevrena k blizsimu prostredi10,78 %0,78 %  
Chytra, mila, pratelska.10,78 %0,78 %  
rozumná, přátelská, klidná10,78 %0,78 %  
Tolerantnost, chápavost, důvěra10,78 %0,78 %  
nwm10,78 %0,78 %  
obetava,citliva a milujuca10,78 %0,78 %  
sdílnost, vřelost, empatie10,78 %0,78 %  
poslušná, pravdomluvná, upřímná10,78 %0,78 %  
ostatní odpovědi chytrá, samostatná, charakterní
Slušná, chytrá, skromná
hodná, pravdomluvná, poslušná
pravdomluvná, spolehlivá, učenlivá
otevřená, upřímná, altruistická
hodná, poslušná, inteligentní
poslušná, pořádná a veselá
spolehlivá, hodná, pracovitá
upřímnost, spolehnutí, zodpovednost
n
upřímnost, otevřenost, důvěra v rodiče
upřímná, rozumná, empatická
spolehlivost,pravdomluvnost,samostatnost
upřímná, akceptující matku, pilná
pracovitost, chytrost, slušnost
spolehlivost, optimismus, mravni idealy
hodná, skromná, pracovitá
má ráda své rodiče, je komunikativní, umí pomoci
Nekopíruje matku, není to povrchní pipina, nechová se jako rozmazlený fracek.
pořádnost, humor, selský rozum
pravdomluvná, chytrá, kamarádská
spolehlivost, skromnost, upřímnost
poslušná, dochvílna, zodpovedná
Pravdomluvná, otevřená, chytrá
vrúcnosť, poriadkumilovnosť, cieľavedomosť
upřímnost, citlivost, poslušnost
spolehlivost uprímnost flexibilita
---
komunikativní, přátelská, rozumná
Hodná, slušná, pracovitá
hodná, poslušná, samostatní
pracovita, samostatná, spolehlivá
upřímnost, slušnost, uctivost
chytrá,milá,
Je pozorna, empaticka ucenliva
rozumná, otevřená, spolehlivá
spolehlivá, pracovitá, milá
laskavost, průbojnost, nesobeckost
miluje svoji matku, naslouchá matce, důvěřuje matce
chytrá, cílevědomá, sebevědomá
Pro mě dcera ideální takova jaka je
rozumná, empatická, společenská
upřímná, dobrosrdečná, pokorná
rozumna,vychovana,slusna
pracovitost, zodpovědnost, důvěra
spolehlivá, aktivní, veselá
Chystrost, pracovitost, laskavost.
pokorná, vděčná, ochotná
upřímná, spolehlivá, hodná
pravdomluvná, otevřená, pořádná
zdravě sebevědomá, cílevědomá, zná své kořeny
ochotná, milá, přátelská
inteligentní, poslušná, laskavá
poslušná, pilná, zdvořilá
Chytrá,Laskavá, skromná
upřímná, chytrá, spolehlivá
Empatie, inteligence, průbojnost
hodná chytrá milá
poslouchá, učí se domácí práce, ochotná pomoci
chytra, mila, uspesna
Hodná, pracovitá, pečlivá
nehádavá, poslušná, ochotná naslouchat matce
spolehlivost, pravdomluvnost,úcta
slušnost,skromnost,upřímnost
upřímnost,vstřícnost,nesobeckost
hodná, chytrá, nápomocná
ampatie, bystrost, milost
rozumná , dochvilná, milá
spolehliva, pravdomluvna, odvazna
poslusna, inteligentni ,laskava
je přiměřeně sebevědomá, zdravá a je sama sebou
empatická, kamarádská, hodná
upřímná, čestná, slušná
milující, cílevědomá, odvážná
chytrá, pracovitá, hezká
empatie, pradvomluvná, objetavá
slušná, učenlivá, poctivá
pravdomluvnost, upřímnost, slušnost
hodná, chytrá, pracovitá
naslouchající, přemýšlející, empatická
veselost, loajalita, upřímnost
poslušnost, upřímnost, tolerance/respekt
hodná, poslušná a spolehlivá
rozumná, skromná, citlivá
Poslušná, hodná, slušná
spokojená, sebevědomá, tolerantní
jedinečná, chápající, rozumná...:-)
samostatnost, úcta, pravdomluvnost
upřímná, poctivá, veselá
Otevřená, kreativní, inteligentní
pravdomluvná, milá, chytrá
hodná, pilná, pořádná
milá, kamarádská, spolehlivá
sdilna, uprimna, chapava
empatie, trpělivost, komunikativnost
spolehlivá, pomáhá, samostatná
poslušná, pracovitá, rozumná
vnimava,empaticka,polusna
spolehlivost, upřímnost, radost
Slušná. Nápomocná. Nechá si poradit či něco vytknout.
samostatná, milá, soucitná
spolehlivost, zodpovědnost, pokora
slušná, mravná, upřímná
hodná, učenlivá, společeská
Pořádná, učenlivá, pracovitá
inteligentní, zodpovědná, sdílná
pilná, střeštěná , inteligentní
zodpovědná, chápavá, kamarádská
pravdomluvnost, ochotná pomoci, spravedlivost
poslušná, pracovitá, učenlivá
hodná, cílevědomá, přátelská
důvěryhodná, společenská, aktivní
xgzk
milující, respektující, poslušná
hodná, laskavá, vnímavá
Upřímná, Důvěryhodná, Spolehlivá
co je to ideál? ale když se podaří z dcery vychovat samostatného a soběstačného človíčka, tak to postačí
Pořádná, pracovitá, inteligentní.
11892,19 %92,19 % 

Graf

2. Napište 3 vlastnosti, které by ideální dcera naopak mít neměla.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
uštěpačná, agresivní, líná10,78 %0,78 %  
přílišná poddajnost, povrchnost, sebestřednost10,78 %0,78 %  
rozmazlenost, vycuranost, hysterie10,78 %0,78 %  
Drza, nechapava, sprosta.10,78 %0,78 %  
agresivita, volnomyšlenkářství, prchlivá10,78 %0,78 %  
arogantnost, vzteklost, lhaní10,78 %0,78 %  
nwm10,78 %0,78 %  
panovacna, vulgarna,, nevdacna10,78 %0,78 %  
sobeckost, rozmazlenost, netolerance10,78 %0,78 %  
ulhaná, neposlušná, drzá10,78 %0,78 %  
ostatní odpovědi asogantní, nevděčná, protivná
drzá, nedochvilná, tvrdohlavá
zlá, lakomá a neměla by lhát
lhářka, zlodějka,záškolácká
závist, egoismus, lakota
provokativní, drzá, sobecká
nepořádná, nezodpovědná a zlá
zlobivá, nespolehlivá, vztahovačná
sobeckost, lenost, nezodpovědnost
d
opak předchozí odpovědi
bezcitná, sobecká, ovlivnitelná
nezodpovědnost,zuřivost,paličatost
neupřímná, líná, neakceptující matku
lenost, drzost, sobectví
lhani, falesnost, zakernost
zlá, sobecká, panovačná
sobeckost, rozmazlenost, povýšenost
Jde jí jen o vzhled a kluky, afektovaná, stráááášně moc růžová
nesnášenlivost, pýcha, lenost
lhářka, nezodpovědnost, lenost
lenost, hloupost, závist
drzosť, neslušnosť, arogancia
hloupost, lživost, uzavřenost
vzdorovitosť, hystéria, časová dochvilnosť
lhaní, agresivita, lenost
lhání, povrchnost, cynik
---
vzdorovitá, tvrdohlavá, urážlivá
Přijít o panneství */- ve 14, neuznávání rodičů, stud za rodiče
paličatá, poslušná, hubatá
lenost, drzost, nespolehlivost
faleš, nezodpovědnost, vulgární mluva vůči matce
hubatá,drzá,neposlechne
neustupnpst nezrizeny hnev sobectvi
uzavřená, lehkomyslná, pesimistická
krutá, nelítostná, nespravedlivá
sobeckost, neschopnost naslouchat radám, frackovitost
zpupná, negativně zaměřená proti matce, neposlušná
líná, prolhaná, nečestná
Pro mě dcera ideální takova jaka je
lakomost, urážlivost, pyšnost
drzá, flexibilní, zákeřná
drza,zla,nepratelska
sobeckost, nespolehlivost, namkyšlenost
panovačná, sobecká, závistivá
Lenost, drzost, hrubost
drzá, neochotná, sprostá
rozmazlená, drzá, ulhaná
nepořádná, líná, lhářka
opak těch výše
drzá, agresivní, výbušná
vzpurná, vzteklá, arogantní
drzost, panovačnost, lenost
Hloupost, Závist, lenost
prolhaná, sobecká, arogantní
Sobeckost, slabost, hloupost
to je debilní otázka
lhaní, nevážení si sama sebe, vztahově nestálá
drza, neukaznena, rozmazlena
Drzá, zlá, lže
vzdorovitá, hádavá, mazaná
nespolehlivost, lenost, neúcta
chamtivost,ulhanost,nafoukanost
krutost,nevnímavost,pohrdání
drzá, zlá, nezdvořilá
lhavost, nerozhodnost, protivnost
drzost,vulgárnost,uštěpačřnost
lhava, drogy, uzavrena
lenost ,drzost , sobeckost
úzkostná, nechá se lehce ovlivnit špatnými lidmi, má kriminální sklony
rozmazlená, neochotná, nevděčná
drzá, nevychovaná, nekomunikativní
sobecká, pesimistická, introvertní
nepořádná, líná, hloupá
sobecká, agresivní, namyšlená
drzá, zlá, panovačná
nepořádnost, nepravdomluvnost, sobectví
líná, drzá, sobecká
drzost, nepořádnost, lenost
ulhanost, uzavřenost, drzost
vztah ke drogám, lhaní, kradení
nespolehlivost, drzost a stydlivost
sobecká, závistivá, neposlušná
vulgární, zlá, zištná
netolerantní, soupeřivá, nespokojená
líná, vzdorovitá, prolhaná
ulhanost, lenost, nevděk
zlá, neupřímná, neaktivní
Povrchní, arogantní, lhářka
drzá, neposlušná, ošklivá
drzá, nepořádná, hloupá
zbrklá, sprostá, ulhaná
palicata, nevychovana, lhostejna
vzteklost, pohrdání, nevšímavost
drzá, nespolehlivá, nevychovaná
drzá, neuctivá, odmlouvačná
zavislost,nesebevedomost,labilnost
neupřímnost, nespolehlivost, smutek
Tvrdohlavost. Paličatost. Umanutost.
hádavá, závislá na rodičích, neochotná
arogance, neúcta, nespolehlivost
sobecká, neposlušná, hloupá
coura, ufintěná, kňouravá
Drzá, nezodpovědná, líná
nespolehlivá, líná, nevděčná
nudná, tichá, líná
nezodpovědnost, netolerance, sobectví
ulhanost, nevděčnost,
uřvaná, sprostá, tvrdohlavá
arogantní, náladový, rozmazlený
lhaní, lenost, nekomunikativnost
kgkh
vulgární, drzá, neempatická
hrubá, necitlivá, zlá
Panovačná, Roztěkaná, Zlobivá
závislá na rodičích, zatrpklá a smutná
Nepořádná, líná, naivní.
11892,19 %92,19 % 

Graf

3. Kolik máte dětí? (1 z toho musí být dcera)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
24434,38 %34,38 %  
03829,69 %29,69 %  
13023,44 %23,44 %  
397,03 %7,03 %  
521,56 %1,56 %  
421,56 %1,56 %  
910,78 %0,78 %  
610,78 %0,78 %  
710,78 %0,78 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.28
Minimum:0
Maximum:4
Variační rozpětí:4
Rozptyl:0.97
Směrodatná odchylka:0.99
Medián:1
Modus:2

Graf

4. Uplatňovali jste na všech dětech stejný styl výchovy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7155,47 %55,47 %  
ne5744,53 %44,53 %  

Graf

5. Upřednostňovala jste některé ze svých dětí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11287,5 %87,5 %  
ano1612,5 %12,5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

3. Kolik máte dětí? (1 z toho musí být dcera)

4. Uplatňovali jste na všech dětech stejný styl výchovy?

5. Upřednostňovala jste některé ze svých dětí?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

3. Kolik máte dětí? (1 z toho musí být dcera)

4. Uplatňovali jste na všech dětech stejný styl výchovy?

5. Upřednostňovala jste některé ze svých dětí?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Malinová, A.Vztah matky a dcery (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://26920.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.